Lépj kapcsolatba velünk

Tanítás

A szenteltvíz titokzatos ereje

Közzétéve

Fotó: pixabay.com

Katolikus templom bejáratánál szenteltvízbe mártott ujjal vetünk keresztet. Mi történik, amikor ujjunk ezzel a titokzatos anyaggal érintkezik? Miféle erő rejlik benne?

„Egy alkalommal egy kápolnában voltam, amikor egyszerre csak megjelent [az ördög] a bal oldalamon, utálatos alakban. …Azt mondta nekem, rettenetes hangon, hogy kimenekültem ugyan a karmai közül, de ő tudni fogja a módját, hogy újra hatalmába kerítsen. Nagyon megijedtem, s keresztet vetettem oly sűrűn, ahogy csak tudtam; erre eltűnt ugyan, de azonnal megint visszajött. Ez kétszer is megismétlődött; úgyhogy nem tudtam, mit tegyek. Szerencsére volt ott szenteltvíz: abból hintettem feléje, s akkor nem jött többé vissza.”

Mindez nem valami egyszerű lélek képzelődése: az esetet a lelki élet egyik legnagyobb mestere, Avilai Szent Teréz egyháztanító írta le Önéletrajza 31. fejezetében.

Szenttéavatási perében az egyik nővér tanúként nyilatkozta Terézről:

„Semmiért a világon nem engedte volna, hogy valaha is útnak induljunk szenteltvíz nélkül… szenteltvízzel telt üvegcséket vittünk, s azokat az övünkhöz erősítettük. Megkívánta, hogy az ő övére is tegyünk mindig egyet, s ilyenkor azt szokta mondani: »Nem is tudják, hogy mennyire könnyebben érzi magát az ember lelke, ha szenteltvíz van a keze ügyében. Nagy szerencse az, hogy ily könnyen hinthetjük magunkra Krisztus Urunk vérét.«” (Szeghy Ernő OCD, az Önéletrajz fordítójának megjegyzése, Budapest 1928, p327)

A víz a tisztulás ősi jelképe, amely minden kultúrában és vallásban különleges jelentőségű. A Számok Könyvében az izraeliták vízzel hintik meg magukat és sátraikat. A szenteltvíz használatát a második század elején I. Sándor pápa írta le és rendelte el a papok számára:

„Sós vízzel áldjuk meg az embereket, hogy akiket ezzel meghintenek, megtisztuljanak és megszentelődjenek.” (Epistola ad universos orthodoxos ubique constitutos)

A szenteltvíz teológiai meghatározása szerint szentelmény, azaz szent jel, mely a szentségekhez némileg hasonlóan elsősorban lelki hatásokat jelez, és azokat az Egyház közbenjárására meg is szerzi. (Katekizmus 1667)

Mivel a keresztségre emlékeztet, különösen alkalmas a gonosz lelkek távoltartására. A víz megáldásának szövege is erre utal:

„Istenünk, …áraszd erre a megtisztulás sokféle módját jelképező vízre áldásodat. Add, hogy ez a teremtményed mennyei ajándékaid szolgálatában űzze el a gonosz lelkeket, tartsa távol a betegségeket és hordozza magában az isteni kegyelem hatékony erejét. A hívek házában vagy bármely helyen akármit is érint vagy meghint ennek a víznek cseppje, az legyen egészen tisztává, minden ártó hatalomtól mentessé. Ne üthessen tanyát ott a gonosz lélek, ne verjen gyökeret a rontás szelleme. Szűnjék meg a belopakodó sátán minden cselszövése.”

Az ilyen módon megáldott víz a lelki harc hatékony eszköze. Nem varázsszer, amellyel mágikus hatalmat gyakorolhatunk a rossz fölött. Ha azonban alázattal és hittel használjuk, Isten kegyelmével erősíthet hétköznapi küzdelmeinkben. Ha van rá mód, hogy üvegcsében magunkkal vihessünk, meghinthetjük vele otthonunkat, megjelölhetjük vele magunkat, családtagjainkat.

Szent Teréz tapasztalata szerint

„a szenteltvíznek igen nagy az ereje. Az én lelkem mindig valami sajátságos és igen mély vigasztalódást érez, valahányszor meghintem magamat vele. Rendesen valami kimondhatatlan megújhodást tapasztalok magamban, s valami belső örömet, amelyből egész lelkem erőt merít. Ez nem képzelődés, ami csak egyszer esett meg velem, hanem nagyon is gyakori dolog, amelyet igen gondosan megfigyeltem.” (Önéletrajz 31)

christianae.wordpress.com

Mondd el a véleményedet, szólj hozzá a cikkhez. (Facebook fiók szükséges.)
Ha tetszett ez a cikk oszd meg te is...

Tanítás

Erdő Péter: “A világnak kellünk mi is, ha Krisztushoz tartozunk”

Közzétéve

Szerző:

Erdő Péter bíboros - Fotó: Esztergomi Egyházmegye

Erdő Péter bíboros atya katekézise a Missziós keresztről.

Ozsvári Csaba ötvösművész (1963-2009) alkotása, a missziós kereszt a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus missziós szimbóluma. Az esztergomi bazilikában álló tölgyfa kereszt 2007-ben készült, közel három méter magas, bronz borításokkal díszített. A keresztet a 2007-es Budapesti Városmisszió alkalmával állították fel először, majd az esztergomi bazilika északi kereszthajójában nyert elhelyezést. 2018 márciusában országjáró útra indult, melynek során ellátogat a magyarországi egyházmegyékbe és a környező országokba.

További információk a missziós keresztről és a hozzá kapcsolódó események a Nemzetközi Eucharisztikus Világkongresszus honlapján találhatóak.

Mondd el a véleményedet, szólj hozzá a cikkhez. (Facebook fiók szükséges.)
Ha tetszett ez a cikk oszd meg te is...
Olvasás folytatása

Tanítás

7 régimódi bűn, amelyek még mindig képesek a pokolba küldeni

Közzétéve

Fotó: zoo.com

„Nem tudjátok, hogy a gonoszok nem öröklik Isten országát? Ne ámítsátok magatokat! Sem tisztátalan, sem bálványimádó, sem házasságtörő, sem kéjenc, sem kicsapongó, sem tolvaj, sem kapzsi, sem részeges, sem átkozódó, sem rabló nem örökli Isten országát.” (1 Kor. 6,9-10)

Kemény örök érvényű szavak ezek Szent Páltól.  De van remény! Isten kegyelméből Jézus Krisztus által meg tudunk térni. A XXI. századi létünk korántsem jár olyan lelki és spirituális fejlettséggel, hogy a régi bűnökből kigyógyultnak mondhassa magát az emberiség. Sőt, bizonyos esetekben talán mindennél inkább felerősödtek ezek. Elvégre rossz emberi sajátosságokon alapszanak. Fejlettségünkben azonban valahogy még mindig nem közeledtünk eléggé Istenhez. Vagy tévedek? Írd meg kommentben. 😀

Lássuk melyek ezek a bűnök és miért veszélyesek a mennyországi létünkre:

1. Hazudozás

A hazugságban hamisság rejlik a megtévesztés szándékával, ami rossz, mert megtévesztés az Igazsággal szemben, ami Jézus. „Én vagyok az út, az igazság és az élet – válaszolta Jézus. – Senki sem juthat el az Atyához, csak általam.” Jn 14,6 

A Bölcsesség könyvében ezt olvashatjuk (1,11): Kerüljétek hát a hasztalan zúgolódást, óvjátok nyelveteket a rágalmazástól, mert a titkos beszéd sem marad büntetlen, s a száj, amely hazudik, megöli a lelket.”

2. Szexuális erkölcstelenség

„Kerüljétek az erkölcstelenséget! Minden bűn, amelyet az ember elkövet, a testén kívül van, de a kicsapongó a tulajdon teste ellen vét.” (1 Kor 6,18)  A Szentírás szerint lehetséges a testünk ellen való vétkezés. Isten méltósággal, értékekkel egy rendszerbe teremtett minket és a szexualitásunkat – tiszteletben kell tartanunk ezt, mert nem véletlenül van ez így. De erről majd egy következő cikkben.

3. Lopás

„Ne lopj.” (Kiv 20,15) Ellopni valamit azt jelenti, hogy hozzájutni valamihez, amihez nincs jogod. Ez alól az interneten fellelhető szerzői jogokkal védett tartalmak sem jelentenek kivételt…

4. Részegség

„Ne részegeskedjetek, mert a bor léhaságra vezet, inkább teljetek el Lélekkel.” – olvashatjuk az Efezusi levél 5,18 versében. És olvasd el újra a cikk nyitó igéjét (1 Kor 6,9-10). Részegeskedésről írunk, nem egy-két pohár bor elfogyasztásáról (a lényeg a mértéken van mindenki kapacitása szerint).

5. Torkosság

„Hiszen – mint már többször mondtam, most meg könnyek közt mondom – sokan úgy élnek, mint Krisztus keresztjének ellenségei. Végük a pusztulás, istenük a hasuk, azzal dicsekszenek, ami gyalázatukra válik, s eszüket földi dolgokon járatják.” (Fil 3,18-19)

6. Bosszú

„Rosszért rosszal senkinek ne fizessetek. Törekedjetek arra, ami jó minden ember szemében.” (Róm 12.17) „Ne szolgáltassatok magatoknak igazságot, szeretteim, hanem hagyjatok teret az Isten haragjának, hiszen írva van: „Enyém a bosszú, én majd megfizetek„ – mondja az Úr. Sőt, ha ellenséged éhezik, adj neki enni, ha szomjazik, adj neki inni. Ha ezt teszed, izzó parazsat raksz a fejére.” (Róm 12,19-21.)

7. Gyilkosság

A te gyilkosságod Isten ellen irányul, mert „Isten megteremtette az embert, saját képmására, az Isten képmására teremtette őt, férfinak és nőnek teremtette őket.” (Ter 1,27.)  Persze amilyen ritkán ölünk embert a szó szoros értelmében, olyan gyakran “öljük” meg szavainkkal a társunkban vagy felebarátunkban levő lelkesedést és értékeket, a személyes kibontakozását.  „Hülye vagy? Te nem vagy normális?!”  De erről is majd egy másik cikkben.

 

Te döntöd el, hogy mit kezdesz a bűneiddel, a felelősség csakis a te kezedben van. Mi azért azt javasoljuk, hogy bánd meg bűneidet és keresd Jézus irgalmas szeretetét. Kérd Őt, hogy segítsen megválni a bűneidtől. Elvégre ő életét adta érted és értem. Ő a legnagyobb szeretet. Az első lépést ő már sokszorosan megtette: földi életében több bűnös emberrel állt szóba és segített nekik a megtérésben.

A nyitó igerész folytatásában pedig íme a remény:

„Néhányan bizony ilyenek voltatok, de megtisztultatok, szentek lettetek, és megigazultatok Urunk, Jézus Krisztus nevében, Istenünk Lelke által.” 1 Kor. 6,11

Mondd el a véleményedet, szólj hozzá a cikkhez. (Facebook fiók szükséges.)
Ha tetszett ez a cikk oszd meg te is...
Olvasás folytatása

Népszerű