fbpx
Connect with us

Az Istent keresőknek minden a javukra válik :)

Életmód

A Szentírás 10 kiemelkedő és szent asszonya, akik anyák is voltak

Fotó: Cathopic

A mai világban olyan nőkre van szükségünk, akik erényességükkel példaként szolgálhatnak, és akik magukévá tették az anyaság áldozatát és ajándékait. Szerencsére egyházunk sok olyan szenttel van megáldva, akik édesanyák is voltak, és arra inspirálnak bennünket, hogy (anyai) hivatásunkat szentségként éljük meg. Vannak szentjei az egyedülálló anyáknak, a dolgozó anyáknak, a lelki anyáknak és mindenki másnak is. Keress egyet ezen a listán, és kérd a szívedhez legközelebb álló közbenjárását ahhoz, hogy saját anyaságod útján vezessen téged.

Mária, Isten anyja

Mária, Isten anyja szimbolizálja mindazt, amit az anyaság magában foglal. Hűsége, alázata, tisztasága, Krisztus iránti szeretete és áldozatkészsége mind olyan kulcsfontosságú elemei az anyaságnak, amelyekre naponta törekednünk kell. Mária mindannyiunk édesanyja. Gyengéden felajánlja nekünk segítségét és védelmét, miközben egyre jobban megértjük mi magunk is, hogy mit jelent anyának lenni.

Erény: minden

Példakép: minden nő számára

Idézet: „Lelkem magasztalja az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben, mert rátekintett szolgálója alázatosságára. Íme, mostantól fogva boldognak hirdet minden nemzedék, mert nagyot tett velem a Hatalmas, és Szent az ő neve. Irgalma nemzedékről nemzedékre az istenfélőkkel marad. Karja bizonyságot tett hatalmáról: szétszórta a szívük szándékában gőgösöket, letaszította trónjukról a hatalmasokat, az alázatosakat pedig fölemelte. Az éhezőket javakkal töltötte el, de a gazdagokat üres kézzel küldte el. Gondjába vette szolgáját, Izraelt, megemlékezve irgalmáról, amelyet atyáinknak, Ábrahámnak és utódainak örökre megígért.”

Szent Mónika

Szent Mónika az állhatatos imádság anyja volt. Fia, Szent Ágoston nem volt mindig szent. Mónika sok éven át szenvedett és imádkozott lázadó természetű és önfejű fiáért. Követte a fiát Afrikából Rómába azért, hogy vigyázzon rá. Mónika soha nem mondott le a fiáról. Példát mutatott minden anyának, hogy a végső célunk a gyermekeink üdvözülése legyen.

Erény: kitartás

Példakép: engedetlen gyermeket nevelő anyák számára, hitüket vesztett gyermekek anyjai számára, valamint olyan anyák számára, akik idős szüleiket, hozzátartozóikat gondozzák.

Idézet: „Fiam, ezen a világon semmi sem nyújt nekem örömet. Nem tudom, hogy mi még a feladatom és nem tudom, miért vagyok még mindig itt, mert minden reményem beteljesedett e világon.”

Szent Gianna Molla

Szent Gianna Molla feleség, anya és orvos volt. Elkötelezett keresztény, aki naponta élte meg katolikus hitét. Magas kockázatú, veszélyeztetett terhességével szembesülve, amikor az orvosok azt mondták neki, hogy csak az abortusz mentheti meg az életét, Gianna a kisbabája életét választotta a magáé helyett.

Erény: hit

Példakép: dolgozó anyák számára, kockázatos terhességet átélők számára, beteg anyák számára.

Idézet: „A boldogság titka az, hogy megéljük a pillanatokat, és hálát adunk Istennek mindazért, amit jóságában ad nekünk nap, mint nap.”

Szent Kalkuttai Teréz (Teréz anya)

Teréz anyának nem voltak vérszerinti gyermekei, de több ezer lelki gyermeke volt. Gondoskodott azokról a gyermekekről, akiket az anyjuk cserbenhagyott vagy elhagyott. Krisztus szeretetével gondoskodott róluk, így töltve be e gyermekek fizikai, érzelmi és lelki szükségleteit. Együttérzése és empátiája példaértékű lehet minden anya számára.

Erény: könyörületesség

Példakép: örökbefogadó szülők számára, és akiknek lelki gyermekeik vannak.

Idézet: „Ne gondoljátok, hogy a valódi szeretetnek különlegesnek kell lennie. Amire szükségünk van, az az, hogy ne fáradjunk bele a szeretetbe. Légy hű kis dolgokban, mert ezekben rejlik az erőd.”

Szent Zelie Martin

Boldog Zelie Martint és férjét, Louis-t 2015. október 18-án iktatta a szentek sorába Ferenc pápa. Zelie Lisieux-i Kis Szent Teréz édesanyjaként ismert, de mind az öt életben maradt gyermeke apáca lett. Ez bepillantást enged nekünk, hogy a Martin otthonban milyen nagy hangsúlyt fektettek az Istenért való életre.

Erény: jámborság

Példakép: fejfájástól szenvedő anyák számára, daganatos betegségben szenvedő anyák számára, olyan anyák számára, akik elveszítették gyermeküket (Martinéknek 4 gyermeke halt meg gyermekkorában), otthon maradó anyák számára.

Szent Emmeleia

Nem sokat tudunk Szent Emmeleia életéről, de az biztosan tudható, hogy valamit nagyon jól csinált, mert tíz gyermeke közül ötöt szentként tisztel a Katolikus Egyház: Szent Makrinát, Sebastei Szent Pétert, Nagy Szent Vazult, Nüsszai Szent Gergelyt, és Szent Teozébiát. Szent Emmeleia szép példája annak, hogyan lehet otthonunkban megteremteni az imádság és a szentség kultúráját.

Erény: jámborság

Példakép: Nagycsaládos anyák számára, a megszentelt életre elhívott gyermekek édesanyjai számára.

Idézet: „Ó Uram, neked adom az első gyümölcsöt és méhem gyümölcsének tizedét. Az első gyümölcs az én elsőszülött leányom, a tized pedig az én legkisebb fiam. Legyenek ezek számodra méltó áldozatok, és szálljon rájuk a te szentséged!”

Szent Elizabeth Ann Seton

Szent Elizabeth Ann Seton elkötelezett feleség és öt gyermek édesanyja volt. Amikor a férje elhunyt, Elizabeth egyedül maradt a gyermekeivel jövedelem nélkül. Otthonában iskolát nyitott, ami végül az első katolikus iskola lett az Egyesült Államokban. Élete példaként szolgál számunkra a felmerülő akadályok és nehézségek leküzdésére.

Erény: erősség

Példakép: Egyedülálló anyák számára, dolgozó anyák számára.

Idézet: „Mi volt drága Üdvözítőnk életének első szabálya? Az, hogy az Atya akaratát teljesítse. Tehát a mindennapi munkánk első célja az legyen, hogy Isten akaratát teljesítsük; mégpedig úgy, ahogyan azt ő akarja, és azért, mert ő akarja. Bizonyossággal tudjuk, hogy Isten megszentelt életre hív bennünket. Tudjuk, hogy megad nekünk minden kegyelmet, minden bőséges kegyelmet, és minden gyarlóságunk ellenére ez a kegyelem képes legyőzni minden akadályt és nehézséget.”

Szent Erzsébet (Keresztelő Szent János édesanyja)

Erzsébet Szűz Mária nagynénje volt, és Keresztelő Szent János édesanyja. Szent Lukács elmondja, hogy Erzsébet és a férje „igazak voltak Isten előtt”, az Úr parancsai és rendelkezései szerint éltek. (Lk.1:6-7) Mária bizonyára nagyon tisztelte Erzsébetet, hiszen sietve meglátogatta és terhessége három hónapját vele töltötte.  A Szentírás elmeséli, hogy Erzsébet eltelt Szentlélekkel. Erzsébet olyan anya volt, aki úgy nevelte gyermekét, hogy pontosan az legyen, akinek Isten teremtette őt.

Erény: remény

Példakép: a meddőségben szenvedőknek, az első gyermeküket idősebb korban szülő nőknek, egyedi személyiséggel rendelkező gyermek édesanyáinak.

Idézet: „Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse! Hogy lehet az, hogy Uramnak anyja jön hozzám? Lásd, mihelyt meghallottam köszöntésed szavát, az örömtől megmozdult méhemben a gyermek. Boldog, aki hitt annak a beteljesedésében, amit az Úr mondott neki!”

Jokébed (Mózes édesanyja)

Jokébed a gyermekük javáért igazi áldozatot hozó édesanyák példája. Nehéz lehetett egy kosárba tenni kisbabáját és arra várni, hogy majd valaki megmenti. Dicséret illeti őt bölcs tervéért, amellyel nem csak a baba életét mentette meg, hanem a gyermeke mellett is maradhatott. Inspirálhat minket Jokébed kreativitása és áldozatkészsége, amellyel gyermeke jólétét a magáé fölé helyezte.

Erény: megfontoltság

Példakép: olyan anyáknak, akiknek gyermekei nehéz vagy veszélyes helyzetben vannak, valamint olyan anyáknak, akiknek növekedniük kell az áldozatkészségben.

Idézet: „Egy Lévi törzséből való férfi elment, és feleséget vett saját nemzetségéből. Ez fogant és fiút szült. Látta, hogy milyen szép, ezért három hónapon át titkolta. Amikor már lehetetlen volt tovább rejtegetnie, papiruszkosarat készített neki, s bekente aszfalttal meg szurokkal. Beletette a kisgyermeket és elhelyezte a nád közé, közel a folyó partjához. A gyermek nővére a közelben maradt, hogy lássa, mi történik vele.”

Hanna (Sámuel próféta anyja)

Hanna sok évig várta, hogy gyermeke szülessen, de soha nem hagyta abba, hogy hűségesen imádkozzon Istenhez. Bizonyára nem volt könnyű neki a saját gyermek iránti sok évnyi sóvárgás után elvinni gyermekét a templomba és életét Istennek ajánlani. Ő a példa arra, hogy mit kell tennie minden édesanyának. Bíznunk kell abban, hogy amikor alávetjük magunkat Isten gyermekünkkel kapcsolatos tervének, az Atya jobban gondoskodik róla, mint mi.

Erény: engedelmesség

Példakép: olyan anyáknak, akik aggódnak gyermekeikért, felnőtt gyermekeiktől távol élő anyáknak.

Idézet: „Engedd meg, uram! Amint igaz, hogy élsz, uram, az az asszony vagyok, aki itt álltam melletted és imádkoztam az Úrhoz. Ezért a fiúért imádkoztam. S lám, az Úr teljesítette kérésemet, amellyel hozzá fordultam. Ezért én is átengedem (fiamat) az Úrnak, egész életére átengedem az Úrnak.”

Írta: Becky Roach
Fordította: Ujvári Szonja
Forrás: Catholic-Link.org

Klikkelj a hozzászóláshoz

Leave a Reply

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Kapcsolódó...

Életmód

Ha alázatosabbak leszünk, az erőt ad. Kevin Vost pszichológus osztja meg új könyvében, hogy miért és hogyan van ez így. Amikor arra kérték meg...

Reflexió

Olvasom, hogy a közeljövőben Jézusnak is lesz mesterséges intelligencia lenyomata. Miért is ne? Ahogy lehet online imádkozni, egy chatbot is beszélhet Isten nevében, úgy...

Ferenc pápa

A Szent Péter és Szent Pál ünnepe alkalmából tartott szentmisén Ferenc pápa megáldotta az új metropolita érsekek palliumát. Homíliájában arról elmélkedett, hogy Isten népe...

Aktuális

Nemrégiben nagy volt az izgatottság az Egyesült Királyságban, miután a rendőrség nem teljesítette kötelességét, hogy megvédjen egy halálos fenyegetést kapó tinédzsert, aki véletlenül leejtette...