fbpx
Lépj kapcsolatba velünk

Aktuális

A Szentszék megzabolázza a német szinódust

Közzétéve

Fotó: AFP

Egy szokatlan, aláírás nélküli vatikáni nyilatkozat arról beszél, hogy “tisztázni kell”, hogy a szinódus nem kötelezheti a püspököket vagy a híveket arra, hogy “újfajta módon közelítsék meg a tanítást és az erkölcsöt”.

Miközben az elmúlt hetekben a Katolikus Egyházban több reformjavaslat váltott ki vitát Németországban, a Szentszék arra figyelmeztet, hogy ezek “sebet ejthetnek az egyházi közösségen, és veszélyt jelentenek az Egyház egységére nézve” – fogalmaz a 2022. július 21-én kiadott rövid nyilatkozat.

Februárban a németországi Szinódusi Út közgyűlésének résztvevői elsöprő többséggel támogatták a nők pappá szentelését, a papok házasságát és a homoszexualitás új doktrinális megközelítését. Azóta újabb nyilatkozatok is megjelentek, amelyek között szerepel az abortusz elfogadása is.

Németországban jelenleg a katolikusok két egyidejű szinódusi folyamatot élnek át: a 2019-ben az abúzusok okozta válság és a szekularizáció okán indított németországi, nemzeti Szinódusi Utat, és – hasonlóan a világ többi részéhez – az egyetemes egyházban a Szinodalitásról 2021-ben indított szinodális utat.

Mindkét spirituális és közösségi folyamatnak az a célja, hogy az Egyház jövőjéről gondolkodjon.

A Szentszék szokatlan formájú közleményét nem a pápa vagy egy konkrét dikasztérium írta alá. A pápa azonban a közelmúltban megrótta a németországi egyházat, amikor azt mondta, hogy “Németországban létezik egy nagyon jó evangélikus egyház ” és “Nincs szükségünk egy másikra”.

Most, ennél formálisabban, a nyilatkozat a németországi Szinódus résztvevői által kifejezett egyes reformista impulzusok határozott elutasítását jelzi.

A nyilatkozatról

“Isten népe szabadságának és a püspöki szolgálat gyakorlásának védelme céljából szükségesnek látszik tisztázni, hogy a németországi “Szinódusi Útnak” nincs jogosultsága arra, hogy a püspököket és a híveket új irányítási formák és a tanítás és az erkölcs terén új megközelítések elfogadására kötelezze. Nem lenne jogszerű az egyetemes egyház szintjén való megegyezés előtt az egyházmegyékben új hivatalos struktúrákat vagy tanokat kezdeményezni, amelyek sebet ejtenének az egyházi közösségen és veszélyeztetnék az egyház egységét.”

A nyilatkozat a továbbiakban Ferenc pápa szavait idézi, amelyeket Isten németországi vándorló népéhez szóló levelében írt: “Az egyetemes Egyház a részegyházakban és a részegyházakból él, épp úgy, mint ahogyan a részegyházak is az egyetemes egyházban és az egyetemes egyházból élnek és virágoznak. Ha elszakadnak az egész egyházi testtől, akkor meggyengülnek, megrothadnak és elpusztulnak. Ezért szükséges mindig biztosítani a közösséget az Egyház egész testével”.

“Ezért reméljük – zárul a nyilatkozat -, hogy a németországi részegyházakban megfogalmazott javaslatok a kölcsönös gazdagodás érdekében konvergálnak majd az egyetemes egyház által követett szinodális úttal, azért, hogy tanúságot tegyenek arról az egységről, amellyel az egyház teste kinyilvánítja Krisztushoz, az Úrhoz való hűségét”.

Milyen veszélyek fenyegetik az egységet?

A szöveg nem pontosítja, hogy mi fenyegeti az egységet a progresszív német álláspontokban, amelyeket már három éve védelmeznek hivatalosan a legmagasabb szinten.

Mindazonáltal az elmúlt napokban több, különösen radikális álláspontot is kifejtettek németországi egyházi vezetők, különösen a Német Katolikusok Központi Bizottságán (ZdK) belül. Ez a szervezet vezető szerepet játszik a Szinódusi Út folyamatában.

Így például Marc Frings, a ZdK egyik vezető tagja a homoszexualitás “újraértékelésére” szólított fel az amerikai LMBTQ katolikus Outreach blognak írt hozzászólásában. Fenntartotta azt az álláspontját, hogy a dogmának sürgősen el kell ismernie, hogy ” Isten minden emberi lényt a saját szexualitásával együtt teremtett, és mivel így teremtette, a méltósága sérthetetlen”.

Tiltakozó nézetek

Az elmúlt hónapokban számos, elsősorban lengyel, skandináv, egyesült államokbeli és afrikai püspök adott hangot aggodalmának a német folyamat miatt, amelyet úgy értékeltek, hogy a német egyházmegyéknek a katolikus világ többi részével való közösségtől történő elszakadásának kockázatát hordozza.

2022 februárjában Marc Ouellet bíboros szimpóziumot szervezett a papságról. A rendezvényt úgy lehetett értelmezni, mint választ a papság mély identitását elsősorban a cölibátus kérdésében megkérdőjelező javaslatokra.

A múlt hónapban pedig Walter Kasper bíboros, a Keresztény Egység Pápai Tanácsának emeritus elnöke, a német püspöki kar reformista szárnya képviselője fogalmazott meg erős kritikát, amikor június 9-én a passaui egyházmegye lapjában kijelentette, hogy a német Szinódusi Út “súlyos születési rendellenességben” szenved, mivel vitái nem az evangéliumon alapulnak.

Ugyanő, június 21-én egy online szemináriumon a Szinódusi Út javaslatait “államcsínykísérletnek” ítélte, és azzal vádolta a javaslatokat támogató német püspököket, hogy “kollektív lemondásba” kívánnak belevágni.

Reinhard Marx bíboros, München-Freising érseke, aki egyébként nagy erővel támogatja az Egyház nagyszabású strukturális reformját, nemrégiben szintén elítélte a német Szinódusi Út túlkapásait. Kifogásolt egy “teljesen elhibázott javaslatot”, amely a papság mint olyan elleni kihívásnak tekinthető. Úgy érezte, kötelessége a szószékről arra emlékeztetni a hallgatóságot, hogy “papok nélkül nincs katolikus egyház”.

Úgy tűnik, a mostani nyilatkozattal a Szentszék azokat támogatja, akik fékezni akarják a német utat. Ennek következtében jelentősen meggyengül a német püspöki kar elnökének, Georg Bätzing püspöknek, a Szinódusi Út buzgó védelmezőjének a pozíciója.

Bätzing püspök nemrégiben a német rádióban interjút adott, amelyben azt mondta, hogy “csalódást érez” Ferenc pápa miatt, de kijelentését azzal árnyalta, hogy hozzátette: “Azt teszi, amit megtehet”.

***

Az Aleteiában megjelent összefoglalás kiegészítéseképpen emlékeztetünk arra, hogy áprilisban – egy-egy lengyel és skandináv püspöki figyelmeztetést követően – a világ 74 püspöke intézett nyílt levelet Németország püspökeihez, hogy figyelmeztesse őket az egyházi tanítás megváltoztatásának veszélyeire, amelyek egyházszakadáshoz vezethetnek.

Viszonylag rövid levelükben a püspöki aláírók elismerték a szinódusi lendület szükségességét, és rámutattak, hogy “a reform és megújulás szükségessége egyidős az Egyházzal”. Ugyanakkor hét kritikát fogalmaztak meg a németországi katolikus egyház szinódusi folyamatával kapcsolatban.

Először is, a német Szinódusi Út intézkedései “aláássák az egyházi tekintély hitelességét, beleértve Ferenc pápáét is”, mivel nem hallgatnak a Szentlélekre és az Evangéliumra. A második érv “a szociológiai elemzés és a kortárs politikai ideológiák, köztük a genderideológia” túlsúlyát kifogásolja a lelkiséggel szemben. Harmadszor, véleményük szerint a Szinódusi Út a “keresztény szabadság” jelentését az „autonómiára” redukálja, holott a hiteles szabadság, amint azt az Egyház tanítja, az igazsághoz kapcsolódik, és a jósághoz, végső soron pedig a boldogsághoz van rendelve.

A negyedik érv a Ferenc pápa által oly gyakran hangsúlyozott evangéliumi öröm teljes hiánya. Az ötödik megkérdőjelezi a folyamat szinódusi dimenzióját, mivel a folyamat szinte minden lépése szakértők és bizottságok munkájának eredménye, amelyet lehúz a bürokrácia súlya, az “evangéliumellenes hangnem” és a világnak és a világ ideológiáinak való “behódolás”.

A püspökök a hatodik érvükkel bírálták a Szinódusi Útban az Egyház “hatalmának” hangsúlyozását, amely az Egyházat pusztán “intézményi” státuszra redukálja. Hetedikként, a legaggasztóbbnak azt tartották, hogy a német Szinódusi Út romboló példája bizalmatlanságot kelt püspökökben és világiakban egyaránt a szinodalitás gondolatával szemben.

A Szinódusi Út szervezői – a Német Püspöki Konferencia és a Német Katolikusok Központi Bizottsága – megdöbbenéssel fogadták és elutasították a Szentszék mostani figyelmeztető nyilatkozatát a Németországból eredő új skizma veszélyéről. Azzal vádolták Rómát, hogy nem szinodális egyházként viselkedik. “A mi felfogásunk szerint a szinodális egyház valami egészen más!” jelentette ki Georg Bätzing limburgi püspök és Irme Stetter-Karp elnök asszony a vatikáni beavatkozásra reagálva. Hozzátették: “Nem jó példa az egyházon belüli kommunikációra, ha névvel alá nem írt nyilatkozatokat tesznek közzé”. Sajnálkozásukat fejezték ki, hogy a Szinódusi Bizottságot eddig még nem hívták meg megbeszélésre [a vatikáni szervekkel]”.

Francia-orosz szakos bölcsészdiplomával, német, angol nyelvvizsgával egész életemben a nemzetközi kapcsolatok terén dolgoztam. Néhány éve nyugdíjasként boldog nagymama vagyok. Nagyon szeretek fordítani, írni, tájékoztatni, ismereteket átadni.

Hírdetés Támogasd a Katolikus.ma médiamissziót!
Klikkelj a hozzászóláshoz

Hozzászólás írása

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Aktuális

Edmund Stoiber egykori miniszterelnök XVI. Benedekről: “Az egyik legnagyobb személyiség”

Közzétéve

Szerző:

Edmund Stoiber egykori bajor miniszterelnök “az egyik legnagyobb személyiségként” jellemezte XVI. Benedek emeritus pápát.

“Soha életemben nem találkoztam olyan emberrel, pedig sok vezető személyiséget ismerhettem meg, aki képes volt a hit összetettségét és az egyszerű üzenetet egymással harmóniában  közvetíteni, amikor a hitről és az értelemről a legmagasabb intellektuális szinten beszélt” – mondta a 80 éves Edmund Stoiber egykori miniszterelnök Stefan Großnak, a Regensburgi Egyházmegye munkatársának adott interjúban.

“Üzenetének megfogalmazásának mikéntje, és a testbeszéde olyan volt, hogy minden emberhez közel került” – folytatta Stoiber. “Olyan példaértékű életet élt Jézus Krisztus, a kereszténység és a keresztény értékek számára, amilyet egyáltalán elképzelni is nehéz.”

Az egykori miniszterelnök kapcsolata Joseph Ratzingerrel akkor kezdődött, amikor a későbbi Szentatya még a regensburgi egyetem professzora volt. Doktori témavezetője, aki Münchenből Regensburgba költözött, megkérte, hogy hetente egyszer menjen Regensburgba, „hogy kísérje a diákjait a gyakorlatokon. És a diákok közül sokan mondták akkoriban: „Legalább egyszer meg kell hallgatnotok Ratzingert”.

Ezután tanársegédként járt az előadásokra, amelyek rendkívül érdekesek voltak. Ez a diáklázadások utáni időszak volt. De Ratzinger tekintélyt és lelkesedést sugárzott – és az előadóterem valóban zsúfolásig megtelt. Mindenki eljött. Legalább öt vagy hat alkalommal találkoztam vele”.

Amikor 1993-ban Edmund Stoibert választották meg a bajor miniszterelnöknek, Ratzinger már régen Rómában dolgozott, mint a Hittani Kongregáció prefektusa.

Akkoriban a pünkösdhétfő, mint munkaszüneti nap eltörlése került szóba, mondta Stoiber. Ezután telefonon konzultált Ratzingerrel.

A bíboros elmondta, hogy Olaszországban pünkösdhétfő már régóta nem ünnepnap. „Ami a társadalomban történik, azt egészen egyszerűen értékelni kell – hangzott a bíboros tanácsa. Ratzinger elmondta, attól tart, hogy a Pünkösd így egy átlagos hétvégévé válik – hamarosan nem lesz többé különleges”.

A miniszterelnök számára ez volt “az alapvető érv. Ez ellen kellett tennem valamit.”

Fordította: Horváth Ádám
Forrás: CNA

Olvasás folytatása

Aktuális

Az új magyar kitüntetett, Isten szolgája Orosz Péter Pál munkácsi pap élete

Közzétéve

Szerző:

Szentszéki dekrétum elismeri Isten szolgája Orosz Péter Pál munkácsi pap vértanúságát - Fotó: Vatican Media

Ferenc pápa pénteken fogadta Marcello Semeraro bíborost, a Szentek Ügyei Dikasztérium prefektusát és a pápa engedélyezte hat dekrétumok közzétételét. Az egyik dekrétum Isten szolgája Orosz Péter Pál, a Munkácsi Eparchia papjának vértanúhalálát ismeri el. A görögkatolikus pap 1917. július 14-én született a magyarországi Biriben. A hit elleni gyűlöletből ölték meg 1953. augusztus 28-án a kárpátaljai Alsókaraszlón (Ukrajna).

A görögkatolikus pap a Szovjetunióbeli egyházüldözés áldozata lett 1953-ban. A hagyomány szerint (hivatalosan nincs bejegyezve, dokumentumok nem bizonyítják) Kárpátalján titokban, Romzsa Tódor szentelte püspökké. A hat dekrétum közül egy a vértanúhalált, a többi pedig hősies erényeket ismer el.

A kárpátaljai lelkipásztor életét a rászorulók iránti elkötelezettség és a szilárd hit jegyében élte. 36 évesen gyilkolták meg.

Néhány órával a titokban bemutatott isteni liturgia után, egy pisztolylövés érte Orosz Péter Pál atya állát, áthatolt a nyakán és a vállán. 1953. augusztus 28-án a szovjet kommunisták így vetettek véget a Kárpátalján található Alsókaraszlón (Siltse) a munkácsi görögkatolikus egyházmegyéhez tartozó pap életének, amelyet a leggyengébb iránti odaadás és a szilárd hit jegyében élt. A pápa a péntek délelőtti audiencián, amely alkalmával fogadta a Szentek Ügyei Dikasztérium prefektusát, Marcello Semeraro bíborost, elismerte Orosz atya vértanúhalálát. Hamarosan sor kerül boldoggá avatására.

Származása és hivatása

Orosz Péter Pál 1917. július 14-én született a magyarországi Biri faluban, mélyen keresztény családban. Apja görögkatolikus pap volt, és Péter 2 éves volt, amikor apja meghalt. 9 évesen elvesztette édesanyját is. A huszti gimnáziumban érettségizett. 1937-ben belépett az ungvári szemináriumba. Nőtlenséget fogadott és 1942-ben a munkácsi görögkatolikus eparchiában pappá szentelték. Káplánként kezdte lelkipásztori szolgálatát Magyarkomjátban és azonnal megbecsülést váltott ki a szegények iránti buzgalmáért és szeretetéért. 1943-ban a háború miatt táborilelkészi képzésen vett részt a Kassa melletti Barcán. Visszatért plébániájára, amely 1944-ben Kárpátalja egész területéhez hasonlóan a Vörös Hadsereg szovjet csapatainak megszállása alá került és egyesült az Ukrán Szovjet Szocialista Köztársasággal, majd a Szovjetunióval.

Az Új Ember katolikus hetilapban 2013-ban Fodorné Orosz Erzsébet, Orosz Péter Pál atya unokahúga által írt cikkben a következőket említi Romzsa Tódor püspökről: „Bölcsen előre látva az egyházak ellen irányuló megtorló intézkedéseket, megelőző lépéseket tett a görögkatolikus egyház megmentésére. Bendász István kanonok atya adatai szerint titokban püspökké szentelt két lelkipásztort: Chira Sándort és Orosz Pétert. Ez 1944. december 19-én történt.” Hivatalosan a püspökké szentelést nem jegyezték be.

Az üldöztetés évei

Az erőszakos annexióval 1944-ben megkezdődött a görög-katolikus egyház üldözése. A később boldoggá avatott Romzsa Tódor mártír püspök nevezte ki Orosz atyát 1946-ban az ilosvai járásban található Bilkébe paróchusnak. Már akkor nyomás alá helyezték, hogy lépjen át az orosz ortodox egyházba. 1948-ban felerősödött ez a nyomás, de ellenállt, hűséges maradt a pápához. 1949-ben betiltották a lelkipásztori tevékenységet, és minden görög-katolikus templomot bezártak. A munkácsi eparchiát is megszüntették.

A gyilkosság

Orosz atyának bujkálnia kellett, a belügyi hatóságok gyanúsan figyelték és nyomoztak utána. Amikor 1949-ben a görög-katolikus egyházat betiltották, és a társadalom megbecsült tagjait módszeresen eltűntették, Isten szolgája továbbra is titokban végezte szolgálatát. 1953-ban elfogatóparancsot adtak ki ellene. Megpróbált elmenekülni, de augusztus 27-én egy rendőr megállította az alsókaraszlói vasútállomáson és letartóztatta. Gyalog indította útnak, de Alsókaraszló közelében egy útmenti keresztnél Orosz Péter kijelentette, hogy nem megy tovább. Ekkor a rendőr halálosan megfenyegette, majd miután Orosz atya letérdelt, hogy a rózsafüzért imádkozza, lelőtte. A merényletet követően azonnal vértanúnak tekintették. A pap földi maradványai és elhantolásának helye a Szovjetunió felbomlásáig rejtve maradtak.

Orosz Pé­ter Pál atya föl­di ma­rad­vá­nya­it az ilosvai rend­őr­ka­pi­tány ga­rá­zsá­ban be­ton­ba ágyaz­ták be. “A gö­rög­katolikus szer­tar­tás sze­rin­ti meg­ké­sett te­me­tés­re vé­gül 1992. au­gusz­tus 28-án ke­rült sor Bilkén. A há­lás hí­vek a mártír püspök tisz­te­le­té­re ká­pol­nát épí­tet­tek, amely­ben a Szent­ Csa­lád-kép előt­ti ol­tár­asz­tal üveg­lap­ja alá he­lyez­ték el ham­va­it. Ma­gyar Pál, Bilke paróchusa ima­ki­len­ce­det írt a már­tír püs­pök di­cső­í­té­sé­re” – írta cikkében Fodorné Orosz Erzsébet, Orosz Péter Pál atya unokahúga.

Emléke mélyen bevésődött a hívek emlékezetébe, és ma is élénken él a „fama signorum”-mal együtt, vagyis azzal a meggyőződéssel, hogy eredményesen közbenjár Istennél.

Boldoggá avatási eljárása

Orosz Péter Pál atya boldoggá avatási eljárása Sasik Milán, a munkácsi görögkatolikus egyházmegye püspökének kezdeményezésére, Szőke János posztulátor és Puskás László atya támogatásával kezdődött el.

Olvasás folytatása

Aktuális

Az Eucharisztia valódi csodáját láthatjuk ezen a felvételen?

Közzétéve

Szerző:

Egy kis mexikói templomban felvett videofelvétel járja be mostanában a világot. A nem túl jó minőségű képek azt mutatják, mintha a Szent Eucharisztia vibrálni, lüktetni kezdene a monstranciában. A szent ostya dobog, mint egy szív.

A CNA Katolikus Hírügynökség és az Aleteia is beszámolt arról, hogy a felvétel 2022. július 22-én készült, közel Guadalajarához, a Jalisco állambeli Zapotlanejo település Rózsafüzér Miasszonyunk templomában. A hívek vették észre a különös jelenséget, előkapták mobiltelefonjaikat és rögzítették, amit láttak. Az egész jelenség nem tartott tovább, mint 20-30 másodperc.

A templomban szentségimádást tartottak éppen, amelyet a Mexikóban szolgáló Carlos Spahn argentin pap vezetett. Az atya megerősítette, hogy a felvétel hiteles, és hogy azt nyomban el is kérte a hívektől, nehogy valaki valamit változtasson rajta.

„A mise végén kitettük a szentséget, elmondtam az imádságot, és amikor felálltam, hogy a sekrestyébe menjek, akkor kezdődött el az egész. Az emberek nem hittek a szemüknek. Legalább két felvétel is a rendelkezésünkre áll”

– mondta Spahn atya.

Ő maga óvatosan ítéli meg a jelenséget, és nagyon vigyáz, hogy ne nevezze csodának, hiszen ezt nincs joga megtenni. Ugyanakkor hajthatatlan volt abban, hogy a felvétel eredeti, tökéletesen hiteles, senki nem próbálta megváltoztatni, megpiszkálni vagy meghamisítani.

A Guadalajara-i Érsekség egyelőre még nem nyilatkozott az ügyben. Spahn atya elmondta, hogy ő átutazóban volt a templomban, nem ez az állandó szolgálatának a helyszíne. Majd az állandó helyi pap szerezheti be visszatérte után a tanúságot tevő és a látottakat írásban is vállaló hívektől a szükséges dokumentumokat, amelyeket aztán tovább küldenek a megfelelő helyre.

Olvasás folytatása

Kövess minket Facebookon is!

Hírdetés Támogasd adód 1%-val a Katolikus.mát!

Népszerű