Lépj kapcsolatba velünk

Lelkiség

A gonosz praktikái

Közzétéve

Fotó: herby_fr / Flickr

Szeptember 12-én Ferenc pápa a Szent Márta Ház kápolnájában mondott szentmisén a Sátán taktikájáról és fegyvereiről beszélt a híveknek. Felidézte, hogy a Sátán két leghatalmasabb fegyvere az Egyház lerombolásához a megosztás és a pénz. Amióta csak kivetették őt a Paradicsomból, a Sátán káoszt és megosztottságot terjeszt a világban. Megosztotta az angyalokat és megzavarta a Paradicsomban az Isten és az első emberek közötti harmóniát is. Ahol csak megosztottságot, ellenségeskedést, gyűlöletet látunk a társadalmakban, bizonyosak lehetünk abban, hogy a háttérben a Sátán működik.

Talán semmi sem árt jobban az Egyháznak, mintha belül, egymást támadják a katolikusok, és vitáikat bőségesen a nyilvánosság elé tárják. Külső támadások talán soha nem okoztak akkora károkat, mint az ilyen belső intrikák. Segítünk azzal testvérünknek, ha nyilvánosan megszégyenítjük? Szeretetünket mutatjuk ki azzal, ha mindenki előtt elemezzük a hibáit?

Ferenc pápa azt kérte, hogy az Úr adja meg az Egyház egységét, ne engedje a féltékenység, az egyéni ambíciók, a megosztó eszmék eluralkodását. Nem sokkal korábban, szeptember 9-én pedig egy püspököknek tartott szemináriumon pedig így fogalmazott:

„A megosztás a Sátán leghatásosabb fegyvere, hogy az Egyházat belülről elpusztítsa. Két nagy fegyvere közül ez az erősebb. Kérlek benneteket, küzdjetek a megosztások ellen, mert ezzel a helyi és az egyetemes Egyház is lerombolható. Ha egyazon földrajzi területen több etnikum él egyszerre, különösen ügyeljetek, hogy ezek a különbözőségek ne férkőzzenek be a keresztény közösségekbe. Nehéz kérdések várnak itt megoldásra, de Isten kegyelmével és az imádság és a bűnbánat erejével a megoldás lehetséges. Az Egyháznak tudnia kell, hogyan helyezze magát a törzsi és kulturális különbségek fölé, és a püspöknek, aki az egység látható jele, a feladata az Egyház építése és erősítése a hívek hitbéli közössége által.”

János Evangéliuma Jézus szavait idézi az egységről:

„De nem csak értük könyörgök, hanem azokért is, akik a szavukra hinni fognak bennem. Legyenek mindnyájan egyek. Amint te, Atyám bennem vagy s én benned, úgy legyenek ők is eggyé bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Megosztottam velük a dicsőséget, amelyben részesítettél, hogy eggyé legyenek, amint mi egy vagyunk: én bennük, te bennem, hogy így ők is teljesen eggyé legyenek, s megtudja a világ, hogy te küldtél engem, és szereted őket, amint engem szerettél.”

(Jn17,20-22)

A spirituális harcban, éppúgy mint a háborúkban, ismerni kell az ellenséget, fegyvereit és a taktikát, amelyet alkalmaz. A Sátán intelligens, ravasz és rejtőzködő: háborúja a gerillaharcra emlékeztet. A kísértés eszközével tüzeli az egoista vágyakat. A rosszra ösztönöz, éspedig úgy, hogy a bűnre hajlamos ember, magát mentegetve, a bűnben ne a rosszat lássa meg, hanem azt, ami jó (neki), például a házasságtörésben az új szerelmet, szeretetet. A Gonosz célja az, hogy az igazság eltorzításával elszakítsa az embert Istentől, az Istenben élt valódi élettől, a hit, remény, szeretet hármas erényétől.

A hit ellenében a Sátán a hitetlenséget, a kételkedést, az istenkáromlást ülteti belénk. De említhetnénk a mágia, az áltudományok, a babonák iránti vonzódást, sőt, a mindenféle hiábavaló kiváncsiskodást is, amely elfordítja tekintetünket Istentől. Gondoljunk csak a különböző jósokra, látnokokra. Ha Isten akarná, hogy ismerjük a jövőnket, megadta volna nekünk ezt a lehetőséget. Az sem valószínű, hogy a jósnőknek viszont azért adta volna meg, hogy pénzre váltsák ezt az adományt.

A Sátán a reményt is le akarja rombolni. Ennek is számos útja van, az öngyilkossághoz vezető úttól kezdve egészen az elbizakodottságig, amikor hiábavaló vagy teljességgel elérhetetlen dolgokban reménykedünk a Sátán ösztönzésére. Ennek eredményeképpen csírázik ki az emberi lélekben az a gondolat, hogy Isten nem is szeret bennünket, nem is tud tenni értünk semmit és az életnek nincs is értelme. A szeretet elpusztításához pedig önzésünket, megkeményedett szívünket, a féltékenységet, a bosszúvágyat, a gyűlöletet használja fel.

Igen, a Gonosz azt az érzést piszkálja fel bennünk, hogy az Úr nem a javunkat akarja, nem támaszkodhatunk rá, és ne bízzunk benne. Tartsunk mindattól, ami Hozzá köt minket, és amitől a mai világban divatjamúltnak látszódhatunk. Ne gyakoroljuk hitünket, mert kitesszük magunkat a gúnyolódásnak, a nevetségességnek, a kirekesztésnek, sőt az üldözésnek is. A hivatást érző fiatal férfiak ne legyenek papok, mert csak boldogtalanok lesznek, ráadásul a szabadságukat is elveszítik. Ha egyszer nekünk magunknak kell gondoskodnunk a boldogságunkról, akkor minek imádjunk valakit, aki nem akar a kedvünkre tenni?

A Sátán a bölcsességgel szemben a zavarkeltést, Isten erejével szemben pedig vagy a gyenge tehetetlenséget, vagy éppen az erőszakot, a presztízsérzetet és az uralomvágyat állítja csatasorba. Az elővigyázatosságot óvatlanságba, az igazságosságot igazságtalanságba, a mértékletességet tobzódásba vagy eltúlzott aszkétizmusba fordítja.

A megkísértés nem csökkenti az ember szabadságát és felelősségét. Isten sohasem ír elő nekünk olyan követelményeket, amelyek megvalósíthatatlanok.

Két dolog legyen mindenképpen világos. Ami Isten ellen, az ő szava, tanítása, parancsa ellen való, az mindenképpen a Gonosz közeli vagy távolból történő befolyásolására utal. Isten győzelme a Sátán felett a mi győzelmünkké is válhat, ha kellőképpen türelmesek vagyunk, végtelen szeretetébe vetett hitünk megingathatatlan, nem kételkedünk sem jóságában, sem hatalmában és bármi történjék is, irgalmára hagyatkozunk.

Mondd el a véleményedet, szólj hozzá a cikkhez. (Facebook fiók szükséges.)
image_pdfCsatlakozz a misszióhoz! Töltsd le és terjeszd.

Francia-orosz szakos bölcsészdiplomával, német, angol nyelvvizsgával egész életemben a nemzetközi kapcsolatok terén dolgoztam. Néhány éve nyugdíjasként boldog nagymama vagyok. Nagyon szeretek fordítani, írni, tájékoztatni, ismereteket átadni.

Klikkelj a hozzászóláshoz

Hozzászólás írása

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Kövess minket Facebookon is!

Hírdetés Támogasd adód 1%-val a Katolikus.mát!

Népszerű