fbpx
Connect with us

Az Istent keresőknek minden a javukra válik :)

Lelkiség

„A tiszta lélek előkelő ház…”

Prohászka Ottokár gondolatai Szűz Mária szeplőtelen fogantatása ünnepén

„Az adventben a keresztény hit és gyengéd érzék a Boldogságos Szűzben először a vágyódó lelket tiszteli. Mikor a Boldogságos Szűznek szemérmes és alázatos vallomása után: Íme, az Úr szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint, az örök Ige testté lett, lángba borította annak a Szűznek szívét és lelkét; minden imája, minden érzelme, minden gondolata egy szent vágyban gyúlt ki: az anyának vágyában azon gyermek után, kit szíve alatt hordozott. Nincs gyengédebb, nincs érzékenyebb szív, mely az emberiség nagy vágyait felfogja, mely a küszködő, reménykedő lelkek dobbanásait megőrizze, mely a hitet, reményt és szeretetet Isten iránt s Messiása iránt hívebben kifejezze, mint a Boldogságos Szűznek vágyódó lelke és szíve. /…/ A Boldogságos Szűznek a vágya az az igazi vágy, amellyel akarta az Isten váratni magát, akarta, hogy várjuk őt, mint testvért és mint gyermeket; azt pedig mástól nem tanulhatjuk meg, csakis a Boldogságos Szűztől. /…./ Ez az a vágy, mely a Boldogságos Szűz lelkében annak a nagy méltóságnak érzetével együtt ébredt, melynél fogva egyik húgunk, a názáreti szűzleány, Isten anyjává lett. Miután pedig ez a legeszményibb vágy, azért a kereszténység ehhez a nagy tanítónőhöz jő és mondja: Édes Boldogságos Szűz Mária, taníts meg minket, hogy vágyódjunk Krisztus Jézus, a világ és a mi lelkünk Messiása után!”

[Prohászka Ottokár homiliája Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepén, 1894]

„A Boldogságos Szűz a szeplőtelen fogantatásban szeretve tanít eszményt, erényt, és mi is szeretve, tehát könnyen tanuljuk meg azt. Mire fog tanítani a Boldogságos Szűz anyai szeretetével és vonzó hatalmával? Ugye, mindenekfölött arra, hogy a bűntől elpártoljunk. Nem lehet senki a Boldogságos Szűz közelében, nem lehet senki szerető gyermeke, aki halálos bűnben van. Mert ahol halálos bűn van, ott nincs az Isten, ott nincs a Boldogságos Szűz; ahol halálos bűn van, ott a családi tűzhely is üres és hideg, ott a szeretet lángja nem ég. Úgy érezzük magunkat, mintha eltemettük volna édesanyánkat; visszajövünk a házba, de nem vagyunk otthon. Csak azok a lelkek vannak otthon, akik a megszentelő malasztban élnek; csak azok a lelkek bírnak anyával, akik szeretnek; akik nem szeretnek, azoknak nincs anyjuk. Senki, aki a bűnnek rabja, nem lehet Isten gyermeke, mert hideg a szíve és nincs otthon. Már pedig gyermek tűzhely, szeretet, anya, otthon nélkül árva, száműzött. /…/

A Boldogságos Szűz akarja, hogy küzdjünk nemesen és elszántan szenvedélyeink ellen. Ajánlja magasztos példájával, hogy senki se bocsátkozzék oly mélyre, hol már valamiképp kezdődik a bűn, hanem hogy a szeplőtelen fogantatás szeretetéből óvják meg lelküket minden elkérgesüléstől. /…./

Szert kell tennünk a kicsiben való hűségre, mert a kicsiben való hűség, midőn kis dolgokra vigyáz, nehéz bajoktól óv meg. Legyen minden érzésünk, minden gondolatunk egy-egy őrtálló, aki az élet és a lélek házának kapuját őrzi. Ha előkelő, gondosan őrzött házba vezet utunk, ott először csöngetnünk kell, mert a kapu nincs nyitva. Vendéglő és korcsma vagy bűnbarlang mindig nyitva van. Az előkelő házak csukva vannak, aki ki- és bejár, azt szemmel tartják. A tiszta lélek előkelő ház, ahol Isten, a nagy Úr lakik, azért annak van portása, ott előbb csöngetni kell, ha valaki be akar járni. Ott a gondolatok, érzelmek, benyomások nem járnak ki és be, ott a sövény sincs ledöntve, ott csend és rend honol.

Szeressük tehát lelkünket, gondozzuk, őrizzük, neveljük, nemesítsük. Isten lakik bennünk és közellétének, sőt annak, hogy ő az Isten első temploma, boldogító érzete.”

[Prohászka Ottokár homiliája Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepén, 1900]

„Az Úr dicsősége csillagot és angyali éneket kívánt a magasban, de a földön mit kívánt? Egy tiszta szeplőtelen kebelt,…. édes tejet a szeplőtelen anyából. Ez az anya lesz az Isten egyedül méltó temploma, zavartalan otthona, illatos szentélye! Ez az anya lesz igazán az élők anyja!

Ezt a szeplőtelen fogantatást szívjuk be lelkünkbe és szívünkbe, körítsük tiszteletünkkel, csodálatunkkal, áhítatunkkal, ragaszkodásunkkal, rajongásunkkal. – Szívjuk egyszersmind magunkba a szeplőtelen fogantatásban az Isten nagy vágyát. Mi az Isten vágya? – a lélek szépsége. – Mi az, ami az Isten előtt kiváló? Mi az, amivel mi az Isten szívét elragadhatjuk? Az erkölcsi tisztaság, mely a legszebb koszorú az emberiség fején; az a dicssugár, mely azt hirdeti, hogy a lélek szent és tiszta. – Mi emeli azt a lekonyított fejet büszkén az égre s mindig magasabbra, fel egészen a csillagokig? Ez az erények méltósága. – Mi emeli az emberi szívet, a szomorú emberi szívet? A lelkiismeretnek a tisztasága. A szeplőtelen fogantatás mindezt hirdeti. És mire van inkább a világnak és nekünk, mindnyájunknak szükségünk, mint arra a meggyőződésre, hogy a legszebb, legfenségesebb a szívnek tisztasága, az erénynek hatalma, a kedélynek érintetlensége? Az emberi szenvedélyek felett, mintegy hullámok felett elrohanó és elsikló hajó: az az emberi lélek, melyet meg nem tör a bűn nyomorúsága. A szeplőtelen fogantatásban lelkesüljünk mindnyájan szeretett lelkünk üdvéért. A szeplőtelen fogantatásból értsük meg azt a lelkesülést, hogy az ember ne hagyja magát letapostatni, letiportatni a szeplős lelkek által, ne görnyessze nyakát a szenvedélyek igája alá, hanem hogy iparkodjék szeplőtelenül állni, küzdeni a bűn ellen, először önmagában, azután a nagyvilágban.”

[Prohászka Ottokár homiliája Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepén, 1902]

1 hozzászólás

1 hozzászólás

  1. Zoltánné Kiss

    2021-12-10 at 20:14

    Hitet erősítő szép tanításban volt ezt olvasva részem. Köszönöm Istenem!

Leave a Reply

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Kapcsolódó...

Életmód

Ha alázatosabbak leszünk, az erőt ad. Kevin Vost pszichológus osztja meg új könyvében, hogy miért és hogyan van ez így. Amikor arra kérték meg...

Reflexió

Olvasom, hogy a közeljövőben Jézusnak is lesz mesterséges intelligencia lenyomata. Miért is ne? Ahogy lehet online imádkozni, egy chatbot is beszélhet Isten nevében, úgy...

Ferenc pápa

A Szent Péter és Szent Pál ünnepe alkalmából tartott szentmisén Ferenc pápa megáldotta az új metropolita érsekek palliumát. Homíliájában arról elmélkedett, hogy Isten népe...

Aktuális

Nemrégiben nagy volt az izgatottság az Egyesült Királyságban, miután a rendőrség nem teljesítette kötelességét, hogy megvédjen egy halálos fenyegetést kapó tinédzsert, aki véletlenül leejtette...