fbpx
Connect with us

Az Istent keresőknek minden a javukra válik :)

Tanítás

Az egységről

Fotó: Cathopic

„Én nem maradok tovább a világban, de ők a világban maradnak, én meg visszatérek hozzád. Szent Atyám, tartsd meg őket a nevedben, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi.” (Jn 17, 11)

Főpapi imájában – amit bátran nevezhetünk az Úr végakaratának vagy a végrendeletének – azokért imádkozik a mi Urunk, akiket az Atya neki adott. Pontosan miért? Hogy tudjanak egységben maradni.

Égre emelt szemmel imádkozott tanítványaiért és a hívekért:

„De nem csak értük könyörgök, hanem azokért is, akik a szavukra hinni fognak bennem. Legyenek mindnyájan egyek. Amint te, Atyám bennem vagy s én benned, úgy legyenek ők is eggyé bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem.” (Jn 17, 20-21) Ne annyiféleképpen értelmezzék a tanításodat, Atyám, ahányan csak vannak! Hanem úgy, ahogy az a Te szándékod szerint való.

Az Úr Jézus olyan kérést fogalmaz meg, amely minden korban nagy feladatot és felelősséget jelent Anyaszentegyházunk számára. Ezt mondja: „Szent Atyám, tartsd meg őket a Te nevedben, hogy egyek legyenek, mint mi.”

Hitünk elfogadása által valamennyien az Atya gyermekeivé lettünk. Valamennyien a Szentlélek Úristentől kapunk küldetést, és valamennyiünknek az egymással való egység megteremtésére, és annak megőrzésére kell törekednünk. Nagy elszántsággal és odaadással.

Hogyan is lehetne más a mintája és ősforrása a Krisztusban hívők egységének, valamint közös cselekvésének és küldetésének, mint az Atya és a Fiú közötti egység?

A világban azonban számos kísértésnek vagyunk kitéve. És mint mindig, a gonosz lélek a megosztásunkra törekszik. Most is, máskor is.

Oszd meg, és uralkodj! – hirdeti, és maga is így cselekszik.

Illusztráció – Fotó: Brian Jeffery Beggerly / Flickr

A diabolosz – a szétdobáló – el tudta érni Anyaszentegyházunk ketté-hasadását. Először 1054-ben a kelet-nyugati egyházszakadásban, majd a reformáció által is, és most attól kell félnünk, hogy a német katolikusok is el fognak szakadni Egyházunktól.  A minap a német bíboros püspök, Brandmüller, már így kellett fogalmazzon: „A német nemzeti egyház futólépésben szabadul el Rómától.”

Nincs nagyobb seb Egyházunk testében és életében, mint a skizma. A szétszakadás, a szétszakítottság, mely által nemcsak az egységünk ér véget, hanem a békességünk is. Az igehirdetésünk hitelessége pedig – főleg a nem hívők felé és irányában – egészen érvényét veszíti.

Füle Lajos verse így szól hozzánk:

„Hogy mindnyájan egyek legyenek”

Krisztus egyháza, e széthullt edény,
élő vizét, tört cserepekben őrzi,
mégis vannak, akik még tovább tördelik.
Amikor elment, így imádkozott pedig:
„mindnyájan egyek legyenek,
amint Te bennem, s én Benned, Atyám!”
Mi meg hitünkből falat emelünk,
pedig híd kellene, – szakadékon át,
felekezettől felekezetig,
néptől népig, lélektől lélekig.
Hisz egy nevünk van: emberek vagyunk,
egyképpen szánt, a bűn ekéje rajtunk.
Egyképp gyötör meg minket a fájdalom,
s ha a Föld bármely pontján dúl a harc,
kereszténységünk csődje, bizony benne van.
Tanuljuk hát a főpapi imát,
s minden imánknak refrénje legyen:
a kegyelemben és a szeretetben,
az Atyában és a Fiúban egyek
legyenek végre, kik Őt követik!

Írta: Horváth Zoltán diakónus

Klikkelj a hozzászóláshoz

Leave a Reply

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Kapcsolódó...

Életmód

Ha alázatosabbak leszünk, az erőt ad. Kevin Vost pszichológus osztja meg új könyvében, hogy miért és hogyan van ez így. Amikor arra kérték meg...

Ferenc pápa

Vasárnap délben, az Úrangyala elimádkozása után Ferenc pápa bejelentette, hogy szeptember 30-án konzisztóriumot tart, amelyen 21 új bíborost nevez ki. Bejelentését megelőzően sürgette a...

Aktuális

A Biden-kormányzat július 7-én pénteken bejelentette, hogy valószínűleg több százezer, igencsak vitatott „kazettás bombát” küld Ukrajnába az országnak szánt új, 800 millió dolláros fegyversegélycsomag...

Aktuális

A CNA híradása szerint Vatikán nyilvánosságra hozta az októberi Szinodalitásról szóló szinódus soron következő közgyűlésén részt vevők nevét, köztük olyan laikusokat is, akik először...