fbpx
Connect with us

Az Istent keresőknek minden a javukra válik :)

Lelkiség

A hit győzedelmeskedik: A bécsi Pestis Emlékoszlop a reménység helye

Gyertyák, rajzok és kis híradások láthatók a bécsi Pestis Emlékoszlopon - Fotó: Joanna Łukaszuk-Ritter

A koronavírus járvány súlyos időszakában emlékezetükbe idézik a bécsiek a fővárosuk egyik legnevezetesebb emlékművét, a Pestis Emlékoszlopot. A Szentháromság Oszlop a város történetének drámai szakaszát idézi fel.

A barokk művészet ezen impozáns emlékműve körül elegáns épületek és luxus-üzletek helyezkednek el. A Graben-en található, a bécsi óváros közepén levő sétáló utcán. A város élettől lüktető környezetébe úgy belenőtt az emlékmű, hogy lakosai elmennek mellette, észre sem veszik. A vírusjárvány, amely az utóbbi hetekben hihetetlen sebességgel terjed, a világot és az emberek gondolkodásmódját azonban erősen megváltoztatta. A veszélyhelyzetben mindenki reményt és támaszt keres, ezért az aggódó bécsiek a Szentháromság Emlékoszlophoz jönnek, hogy őszintén elmondják aggodalmaikat a jelenlegi helyzetben, és vigasztalást nyerjenek.

Így vette kezdetét a zarándokfolyam a Pestis Emlékoszlophoz. Két hét óta sokan megállnak, természetesen figyelembe véve az előírt távolságtartást, hogy imádkozzanak a járvány mielőbbi megszűnéséért. Az emlékmű körül gyertyákat gyújtanak, a lábazaton, a gyertyák között szentképeket, fohászokat és virágokat helyeznek el. Az oszlopokon megható gyerekrajzok vannak kifüggesztve „Ments meg minket a koronavírustól”, „Kérlek, jóságos Istenem, segíts nekem”, Kedves jó Isten, kérlek, védd meg azokat, akiket szeretek, a koronavírustól” – ezeket olvashatjuk a tarka rajzokon. „Remélhetőleg segít mindez”, halljuk minduntalan az aggódó bécsiektől a Pestis Emlékoszlop lábánál állva.

Az oszlopsor mögött, a lábazat előtt egy kifejezésteljes jelenet látható: „A hit diadalmaskodik a pestis felett”. Az allegorikus mű hitet ábrázoló, keresztet hordó nőalakja egy fáklyát tartó angyal segítségével a Pestist a mélységbe taszítja. Felette egy jelenet látható, ahol I. Lipót császár térdel imádkozva, aki a „fekete halál” szerencsés elmúltáért ad hálát.

„Neked, legszentebb és oszthatatlan Szentháromság, én, alázatos szolgád, Lipót, köszönöm, amennyire csak köszönni tudom, hogy az 1679-es esztendőben legnagyobb jóságod segítségével a pusztító pestisjárvány e város és Ausztria területéről elvonult. A Téged megillető hála maradandó jeléül szentelem Neked alázattal ezt az emlékművet.

Fogadd, ó legjóságosabb Isten, szolgád imádatát, aki Téged alázattal kérlel: engem, hitvesemet, gyermekeimet, házam népét, népemet és seregeimet, tartományaimat és provinciáimat vezesd, őrizd, védelmezd irgalmad örökérvényű jóságával! Így könyörögtem az 1679-es esztendőben Urunkhoz, Megváltónkhoz, Jézus Krisztushoz.

Hozzád könyörgök, minden idők halhatatlan Királyához, aki egy lényegben három személy vagy. Te vagy az Isten: a végtelen Jóság, az Örökkévaló és Felfoghatatlan, kinek jobbja számára minden lehetséges, kinek bölcsessége előtt semmi sem marad rejtve, aki mindent előre lát és rendelkezéseiben nincsen tévedés, akiknek felsége az egész Mindenséget betölti, és akinek irgalmával telve van minden cselekedete.”

Ez a felirat olvasható az Emlékmű északi, keleti és déli oldalán. A Pestis Emlékoszlop a 17. század pestisjárványára emlékeztet, mely a koraújkorban Bécs városát ért legsúlyosabb csapás volt. Néhány hónap alatt kb. 80.000 áldozatot követelt a kór. A Szentháromság tiszteletére készült emlékművet I. Lipót császár kegyajándékként ajánlotta fel Istennek az 1679 őszén véget ért  pestisjárvány elmúltának alkalmából. Ugyanabban az évben egy faoszlopot állítottak fel, alapzatán kilenc angyallal, a csúcsán pedig a Szentháromság ábrázolásával, ami Josef Führwirth műve volt. Nyolc évvel később, 1687 júniusában került sor a mai napig is fennálló Emlékoszlop alapkövének elhelyezésére. Az 1693-as Szentháromság ünnep keretében szentelték fel az új, 18 m magas, nagyon kifejező szimbólumokat tartalmazó márványemlékművet. Több kimagasló barokk művész (köztük Johann Bernhardt Fischer von Erlach, Paul Strudel, Lodovico Ottavio Burnacini és Matthias Rauchmiller) dolgozott rajta. Az ikonográfiai terv Franciscus Menegatti jezsuita pátertől származik, aki később I. Lipót császár gyóntatója lett.

A jelenlegi helyzetben, a koronavírus-járvány idején, mely az egész világot sújtja, Bécs lakói visszatérnek a város barokk jelképéhez, a Pestis Emlékoszlophoz, ami reményteli üzenetet közvetít számukra: „A hit legyőzi a pestist”.

Forrás: CNA

Fordította: Dr. Seidl Ambrusné

Klikkelj a hozzászóláshoz

Leave a Reply

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Kapcsolódó...

Életmód

Ha alázatosabbak leszünk, az erőt ad. Kevin Vost pszichológus osztja meg új könyvében, hogy miért és hogyan van ez így. Amikor arra kérték meg...

Reflexió

Olvasom, hogy a közeljövőben Jézusnak is lesz mesterséges intelligencia lenyomata. Miért is ne? Ahogy lehet online imádkozni, egy chatbot is beszélhet Isten nevében, úgy...

Ferenc pápa

A Szent Péter és Szent Pál ünnepe alkalmából tartott szentmisén Ferenc pápa megáldotta az új metropolita érsekek palliumát. Homíliájában arról elmélkedett, hogy Isten népe...

Aktuális

Nemrégiben nagy volt az izgatottság az Egyesült Királyságban, miután a rendőrség nem teljesítette kötelességét, hogy megvédjen egy halálos fenyegetést kapó tinédzsert, aki véletlenül leejtette...