fbpx
Lépj kapcsolatba velünk

Reflexió

A keresztényüldözés különféle formáiról

Közzétéve

Májusban már írtunk arról, hogy napjainkban a legveszélyeztetettebb vallás a kereszténység. A keresztények üldözésének legdöbbenetesebb példái természetesen a véres merényletek. Idézzük fel, hogy márciusban muszlim szélsőségesek több mint 30 keresztényt öltek meg Nigériában, Húsvétkor többszáz halottat követelt a Srí Lanka-i vérengzés, és sorozatosan kapjuk a gyilkos támadásokról szóló híreket Burkina Faso-ból, Eritreából, Egyiptomból és máshonnan.

A keresztényellenes támadásoknak vannak szelídebb, de alattomosabb, sokoldalúbb, lélekgyilkosabb módszerei is. A fő hangsúly itt nem a halottak vagy sebesültek számán van, hanem azon, hogy a keresztények folyamatosan érezzék: nem kívánatos a meggyőződésük, a hitük, ma már más világnézet kell (de jó lesz az elvek, a világnézet teljes hiánya is), mivel a katolikus gondolkodás, hit és erkölcs elavult, nevetséges, merev, sőt káros. A változatos eszköztárat egy spanyolországi elemzés alapján mutatjuk be.

Történelmileg évszázadokon át Spanyolország volt a katolicizmus egyik bástyája Európában. Mára a vallásgyakorlás, más európai országokhoz hasonlóan, itt is megkopott. Igaz, a spanyolok háromnegyede katolikusnak vallja magát, de egy 2006. októberi felmérés szerint a felük egyáltalán nem, vagy csak igen-igen ritkán jár templomba. Egy ötödük látogatja hetente rendszeresen az Isten házát, míg a többiek havonta vagy évente csak néhányszor mennek templomba. A spanyol alkotmány szerint az országnak hivatalos vallása nincs.

A 2010-es évek második felében egyre látványosabbá váltak a világi erők agresszív támadásai a spanyol egyház ellen. És itt nem az esetleges iszlám támadásokra gondolunk, hanem a spanyol társadalmon belül érlelődő ideológiai radikalizációra, egy rendkívül nyugtalanító, virulens keresztényellenességre. Nézzük a megdöbbentően sokrétű példákat. Ezek valóban csak kiragadott példák a folyamat illusztrálására, a felsorolás távolról sem teljes.

Vallási jelképek ellen

2014 júliusában a granadai Állami és Világi Egyetem Védelmére Alakult Egyesület felszólítást adott ki, hogy az egyetemről távolítsák el a vallási szimbólumokat. Az Ateisták és Szabadgondolkodók Valenciai Egyesülete ötletesen továbbfejlesztette a felhívást: 5 eurós jutalmat ajánlott fel minden eltávolított vallási szimbólumért. Pamplonában vandál módon megrongáltak egy életnagyságú betlehemet.

Rendezvények ellen

Ide sorolhatjuk azokat a támadásokat, amelyekkel a vallási rendezvények megrendezését akadályozzák vagy lehetetlenítik el. Ilyen volt, amikor betiltották a vallási körmenetet (Hospitalet de Llobregat), az ünnepen tilos volt használni a vallási jelképeket (Barcelona), a vigiliára, esti imára készülődő közösség elől bezárták az egyetem kápolnáját (Madrid). Húsvétkor a nagyhéti processziót majmolta egy feminista csoport, miközben obszcén szavakat és fenyegetéseket kiabáltak. 2015-ben a Podemos baloldali párt bejelentette, hogy ők bizony eltörlik a Nagyhét megünneplését, ha hatalomra kerülnek, Cenicientos polgármestere pedig betiltotta a Keresztutat, hogy „tiszteletben tartsa a vallás nélküli és az iszlámhívő embereket”. Mindennapos gyakorlat a közterületekről a keresztek eltávolítása (Cádiz, Ciudad Real, Córdoba és Palma de Mallorca). 2016-ban egy temetőből a madridi önkormányzat leszedette azt az emléktáblát, amelyet nyolc fiatal karmelita kivégzésének emlékére állítottak.

Épületek ellen

2014 júniusában radikális feminista aktivisták a madridi Almudena katedrálisban a kereszthez láncolták magukat, hogy így tiltakozzanak egy, az abortuszt szigorító törvénytervezet ellen. Ugyanez a csoport megszentségtelenített egy madridi katonai temetőt, ahol a polgárháború 7000 halottja nyugszik. 2014 októberében Malagában, majd 2015 augusztusában O Grove városában gyújtottak fel egy templomot.

Fotó: Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images

Az oktatás ellen

A hitoktatást a támadó körök agymosásnak minősítik és azt követelik, hogy töröljék a tantervből (Valenciai regionális parlament). A törvény által előírt minimumra: heti 45 percre csökkentették a hittanoktatást Andalúziában, Kasztíliában, a Baszkföldön, a Kanári-szigeteken, Galíciában és Asztúriában. Panasz érkezett be az Európai Bizottsághoz, amiért a tantervben szerepel a vallási nevelés. Egy baloldali párt azzal kampányolt, hogy választási sikere esetén a hitoktatást törli a tantervből.

Az egyházi személyek ellen

A papság ismétlődő zaklatásnak van kitéve. Figyelik a szentbeszédeket. A madridi érseket azért kritizálták meg, mert figyelmeztetett azokra a veszélyes viselkedésformákra, amelyek egy új polgárháborút provokálhatnak ki. A spanyol LMBT Szövetség beperelt egy püspököt, amiért „gyűlöletet szított és erőszakra szólított fel LMBT személyek ellen”. Ugyanezt a főpapot egy hónappal később „száműzetésre” kívánták ítélni, amiért „halálvonatnak” merte nevezni az abortuszt propagáló úgynevezett „szabadságvonatot”. Az andalúz regionális kormány megtiltotta, hogy a córdobai püspök látogatást tegyen az iskolákban. A katalán függetlenségért küzdő párt arra szólította fel Barcelona polgármesterét, hogy tiltsa be az Isten Báránya kolostor apácáinak tevékenységét és kergesse szét őket. Valenciában és Málagában meg is vertek egy-egy papot.

A politikában

A spanyol autonóm közösségi kormányokban a radikális baloldali képviselők minden igyekezetükkel korlátozni akarják a vallásszabadság gyakorlását. Megsokszorozódtak az állam és az egyház közti kapcsolatot szabályozó konkordátum kritikái; a katolikus egyház úgymond túl sok privilégiumot élvez. Vitatják az egyházat és intézményeit érintő adókedvezményeket, amelyekből egyenesen következnek a pénzügyi csalásokra vonatkozó vádaskodások. Andalúzia kormánya el akarja kobozni a córdobai székesegyházat, amely a VII. században mecsetnek épült, de 1236 óta a város katedrálisa.

A „kultúrában”

Kulturális tevékenységek, műalkotások egész sorának céltáblája a katolikus vallás. Csak egy eklatáns példa: a pamplonai városházán egy olyan, 242 megszentelt ostyából készült művet állítottak ki, amely a pederasztia szót formázta. A „művész”, aki lopással jutott a szentostyákhoz, meztelenül fényképezkedett közöttük. Amikor szentségtörésért beperelték, a bíró felmentette, mondván, az „ilyen kicsiny, kerek és fehér tárgyak” felhasználása egy műalkotásban nem profanizálás. A fotókat kiállították Madrid város egyik kiállítóhelyén, az ostyákat pedig eladták: a művész bevétele az amerikai Catholic News Agency szerint 268.000 dollár volt.

A baloldali pártok nagy vehemenciával törekszenek arra, hogy a közterületekről és a hivatalos iratokról minden, vallási utalást tartalmazó szó vagy kifejezés eltűnjön, legyen az utcanév, egy iskola vagy egy közintézmény neve. A vezényszó a vallástalanítás, a laicizálás.

Fotó: José Miguel Gaona @doctorgaona

Azért van remény…

Amikor azonban azt olvassuk, hogy az ostyakiállítás után a pamplonai érsek által celebrált engesztelő szentmisén 4500 hívő vett részt, talán mégiscsak felcsillan valami remény. Ugyanúgy, mint amikor megtudjuk, hogy a madridi polgármesterasszony 2015-ben és 2016-ban ugyan megtiltotta a híres Puerta de Alcalá diadalívnél a betlehem felállítását, és csak vallási utalás nélküli díszítéseket óhajtott az ünnepeken látni, de a madridiak százával mentek a diadalívhez és helyeztek el a földön kisebb-nagyobb betlehemeket. Én pedig itt Magyarországon csak hálát tudok adni az Úrnak, hogy a mi családunk városmajori körmeneteit nem zavarja meg semmi, és kisunokáim békésen járhatnak a közeli katolikus iskolába.

image_pdfCsatlakozz a misszióhoz! Töltsd le és terjeszd.

Francia-orosz szakos bölcsészdiplomával, német, angol nyelvvizsgával egész életemben a nemzetközi kapcsolatok terén dolgoztam. Néhány éve nyugdíjasként boldog nagymama vagyok. Nagyon szeretek fordítani, írni, tájékoztatni, ismereteket átadni.

Hírdetés Támogasd a Katolikus.ma médiamissziót!
Klikkelj a hozzászóláshoz

Hozzászólás írása

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Reflexió

Telt évek – 50 éves a marosvásárhelyi Szent Imre templom

Közzétéve

50 évvel ezelőtt 1972. május 28-án szentelte fel Márton Áron püspök az akkor már újonnan kinevezett és felszentelt Jakab Antal segédpüspök és számos pap, hívő sokaság jelenlétében a Szabadság utcába nyíló Szent Imre-templomot. A templom a főtéren lebontott ferences templom utódaként, az új negyed hívő közösségének készült -ezzel kapcsolatban Márton Áron püspök levele itt olvasható. A továbbiakban Sebestyén Péter atya megemlékező írását olvashatják.

Közel két nemzedéknyi idő telt el. Akik ma ötvenévesek, életük majdnem felét még a dicső szocializmusban élték. Van tehát összehasonlítási alapjuk. Van élettapasztalatuk. Kijutott nekik már mindenből. Európának ebben a felében ugyan a 68’-as, és az azt követő nemzedéke katona volt és pionír, de már nem éltette az elvtársakat, nem akart kommunizmusban élni, mert a felnőtteken látta, hogy a rendszer mit művelt.

Kivette ugyan részét a sorban állásból, a gyertyafénynél olvasásból, a fizikai munkából, az üres polcú üzletekből, az egypártrendszerből, a besúgás és állampárti erőszak miatti félelemből, de ugyanakkor örökölt is szüleitől egy stabil értékrendet, egy biztos keresztény-nemzeti összetartást, hitet, erkölcsiséget. Megtanulta megbecsülni a sok munkával megkeresett mindennapi kenyeret, népi hagyományaink és egyházias hitünk, ünnepeink össze- és megtartó erejét is megtapasztalva. A mai ötvenévesek akkor sem éltek nagy lábon, és talán a szűk keretek is edzést adtak a későbbiekre. Téglát-téglára rakva építkeztek, saját erőből, összefogásból, kitartással. Nem hitelből, nem pazarolva. Úri huncutságokra kevésbé voltak kaphatók.

Nehezen épültek akkorban a templomok, az iskolák, a kórházak. Magántulajdonról nem nagyon is lehetett szó. Ami volt, azt is elrekvirálta az állam. Kollektivizálással, a kulákok padlásának lesöprésével, a beszolgáltatásokkal, az erőltetett államosítással alig maradt jussa a vallási közösségeknek is. A templomépítés is ritkaságszámba ment. De ahol volt, ott a templom menedék, oázis és otthon volt egyszerre. Ott még az elvtársak is letérdeltek.

Marosvásárhely katolikus magyarsága is szorítóba került, mert az ateista kor műszaki kádereinek, az akkoriban divatos, nagy terekkel operáló szocreál igényeinek a Lázár Ödön-park, valamint a ferencesek kolostora és temploma is útjában állt. Zavarta a kilátást.  

Cserét ajánlottak fel Márton Áron püspöknek, ígérve, hogy az Ady-negyedben, az egyre terebélyesedő nyugati városrészben a Munkás-mozit átalakítják és az állami sofőriskola mellett telket biztosítanak. A nagy püspök nem bízott nagyon az elvtársakban, így az 1968. május 4-én az állami hatóságokkal aláírt protokollban kikötötte, hogy garanciákat kér. Ezek között szerepelnek az új papi kinevezések engedélyezései, a torony műemlékként való meghagyása és állami gondozása, valamint az is, hogy addig nem bonthatják le a régi templomot, míg az újat fel nem szentelik, és át nem adják az egyház használatára. Így aztán a kolostort ugyan már lebontották 1971-ben, de a templom lebontásához csak 1972 májusa után foghattak hozzá. 1972. május 28-án szentelte fel Márton Áron püspök az akkor már újonnan kinevezett és felszentelt Jakab Antal (N.B. Az ő szentelésének is 50 éve az idén, 1972. február 13. Róma, VI. Pál pápa) segédpüspök és számos pap, hívő sokaság jelenlétében a Szabadság utcába nyíló Szent Imre-templomot. Az új templom kapujában Léstyán Ferenc akkori főesperes-plébános fogadta a főpásztort, és többek között ezeket mondta:

„Nagyméltóságú Püspök Úr! Ritka és rendkívüli esemény hozta közénk, marosvásárhelyi hívei közé. Ritka esemény, mert katolikus templomot Marosvásárhelyen 1750. október 4-én szenteltek utoljára. Rendkívüli azért, mert ezért a templomért, a templom körzetében létesített plébániáért két évszázadot meghaladó múltra tekintő templomot áldoztunk föl.” Majd a Bibliai Aggeus próféta alakját idézte, aki azzal vigasztalta népét, hogy nagyobb lesz az új templom dicsősége az elsőnél, mert látni fogja a messiási idők békességét… Beszédének végén pedig bizakodásának adott hangot: „Bár megértenék híveink, mily roppant nagy érték forog kockán, amikor a lélek üdvéért Jézus saját testének templomát kész feláldozni, hogy újat nyithasson azok számára, akik távol esnek az atyai háztól.”

Márton Áron püspököt ábrázoló üvegablak a Szent Imre templomban

Ennek a templomszentelésnek az 50. évfordulóját ünnepli nemsokára hívő közösségünk, és ad hálát az Úrnak érte.

A templom és a hozzá tartózó Plébánia szolgálatára akkor több mint 3000 lelket bízott a püspök. Az akkori ferences közösség egészen 2006-ig látta el lelkipásztori szolgálatát. Azóta a rend a plébániát az Főegyházmegye gondjaira bízta.

Orgonakoncerttel, szentségimádással, ifjúsági szentmisével, archív fotó-kiállítással, népdalénekléssel, jubilánsok megáldásával, történelmi vetélkedővel, emléktábla avatással, „ferences városnéző”-túrával emlékezünk az 50 évvel ezelőtti eseményekre, köszönjük meg Isten áldását, köszöntjük ötven éves templomunkat és közösségünket.

Az ötven a Biblia szerint a teljesség száma.

Az ószövetségi zsidóság a hagyomány szerint 49 évig vándorolt a pusztában, mígnem az 50. évben elértek a Sínai-hegy lábához, ahol Isten a tíz szóban, a tíz erkölcsi parancsban kinyilatkoztatta magát, mintegy jutalmul hűségükért, kitartásukért. Ő adta a szabadulást, ő jutalmaz meg a pusztai vándorlás vállalásáért is. Ábrahámról azt tartja az írás: „mikor betöltötte napjait”… Nem azt írja, hogy megöregedett. Az évek száma, számolása azt is jelenti, hogy megtöltjük életünk napjait, éveit tartalommal, örömmel, munkával, áldozattal. Azzal, hogy számoljuk, számon tartjuk, azt is jelezzük, hogy minden percét fontosnak tartjuk. Értékessé tesszük az időt, amely folyik, telik, de amellyel megéri jól sáfárkodni. Hogy legyenek tele az éveink, legyen tele csordultig életünk Isten kegyelmével. A jubileum, a jóbel év, az 50-ik év megállásra késztette a Biblia emberét. Megfújták a kos szarvából készült kürtöt (jóbel), a földeket pihenni hagyták, a rabszolgákat felszabadították, az adósságokat elengedték – elérkezett az Úr kegyelmi esztendeje. Urunk feltámadása után is 50. napra ünnepeljük a Pünkösdöt, a Szentlélek eljövetelét.

Erre való ez a jubileum is. Megállunk, összegzünk, értékelünk és erőt gyűjtünk a következő feladatokhoz. Töltsük meg hát mi is éveinket, hogy teli legyenek élettel. Mint ahogy őseink is tették, és örökségüket ránk hagyták, hogy éltessük és továbbadjuk. A négynapos ünnepségsorozatunk egyfajta Lélek-hívás, könyörgés a mindent betöltő, életerőnket megsokszorozó Lélekért. Erre hívunk ezúton is minden jó szándékú hívőt, érdeklődőt, kicsit és nagyot. Adjunk hálát az Úrnak az Ő jóságáért, fürödjünk meg ingyenes szeretetében, öltözzünk bele kegyelmébe, örvendjünk hálás szívvel áldásainak, melyekkel, mint földi-szellemi-lelki jókkal elhalmozott minket.

Csak így lesz erőnk győzni, tovább haladni az üdvösség útján.

Deo gratias!


Az évfordulóra az alábbi ünnepségsorozattal készül a plébánia:

image_pdfCsatlakozz a misszióhoz! Töltsd le és terjeszd.
Olvasás folytatása

Reflexió

A közömbösség bűne

Közzétéve

Szerző:

Fotó: Shutterstock

Benoist de Sinety atya, a Lille központjában található St Eubert plébánia plébánosa szerint azért a csendért, amely az abortuszhelyzet súlyosbodását és a migránsok sorsát övezi, a közömbösség bűnét okolhatjuk. A testvérünkre vigyázás azzal kezdődik, hogy észrevesszük, ha bajba került.

Van-e mód arra, hogy ne szokjunk hozzá a közönyhöz? Nemrégiben a francia Nemzetgyűlés elfogadta azt a törvényjavaslatot, miszerint az abortusz megszabott határideje kitolható. 79-en szavaztak mellette: az érdektelenségre vall, hogy ilyen alacsony többség elég az elfogadáshoz. Igen, 2021 januárjában a Szenátus visszadobta ezt a törvényt, amelyet pedig már megszavaztak a képviselők. Igen, valószínűleg megint visszadobja, és magas helyeken azt ígérik nekünk, hogy ez is „megy a levesbe”. Ám semmiben sem lehetünk biztosak: a jövő dolgában az előrejelzők gyakran tévednek! De akkor is: nem zavarba ejtő, hogy ez a kérdés, miszerint lehetséges-e vagy sem kiterjeszteni egy ilyen határidőt 12-ről 14 hétre, csak igen keveseket késztet vitára?

Nem történik semmi

Odáig jutottunk volna, hogy már hozzászoktunk ahhoz, hogy az abortusz egy normális helyzet, és a tragédia, amelyet okoz, nem hat már senkire? Annyira érzéketlenek lettünk, hogy nem borzadunk el attól, hogy a 14. hétre a kicsi ember annyira kifejlődött már édesanyja méhében, hogy szét kell zúzni a koponyacsontját, hogy elérjük a célunkat? De nem, nem történik semmi…

Cipruson a pápa szava hangja mindenkit emlékeztetett arra a kötelességre, hogy fel kell lázadni a migránsoknak szánt sors ellen: már hozzászoktunk ahhoz, hogy nap, mint nap halljuk, hogy egyesek meghaltak, mások eltűntek. Csónakok süllyednek el, itt nálunk Franciaországban csecsemők alszanak a szabad ég alatt, és sátrakat hasogatnak fel, hogy használhatatlanok legyenek télvíz idején… Embereket vetnek meg és rekesztenek ki, a legszörnyűbb bűnökkel vádolják, az egyik hivatalból a másikba lökdösik őket, míg valaki méltóztatik foglalkozni velük. De nem, semmi sem történik…

A gyógyulás elutasítása

Mindez megszokássá vált, a közömbösség bűnévé. Széttárt karokkal, látható megoldás nélkül elnézünk másfelé, remélve, hogy mindez elmúlik. Kicsit úgy, mint az egyszeri ember, aki tudja, hogy nincs pénz a számláján, és inkább nem bontja fel a bankjától érkezett leveleket, vagy mint a beteg, aki megsejti, hogy veszélyes daganat alakult ki nála, de nem megy el semmilyen vizsgálatra, nehogy kiderüljön. Azt hisszük, ezzel megvédjük magunkat, de csak azt érjük el, hogy gyorsabban halunk meg. Ugyanis ha nem akarjuk felismerni azt, ami rossz, ami miatt erkölcsileg és emberileg szegénységi bizonyítványt állítunk ki magunkról, arra ítéljük magunkat, hogy nem tudunk belőle kigyógyulni.

De leginkább az fenyegeti kollektív és személyes üdvözülésünket, hogy azt gondoljuk, ilyen viselkedés mellett is Jézus tanítványai lehetünk. Számos jó okot találunk arra, hogy ne kiáltsunk, ne tiltakozzunk vagy ne cselekedjünk, az uralkodó «egykedvűségbe» menekülve. «Mit tehetek én róla?» «Egy fecske nem csinál nyarat!» Telve jószándékkal, mégis megannyiszor átvesszük Káin szavait «Talán őrzője vagyok a testvéremnek?»

Ott, ahol vagyunk

Könnyű ráfogni a világméretű problémákra és a nehéz időkre, hogy ölbe tett kézzel ülünk. Senki nem várja el tőlünk, hogy megoldjuk a háború és béke, az éhínség vagy a javak elosztásának kérdéseit világszinten. És ezen nem változtat az a tény sem, hogy az ebben illetékesek nem végzik mindig megfelelően a munkájukat. De elvárható tőlünk, hogy ott, ahol vagyunk, ahol élünk, körülöttünk, a mi szintünkön, foglalkozzunk a béke és a háború, az elosztás és a befogadás kérdésével. És ebben a várakozási időben az, Aki ezt kéri tőlünk, biztosít bennünket arról, hogy Ő a mi oldalunkon áll, erőt és képességet ad ahhoz, hogy mindezt véghez is vigyük.

Lehet vajon, hogy ennek a Lélek elleni jól ismert véteknek, ami az Evangéliumban is szóba kerül, valami köze van ahhoz, hogy hozzászoktunk a gonoszhoz, nyugodt közönnyel fogadjuk, hogy munkálkodik bennünk, és meg vagyunk győződve arról, hogy nem tehetünk másként?

Fordította: Sáriné Horváth Mónika
Forrás: Aleteia

image_pdfCsatlakozz a misszióhoz! Töltsd le és terjeszd.
Olvasás folytatása

Reflexió

Az igazi világjárvány

Közzétéve

Szerző:

A közöny, a gyűlölet és az erőszak vírusa terjed. Mikor találunk ez ellen gyógyírt vagy védőoltást? – merül fel a kérdés.

Nemrég megfigyelhettük, ahogy egy újabb járvány alakul ki körülöttünk csendben és titokban, miközben a koronavírus szinte teljesen eluralkodott rajtunk. Mert bizony nem csak ez utóbbi járvány van jelen, hanem az önzés, a hatalomvágy vírusa is, amely a lehető legrosszabb arcát mutatja. A közöny, a gyűlölet és az erőszak vírusa. Mikor találunk ez ellen gyógyírt vagy védőoltást? – merül fel a kérdés. Lesz-e valaha is olyan igazolás, amely megerősíti, hogy már átestünk ezen a víruson, és immunisak vagyunk? Hogy beoltattuk magunkat ez ellen a vírus ellen, és ezért már semmi sem fenyeget minket? Keressük-e egyáltalán ennek a vírusnak a gyógymódját, mivel úgy tűnik, hogy minden korábbi gyógymód kudarcot vallott?

Nemrég találtam egy idézetet Don Boscótól, amely ugyan elég régi, mégis tökéletesen ráillik a mai helyzetünkre:

“A lélek betegségei legalább annyi kezelést kívánnak, mint a testé.”

És valóban, kétségtelenül a beteg lélekből ered, ha az ember ember ellen támad. Ahogy a Covid is szerényen és csak helyben kezdődött, úgy a nagy háborúk is kicsiben kezdődnek, mégpedig az emberi szívben:

„A szívből törnek elő a gonosz gondolatok, a gyilkosság, a házasságtörés, a kicsapongás, a lopás, a hamis tanúság, a káromlás. Ezek szennyezik be az embert. Az, hogy mosatlan kézzel eszik, nem szennyezi be az embert.”

(Mt 15,19-20)

Mennyire aktuálisak ma is az evangélium e szavai! Milyen folyamatosan elhanyagoljuk a szívünket… még az elmúlt hónapokban is, amikor olyannyira a testi egészségünkre koncentráltunk, közben pedig az üdvösségünk a háttérbe szorult, és közülünk alig valaki vette észre, hogy a gyűlölet járványa mennyire terjed. A testi nyomorúságtól való puszta félelmünkből nemcsak hogy kerültük a templomot és a gyóntatószéket, de egyenesen be is zártuk őket, megkurtítottuk a másokkal való kapcsolatainkat, az ismerőseinktől talán teljesen el is szakadtunk, mert a test épségét helyeztük minden egyéb fölé, ami pedig addig oly értékes volt számunkra. A világjárvány nagyon is kimutatta a hitünk állapotát, és hogy milyen gyorsan hajlandóak vagyunk lemondani az igaz életről is a földi “életünkért” cserébe.

Néha tényleg maszkot kellene viselnünk. De nem a másoktól, hanem az önmagunktól való védelem érdekében. Hogy ne mondjunk ki olyan szavakat, amelyek másoknak fájdalmat okoznak. Mert

„ami kimegy az emberből, az teszi tisztátalanná az embert”.

(Mk 7,20)

Szerencsénkre azonban a megelőzésre létezik gyógyszer, és súlyos esetben is van elég gyógymód a lélek betegségei ellen.

Olyan oltásra van szükségünk, amely szeretettel tölti tele a szívünket, és immunissá tesz minket minden kísértéssel szemben. Mindennapi vitaminokra van szükségünk az Istennel való jó és szilárd kapcsolat, az imádság, az Eucharisztia, a Szentírás formájában, hogy minden külső hatással szemben fel legyünk vértezve, és hogy a járvány idején új reményt tudjunk vinni a magukba zárkózó embertársainknak. A béke egy mosollyal kezdődik, mondta Teréz anya, a háború pedig a tisztátalan szívből ered. Néha el sem tudjuk képzelni, hogy milyen mértékben függhet egy másik ember, egy egész nép, de akár az egész világ sorsa a szívünktől.

Fordította: Frick József
Forrás: kath.net

image_pdfCsatlakozz a misszióhoz! Töltsd le és terjeszd.
Olvasás folytatása

Kövess minket Facebookon is!

Hírdetés Támogasd adód 1%-val a Katolikus.mát!

Népszerű