fbpx
Lépj kapcsolatba velünk

Tanítás

Apostolfejedelmek

Közzétéve

Prédikáció vázlat. A miskolci Mindszenti Belvárosi Templomban, 2021. június 27-én, a templom búcsúján elhangzott szentbeszéd szerkesztett változata.

1. Két vicc:

Szent Péter és Szent Pál, az a két gazember… – mondta a pap az ünnepen, miután a szószéken nagyot gesztikulálva belecsapta kezét a ministránsai által odakészített, fölfordított rajzszögekbe…

Bocsánat, én Pál vagyok – szólalt meg a szobor… – nem sokkal később, hogy egy idős turistahölgy a vatikáni szoborkiállításon azon elmélkedett, vajon mit mondana ez a Szent Péter-szobor, hiszen olyan tökéletes, mintha élne…

2. Kétféle ember:

Péter a szikla, az apostolfejedelem, az első pápa. Pál a népek tanítómestere, a tizenharmadik apostol. Két különböző karakter. Más-más habitus. Nem végletek, de teljesen más utat jártak. Péter egyszerű halász, Pál művelt farizeus. Péter vezeti az egyház hajóját, Pál írja a hajónaplót és az útikönyvet…

Péter az első meghívottak közül való, akire Jézus egyházát bízza, Pál később tér meg. Ő a felnőtt keresztény. Péter indulásból csatlakozik Krisztushoz, Pálnak be kell hoznia a lemaradását. Péter hangulatember, impulzív, lelkesedő, kétségbeeső, hősködő, Pál inkább az értelem erejével megfontoltabb, a távlati összefüggéseket tekintő teológus. Péter a szív, Pál az ész képviselője. Péter a természetesen viselkedő, egyszerű, falusi ösztönös fajta, Pál a városi, intelligens úriember, az arisztokrata. Péter a konzervatív, Pál a haladó, felvilágosult értelmiségi… Péternek a tagadását szoktuk felróni, Pálnak az elvakult keresztényüldözést. Pétert a pápaság mentén szoktuk kritizálni, Pált meg a nők papsága „ellenében” szoktuk idézni…

Péter az intézmény, Pál a karizma. Péter a hagyomány, a biztos alapok, Pál az újítás, a változtatás embere. Péter biztosítja az állandóságot, a folytonosságot, az apostoli örökséget, Pál behozza az idők szavát, a modern helyzethez való alkalmazkodás igényét és képességét. Péter megtagadja, Pál üldözi Krisztust. Vagy ez nem számít? Vagy ez már mindegy?…

Péter és Pál különböző karakterek, eltérő jellemek. Nem értettek egyet mindenben, de mindkettőjüket ugyanazon Krisztus hívta. Össze is különböztek, de egyazon Krisztusról beszéltek. Össze is találkoztak. A vértanúságban is. De más módon. Péter nem lett különb attól, hogy apostolfejedelem, Pál sem lett felsőbbrendűbb, több attól, hogy többet misszionált. Mert Krisztusban, a Főpapban szerették és tisztelték egymást. Nem versenyeztek egymással, és egyikük sem hangsúlyozta a saját különlegességét. Bennük együtt ott az egyház egyetemessége: a kelet és nyugat, az igehirdetés és misztika, a teológia és a lelkiség, a liturgia és az agapé, a jog és az erkölcs. Szerves egységben megférnek egymással.

3. De mi a közös bennük?

Ugyanaz a Krisztus hívja meg az ő szolgálatára. Mindketten új nevet kaptak Jézustól: Simonból Péter lett, Saulból Pál. Mindkettőre szükség van az egyházban. Kis leegyszerűsítéssel azt is mondhatnánk: az egyház ma is Péterekből és Pálokból áll… Egymást nem vetélytársnak, ellenfélnek tekintik, hanem munkatársnak, testvérnek. Isten szuverén joga adni az ő kegyelmét, akár gyerekkorunktól, akár később hív meg. A lényeg hogy elköteleződjünk és kitartsunk mellette.

Közös bennük a tenni akarás, a hit és a szeretet, a hűség „bizonyítási vágya”. Szinte belső kényszer. Nem hagyják el a süllyedő hajót. Nem kerülik meg a nehézségeket. A konfliktusokat nem söprik szőnyeg alá. Vállalják az áldozatot. Élnek-halnak Krisztusért. Fontos a szervezet, a szerkezet, az intézményesülés, az igehirdetés és az egyházközségek megszervezése, az egyház működésének biztosítása, de ugyanilyen fontos azt megtölteni lelkülettel, tartalommal. Lélekkel, Igével, szentséggel, imádsággal. Képesek megbeszélni feladataikat. Le-, fel- és beosztani a munkát. Megszervezni a teendőket. Munkatársakat képezni, őket a gyakorlatba bevezetni. Szupervizorként is felügyelni, de kint a terepen is útbaigazítani és jó példával elöl járni.

Amikor új helyzettel találkoznak, összehívják a többieket. Mindenki azt csinál az egyházban, amihez ért. Amihez képessége, karizmája van. Nem vitatják el egymás jogát, illetékességét. Péter tisztelete a pápaság tisztelete. Túlmutat a személyén. Pál el is fogadja, mint legfőbb vezetőt, irányító apostolt. Ha külső veszély fenyeget, összezárnak. A vitás kérdésekben azonnal leülnek és tárgyalnak, nem hagyják, hogy a nézetkülönbségek miatt a vita elfajuljon vagy magától lecsillapodjék. Bíznak abban, hogy a másik is megkapta ugyanazt a Szentlelket, s ezért az imába szüntelenül kérik is a Szentlélek közreműködését.

Mindketten megvallják Krisztust, kiállnak mellette nemcsak a „szószéken”, hanem életüket is adják érte. Nem húzódoznak a munkától. Kivégzési módjuk más, – Pétert keresztre feszítették, Pált lefejezték, – de égi születésnapjuk közös.

 Életük a vértanúságban is összefonódott. Az első keresztények századokon át számon tartották sírjukat és égi közbenjárásukat kérték. Mondhatni értük volt az első „földalatti gyászmise”… Egymáshoz tartoznak. Mint az egyház jobb és bal keze. A mennyei dicsőség koronája is közös.

4. Mit tanulhatunk tőlük?

Ők az etalon, a Krisztuhoz való elszegődés modelljei. Szavaiknak az életük és a haláluk ad aranyfedezetet. Az életben is egymásra vagyunk utalva. Egymást alakítjuk, bátorítjuk, serkentjük, ösztönözzük. Egymás karizmája lelkesít, hogy Isten országát közösen építsük. Akár Péter, akár Pál vonalán. Szent Péter és Szent Pál Krisztushoz akartak hasonlóvá válni. Az ő áldozatuk, lelkiségük gyümölcseit élvezzük kétezer év óta: a Szentírásban, a liturgiában, a hit tisztaságában, az apostoli örökség tiszta megőrzésében és továbbadásában, az egyházmegyék alapításában, a szent pápákban, püspökökben és papokban. Az ő mustármagnyi hitük az egyház terebélyes fájává nőtt, amelynek termése ma is éltet. Csak ne élősködjünk csupán, hanem éltessük magunkat és másokat is belőlük. Kapjunk kedvet, lelkesedést az eltökélt, bátor, kezdeményező, életszagú kereszténységre ma is.

Találjuk meg a helyet, ahol mi is tehetünk valamit Isten dicsőségére, helyi egyházközösségünkben, családunkban, a társadalmi élet különféle területén. Az intézmény szerkezeti bűnei ellen harcoljunk bűnbánattal, alázattal, megtisztulással, belső tűzzel, karizmáinkat, tehetségünket ne csak a saját hasznunkra fordítsuk, hanem tegyük a közösbe. Amikor a pápához ragaszkodunk, nem személyi gyöngeségeit toleráljuk, hanem Krisztusba, mint Főbe kapaszkodunk, akit a római pápa testesít meg számunkra. Egyébként melyikünkből lenne jobb pápa? Könnyű kívülről kritizálni valakit, ha nem vagy benne a sorsában… Viseljük el egymást szeretetben, legyen igazi keresztény közteherviselés ez, hogy a kritikus világ is meglepődjön szeretetünkön.

Ugyanez érvényes a lelkiségünk eltorzulásaira is: Gondoljuk csak meg, hogy mennyire elkényelmesedtünk, csak szolgáltatót látunk az egyházban, s nem közösséget, amelyért nekünk is tennünk kellene. Hogy már ki sem ejtjük, hogy szent… Csak annyit, hogy: mise, gyónás, áldozás. Nemcsak a cselekményt profanizáltuk, hanem magukat a szent dolgokat is. Nincs ugyan hitből fakadó erkölcs, de van etikai kódex… Isten nélkül rendezzük be életünket, s a szent helyett a profánt istenítjük… Csak akkor imádkozunk, ha azonnali hasznot remélünk, mert nagyon padlón vagyunk. Válogatunk a hit dolgaiban, közben kényesedve ügyelünk kényelmünkre. Különböző lelkiségi irányzatokat bálványozunk, keresünk, s csak abban véljük felfedezni Istent, ami nekünk épp akkor megfelel…

Amikor pl. egy zarándoklat, tábor, vagy látványosabb búcsús rendezvény fontosabb lesz a szentségimádásnál, a halottaink körüli virrasztásnál… Vagy, ahogyan a liturgia fegyelmét, előírásait, rendjét nem vesszük komolyan és a saját szakállunkra változtatgatjuk…

A pokol kapui ma is rafináltan próbálkoznak rést ütni, okot találni, hogy gyengíthessék a pápa és a hívek egységét, de vegyük észre a Szentlélek megújító kegyelmének oázisait, újabb és újabb meglepetéseit, kitörési pontjait. Ez adjon erőt és bátorságot, hogy ne legyünk, akadékoskodók, nyavalygók és aggályosak az egyház jövőjét illetően, hanem teljünk el életkedvvel, bizalommal és hittel.

5. Péter és Pál ünnepe,

az aratás kezdete is tájainkon. Aratáskor munkánk gyümölcséért és Isten áldásáért adunk hálát. Ma Szent Péter és Szent Pál apostolfejedelmek ünnepén ez az egyházközség is* megköszöni Istennek, hogy, hogy őseink az egyház e két oszlopát választották égi patrónusnak. Mintegy learatva így az elődök gondoskodó, előrelátó munkájának termését, az idők viharaiban megtartó isteni szeretet erejét, amelyet Szent Péter és Pál apostolok nyomán egyházunkban, népünk történelmében is tapasztalunk. Hisz ebből élünk. Emlékezésünkkel visszanyúlunk az apostolok koráig, hogy erőt merítsünk a mához és a holnaphoz. Borsos Miklós szobrászművész mondta egyszer: „Aki meg akar maradni, újat nem csinál csak jót”. Majd így folytatta: „nem azért nyúl vissza a régihez, mert sokallja az újat, hanem azért, mert kevesli…”

Kérjük az aratás Urát, hogy ebben a paphiányos, mesterséges intelligenciás, robotos, munkavállaló-hiányos világban hulljon jó földbe Igéjének magja, és teremjen köztünk sok papi hivatást, hogy egyházunk folytathassa az igehirdetés, az örömhírterjesztés magvetését.

image_pdfCsatlakozz a misszióhoz! Töltsd le és terjeszd.

peterpater.com | Római katolikus pap, a marosvásárhelyi Szent Imre templom plébánosa. Önéletrajza itt olvasható.

Hírdetés Támogasd a Katolikus.ma médiamissziót!
Klikkelj a hozzászóláshoz

Hozzászólás írása

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Tanítás

Az apostolok küldetése

Közzétéve

Szerző:

Fotó: Cathopic

Gondolatok a szeptember 22-i Evangéliumról

„Jézus összehívta a tizenkettőt, erőt és hatalmat adott nekik az ördögök fölött és a betegségek gyógyítására. Aztán elküldte őket, hogy hirdessék az Isten országát és gyógyítsák meg a betegeket. „Semmit se vigyetek az útra – hagyta meg nekik –, se botot, se tarisznyát, se kenyeret, se pénzt, se egy váltás ruhát. Ha egy házba betértek, ott szálljatok meg és onnét induljatok tovább. Ha valahol nem fogadnak be benneteket, hagyjátok ott a várost, és még a port is rázzátok le lábatokról ellenük tanúságul.” Útra keltek hát, bejárták a falvakat, mindenütt hirdették az evangéliumot és gyógyították a betegeket.” (Lk 9,1-6)

Újra és újra ámulatba ejtő, hogy milyen finom a mi Urunknak a pedagógiája. Szinte gyakornokokként küldi ki apostolait maga előtt, olyan helyekre, olyan településekre, ahová maga is menni készült.

Kiküldetés kettesével, de a feladat még nem teljesen élesben megy. Akár bátoríthatták is egymást a tanítványok: ha valamit elhibázunk, nem katasztrófa, nem égbekiáltó hiba, hisz jön utánunk a Mester és a beteget, akit nekünk nem sikerült, Ő majd meggyógyítja. Ha valaki olyat kérdezne tőlünk, amire nem tudunk válaszolni, jön majd Jézus, és tőle mi is megkérdezhetjük. Ha valami nem úgy sikerül, ahogy szerettük volna, megkérdezzük az Urat, hogyan kellett volna jól csinálni.

Micsoda előrelátó, lehetőségeket biztosító, görcsöket oldó pedagógia! A tanítványok nyilván nem csak a betegeket gyógyították meg és nem csak ördögöket űztek ki, hanem válaszolgattak is, amikor a csodáik láttán a jelenlévők faggatni kezdték őket, ki ez a Názáreti Jézus, akinek a nevében ilyen áldások fakadnak általuk.

Akkor nyilván elbeszélték mindazt, amit láttak és hallottak. Csodákat és jeleket, de hozzá mindazokat a tanításokat és példabeszédeket is, amelyeket csak vissza tudtak idézni az Üdvözítő szavaiból. Kenyérszaporítások, vízen járás, csodálatos halfogás, ördögűzések, beteggyógyítások, halottfeltámasztások és sorolhatnánk.

A názáreti Jézus nemcsak mester, hanem Gondot viselő tanító is. Ő tudja már, hogy nemsokára eljön az ő szenvedésének az órája és az Emberfiát felfeszítik a keresztnek borzalmas bitófájára. Az apostolok pedig majd magukra maradnak. Igaz, eljön a Szentlélek, a Vigasztaló, de akkor már úgy szól majd a küldetésük, hogy most már ők a Mesterek, ők az igazság letéteményesei. Az ő feladatuk lesz az, hogy az új szövetségnek az örömhírét eredményesen vigyék el a világ minden szegletébe.

Milyen előrelátó a mi Urunk! Jóllehet előre a szívükbe véste, hogy „Nem ti fogtok beszélni, hanem Atyátok Lelke fog szólni belőletek és általatok”, mégis, milyen jó lehetett az apostoloknak, hogy amikor eljutottak távoli országokba, nem a nulláról kellett kezdeniük, hogy milyen is az, továbbadni, hogy az Isten országa közöttetek van. Hiszen az első, – igaz, nehéznek tűnő, mégis mámorító eredménnyel végződő – útjukon már túl voltak. A hetvenkét tanítvány, akiket Jézus az evangélium hirdetésére küldött, nagy örömmel tért vissza. „Uram – mondták –, nevedre még az ördögök is engedelmeskedtek nekünk.”

És mit mondott erre a mi Urunk? „Így válaszolt nekik: „Láttam a sátánt: mint a villám, úgy bukott le az égből. Hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon és skorpiókon járjatok, hogy minden ellenséges erőn úrrá legyetek. Nem fog ártani nektek semmi. De mégse annak örüljetek, hogy a lelkek engedelmeskednek nektek, inkább annak örüljetek, hogy nevetek föl van írva a mennyben.” (Lk 10, 17-20)

Jézus öröme

És ez volt az az óra, amikor Jézus felujjongott a Szentlélekben: „„Dicsőítelek, Atyám, ég és föld Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és kinyilvánítottad a kicsinyeknek.”

Az apostolok felé pedig így folytatta: „Boldog a szem, amely látja, amit ti láttok. Bizony mondom nektek, hogy sok próféta és király akarta látni, amit ti láttok és nem látta, hallani, amit ti hallotok és nem hallotta.” –  De ti hallhattátok, és látjátok. Elfogadjátok-e a küldetést, amire hívlak benneteket? Elfogadjátok-e, hogy nem lesz mindig hozsanna és örömujjongás körülöttetek, hanem sokszor inkább üldözésben lesz részetek? Az apostolok elfogadták, és mártír módon adták életüket az örömhír továbbadásáért.

Tegyük fel magunknak a kérdést:

Megteszem-e én is mindazt, ami az én küldetésem szól az Úr szőlőjében?

Amen.

Horváth Zoltán diakónus szentbeszéde
elhangzott a Városmajori Jézus Szíve plébániatemplomban 2021. szeptember 22-én.

image_pdfCsatlakozz a misszióhoz! Töltsd le és terjeszd.
Olvasás folytatása

Tanítás

Véletlen, vagy a Jóisten akarata?

Közzétéve

Szerző:

Áder János magyar köztársasági elnök tanúságtételében azt emelte ki, mindannyian kapunk jeleket, melyek Isten jelenlétére, életünkre gyakorolt hatására utalnak. Az államfő ezt három saját történettel szemléltette.

A váratlan eseményeknek az ember lelkére gyakorolt hatásáról elmélkedett az Eucharisztikus Kongresszuson elmondott pénteki tanúságtételében Áder János. A magyar államfő feltette a kérdést: ezek a váratlan események miért velünk, miért így történnek? Kétféle válasz szokott születni: a „véletlen volt”, illetve a „Jóisten akarta így”.

A magyar köztársasági elnök beszédét három eseményre, három saját élményre fűzte fel.

Az első történet 2013-ban történt, egy vatikáni hivatalos látogatásra készültek. A Szentatyának három ajándékot vittek: egy ezüstserleget, Szent Pál leveleinek magyar nyelvű kiadását 1953-ból, illetve vizet Mátraverebély–Szentkút búcsújáró kegyhelyéről. És itt jött a „véletlennek” nevezett események sorozata – idézte fel az elnök.

Vajon véletlen-e, hogy a harmadik ajándék épp erről a kegyhelyről érkezett, hogy Róma felé utazva olvasta a hír, mely szerint felújítják és bővítik ezt a búcsújáró helyet, hogy Ferenc pápa Rómában az államfő családtagjainak homlokát ezzel a vízzel jelölte meg, hogy a magánmegbeszélésükön a téma a teremtett világ védelme volt, melyről a pápa ekkor enciklikát készült kiadni és erről épp Áder tájékoztathatta a közvéleményt – sorolta. Sőt – folytatta – a miniszterelnök naptárában szerepelt a kegyhely alapkőletétele, ő azonban egy sportsérülést szenvedett, ezért az államfőt kérte fel helyettesítésre.

Áder János idézte Ferenc pápa Laudato Si’ című enciklikájából az imát, melynek egyik mondata így szól: „szoros egységben vagyunk minden teremtménnyel végtelen világosságod felé vezető utunkon”.

A magyar államfő második története beszédtechnika-órájához kapcsolódott. Tanára, Vadász Ágnes közreműködésével Égre néző – Isten jelenléte a magyar költészetben címmel magyar istenes versek gyűjteményét állították össze. Ebben a kötetben Áder egyik kedvence József Attila: Isten itt állt a hátam mögött… című verse. Felidézte, a megjelenés évében tartottak egy fogadást a Magyarországon és a határon túl szolgálatot teljesítő egyházi méltóságoknak. Szabó István református püspöknek idézte a vers első két sorát: „Az Isten itt állt a hátam mögött / s én megkerültem érte a világot.” Mire a protestáns egyházi vezető ezt kérdezte tőle: „És miért nem fordultál meg?”

Áder János a harmadik történetet egy mellékszállal kezdte, mely a hit és tudomány viszonyáról szólt. Felidézte, Darwin: A fajok eredete című könyvének konklúziója így szól: „Nem nagyszerű dolog-e az a nézet, hogy a Teremtő az életet, annak különböző képességeivel, eredetileg egy csekély számú formába adta bele, sőt talán csak egybe? (…) Majd ebből az igen egyszerű kezdetből oly sok csodálatraméltó forma fejlődött és fejlődik ki továbbra is?” Freund Tamás agysebésznek Francis Collins: Isten ábécéje című könyvéhez írt előszavában pedig így fogalmazott: „Én azt vallom, hogy az emberi agy képessé vált arra, hogy befogadja az isteni energiát, az erkölcsi törvényeket, a jó és a rossz képességét, és mindezzel együttjáróan az ellenállhatatlan késztetést, létezésünk értelmének és a teremtő Istennek a megismerését.”

Áder két művész, a festő Salvador Dalí: Keresztes Szent János Krisztusa című festményét és a magyar költő, Weöres Sándor: Kereszt-árnykép című versét állította párhuzamba, úgy vélte, mindkét művészeti alkotás révén Krisztus keresztre feszítése kozmikussá válik: a szenvedő arc nem látszik, de a művekben benne van a megfeszítés borzalma, a feltámadás ereje és a mennybemenetel misztériuma.

A magyar államfő a Covid-járványra is kitért beszédében. Ismertette, felesége kurátorságával alapítványt hoztak létre a koronavírus-árvák támogatására, az alapítványt pedig Regőczi István atyáról nevezték el. Megrázó példákkal is illusztrálta az alapítvány létjogosultságát. Felelevenítette annak az édesapának az esetét, akinek felesége várandósan hunyt el, a kisbabát megmentették, azóta a férfi a csecsemővel együtt hét gyermeket egyedül nevel. A másik szívszorító eset annak a 18 éves fiatalnak a története, aki édesanyjával élt. Az asszony a járvány áldozata lett, a fiút pedig felvették egyetemre. Diákként csupán az árvaellátás az egyetlen bevétele. A harmadik eset négy kiskorú gyermeké, akiket szülik elhunyta után a nagyszülők neveltek. A nagyszülők szintén a koronavírus áldozatai lettek. Nagynénjük vette magához az árvákat, de a lakhatási körülmények szűkösek.

A karitatív tevékenységek során felmerülő kérdésekre egy, a járvány miatt özveggyé vált hölgy levelét idézte, aki azért adott hálát, hogy megtapasztalhatta, nincs egyedül, Isten „angyalait küldte hozzá”, akik vele imádkoztak, meghallgatták, kézen fogták, átölelték.

A köztársasági elnök tanúságtételét annak a tanulságnak a levonásával zárta, mely szerint Isten keresése és befogadása cselekvést kíván, nem lehet passzív. „Jeleket mindannyian kapunk, csak rajtunk múlik, hogy sztorinak vagy példázatnak tekintjük, csak rajtunk múlik, hogy a véletlen vagy Isten keze munkáját látjuk benne”. Úgy véli, ha „jól sáfárkodunk a ránk bízott tálentumokkal”, ha szívünkben, lelkünkben, cselekedeteinkben keressük Istent, akkor meg is találjuk Őt.

A tanúságtétel teljes egészében a fenti videóban nézhető vissza.

image_pdfCsatlakozz a misszióhoz! Töltsd le és terjeszd.
Olvasás folytatása

Tanítás

John Onaiyekan bíboros: Óvni kell az Eucharisztiát a politikától!

Közzétéve

Szerző:

Vastapssal jutalmazta a Hungexpo közönsége John Onaiyekan bíboros, Abuja emeritus érsekének csütörtöki katekézisét, amelyet „Az eucharisztia keresztény életünk csúcsa és minden reményünk forrása” címmel tartott.

A Nigériából érkezett előadó röviden bemutatta hazáját, amelynek 200 milliós lakossága fele-fele arányban keresztény és muszlim. Előbbiek 20 százalékát alkotják a katolikus közösség tagjai. A muszlimokkal, – akik a bíboros szerint „erőszakosak is tudnak lenni”- a kapcsolat fenntartása sok kihívással jár, de nem félnek, mert reményük van, az Úr Jézus velük van.

A jelenlét

Abuja emeritus érseke előadásában az Eucharisztia misztériumát mutatta be, amelyet „hinnünk, ünnepelnünk és élnünk kell”. Amikor az Eucharisztiáról, mint misztériumról beszélünk – hangsúlyozta – ebben a szentségben látjuk Istent működni emberi létünkben. A mai felfogás a misztériumnak a rejtettséget hangsúlyozza és azt, hogy az Eucharisztiában Isten cselekedete meghaladja a megértésünket, vagyis „az Ő útjai nem a mi útjaink.”


A bíboros kiemelte, a szent Eucharisztiában Jézus jelen van az Egyházában, az Ő népében és a hívő közösségében is. A szentségek szolgái révén Jézus ott van az oltárnál, valamint a materiális elemekben a kenyérben és a borban is. Az utolsó vacsorán Jézus mondatai: „Ez az én testem”. (Mt. 26:26) „Ez az én vérem” e kijelentésekből származtatta azt a tanítást az egyház, hogy a szentmisén Jézus Kriszus teljesen jelen van. Nagyon nehezen fogadta Jézus hallgatósága azt a kijelentését is, „ha nem eszitek az Emberfia testét és nem isszátok a vérét, nem lesz élet bennetek”. (Jn 6:53) Az előadó rávilágított, végtelen nagy különbség jelent meg az Ószövetség állatáldozatai és Krisztus áldozata között, amelyről a zsidókhoz írt levél is szól. (Zsid 9:13-14). Jézus azáltal, hogy apostolainak azt mondta: „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre” spirituális erőt adott nekik, hogy ugyanazt tegyék, mint ő tett.

Ne csak együk, imádjuk is az Eucharisztiát!

A folytatásban arról is elmélkedett a katekéziséban, hogy nemcsak ennünk kell, hanem imádnunk is kell az Eucharisztiát. Jézus jelenléte ugyanis nem szűnik meg Eucharisztikus elemekben a mise után, míg az elemek anyaga ott van, addig Krisztus Teste és Vére is jelen van. Ez a teológiai alapja az Oltáriszentség imádásának, annak, hogy a megszentelt darabokat gondossággal kezeljék.

Közeledés

A bíboros beszélt az ortodox és a katolikus egyház közötti nézeteltérésekről, amelyek előnytelenül érintették a közös szentáldozást. Az előadó szerint egymás kiátkozása helyett üdvös a két testvéregyház 1965 óta elkezdődött közeledési folyamata.
John Onaiyekan kitért arra is, hogy az anyag, ami Krisztus Teste és Véreként megjelenik „a föld termése és az emberi munka gyümölcse”. Ezáltal az egész teremtés a Szentlélek közreműködésével az átlényegülés folyamatával Krisztus testévé és vérévé válnak. A szentmisében az Eucharisztia ünneplése a liturgia csúcsa. Ennek megismerésében nagy változást hozott az anyanyelvű misézés.

Gyógyító Eucharisztia

Az utolsó vacsorán Jézus mutatja be az Eucharisztiát, majd a papok követik példáját, akiket felszenteltek, ők azok, akik Krisztus személyében ünnepelnek. A papon kívül valójában az egész hívő közösség is bekapcsolódik ebbe az eseménybe, ezért lényeges a misén való aktív részvétel a szentáldozás által. A bíboros kitért arra, hogy ennek feltételei vannak, a keresztség, a bérmálkozás és a rendezett élet. Szent Pál figyelmeztetett bennünket, hogy méltatlanul ne együk vagy igyuk az Eucharisztiát, mert, ha így teszünk saját ítéletünket esszük. (I Kor. 11:29) Ezt a figyelmeztetést nagyon komolyan kell venni! – jegyezte meg az előadó.
John Onaiyekan elmondta, a tanítás része, hogy az Eucharisztia gyógyít. A szentgyónás előzi meg az áldozást, amely során megtisztulunk a bűneinktől. A bíboros fájlalta, hogy sokan elmulasztják előbbit és csak úgy, lelkileg felkészületlenül tódulnak az oltárhoz az ostyáért.

Óvni kell az Eucharisztiát a politikától!

A bíboros szólt a katolikus politikusok felelősségéről is, akiknek szem előtt kellene tartaniuk döntéseikben – különös tekintettel az abortusz kérdésében- az egyház tanításait. Az abortusz „egy ártatlan meg nem született gyermek megölése”. John Onaiyekan kiemelte, az egyháznak óvnia kell, hogy az Eucharisztia ne kerüljön be a politikai küzdelmek arénájába „nehogy nagyobb kár keletkezzen, mint amit el akartunk kerülni” – mondta. Zárszavában szolidaritásra szólított fel: „Nem csak az Égi Kenyéren osztozunk. A földi kenyerünket is meg kell osztanunk.” Úgy búcsúzott a közönségtől: „Az Eucharisztiában az egész emberiségért mondott imánk is a mi értékes hozzájárulásunk a világunk gyógyulásához.” A Hungexpo közönsége vastapssal hálálta meg a nigériai bíboros katekézisét.

image_pdfCsatlakozz a misszióhoz! Töltsd le és terjeszd.
Olvasás folytatása

Kövess minket Facebookon is!

Hírdetés Támogasd adód 1%-val a Katolikus.mát!

Népszerű