fbpx
Lépj kapcsolatba velünk

Aktuális

74 püspök nyílt levele a német Szinódusi Úthoz – FRISSÍTVE

Közzétéve

A világ 74 püspöke nyílt levelet intézett Németország püspökeihez, hogy figyelmeztesse őket az egyházi tanítás megváltoztatásának veszélyeire, amelyek egyházszakadáshoz vezethetnek.

A levél írói növekvő aggodalommal figyelik a német Szinódusi Út fejleményeit, amelyek inkább az emberi, mint az Isteni akarat megvalósítását célozzák. A Szinódusi Úton járók elmulasztják, hogy a Szentlélek szavára hallgassanak, és cselekedeteikkel aláássák az egyházi tekintélyt, beleértve Ferenc pápa tekintélyét, a keresztény antropológiát, a szexuális erkölcsöt és a Szentírás megbízhatóságát – áll a levélben. A Szinódusi Út a Szentírás és a Hagyomány helyett szociológiai elemzésekre és kortárs politikai ideológiákra támaszkodik és abból merít ihletet.

Az április 11-i keltezésű levelet április 12-én, kedden hozták nyilvánosságra. Aláírói között található 49 egyesült államokbeli, 4 kanadai, egy ausztráliai, egy olaszországi és 19 afrikai püspök. A levelet szervezők arról is gondoskodtak, hogy létrehozzanak egy olyan email címet ([email protected]) amelyet más püspökök is használhatnak a csatlakozáshoz.

Az aláírók között vannak olyan világszerte tisztelt főpapok, mint Raymond Burke bíboros, George Pell bíboros, Salvatore Cordileone San Franciscói érsek és Samuel Aquila denveri érsek.

Korábban már az északi országok püspökei, illetve a Lengyel Püspöki Konferencia elnöke is hangot adott aggodalmának, melyről itt írtunk.

A Németországban folyó, Szinódusi Út nevű folyamat zsinati közgyűlése (ez a legfőbb döntéshozó szervük) a német püspökökön kívül a befolyásos ZdK (Német Katolikusok Központi Bizottsága) 69 tagjából és a Német Egyház más képviselőiből áll. Több éve dolgoznak azon, hogy új értelmezést adjanak néhány olyan alapvető kérdésnek, mint az egyházi hatalom gyakorlásának módja, a papság, a szexuális erkölcs és a nők szerepe az egyházban.

“Hatásában” – állapítja meg a levél – “a zsinati út inkább engedelmeskedik és aláveti magát a világnak és az ideológiáknak, mint Jézus Krisztusnak, az Úrnak és Megváltónak”.

FRISSÍTÉS

A levél teljes angol nyelvű szövegét lefordítottuk, az aláírók listája a 2022.04.13-i állapotot tükrözi.

TESTVÉRI NYÍLT LEVÉL NÉMETORSZÁGI PÜSPÖKTESTVÉREINKHEZ

2022. április 11.

A gyors globális kommunikáció korában egy nemzet eseményei elkerülhetetlenül hatással vannak a másutt folyó egyházi életre is. Így a németországi katolikusok által követett „Szinódusi Út” folyamata is hatással van világszerte az Egyházra, köztük azokra a helyi egyházakra, amelyek élén állunk és arra a sok hűséges katolikusra, akikért felelősek vagyunk.

Ennek fényében a Németországban zajló események arra kényszerítenek bennünket, hogy növekvő aggodalmunkat fejezzük ki az egész német “Szinódusi Út ” folyamat természetével és különböző dokumentumainak tartalmával kapcsolatban. Jelen megjegyzéseink szándékosan rövidek. Indokolt lenne, és határozottan ösztönzünk is erre, hogy az egyes püspökök részletesebben fejtsék ki őket (mint például Samuel Aquila érsek tette A Világ Katolikus Püspökeihez írt Nyílt Levelében). Mindazonáltal közös megjegyzéseink sürgős volta a Rómaiaknak írt levél 12. fejezetén, és különösen Pál apostol figyelmeztetésén alapul: „Ne hasonuljatok a világhoz”. Komolyságuk pedig a Szinódusi Út által már eddig is okozott és továbbra is létező zűrzavarból fakad, valamint az egyházszakadás lehetőségéből, amely ebből elkerülhetetlenül következik.

A reform és a megújulás szükségessége egyidős magával az Egyházzal. Gyökereit tekintve ez a késztetés csodálatra méltó, és nem szabad tőle félni sohasem. A Szinódusi Út folyamat résztvevői között számos vitathatatlanul kiemelkedő jellemű ember található. A keresztény történelem azonban tele van olyan jó szándékú törekvésekkel, amelyek aztán elvesztették az Isten Igéjében, a Jézus Krisztussal való hűséges találkozásban, a Szentlélekre való igaz hallgatásban és akaratunknak az Atya akaratának való alávetésében rejlő megalapozottságukat. Ezek a kudarcba fulladt erőfeszítések figyelmen kívül hagyták az Evangélium és az Egyház egységét, tapasztalatát és felgyűlt bölcsességét. Mivel nem figyelmeztek Jézus szavaira: “Hisz nélkülem semmit sem tehettek” (Jn 15, 5), nem hoztak eredményt és ártottak mind az Egyház egységének, mind evangéliumi életerejének. A németországi Szinódusi Út esetében fennáll a veszély, hogy pontosan ilyen zsákutcába vezet.

Püspöktestvéreitekként, aggályaink a teljesség igénye nélkül a következőkre terjednek ki:

1. A Szinódusi Út nem hallgat a Szentlélekre és az Evangéliumra, ezért cselekedetei aláaknázzák az egyházi tekintély hitelességét, ideértve Ferenc pápa tekintélyét is; a keresztény antropológiát és a szexuális erkölcsöt; valamint a Szentírás megbízhatóságát.

2. Bár a német Szinódusi Út dokumentumai patinás vallási eszméket és szókincset használnak, úgy tűnik, hogy nagy részüket nem a Szentírás és a Hagyomány ihlette – amelyek a II. vatikáni zsinat megfogalmazása szerint “Isten Igéjének egyetlen szent letéteményesei” -, hanem különféle szociológiai elemzések és kortárs politikai, köztük a gender kérdésre vonatkozó ideológiák. A világ lencséjén át tekintenek az Egyházra és annak küldetésére ahelyett, hogy a Szentírásban és az egyház irányadó hagyományában kinyilatkoztatott igazságok szemszögéből tekintenének.

3. Úgy tűnik, a Szinódusi Út tartalma újraértelmezi, és ezáltal csökkenti a keresztény szabadság jelentését. A keresztény ember számára a szabadság azt jelenti, hogy tud, akar és akadálytalanul képes helyesen cselekedni. A szabadság nem “autonómia”. A hiteles szabadság, amint azt az Egyház tanítja, az igazsághoz kapcsolódik, és a jósághoz, végső soron pedig a boldogsághoz van rendelve. Az igazságot nem a lelkiismeret teremti meg, és a lelkiismeret nem személyes preferencia vagy önérvényesítés kérdése. A megfelelően kialakított keresztény lelkiismeret mindig az emberi természetről szóló igazságnak és az igaz élet normáinak marad alávetve, melyeket Isten nyilatkoztatott ki és Krisztus Egyháza tanít. Jézus az igazság, aki szabaddá tesz minket (Jn 8).

4. Az Evangélium öröme a keresztény élethez elengedhetetlen– amint ezt Ferenc pápa oly sokszor hangsúlyozza –, és ez az öröm teljes mértékben hiányzik a Szinódusi Út vitáiból és szövegeiből. Ez árulkodó hiányosság egy olyan törekvés esetében, amely személyes és egyházi megújulást keres.

5. A Szinódusi Út folyamatának szinte minden lépése szakértők és bizottságok munkájának eredménye: lehúzza a bürokrácia súlya, megszállottan kritikus és befelé forduló. Ennélfogva maga is az egyházi elmeszesedés egy széles körben elterjedt formáját tükrözi, és hangvételében visszás módon evangéliumellenessé válik. Hatását tekintve a Szinódusi Útból inkább a világnak és az ideológiáknak, mintsem Jézus Krisztusnak mint Úrnak és Megváltónak való alávetettség és engedelmesség látszik.

6. A Szinódusi Út figyelme az egyházon belüli “hatalomra” összpontosul, ami alapvetően ellentétes szellemiséget sugall, mint a keresztény élet valódi természete. Végül is az Egyház nem pusztán egy “intézmény”, hanem szerves közösség; nem egalitárius, hanem családi, egymást kiegészítő jellegű és hierarchikus – egy olyan nép, amelyet a Jézus Krisztus iránti szeretet és az egymás iránti szeretet köt össze szorosan Krisztus nevében. A struktúrák megreformálása egyáltalán nem ugyanaz, mint a szívek megtérítése. A Jézussal való találkozás, ahogyan azt az Evangéliumban és a történelem során végig a szentek életében látjuk, megváltoztatja a szíveket és az elméket, gyógyulást hoz, elfordítja az embert a bűnös és boldogtalan élettől, és az Evangélium erejét bizonyítja.

7. A németországi Szinódusi Út utolsó, egyben legaggasztóbb és legsürgősebb problémája roppant ironikus. A folyamat a maga pusztító példájával oda vezethet, hogy néhány püspök és sok, egyébként hívő világi ember bizalmatlan legyen a “szinodalitás” puszta gondolatával szemben, és ezzel további akadályokat gördít azok elé a szükséges megbeszélések elé, amelyeket az Egyháznak kellene lefolytatnia a világ megtérítésével és megszentelésével kapcsolatos küldetése teljesítéséről. Erre pedig ilyen zűrzavaros időkben a közösségünknek végképp nincs szüksége. Midőn felismeritek az Úr akaratát a németországi Egyház számára, tudjátok, hogy imádkozunk értetek.

Francis Arinze bíboros (Onitsha, Nigeria)
Raymond Burke (emeritus érsek, St. Louis, Missouri, USA)
Wilfred Napier bíboros (emeritus érsek, Durban, South Africa)
George Pell bíboros (emeritus érsek, Sydney, Australia)
Samuel Aquila érsek (Denver, Colorado, USA)
Charles Chaput emeritus érsek (Philadelphia, Pennsylvania, USA)
Paul Coakley érsek (Oklahoma City, Oklahoma, USA)
Salvatore Cordileone érsek (San Francisco, California, USA)
Damian Dallu érsek (Songea, Tanzania)
Joseph Kurtz emeritus érsek (Louisville, Kentucky, USA)
J. Michael Miller érsek (Vancouver, British Columbia, Canada)
Joseph Naumann érsek (Kansas City, Kansas, USA)
Andrew Nkea érsek (Bamenda, Cameroon)
Renatus Nkwande érsek (Mwanza, Tanzania)
Gervas Nyaisonga érsek (Mbeya, Tanzania)
Gabriel Palmer-Buckle érsek (Cape Coast, Ghana)
Terrence Prendergast emeritus érsek (Ottawa-Cornwall, Ontario, Canada)
Jude Thaddaeus Ruwaichi érsek (Dar-es-Salaam, Tanzania)
Alexander Sample érsek (Portland, Oregon, USA)
Joseph Afrifah-Agyekum püspök (Koforidua, Ghana)
Michael Barber püspök (Oakland, California, USA)
Herbert Bevard emeritus püspök (St. Thomas, American Virgin Islands)
Earl Boyea püspök (Lansing, Michigan, USA)
Neal Buckon püspök (Auxiliary, Military Services, USA)
William Callahan püspök (La Crosse, Wisconsin, USA)
Massimo Camisasca emeritus püspök (Reggio Emilia-Guastalla, Italy)
Liam Cary püspök (Baker, Oregon, USA)
Peter Christensen püspök (Boise, Idaho, USA)
Joseph Coffey segédpüspök (Katonai Szolgálat, USA)
James Conley püspök (Lincoln, Nebraska, USA)
Thomas Daly püspök (Spokane, Washington, USA)
John Doerfler püspök (Marquette, Michigan, USA)
Timothy Freyer püspök (Auxiliary, Orange, California, USA)
Donald Hying püspök (Madison, Wisconsin, USA)
Daniel Jenky emeritus püspök (Peoria, Illinois, USA)
Stephen Jensen püspök (Prince George, British Columbia, Canada)
William Joensen püspök (Des Moines, Iowa, USA)
James Johnston püspök (Kansas City-St. Joseph, Missouri, USA)
David Kagan püspök (Bismarck, North Dakota, USA)
Flavian Kassala püspök (Geita, Tanzania)
Carl Kemme püspök (Wichita, Kansas, USA)
Rogatus Kimaryo püspök (Same, Tanzania)
Anthony Lagwen püspök (Mbulu, Tanzania)
David Malloy püspök (Rockford, Illinois, USA)
Gregory Mansour püspök (Saint Maron of Brooklyn-i eparchia, New York, USA)
Simon Masondole püspök (Bunda, Tanzania)
Robert McManus püspök (Worcester, Massachusetts, USA)
Bernadin Mfumbusa püspök (Kondoa, Tanzania)
Filbert Mhasi püspök (Tunduru-Masasi, Tanzania)
Lazarus Msimbe püspök (Morogoro, Tanzania)
Daniel Mueggenborg püspök (Reno, Nevada, USA)
William Muhm segédpüspök (Katonai Szolgálat, USA)
Thanh Thai Nguyen püspök (Auxiliary, Orange, California, USA)
Walker Nickless püspök (Sioux City, Iowa, USA)
Eusebius Nzigilwa püspök (Mpanda, Tanzania)
Thomas Olmsted püspök (Phoenix, Arizona, USA)
Thomas Paprocki püspök (Springfield, Illinois, USA)
Kevin Rhoades püspök (Fort Wayne-South Bend, Indiana, USA)
David Ricken püspök (Green Bay, Wisconsin, USA)
Almachius Rweyongeza püspök (Kayanga, Tanzania)
James Scheuerman segédpüspök (Milwaukee, Wisconsin, USA)
Augustine Shao püspök (Zanzibar, Tanzania)
Joseph Siegel püspök (Evansville, Indiana, USA)
Frank Spencer segédpüspök (Katonai Szolgálat, USA)
Joseph Strickland püspök (Tyler, Texas, USA)
Paul Terrio püspök (St. Paul in Alberta, Canada)
Thomas Tobin (Providence, Rhode Island, USA)
Kevin Vann püspök (Orange, California, USA)
Robert Vasa püspök (Santa Rosa, California, USA)
David Walkowiak püspök (Grand Rapids, Michigan, USA)
James Wall püspök (Gallup, New Mexico, USA)
William Waltersheid segédpüspök (Pittsburgh, Pennsylvania, USA)
Michael Warfel püspök (Great Falls-Billings, Montana, USA)
Chad Zielinski püspök (Fairbanks, Alaska, USA)

Fordította: Solymosi Judit | Katolikus.ma

Francia-orosz szakos bölcsészdiplomával, német, angol nyelvvizsgával egész életemben a nemzetközi kapcsolatok terén dolgoztam. Néhány éve nyugdíjasként boldog nagymama vagyok. Nagyon szeretek fordítani, írni, tájékoztatni, ismereteket átadni.

Hírdetés Támogasd a Katolikus.ma médiamissziót!
Klikkelj a hozzászóláshoz

Hozzászólás írása

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Aktuális

Az ördögűzők elszigeteltnek érzik magukat – egy tanfolyam ezen kíván változtatni

Közzétéve

Szerző:

Fotó: Shutterstock

Kutatók most az első alkalommal gyűjtenek adatokat az ördögűzés szolgálatáról. Az első interjúkból az derül ki, hogy sok ördögűző elszigeteltnek érzi magát. Egy hosszú ideje megszervezett római tanfolyam ezen próbál változtatni.

Luis Ramirez atya, az ebben az évben május 16-20. között megrendezésre kerülő kurzus egyik szervezője a CNA katolikus hírügynökségnek elmondta: “Mondjuk 30 évvel ezelőttig az ördögűző rendszerint lényegében egyedül, azaz két-három emberrel dolgozott.”

Ma már – mondta a pap – “sokkal inkább tudjuk, hogy az ördögűzőnek csapata kell legyen, segítőkre is szüksége van. Kell, hogy legyen egy csapata, aki támogatni tudja.”

Ramirez az egyik szervezője annak az évente megrendezésre kerülő egyhetes kurzusnak, amelyet ördögűzőknek és az őket segítőknek tartanak az ördögűzés szolgálatáról és a felszabadító imákról a Sacerdos Intézet és a Krisztus Légiója által működtetett katolikus egyetem, a Pápai Athenaeum Regina Apostolorum rendezésében.

Az immár 16. alkalommal megtartott ördögűző tanfolyam ezen a héten zajlik Rómában, mintegy 120 ember részvételével, akiknek többsége Olaszországon kívüli országokból érkezik, többek között az Egyesült Államokból, Kolumbiából, Mexikóból, Brazíliából, Spanyolországból és Nigériából. A résztvevők száma enyhén elmarad a 2019-es évitől, amikor utoljára tartottak személyes részvétellel tanfolyamot a koronavírus-válság kitörése előtt.

Bár az ördögűzés szertartását csak pap végezheti, a szertartáson gyakran asszisztálnak laikusok is imáikkal. Ha úgy hiszik, hogy valaki démoni elnyomással vagy megszállottsággal küzd, pszichológusokat vagy más egészségügyi szakembereket is felkérhetnek, hogy elvégezzék azokat a vizsgálatokat, amelyek kizárhatják a zavarok természetes okait.

A GRIS nevű olasz vallásszociológiai kutatócsoport tagjai tanulmányozták az ördögűzők szolgálatát az Egyházban. Ezen belül „feltérképezték” jelenlétüket – vagy annak hiányát – az egyházmegyékben.

Május 16-án a kutatók ismertették néhány korai kutatási eredményüket, hangsúlyozva, hogy “az ördögűzés érzékeny téma, amely nehézségeket okoz” a kutatás számára.

A kutatók szerint az ördögűző papokkal készített interjúk első eredményei “az elszigeteltség állapotára” utalnak.

“Panaszkodtak arra, hogy a támogatás vagy a kommunikáció bizonyos fokú hiányát érzékelik az egyházmegyék és/vagy más papok részéről. Az ördögűző elszigeteltsége kihat a szenvedők támogatására, befolyásolja annak módját” – hangzott el az előadásban.

Hiányolták, hogy nem áll rendelkezésre stabil egyházmegyei személyzet támogatásukra, és a COVID-19 világjárvány további problémákat jelentett.

“A legnagyobb nehézségeket nem maga a szolgálat jelentette, hanem ellátásának anyagi feltételei” – mondták a kutatók. E nehézségek közé tartozott az, hogy nincs elegendő idejük minden hozzájuk forduló ember meghallgatására, főleg olyankor, ha egy ördögűzőnek más papi feladatai is vannak egy plébánián.

A megkérdezett papok azt is hiányolták, hogy nem létezik az útmutatást és tanácsadást nyújtó ördögűzők belső hálózata – ezen is próbál segíteni a római ördögűző tanfolyam.

Az ördögűzői szolgálathoz kapcsolódó témákról (teológia, szentelmények) szóló  szakmai képzés mellett a tanfolyam programjába mostantól kétórás ebédszünet is bekerült.

“Az együtt étkezés során lehetőség nyílik a tapasztalatok megosztására és arra, hogy megismerkedjenek egy másik pappal, akinek talán több tapasztalata van, kapcsolatokat építsenek” – mondta Ramirez atya.

Megjegyezte, hogy a 16 évvel ezelőtt tartott első esemény óta a tanfolyamok évről évre terebélyesedtek.

“Itt tehát rájöttünk, hogy valóban nagy az érdeklődés” – mondta.

Fordította: Solymosi Judit
Forrás: CNA

Olvasás folytatása

Aktuális

Nancy Pelosi ráerősít az abortusz támogatására

Közzétéve

Szerző:

Fotó: Getty Images

Korábbi cikkünkben beszámoltunk arról, hogy Salvatore Cordileone San Franciscó-i érsek eltiltotta az amerikai képviselőház elnökét a szentáldozástól. Pelosi asszony most először reagált nyilvánosan, és továbbra is dacosan támogatja az abortuszt.

Május 24-én az MSNBC Morning Joe című műsorában adott interjúban az elnök asszony nem adta jelét annak, hogy netán változtatni szándékozna az abortusszal kapcsolatos álláspontján vagy azon, hogy katolikusként hogyan beszél róla. Sőt, furcsa párhuzamot vont a halálbüntetéssel. Azt fejtegette, hogy vannak emberek, akik elfogadják a halálbüntetést, és bezzeg az Egyház ezekkel vagy nézeteikkel szemben nem lép fel. Összevetéséből valahogyan kimaradt, hogy vajon az ilyen emberek is harsányan hangoztatják vagy erőltetik-e a halálbüntetés elfogadtatását, katolikusnak vallják-e magukat, és szentáldozáshoz kívánnak-e járulni. “Elgondolkodom és csodálkozom a halálbüntetésen, amelyet ellenzek. Ahogyan az Egyház is. De nem lépnek fel azokkal szemben, akik esetleg nem osztják a nézeteiket” – mondta a házelnök. A műsorban Pelosi csupán egyszer említette meg közvetlenül Cordileone érseket, akit azért bírált, mert “hevesen ellenzi az LMBTQ-jogokat”.

Pelosi asszony azt sem közölte, hogy szándékában áll-e továbbra is áldozni. Cordileone érsek utasítása csak a San Franciscó-i érsekség területén érvényes, noha intézkedésére válaszul Robert Vasa, a kaliforniai Santa Rosa Egyházmegye püspöke – ahol Pelosi nyaralója található – közölte, hogy ő is el fogja tiltani Pelosit a szentáldozástól. A washingtoni érsekség élén álló Wilton Gregory bíboros nem nyilatkozott nyilvánosan Cordileone intézkedéséről, és nem utasította főegyházmegyéje papjait, hogy bárkitől is tagadják meg az áldozást.

Joe Scarborough, az MSNBC műsorvezetője a Biblia sajátos értelmezésével erősítette Pelosi álláspontját. Megdicsérte a házelnököt, amiért Máté evangéliumát azzal éli meg, hogy a “valóban hátrányos helyzetűeket” szolgálja.

Az evangéliumokban Jézus nem említi az abortuszt – mondta Scarborough. Viszont Máté evangéliumának 25. fejezetében Jézus azt mondja tanítványainak, hogy “akkor fogadnak be minket a mennyek országába, ha vizet adunk a szomjazóknak, megetetjük az éhezőket, felöltöztetjük a szegényeket és reményt adunk a reményteleneknek”. Pelosi rácsatlakozott, mondván, hogy az életpártiak széles körben elutasítják ezt az evangéliumi üzenetet. Az abortusz ügye szerinte csak fedezékül szolgál sok olyan más dologhoz, amit a szélsőjobboldal el akar érni.

Cordileone érsek lépése más formában is vihart kavart. A San Francisco Examiner c. újság szerkesztősége azt követelte a pápától, hogy hívja vissza hivatalából az érseket, mivel nyíltan szembeszegül Ferenc pápával, aki 2021. június 6-i homíliájában arról prédikált, hogy “az Eucharisztia nem a szentek jutalma, hanem a bűnösök kenyere.”

A pápa akkor így fogalmazott: „Az egyháznak egy nagy, befogadó térnek kell lennie, nem egy kis exkluzív klubnak, hanem egy közösségnek, amely szélesre tárja karjait, mindenkit befogad, és hajlandó Krisztushoz vezetni a sebesülteket, az eltévelyedetteket és azokat, akik rosszat tettek. … Nem törheted meg a vasárnapi kenyeret, ha a szíved zárva van mások előtt, nem eheted ezt a kenyeret, ha nem adod oda az éhezőknek, nem oszthatod meg ezt a kenyeret, ha nem osztozol a rászorulók szenvedésében”.

A San Franciscó-i újság szerkesztőségének meg nem nevezett tagjai “Cordileone ismétlődő, viszálykeltésre irányuló erőfeszítései fényében” felhívták Ferenc pápát, hogy távolítsa el őt, vessen véget politikai mesterkedéseinek, és olyan vezetővel váltsa fel, aki képes egyesíteni, nem pedig megosztani”. A számtalan díjjal elismert híres színésznő, Whoopi Goldberg pedig nemes egyszerűséggel azt üzente Cordileone érseknek, hogy Pelosi lelki üdvösségének a szolgálata „nem a te dolgod, haver. Ez nem a te dolgod, hogy meghozd ezt a döntést”.

Közben az Egyesült Államokban legalább 14 katolikus püspök támogatását fejezte ki Cordileone lelkipásztori akciója mellett. Donald Hying, a wisconsini Madison egyházmegye püspöke megfontolt döntésnek nevezte Pelosi eltiltását, és imákat sürgetett megtéréséért. “Ezt a döntést nem meggondolatlanul hoztuk, hanem a Katolikus Egyház következetesen vallott tanításai alapján, a kongresszusi képviselő asszonnyal folytatott csaknem 10 éves türelmes párbeszéd és a megbékélésre tett többszöri kísérlet után” – fogalmazott Hying püspök. Michael Barber, az Oaklandi Egyházmegye püspöke pedig az emberi életet védő “hősies és együttérző magatartásnak” nevezte, és idézte Ferenc pápát, aki egyszer azt mondta: “Minden gyermek, aki ahelyett, hogy megszületne, igazságtalanul abortuszra van ítélve, Jézus Krisztus arcát viseli”.

Olvasás folytatása

Aktuális

Cordileone San Franciscó-i érsek eltiltotta Nancy Pelosit a szentáldozástól, amíg fel nem hagy az abortusz támogatásával

Közzétéve

Szerző:

Salvatore Cordileone érsek pénteken bejelentette, hogy a San Franciscó-i érsekség területén nem engedi szentáldozáshoz járulni Nancy Pelosi képviselőházi elnököt, aki nem is kérheti ezt a szentséget, amíg nyilvánosan el nem utasítja az abortusz támogatását – adja hírül a CNA katolikus hírügynökség.

Cordileone május 20-án kijelentette, hogy lépése “tisztán lelkipásztori, nem pedig politikai”. Mindez azután történt, hogy a magát “buzgó katolikusnak” és „rendszeres szentáldozónak” nevező demokrata Pelosi többször is elutasította megkereséseit, hogy beszéljenek abortusz-pártolásáról.

Cordileone elmondta, hogy döntéséről az értesítést május 19-én küldte el a főegyházmegyéhez tartozó Pelosinak. A hírt már péntek délután a média is megkapta. Cordileone utasítása csak a San Franciscó-i főegyházmegyén belül érvényes. Amikor Pelosi Washingtonban és más egyházmegyékben tartózkodik az Egyesült Államokban vagy külföldön, akkor ebben a kérdésben más püspököknek van joghatóságuk.

A világi katolikus hívőknek címzett május 20-i levelében Cordileone kifejtette, hogy az utasítást az Egyházi Törvénykönyv 915. kánonja alapján adta ki, amely kimondja, hogy “a szentáldozáshoz … ne engedjék oda azokat a személyeket, akik nyilvánvaló, súlyos bűnben makacsul kitartanak.”

“Sokszor megpróbáltam beszélni vele, hogy segítsek neki megérteni azt a súlyos gonoszságot, amit elkövet, azt a botrányt, amit okoz, és a saját lelkét is kockára tevő veszélyt. Most úgy döntöttem, elérkezett az a pont, amikor nyilvános nyilatkozatot kell tennem, hogy nem vehet részt a szentáldozásban, hacsak, és amíg meg nem tagadja nyilvánosan a terhességmegszakítás “jogának” támogatását, és nem gyónja meg, illetve a bűnbánat szentségében nem kap feloldozást, amiért közreműködik ebben a gonoszságban” – írta Cordileone a levélben.

Cordileone egy külön levelet intézett az érsekség papjaihoz, amelyet szintén pénteken hoztak nyilvánosságra. Ebben előzetesen válaszolt azokra a várható kritikákra, amelyek szerint “fegyverként használja az Eucharisztiát”. Leszögezte, hogy döntésével egyszerűen csak alkalmazta az Egyház tanítását, és elmondta, hogy már többször akart a kérdésről személyesen beszélni a képviselőház elnökével, akinek áprilisban megint küldött egy levelet.

“Arra kértem, hogy változtassa meg álláspontját, vagy pedig tartózkodjon attól, hogy nyilvánosan katolikus hitére hivatkozzon és szentáldozásban részesüljön” – írta az érsek. – “Azt is közöltem vele, hogy ha ezt megtagadja, kénytelen leszek nyilvánosan bejelenteni, hogy nem vehet részt a szentáldozásban”.

Elmondása szerint nem kapott választ, de egy hónappal később ismét kapcsolatba akart vele lépni, amikor kiszivárgott az a véleménytervezet, amely szerint a Legfelsőbb Bíróság megsemmisítheti a Roe kontra Wade döntést, és Pelosi ennek kapcsán ismét hívő katolikusnak nevezte magát, kifejtvén, hogy miért támogatja az abortuszt.

“Mindezek után – írta Cordileone a papoknak – határozottan úgy látom, hogy már túl régóta tart a lelkipásztori tanácsadással szembeni ellenállás. Jelenleg nem tudok többet tenni azért, hogy a házelnök megértse, milyen súlyos gonoszságot követ el az abortusz melletti kiállásával, és milyen botrányt okoz.”

Cordileone és Pelosi között már többször került sor összeütközésre az abortusz miatt, amióta XVI. Benedek 2012-ben Cordileonét nevezte ki a San Franciscó-i érsekség élére. Az érsek 2021 szeptemberében imakampányt is indított, hogy az abortuszt támogató politikusokat, elsőként a képviselőház vezetőjét, Nancy Pelosi házelnököt “szívbéli megtérésre” ösztönözze. A „Rózsa és rózsafüzér Nancyért” kampány keretében az imádságok és a böjt jelképeként rózsák ezreit küldték a katolikusok a 82 éves, ötgyermekes elnök asszonynak.

2021 októberében Pelosi találkozott Ferenc pápával a Vatikánban. Az audienciát kommentálva Cordileone kijelentette, hogy a találkozás nem jelentette a házelnök abortuszról vallott nézeteinek pápai jóváhagyását.

Olvasás folytatása

Kövess minket Facebookon is!

Hírdetés Támogasd adód 1%-val a Katolikus.mát!

Népszerű