Lépj kapcsolatba velünk

Család

20 dolog, amit az édesapák kellene megtanítsanak a fiaiknak

Közzétéve

Forrás: Pixabay

Az alábbi felsorolás vezérfonal lehet ahhoz, hogy minőségi időt töltsünk a gyermekeinkkel.

Az ipari forradalom előtt az apák céltudatosan nevelték a gyermekeiket, tudatában voltak annak, hogy mennyire meghatározó a befolyásuk a felnövekvő generációk életében. Akkor még természetes volt, hogy az édesapák idejük nagyobb részét a fiaikkal töltötték – a földeken, a műhelyben, a családi gazdaságban, vállalkozásban. Ilyen körülmények között lehetőségük volt arra, hogy megosszák hitüket és értékeiket, megismertessék és megszerettessék gyermekeikkel a munkájukat, esetleg gyakorlati tanácsokkal láthatták el őket. A fiúk testközelből láthatták, hogy hogyan viselkednek egymás között vagy társaságban a férfiak, hogyan vezetik a rájuk bízottakat, hogyan harcolnak a családjuk megélhetéséért – valósággal magukba szívták a férfilét minden rezdülését.

A gyári munka aztán elszólította a férfiakat otthonról, így a gyermekek – jó esetben – az anyjukra maradtak. A fáradtan hazatérő apa már csak rövid időre volt képes bekapcsolódni a család életébe, figyelmének és energiájának már csak a maradéka jutott a gyermekei számára.

Napjainkban a munka, az iskola, a szabadidős tevékenység, de még az egyház is elválasztja az édesapákat a fiaiktól, akik már évtizedek óta külön utakon járnak.

Ezért van ma szükség tudatos, elszánt édesapákra! Az alapoktól kell kezdenünk fiaink tanítását, és nem szónoklatokkal, inkább példamutatással.

Az alábbi felsorolás nem teljes, nem terjed ki a szellemi területekre, az imára, az Istennel való kapcsolatra, amelyben mi, édesapák, példaképként kell álljunk a fiaink előtt. Az alábbiak inkább ötletek apáknak és fiaiknak az együtt töltött minőségi idő érdekében.

Apa és fia a természetben (Illusztráció) – Fotó: Pixabay

Tanítsuk meg a fiainkat…

 1. Ígéreteket megtartani – Az igazi férfiak egyik legértékesebb tulajdonsága a szavahihetőség és a megbízhatóság – mellettük a nőknek „nem kell észnél lenni”.
 2. Másokat szolgálni – Jó, ha időben megtanulják, hogy nem körülöttük forog a világ.
 3. Határozottan, férfiasan kezet rázni és közben a partner szemébe nézni.
 4. Lovagiasnak lenni – Merjenek „ódivatúak” maradni: a nők előtt ajtót nyitni, őket az asztalhoz kísérni, a jelenlétükben felállni. A hölgyek ezt értékelni fogják!
 5. Veszíteni tudni – Fiaink sportmérkőzései és versenyei erőpróbák – a későbbi kudarcokra, csalódásokra készítenek fel.
 6. Pénzzel bánni, takarékosnak lenni – Ha szeretnénk, hogy a fiaink két lábbal álljanak a földön, időben helyezzünk némi felelősséget a vállaikra. A pénzt a magyar szóhasználat szerint „keressük”, az angol nyelv szerint azonban „csinálják, készítik”, megdolgoznak érte. Ezt jó, ha időben megtanítjuk fiainknak, és azt is, hogy szívesen adjanak abból, amit megkerestek – jó ügyekre, rászorulóknak.
 7. Nyilvánosság előtt beszélni – Erő és hatalom van a kimondott szóban.
 8. Olvasni – Jó könyveket, szépirodalmat – aztán beszélgetni róla. Ha közösek az olvasmányélmények, még jobb. A jó vezetők – jó olvasók.
 9. Hangszeren játszani – Rendezettségre és fegyelemre nevel.
 10. Nyakkendőt kötni – Egyszerű csomóval és kettős kötéssel, kis csomóval és Windsor-csavarással.
 11. Úriember módjára, férfias divat szerint öltözködni – Egyre nehezebb téma, de érdemes belevágni! Híres divatházak kifutóin egyre gyakrabban látni női ruhákba bújtatott férfiakat, akik tűsarkakon imbolyogva fogadják a toleranciabajnokok tapsviharát. Az „újhullám” jelei már megmutatkoznak a férfiviseletben. A férfias öltözködés mintái a fiúk számára az édesapák.
 12. Játszani – A társasjátékok megtanítanak osztozni, a sorunkat türelemmel várni, a hibáinkból tanulni, a veszteségeinkből kiemelkedni, a csapatjátékok együttműködésre, sportszerűségre sarkallnak.
 13. A legfontosabb szerszámokat, eszközöket használni – Ne azonnal az esztergagéppel kezdjük! A fiúk amúgy is áhítattal figyelik fúró-faragó apjukat, ezek a „beavatás” legalkalmasabb pillanatai.
 14. Egyszerű ételeket elkészíteni – A férfi séfek jó példaképek, de kevesen jutnak el a főzés művészetének ilyen magasságaiba, és nincs is erre szükség! Semmi baj nem származik abból, ha fiaink otthon érzik magukat a konyhában. Egy, az apjukkal együtt eltöltött bográcsozós délután életre szóló élményként vésődhet be az emlékezetükbe.
 15. Inget, nadrágot vasalni – A házimunka nem csak női munka! Ez a tudás, amit majd a feleségeik is nagyra értékelnek.
 16. Szobát festeni – Az egyszerű ecsetmozdulatoktól a bonyolult mintákig. Lehet, hogy egy jó szakemberrel többet adsz a világnak.
 17. Tüzet gyújtani – A mikrohullámsütők és indukciós főzőlapok világán túl hasznos lehet a több évezredes tudás.
 18. Túrázni, táborozni – Sátrat verni, árkot ásni, erdőben járni, a természet rezdüléseire figyelni, tájékozódni, napfelkeltét csodálni.
 19. Egyszerű önvédelmi fogásokat elsajátítani – Nem baj, ha meg tudja védeni magát! És tegyük hozzá az evangéliumi tanácsot: „Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok.” (Mt 10,16)
 20. Háziállatokért, a természetért felelősséget vállalni – A természetvédelem igazából „teremtésvédelem”. Isten csodálatos világát együtt tanuljuk meg őrizni!

Mondd el a véleményedet, szólj hozzá a cikkhez. (Facebook fiók szükséges.)

Kertész Tibor vagyok, Kézdivásárhelyen élek feleségemmel és három gyermekünkkel. A Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye Családpasztorációs Központjának munkatársaként dolgozom az erdélyi, székelyföldi családok szolgálatában.

Család

Ima Házasság hetére

Közzétéve

Mennyei Atyánk!

Könyörülj rajtunk, segítségedre szorulunk! Nem álltathatjuk magunkat tovább, be kell vallanunk, nem tudunk élni ajándékaiddal. Elrontjuk magunk körül a világot. Pusztítjuk a földet, mérgezzük vizeinket, szennyezzük a levegőt. De elrontjuk legdrágább, legszentebb kapcsolatunkat: a házasságot, /a családot/ is.

Pedig Te a férfi és nő szerelmét arra méltattad, hogy példázza Krisztus mindent felülmúló szeretetét.  – Mi viszont, bár ismerjük a férfi és nő vonzalmának édességét, megfosztjuk magunkat az életre szóló hűség boldogságától, az egymásra hangolódás harmóniájától, a halálnál erősebb kötelék biztonságától, a bizalom és ragaszkodás erejétől. Lemondtunk mindarról az áldásról, amelyek – akaratod szerint – teljessé teszik a szerelem ajándékát. Visszájára fordítjuk a jót. Szenvedünk, fájdalmat okozunk egymásnak, magunknak. Önzésünkkel eljátsszuk gyermekeink reménységét, hitüket a szépben, az emberhez méltó jövőben.

Megváltásod hatalmas erejére szorulunk. Bocsánatodat, irgalmadat kérjük. A Szentlélek újjá teremtő munkájával formálj minket igaz-ember képünkre – Krisztus hasonlatosságára.

Segíts, hisz rajtunk keresztül újulhat meg a világ: családunk, otthonunk, társadalmunk, hazánk.

Ámen

Mondd el a véleményedet, szólj hozzá a cikkhez. (Facebook fiók szükséges.)
Olvasás folytatása

Család

Szalézi Szent Ferenc gondolatai a házasságról

Közzétéve

Szerző:

Szalézi Szent Ferenc - Fotó: szaleziak.hu

Január 24. Szalézi Szent Ferenc emléknapja. Az 1567-ben született genfi püspök kiemelkedő jellemvonása az a szeretet, amellyel az emberek felé fordult. Tanácsaival, írásaival igyekezett mindenkit az üdvösség felé vezető úton tartani. A februári Házasság Hetére készülve a házasságról szóló írását idézzük fel.

A házasság, ahogy Szalézi Szent Ferenc fogalmaz, két szív egybefonódása. Olyan öröm, amely a szegények és a gazdagok számára egyaránt rendelkezésre áll, és a boldogság megtalálásának egyik legbiztosabb útja. Filótea című könyvében egy teljes fejezetet szentel a házasság témájának. A házastársak számára megfogalmazott tanácsait – ahogy írásaiban máskor is – gyakran színesíti metaforákkal, amelyek közül hármat emelünk ki.

A SZÍVEK EGYESÍTÉSE

„Isten keze fonja a házasság kötelékét, amiért is a hitveseknek szent és természetfölötti szeretettel kell szeretniük egymást.” Ennek a szeretetnek pedig több „hatása” is van Szent Ferenc szerint, ezek közül az első a szívek felbonthatatlan egyesítése. Mint mondja, a férfi és a nő szívét Isten a saját vérével forrasztja egybe, ezért lesz ez az egység olyan erős, hogy könnyebb elválasztani a testet a lélektől, mint a férjet feleségétől. Szent Ferenc hangsúlyozza, hogy ez az egység, jóllehet fizikai köteléket is jelent, a gondolatokra és az érzésekre is kiterjed.

SZÍVÜNKBEN HORDOZNI HÁZASTÁRSUNKAT

A házastársak különös, mindenek felett álló szeretetének második hatása a töretlen hűség. „Ennek jelképe a gyűrű. Ezt az Egyház nevében megáldja a pap, s mintegy a Szentség pecsétjeképen először a férfiúnak nyújtja annak jeléül, hogy szívének minden szeretete egyedül hitvesét illeti.” A jegygyűrű olyan, mint egy pecsét a szíven. Azt jeleníti meg, hogy a házastársak szíve kölcsönösen egymáshoz tartozik. Amikor egy iratot pecséttel látunk el, egy csepp forró viaszt teszünk a papírra, majd pecsétet teszünk rá, hogy a viasz átvegye a pecséten ábrázolt képet. Éppen ez történik szívünkkel a házasságban: kirajzolódik benne a házastárs alakja. A pecsét a hűséget szimbolizálja, és azt, hogy két szív egymásért dobog.

KORONA A HÁZASTÁRSAK FEJÉN

Szent Ferenc a gyermekáldásról azt vallja, hogy érkezésével kiteljesedik a házastársak közötti szeretet. Azt javasolja az anyáknak, hogy a szent édesanyák példáját követve gyermekeiket még születésük előtt ajánlják Jézus Krisztusnak. Szent Bernát édesanyja is így tett: újszülött gyermekeit karjában tartva Krisztusnak ajánlotta őket, és attól a pillanattól kezdve olyan szeretettel fordult feléjük, amellyel az Istennek szentelt és az Istentől rábízott dolgok felé fordul az ember. A gyermekek nevelésével kapcsolatban pedig azt mondja Szent Ferenc, minden fáradozást és munkát vállalnia kell a szülőnek, mert a „gyermek az apa és az anya koronája”.

Forrás: Pécsi Egyházmegye

Mondd el a véleményedet, szólj hozzá a cikkhez. (Facebook fiók szükséges.)
Olvasás folytatása

Család

Márton Áron: Családfelajánlás Mária Szeplőtelen Szívének

Közzétéve

Illusztráció - Fotó: Shutterstock

Márton Áron püspök családfelajánló imádsága házaspárok számára.

CSALÁDUNK FÖLAJÁNLÁSA MÁRIA SZEPLŐTELEN SZÍVÉNEK

Rózsafüzér Királynéja, keresztények segítsége, az emberi nem menedéke, ki győzedelmesen küzdötted végig Isten minden harcát, hódolattal köszöntünk Téged.

Az emberiség történetének ezekben a válságos óráiban, mikor vad viszályok marcangolják a világot, a gyűlölet tüze emészti a nemzeteket, az ember ellenségévé vált embertestvérének, az erkölcsök végzetesen megromlottak és mindnyájunknak napról napra aggódnunk kell mindennapi kenyerünkért, gyermekeink jövője, erkőlcsei és élete miatt: könyörögve borulunk trónusod elé, és nem a mi érdemeinkért, hanem anyai Szíved jósága miatt rendületlenül bízva Tebenned, abban a tudatban, hogy irgalomra találunk Nálad, és oltalmat és segítséget nyerünk Tőled családunk számára, íme, a Te szeplőtelen Szívednek ajánljuk fel családunkat!

Insítson meg Téged a világnal sok égő fájdalma: apák, anyák, testvérek, jegyesek és ártatlan gyermekek szorongatottsága, és az örök kárhozat veszélyének kitett lelkek nagy sokasága; indítson meg családunk sok szüksége, szenvedése és bizonytalansága. Hajolj alázatos könyörgésünkre, kegyelmes Asszonyunk, kiben nem csalatkozott soha, ki bizalommal Hozzád folyamodott. Eszközöld ki Istentől az egész világnak a békét: az igazszágnak és jognak és Krisztus szeretetének békéjét, hogy a keresztény rendben megtalálja minden család a biztosnságát. Szerezd meg az egyház számára is a békét és teljes szabadságot, hogy diadalmasan védelmezhesse mindenkor a hűséget, a házasság szentségét és a gyermeket.

Deríts reánk boldogabb jövőt a sok szenvedés után, hogy megelégedett családok milliói zengjék Veled együtt: „ Magasztalja az én lelkem az Urat!”

Istennek szent Anyja, segíts minket, hogy családunkban – miként Názáretben – rend, tekintély és engedelmesség uralkodjék, hogy szokásainkban és társadalmi életünkben megtartsuk Isten törvényeit, és családunk minden tagja nagylelkűen és bátran teljesítse kötelességeit. Segíts minket, hogy szeretetből egymás iránt fölálldozzuk a magunk kényelmét és kedvét; hogy mindnyájan jámbor keresztény életet éljünk és vallásunk kötelességeit családunk közösségében, hűségesen gyakoroljuk, s hogy Krisztus szent egyházának irányításait készséges lélekkel fogadjuk s megtartsuk.

A Te szeplőtelen Szívedből, minden kegyelem közvetítőjéből áradjon reánk a kegyelmi élet, mely már a földön szívünkbe hozza az igazi békét és egyesít mindnyájunkat a mennyben.

Szent Joákim és Anna áldott sarja, Mária, szülőidnek fénylő koronája, állj mellettünk, hogy mi is szüleink öröme s vigasztalása legyünk, életünkben őket tiszteljük, szeressük s neki engedelmeskedjünk, halálunk után pedig értük hálás szívvel imádkozzunk.

Szűzanyánk Mária, kinek karjain és szeme előtt nőtt fel kedvességben és bölcsességben az isteni Gyermek, esedezd ki számunkra a kegyelmet, hogy gyermekeinket Isten áldásának és nagy megbízatásának lássuk: a Te segítő szemed előtt neveljük fel őket, gondoskodjunk lelkük vallásos oktatásáról, és egész erőnkkel arra törekedjünk, hogy Isten és szent törvényei ismeretével , az ősi máriás hittel induljanak el az életben. Állj melletünk segítségeddel, hogy miként Te szűzi jegyeseddel, Szent Józseffel hűséges tiszta szeretetben éltél, mi is mindvégig kitartsunk a hitvesi hűségben és szeretettben, és családunk a békesség és egyetértés otthona legyen hová bárhonnan is visszavágyunk és visszatérünk. És miként egykoron Te a rokonokkal együtt mentél fel a kis Jézussal a jeruzsálemi templomba, mi is szeressük testvéreinket s rokonainkat, és igaz jó akarattal támogassuk a rászorulókat.

Mária szeplőtelen Szíve, tartsd távol családunktól a nagy kísértéseket, bűnalkalmakat és mindennemű veszedelmet: betegséget, éhséget, háborút, hirtelen és váratlan halált. Siess, Anyánk, oltalmunkra, mert elveszünk! Vedd teljesen birtokodba családunkat, hogy szeplőtelen szívednek és Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus szentséges szívének szerető otthona legyünk.

Végül pedig midnyájunkra anyai áldásodat kérjük.

Mikor imádkozni térdelünk, hogy hodoljunk szent Fiad előtt: áldj meg minket, Anyánk!

Mikor munkára indulunk, hogy megszerezzük mindennapi kenyerünket: áldj meg minket, Anyánk!

Mikor megpróbáltatás ér, betegség, gyász borítja szívünket: áldj meg minket Anyánk!

Mikor a földet ígérik mennyországul, hogy elszakítsanak Istentől: áldj meg minket, Anyánk!

Mikor gyónásunkat végezzük, hogy elnyerjük bűneink bocsánatát: áldj meg minket, Anyánk!

Mikor szentáldozásban az angyalok kenyerét, Jézus testét-vérét vesszük magunkhoz: áldj meg minket, Anyánk!

Mikor lefekszünk este, hogy új erővel folytassuk másnap földi zarándoklásunkat: áldj meg minket, Anyánk!

Áldásod legyen rajtunk éjjel nappal, örömben és szenvedésben, munkában és pihenésben, egészségben s betegségben, életben és halálban, az egész boldog örökkévalóságban Ámen.

Magánhasználatra engedélyezem
Márton püspök s. k. (szerk.: Márton Áron)

Forrás: Mentor kiadó, Marosvásárhely 2oo5, Márton Áron, Házasság, család című könyvből

Kövesd a Katolikus.mát a Facebookon is!

Mondd el a véleményedet, szólj hozzá a cikkhez. (Facebook fiók szükséges.)
Olvasás folytatása

Kövess minket Facebookon is!

Népszerű