fbpx
Lépj kapcsolatba velünk

Szentek

Az alázatosság 12 lépcsőfoka Szent Bernát szerint

Közzétéve

"Szent Bernát látomása (1090-1153), Miguel Cabrera (1695-1768) festménye - Fotó: ©DeAgostini/Leemage

Belemerültem Naszályi Emil könyvébe*, melyet az alapítóról írt, a zirci apátság 800 éves jubileumára.  Clairvauxi Szent Bernát a főszereplő, a ciszterci szerzetesrend úttörője és megalapozója. A csillogó értelmű teológus, aszkéta, költő és lehengerlő egyéniség. A tehetséges és nagy műveltségű fiú „nem szállt el magától”, bár kétségkívül lett volna oka és alkalma rá. Leginkább ez fogott meg az ő életében, misztikájában. Volt bátorsága továbbgondolni a cluny-i reformot: úgy akart változtatni az akkor már méltán híres és népszerű bencés kolostorok szellemiségén, hogy nem előre menekült, nem a kor szavát és kihívásait akarta „lereagálni”, nem a XII. század elvárásainak akart megfelelni, hanem szigorított: vissza Szent Benedek Regulájának szellemiségéhez! Így lett lassan önálló a citeaux-i, a clairvaux-i és a többi kolostor, így kaptak megerősítést a „fehér” bencések a pápától, most már ciszterci szerzetesrend néven. nem sokkal később már a domonkosok is tőlük lesték el a „lelki modellt”.

Bernát előtt ragyogó karrier állt. Befutott tanár lehetett volna akármelyik egyetemen, rendi főiskolán. Ha csak arra gondolunk, hogy még a huszadik század eleji érettségi is felért egy mai doktorátussal, mennyivel inkább sokra kell becsülnünk azt a szerzett tudást, ismeretanyagot, amit a középkori egyházi iskolákban megszerezhettek a tudásra szomjas, tanulni vágyó diákok. Bernát élvezte a tanulást, vágyott az ismeretekre. Élvezettel ízlelgette a szavak, igazságok, jelzők, és kifejezések varázslatos erejét, ritmusát. Zenei tehetsége is segítette, hogy még jobban ráhangolódjon a szavak prófétai értelmére. Éles eszű fiatalember volt, csábította a világi hívság, a hercegi udvarok csillogása, de valami belső nyugtalanság is űzte. Főleg amikor édesanyja meglehetősen korán meghalt. Bernát ekkor 17 éves lehetett. Az ifjúi erjedés a szerzetbe vonulásakor kezdett letisztulni. De már akkor úgy érezte, nem a világhírű Cluny monostorát, hanem a sokkal egyszerűbb Citeaux monostorát választja. Annak már akkor arról ment híre, hogy keményebben, szigorúbban veszi Szent Benedek Reguláját. Megismerte a szerzeteseket, elbeszélgetett velük, megszerette őket. Érezte a frissességet, mely lelkükből áradt, mely áthatja a monostor szellemét. Belül is ekkor kezdett visszavonulni. Miután a kolostor vezetését is rábízták, sok lelki vívódáson kellett keresztülmennie.  Élt benne Isten hívása, de a tudomány és a világi dicsőség is vonzotta. Azt próbálta bizonygatni magának, hogy a tudományos élettel is lehet szent, tudósként is szolgálhat Istennek. De az évek múlásával lassan kiderült, a kaland, amit elkezdett egy nagy szellemi harc: az alázat harca a (szellemi) gőg ellen. Olyan próbálkozás ez, amely Isten Lelke, szívet-vesét átjáró Igéje nélkül nem lesz eredményes. Szent Benedek regulájában az alázatosság fokairól elmélkedik, mintegy tizenkét lépésre osztva ezt az emelkedést, amellyel az alázatban a lélek Istenhez közelebb kerül. Bernát, mint valami misztikus látomást éli át, elmélkedi hosszasan ezt a gondolatot, de ellenkező irányból indul. A kevélység rétegeit hántja le. Az alázat és a gőg fokairól szóló munkájában arról ír, hogy a lelki életben tulajdonképpen nincs két út, hanem csak egy, de ez kétirányú… A gonoszság útja lefelé, az alázat útja fölfelé vezet. Jákob lajtorjáján is ugyanazon a lépcsőn lépegettek az angyalok: a fölfelé haladók is, a lefelé igyekvők is. Bernát szerint, ha vissza akarsz térni az igazsághoz, nincs szükséged arra, hogy új, ismeretlen utakat keress. Ugyanazon az úton fordulj meg, indulj vissza, felfelé, amelyen leszálltál: amely lépcsőfokokon kevélykedve lesüllyedtél, ugyanazon a lépcsőfokokon fogsz alázatossággal fölfelé menni… Nagyböjti csendjeinkben, lelkigyakorlatainkban érdemes mélyebben is átelmélkednünk a magunk lelki útját: hol tartunk ezen a lépcsőn? Lefelé lépkedünk, vagy felfelé kapaszkodunk?

Szent Bernát látomása

Szent Benedeknél az alázatosság lépcsőfokai az igazság felé vezetik a lelket. Szent Bernát ilyen tekintetben a gőg útjáról beszél, amely visszafelé halad. És egyre távolodik Istentől. Ami tehát Benedeknél az első, az Bernátnál a tizenkettedik fok, és fordítva. Lássuk ezeket sorra:

 1. Benedeknél az alázat 12. foka a teljes Istenre figyelés. Szent Bernát szerint a gőg első foka a Kíváncsiság.
 2. Az alázat szelíden és keveset beszél. A gőg második foka a Könnyelműség.
 3. Belső komolyság. Ezzel szemben a gőg harmadik foka a Léha vidámság.
 4. Figyelmes hallgatás. A gőg negyedik foka a Kérkedés.
 5. Az alázat vállalja a közösséget, a közös szabályokat. A gőg ötödik foka a Különcködés, egyénieskedés.
 6. A szív belső érzülete mindig kisebbnek tekinti magát a másiknál. A gőg hatodik foka a Szemtelen önteltség, arcátlanság, arrogancia.
 7. Az alázat hatodik foka a szerénység. A gőg hetedik foka a Vakmerőség.
 8. A lélek őszintén feltárja magát. A gőg nyolcadik foka a Mentegetőzés, a bűnök mentegetése. Rejtegeti, takargatja az igazságot.
 9. Az alázatos békével, türelemmel viseli el a szenvedéseket sőt még a sértéseket is. A gőg kilencedik foka a hibák álnok és képmutató megvallása, hogy kimutassa mennyire bánja. Amikor a kevély alázatba akar burkolózni, hogy meg ne vessék. A gonoszságot és a hazugságot alázatnak tünteti fel.
 10. Az alázat harmadik foka abban áll, hogy Krisztusnak teljesen engedelmeskedem. Ezzel szemben a gőg tízedik foka a Lázadás. Nem akarom alávetni magam a többiek ítéletének, mindenki fölött állónak érzem magam.
 11. Az alázat második foka Isten akaratának szüntelen keresése. A gőg tizenegyedik foka meg épp a Gátlástalan vétkezés. Kész vagyok minden bűn elkövetésére. Mint valami örvény, hagyom, hogy sodorjon a Sátán a pusztulás felé.
 12. Az alázat abszolút mértéke: álljak mindig Isten előtt. Szent Benedek szerint az alázatos ember mindig maga előtt látja Istent. Ő van. Ő a jónak jutalmazója, a rossznak büntetője. A bernáti lépcsőfokoknál a tizenkettedik: a gőg már Megszokássá válik. A lélek úgy elmerült a bűnben, hogy már elveszett az istenfélelem, úrrá lett rajta a megvetés.

Bernát megfigyelése szerint az első hat fokban a testvéreket vetjük meg, aztán az elöljárókat, végül, az utolsó két fokban magát Istent. Nagyböjti lelki tükrünkben ezt is érdemes megvizsgálni: hol tartok én „Jákob lajtorjáján?”…

Ideje lenne elindulnunk ezen a lépcsőn fölfelé. Hogy lelkünk, személyiségünk eljusson – az alázatosság fokain, lehántva a kevélység rétegeit – a szeretetnek arra fokára, amely kizárja a félelmet, s mintegy fáradság nélkül, jókedvvel, Krisztus szeretetétől fűtve, az Ő vonzásában teszi a jót és hirdeti az örömhírt.

Szent Bernát egyik vallomásában ezeket írja:

Eleven és hatékony Ő, s amint belépett hozzám, fölébresztette alvó lelkemet. Megmozdította, s megpuhította, megsebesítette szívemet, mert kemény és kőszív volt az, és egészen beteg. Elkezdett dolgozni: rombolni, építeni és ültetni. Öntözte, ami száraz volt, megvilágosította, ami sötét volt, kinyitotta azt, ami zárva volt. A hidegséget bennem lángra lobbantotta, a görbeséget kiegyenesítette. (…) Nem érzékeimen keresztül jutott be belső világomba: csak szívem megmozdulásából éreztem meg jelenlétét. Abból, hogy kerültem a bűnöket, abból, hogy csökkent bennem az érzékiség, megismertem erejének hatalmát. És megcsodáltam bölcsességének mélységét abból, hogy megvizsgáltam és megítéltem lelkem titkait. És kevés erkölcsi javulásból megtapasztaltam szelídségének jóságát is. Szépségéből is felfogtam valamit abból, hogy lelkem, vagyis egész belső természetem megváltozott és megújult. Mindezt együtt láttam és megrettentem nagyságától.” (Levelek az Énekek Énekéről, 6.)

*Naszályi Emil: Csúcsok és szakadékok, SZIT, Budapest, 1982

image_pdfCsatlakozz a misszióhoz! Töltsd le és terjeszd.

peterpater.com | Római katolikus pap, a marosvásárhelyi Szent Imre templom plébánosa. Önéletrajza itt olvasható.

Hírdetés Támogasd a Katolikus.ma médiamissziót!
Klikkelj a hozzászóláshoz

Hozzászólás írása

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Szentek

Ferenc pápa 10 új szentet avatott május 15-én – kik ők?

Közzétéve

Szerző:

Fotó: Vatican Media

Ferenc pápa 10 új szentet avatott vasárnap, május 15-én. Közülük hatan férfiak, négyen nők, és van közöttük három vértanú is. Röviden ismertetjük, kikről is van szó.

Boldog Maria Francesca Rubatto

Maria Francesca Rubatto olasz apáca 1844. február 14-én született. A Rubatto Anya Kapucinus Nővérek rendjének megalapítója. 18 ilyen kapucinus otthont nyitott húsz év leforgása alatt. A betegekkel és gyengékkel szembeni példamutató szeretetszolgálatáról ismert. 1993-ban II. János Pál avatta boldoggá. Munkája nagy részét Uruguayban végezte. 1904. augusztus 4-én, 59 éves korában halt meg, természetes halállal. Ünnepe augusztus 6-án van.

Boldog Carolina Santocanale

Boldog Carolina Santocanale szintén olasz apáca volt. Nemesi családban született 1852. október 2-án. Nagy hatással volt rá édesanyja erős hite és a családban kapott vallásos nevelés. Kivételesen sokat jótékonykodott a szegények és a betegek érdekében. Önmagának a „Jézus Máriája” nevet adta, amikor megalapította a Lourdes-i Szeplőtelen Szűz Kapucinus Nővérei kongregációját. 1923. január 27-én halt meg 70 éves korában. Ferenc pápa avatta 2016-ban boldoggá. Ünnepnapja halála napján van.

Boldog César de Bus

Boldog. César de Bus 1544. február 3-án született, francia katolikus pap volt, és ő alapította a Keresztény Tanítás Atyáinak és a Keresztény Tanítás Leányainak kongregációját, amikor felismerte, mekkora a vallási tudatlanság a francia vidékeken. Kiemelkedő munkát végzett a katekézis terén. VI. Pál pápa avatta boldoggá 1975-ben. 1607. április 15-én halt meg, ünnepe ezen a napon van.

Boldog Charles de Foucauld

Boldog Charles de Foucauld 1858. szeptember 15-én született Strasbourgban. A francia hadsereg tüzértisztje, földrajztudós, nyelvész (a francia-tuareg szótár megalkotója), remete és pap volt. A “sivatag misztikusa” néven ismert, hiszen hosszú éveken át a Szaharában élt. Az ő lelki öröksége nyomán jött létre a Jézus Kistestvérei férfi, illetve női szerzetesközösség. Az egyház mártírnak tekinti, mivel 1916-ban, 58 éves korában egy muszlim szekta tagjai meggyilkolták. XVI. Benedek pápa 2005-ben boldoggá avatta. Ünnepe december 1-jén van.

Boldog Devasahayam Pillai

Ő az első indiai világi vértanú, akit boldoggá avattak (2012, XVI. Benedek pápa). Az egyetlen a szentté avatandók közül, aki nős volt. 1812. április 23-án született, és 39 évesen szenvedett mártírhalált, három évig tartó kínzások után, mivel a travancore-i király udvarának tisztviselőjeként nem akarta megtagadni keresztény hitét. Ünnepe január 14-én van.

Boldog Giustino Maria Russolillo

Boldog Giustino Maria Russolillo atya 1891. január 18-án született. Olasz pap volt, aki megalapította az iskolákat és kollégiumokat fenntartó Isteni Hivatások Társaságát. Életét annak szentelte, hogy oktassa a fiatalokat a vallásos hivatásokról, és népszerűsítse az Isteni hívás követését. 1955-ben, 64 éves korában halt meg. XVI. Benedek pápa 2011-ben avatta boldoggá. Ünnepe halála napján, augusztus 2-án van.

Boldog Maria Domenica Mantovani

Az 1862-ben született Boldog Maria Domenica Mantovani olasz apáca lelkiatyjával, Boldog Giuseppe Nascimbeni katolikus pappal közösen alapította meg 1892-ben a Szent Család Kis Nővérei kongregációját, amelyet négy évtizeden át vezetett. Életét a szegények, betegek és idősek megsegítésének szentelte. A Szent Családra és Mária Szeplőtelen Szívére bízta magát. Életének 71. évében, 1934. február 2-án halt meg. Szent János Pál pápa 2003-ban boldoggá avatta. Ünnepe február 2-án van.

Boldog Luigi Maria Palazzolo

Boldog Luigi Maria Palazzolo olasz pap volt, ő alapította a Szegények Nővérei kongregációt, a „Palazzolo Intézetet”. Az elárvult vagy elhagyott gyermekek szolgálatának szentelte az életét, több árvaházat is nyitott. Jézus nevét mormolva halt meg 1886. június 15-én, 58 éves korában. A bergamói egyházmegye patrónusaként tisztelik. XXIII. Szent János avatta 1963-ban boldoggá. Ünnepe halála napján van.

Boldog Anne-Marie Rivier

Boldog Anne-Marie Rivier francia apáca 1768-ban született. Gyermekkorában leejtették, ami miatt mozgássérült lett. Ő alapította a Mária Bemutatása Nővérek rendjét a francia forradalom előtt, üldöztetés közepette. Munkájának középpontjában a gyermeknevelés állt. Boldog Anna-Marie 1838-ban halt meg 68 éves korában. Az Egyesült Államokban, New Hampshire-ben egy katolikus egyetem viseli nevét. Szent János Pál pápa 1982-ben boldoggá avatta. Ünnepe február 3-án van.

Boldog Titus Brandsma

Boldog Titus Brandsma 1881-ben született, holland újságíró, karmelita szerzetes, pap és vértanú volt, a katolikus eszperantisták védőszentje. 1942-ben, 61 évesen gyilkolták meg a dachaui koncentrációs táborban, ahova a náci ideológiát ellenző, az Evangélium igazságára figyelmeztető újságcikkei miatt hurcolták. Szent János Pál pápa 1985-ben boldoggá avatta. Ünnepe július 27-én van.

image_pdfCsatlakozz a misszióhoz! Töltsd le és terjeszd.
Olvasás folytatása

Szentek

Miért nem avatták még szentté Fatimai Lucia nővért?

Közzétéve

Szerző:

Lucia nővér unokatestvéreit, Franciscót és Jacintát 2017-ben avatták szentté Fatimában, de az ő saját szentté avatási ügye még mindig függőben van.

2017. május 13-án Ferenc pápa szentté avatta Francisco és Jacinta Martót, a három látnok közül kettőt, akik 1917-ben tanúi voltak a fatimai Szűzanya jelenéseinek. Unokatestvérük, a fatimai Lucia nővér, viszont nem volt részese a szertartásnak.

Miért van ez így?

Lucia nővér sokkal hosszabb életet élt.

Annak, hogy Lucia nővért még nem avatták szentté, az elsődleges oka a hosszú élete. Francisco és Jacinta 10 és 9 éves korában halt meg, mindössze néhány évvel az 1917-es jelenések után.

Minden szentté avatási folyamat során alaposan tanulmányozzák egy személy életét. Ha ez az élet csak 9 vagy 10 évet ölelt fel, akkor nagyon kevés a tanulmányoznivaló.

Lucia nővér 97 évet élt, és 2005. február 13-án halt meg.

A National Catholic Register szerint “60 tanúnak a vallomását kellett begyűjteni”, és Lucia nővér „minden írását össze kellett gyűjteni és meg kellett vizsgálni. Minden egyes oldalt, amit Lucia nővér írt, aprólékosan elemezni kellett, és itt most egy 10.000 levelet tartalmazó hatalmas halmazról van szó, amit sikerült összegyűjtenünk, és más, személyesebb szövegek mellett van még egy 2000 oldalas napló is.”

Nagyjából 30 ember dolgozott teljes munkaidőben ahhoz, hogy elemezzék a nővér életét, és elismerjék hősies erényeit.

Isten szolgája

Fatimai Lucia nővér ugyan nem kanonizált szent, azonban 2017. február 13-án, ugyanabban az évben, amikor unokatestvéreit szentté avatták, Sr. Lucia megkapta az “Isten szolgája” címet.

A kanonizációs folyamat következő lépéseként a Vatikáni Szentté Avatási Ügyek Kongregációja áttekinti az összegyűjtött anyagot, és megállapítja, hogy Lucia nővér a “hősies erények” életét élte-e. (Az ő életét Jézus követőjeként vizsgálják, mint bármelyikünkkel tennék, nem pedig a Szűzanya jelenéseiben játszott szerepét tekintve.) Ha a döntés kedvező lesz, Sr. Luciát ezután “Tiszteletreméltónak” nyilvánítják.

Azóta nem érkezett hivatalos bejelentés az ügy előrehaladásáról, mivel valószínű, hogy a Vatikán még mindig vizsgálja az összes benyújtott anyagot.

Ezen felül szükség lesz egy Lucia nővér közbenjárásával történt csodára is, amely mennyei jelenlétét megerősítve megszilárdítja Sr. Lucia státuszát.

Jelenleg még nem érkezett olyan állítás, amely hiteltelenítené a nővér személyes szentségét, és a Vatikán általában véve kedvezően ítéli meg az életét.

Fordította: Medgyessy László
Forrás: Aleteia

image_pdfCsatlakozz a misszióhoz! Töltsd le és terjeszd.
Olvasás folytatása

Szentek

Miért választották a Károly nevet II. János Pál számára a szülei?

Közzétéve

Szerző:

Fotó: Aleteia montázs / Martin Athenstaedt | DPA | AFP

Karol Wojtylának, a későbbi II. János Pál pápának a szülei, fiuk keresztnevét Boldog Ausztriai Károly tiszteletére adták, akinek halála 100. évfordulójára 2022. április 1-jén emlékeztünk.

Megdöbbentő megnyilatkozás. A 100 évvel ezelőtt (1922.04.01) elhunyt Ausztriai Károly fia, Rudolf főherceg (1919-2010) az emlékirataiban elmeséli, hogy II. János Pál egy vatikáni magánaudiencián, különös tekintettel édesanyja Zita császárné jelenlétére (1892-1989) egy vallomást tett. Az audienciára egész családját meghívta.

Önmagához híven, II. János Pál nagyon szívélyesen fogadta az egész Habsburg családot. Egy adott pillanatban a pápa láthatóan örömmel közeledett a császárnéhoz. Ez utóbbi letérdelt és megcsókolta a pápai gyűrűt. Mindenki meglepetésére a pápa is így tett, magyarázván, hogy ő meg a „császárnéjával” áll szemben. A lengyel pápa, miután hosszan és szeretettel beszéltek a császárné elhunyt hitveséről, megkérdezte: „Tudja Ön, hogy miért hívnak engem Karolnak? (Karol=Károly) Mert apám nagyon csodálta Ausztriai Károly osztrák császárt, akinek ő is a katonája volt! Az ő tiszteletére nevezett el engem Karolnak.”

János Pál pápa és Zita császárnő találkozása

Valóban, II. János Pál édesapja a birodalmi hadsereg altisztje volt abban az időben, amikor szülővárosa, Wadowice az Osztrák-Magyar Monarchia részét képezte (1772-től 1918-ig). Ő tehát 1916. november 21-től, Ferenc József halálának napjától kezdve Ausztriai Károly főparancsnok katonája volt.

1918. november 11-én a hosszú ideje az orosz, német és osztrák-magyar birodalom között felosztott Lengyelország újra visszanyerte a függetlenségét. Ausztriai Károly ezt jegyezte fel 1920-ban a naplójába: „A lengyel állam újjászületése igazságos cselekedet volt, mert nincs a lengyel népnél hazafiasabb nemzet, és a történelemben nem volt nagyobb igazságtalanság, mint Lengyelország felosztása.”

Karol Wojtyla atyja örvendett ennek a nem remélt újjászületésnek, és nagy csodálója maradt Ausztria Károly alakjának, mind annak Lengyelország Európában elfoglalt helyéről alkotott elképzelése, mind pedig mindenekelőtt Károlynak a hite által diktált meggyőződése miatt, mivel ennek az uralkodónak az élete középpontjában Isten állt. Ausztriai Károly a trónralépésétől kezdve szüntelenül a szétszakadó Európa békéjének előmozdításán munkálkodott. Ráadásul ő volt az egyetlen uralkodó, aki elfogadta XV. Benedek pápa békejavaslatát.

Károly boldoggá avatása, 2004. október 3., a római Szent Péter tér. Fotó: VINCENZO PINTO / AFP

A történelem szeszélye: Károly 2004. október 3-i, Szent Péter téri boldoggá avatásán II. János Pál pápa volt az, aki kiemelte:

„A keresztény alapvető kötelessége abban áll, hogy mindenben a Isten akaratát keresse, azt felismerje és kövesse. Az államférfi és keresztény Ausztriai Károly naponta tűzte ki maga elé ezt a kihívást. A béke barátja volt. Számára a háború „rettenetes dolognak” tűnt. Hatalomra kerülve, az első világháború forgatagában igyekezett elődöm, XV. Benedek békekezdeményezését előmozdítani. Károly császár már a kezdetektől fogva az alattvalóinak szentelt szolgálatnak tekintette a hivatalát. Legfőbb célkitűzése az volt, hogy politikai tevékenységében is a keresztény szentségre való hivatását kövesse. Ez volt az oka, hogy a szociális támogatásnak olyan nagy jelentősége volt a szemében. Legyen példakép számunkra, különösen azoknak, akik ma politikai felelősséget viselnek Európában!”

Fordította: Bárdi Zoltán
Forrás: Aleteia

image_pdfCsatlakozz a misszióhoz! Töltsd le és terjeszd.
Olvasás folytatása

Kövess minket Facebookon is!

Hírdetés Támogasd adód 1%-val a Katolikus.mát!

Népszerű