fbpx
Lépj kapcsolatba velünk

Ferenc pápa

Charles de Foucauld, a hivatkozási minta Ferenc pápa számára

Közzétéve

Fotó: Vatican Media / AFP

Ferenc pápa a beiktatása óta folyamatosan a 2022. május 5-én szentté avatott Boldog Charles de Foucauld-ra hivatkozik. A szaharai szent remete az argentin pápa viszonyítási alapja, akit két enciklikájában és három apostoli buzdításában is idézett, és akinek még az életrajzával is megajándékozta a Kúria tagjait.

A pápa első alkalommal az észak-afrikai püspökök 2015-ös „ad limina” római látogatásakor hivatkozott a boldoggá avatott franciára. Ferenc pápa akkor megemlékezett Boldog Charles de Foucauld szentséges alakjának „a régió evangéliumi életerejében” betöltött jelentőségéről, Szent Ciprián és Ágoston mellett. Néhány hónappal később, az integrált ökológiáról szóló, Laudato Si’ kezdetű enciklikájában Charles de Foucauld-t hozta fel “a munka gazdag és egészséges felfogásának” példájaként.

Később, az év folyamán, egy másik szemszögből, a családdal kapcsolatban idézte fel „Károly testvér” alakját az olasz püspökök előtt. Megmagyarázta, hogy a francia “a Názáretből áradó lelkiség mértékét […] úgy érzékelte, mint kevesen mások”. Ez a város, ahol Krisztus a családja körében az ifjúkorát töltötte, megéreztette a kalandor Károllyal „a gazdagság és a hatalom utáni szomjúság hiábavalóságát”, és elvezette őt a jósági apostolkodás és a legkisebbekkel való nagyobb „testvéri közelség” felé. „Megértette, hogy végül is a szegények evangelizálnak bennünket, hozzásegítve az emberségben való növekedéshez”, folytatta a pápa. A „testvéri élet”, és egyben az alázat, a tisztelet és a türelem az, amit a „ma családjában” fontos megtalálni – zárta a pápa a beszédét.

Ezt a gondolatot vitte tovább az Amoris Laetitia-ban, ebben a családról szóló apostoli buzdításban, amely a családról szóló két hosszú szinódust követően lett közreadva. Hangsúlyozta, hogy Assisi Szent Ferenchez és Kis Szent Terézhez hasonlóan őt is mennyire le tudta nyűgözni a Szent Család “titka”, ez a misztérium, amely segít a családok szomját oltani, “reményüket és örömüket megújítani”.

2016. december 1-jén, Charles de Foucauld meggyilkolásának századik évfordulóján, Ferenc pápa fontosnak tartotta, hogy a Szent Márta rezidencia kápolnájában elmondott reggeli elmélkedésében megemlítse őt. A pápa számára ez a francia ” olyan ember, aki nagyon sok ellenszegülésen lett úrrá, és olyan tanúbizonyságot adott, amely jót tett az Egyháznak”. Áldását és segítségét kérve, felszólított „a szegénység, a szemlélődés és a szegények szolgálata”útjának a követésére, az ő nyomain járva.

Gyakori idézések

A következő évben, a Jézus Kistestvérei Női Szerzetes Közösség általános káptalanát fogadva Ferenc pápa aláhúzta, hogy Charles de Foucauld nyomdokain haladva ez a kongregáció mennyire képes volt érzékelni, hogy „irántunk érzett szeretetéből Isten nem félt bizakodó kisgyermekké válni Mária karjaiban”. Az Istenre hagyatkozásnak ez az egykori katonára jellemző gondolata megtalálható a Gaudete et exsultate kezdetű, a szentségről szóló apostoli buzdításban. A pápa ebben közvetlenül idézte Charles de Foucauld-t: „Amint elhittem Isten létezését, megértettem, hogy nem tehetek másként, mint hogy érte éljek.”

A következő évben, az Ifjúságról szóló szinódust követően, 2019. márciusi 25-én közzétett Christus Vivit apostoli biztatásban őt állította példaként a fiatalok elé, hogy rámutasson, mennyire fontos a munka az emberi lény számára.  Később, egy Nápolyban tett utazása alkalmával,„a saját élet feláldozásáig menő tanúságtétel” példájaként hozta elő a pápa.

Fratelli tutti – Mindnyájan testvérek

De az a szöveg. amelyben a legjobban érződik Charles de Foucaud Ferenc pápára gyakorolt befolyása, kétségtelenül a „Fratelli tutti” kezdetű 2020. évi enciklika, amelyben a remeteségről értekezik. Miután összehasonlította Foucauld-t Martin Luther Kinggel, Desmond Tutuval és Mahatma Gandhival, úgy írja le, mint „mélyen hívő embert, aki intenzív istenélményéből kiindulva megtette az átalakulás útját, és eljutott odáig, hogy mindenki testvérének érezze magát “.

Ezután következnek a pápának ezek a meghatározó erejű szavai: “Az Istennek való teljes odaadás eszményét afelé irányította, hogy azonosulni tudjon az afrikai sivatag mélyén magukra hagyott legutolsókkal. Ezzel kapcsolatban kifejezte azon törekvését, hogy minden embert testvérének érezzen, és megkérte egy barátját, hogy imádkozzon Istenhez, hogy valóban a testvére lehessen minden léleknek, aki ebben az országban él. Végső soron „egyetemes testvér” akart lenni, de csak a legutolsókkal történő azonosulás révén érte el, hogy mindenki testvére legyen. Isten ösztönözze mindannyiunkban ezt az eszményképet.”

Néhány hónappal később, egy válsággal – nevezetesen az egészségügyi válsággal – kapcsolatos emlékezetes beszélgetés során a pápa megajándékozta a Kúria tagjait Pierre Sourrisseau Charles de Foucauld-ról írt életrajzával. Ő “a válság mestere, aki ajándékot, szép örökséget hagyott ránk” – állította.

A pápa legutóbbi utalása Charles de Foucauld-ra 2021 májusában történt, a nagyszülők és idősek első világnapjára írt üzenetében. “Charles de Foucauld története megmutatja, hogy még a saját sivatagunk magányában is lehetséges közbenjárni az egész világ szegényeiért, és valóban egyetemes testvérekké válni” – jelentette ki.

Ezt a cikket Bárdi Zoltán önkéntes fordítónknak köszönhetően olvashattad el magyarul. Ha fordítóként te is csatlakoznál a Katolikus.ma médiamisszióhoz, akkor várjuk jelentkezésedet a Kapcsolat oldalon keresztül.

Forrás: Aleteia

image_pdfCsatlakozz a misszióhoz! Töltsd le és terjeszd.
Hírdetés Támogasd a Katolikus.ma médiamissziót!
Klikkelj a hozzászóláshoz

Hozzászólás írása

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Ferenc pápa

Ferenc pápa: „Már három napja tudok járni”

Közzétéve

Szerző:

Ferenc pápa bottal sétál a brazil püspökökkel való találkozó elején 2022. június 27-én. Fotó: Vatican Media

A Vatikán nyilvánosságra hozott egy ezen a héten készült videót, melyben Ferenc pápa elmondja a brazil püspököknek, hogy mozgásképessége javult.

„Már három napja tudok járni” – beszélte el a pápa június 27-én, amikor egy bot segítségével keresztülsétált az Apostoli Palota könyvtárán.

Ferenc pápa kerekes széke látható a terem végén, amikor a brazil püspököket köszöntötte. A pápa már közel két hónapja használ kerekes széket a nyilvános meghallgatások többsége során.

A 85 éves pápa megjegyzése azután történt, hogy a június 25-i Családok Világtalálkozójának zárómiséje alatt már egy rövid távolságot megtett bottal, és hasonlóképpen a VI. Pál terem emelvényén is, június 27-én, amikor audiencián fogadta a Neokatekumenális Út tagjait.

Ferenc pápa közölte, hogy május első hetében kezdte meg az orvosi kezelést a térdsérülése miatt. Egészségi állapota miatt két nemzetközi utat halasztott el, Libanonba és Dél-Szudánba.

Ferenc pápa a brazil püspökök küldöttségével való találkozás alatt arra bátorította őket, hogy beszéljenek vele nyugodtan, „cenzúra nélkül”, ameddig csak akarnak.

Három órán keresztül tartott a találkozó, mely során a brazil püspökök – a Vatican News portugál nyelvű híradása szerint – aggodalmukat fejezték ki a pápának az Amazonas esőerdeinek pusztítása miatt.

Evaristo Pascoal Spengler, Marajo érseke azt mondta, hogy az Amazóniáról tartott beszélgetés alatt Ferenc pápa „fájdalmas és szenvedő arckifejezéssel behunyta a szemét és azt kérdezte: ’Mit tehetnénk?’”

„Nagyon érzékeny az Amazóniában történő pusztítás eme valóságára” – mondta Spengler, aki a Pán-amazóniai Egyházi Hálózat – spanyolul a REPAM – elnökeként teljesít szolgálatot.

Brazília püspökeinek több delegációja májusban és júniusban találkozik a pápával az ad limina látogatások során Rómában.

Az „ad limina apostolorum” látogatás egy pápai találkozó, amely a világ összes egyházmegyés püspökének kötelező, hogy beszámolót adjanak saját egyházmegyéjének állapotáról. A Rómába történő utazás – melyre egy adott ország vagy térség püspökei rendszerint együtt mennek el – egyúttal zarándoklat is az „apostolok küszöbéhez” (ez a latin kifejezés jelentése magyarul – a szerk.), mely lehetőséget ad a püspökök számára – akik az apostolok utódai -, hogy Szent Péter és Szent Pál sírjánál imádkozhassanak.

Az ad limina látogatásokra jellemzően ötévente kerül sor, a világ több mint 5.300 püspöke egymást váltva fordul meg Rómában. Az Egyesült Államok püspökeinek legutóbbi ad limina látogatására 2019 novemberében került sor.

Írta: Courtney Mares
Fordította: Jámbor Tibor
Forrás: CNA

image_pdfCsatlakozz a misszióhoz! Töltsd le és terjeszd.
Olvasás folytatása

Ferenc pápa

Jézus az Atya irgalmas szeretetének tüzét hozta el nekünk – Ferenc pápa Úrangyala imája

Közzétéve

Szerző:

Fotó: Vatican Media

Akkor vagyunk Jézus hiteles tanítványai, ha szilárd elhatározással követjük őt – tanította Ferenc pápa vasárnap délben, az Úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédében. A Szent Péter téren megjelent mintegy húszezer hívőt arra buzdította, hogy ne legyenek felületes keresztények, hanem az értetlenségek, nehézségek idején is határozott elkötelezettséggel hajtsák végre jócselekedeteiket.

Ha befogadás helyett zárt ajtókat találunk, ne válasszuk a harag, a bosszúállás útját, hanem haladjunk előre türelemmel, önuralommal. Ahhoz, hogy növekedjen a földön az Atya irgalmas szeretetének tüze, amelyet Jézus hozott el nekünk, szükség van kitartásra, állhatatosságra, bűnbánó lelkületre – magyarázta Ferenc pápa az evangélium tanításához fűzve gondolatait.

A vasárnapi evangéliumi szakasz egy fordulópontról beszél nekünk: „Amikor már közeledtek szenvedésének és megdicsőülésének napjai, (Jézus) szilárdan elhatározta, hogy Jeruzsálembe megy” (Lk 9,51). Kezdetét veszi a „nagy utazás” a szent város felé, amelyhez különleges elhatározásra van szükség, mert ez az utolsó út. A tanítványok, még túlságosan világias lelkesedéssel telve, arról álmodoznak, hogy a Mester a diadal felé indul; Jézus azonban tudja, hogy Jeruzsálemben a visszautasítás és a halál vár rá (vö. Lk 9,22.43b-45); tudja, hogy sokat kell szenvednie és mindez szilárd elhatározást igényel. Jézus határozott léptekkel megy Jeruzsálem felé és nekünk is ugyanezt a szilárd elhatározást kell választanunk, ha Jézus tanítványai kívánunk lenni – hangsúlyozta a pápa. Miből áll ez az elhatározás? – tette fel a kérdést, majd hozzáfűzte: nekünk komolyan, igazi elhatározással kell Jézus tanítványainak lennünk, nem lehetünk ún. „rózsavíz keresztények” – idézett egy idős asszonytól hallott kifejezést, ami egy látszólag megnyerő, de pusztán csak hozzávetőleges, felületes viselkedésre utal. Nekünk határozott keresztényeknek kell lennünk és ennek megértésében segít az epizód, amelyet Lukács evangelista közvetlenül ezután beszél el – magyarázta Ferenc pápa.

A szamáriaiak egy faluja, miután megtudták, hogy Jézus Jeruzsálembe, egy rivális városba tart, nem fogadja be őt. Jakab és János apostolok, felháborodva azt javasolják Jézusnak, hogy büntesse meg ezeket az embereket, hívja le az égből a tüzet. Jézus nemcsak, hogy nem fogadja el a javaslatot, de szemrehányást tesz a két testvérnek. Be akarják őt vonni bosszúálló vágyukba és Ő ezt nem fogadja el. A „tűz”, amelynek elhozataláért a földre jött, (vö. Lk 12,49), az Atya irgalmas szeretete. És ahhoz, hogy ez a tűz növekedjen, szükség van türelemre, állhatatosságra, bűnbánó lelkületre.

Jakab és János azonban hagyták, hogy magával ragadja őket a harag – mutatott rá a pápa. Ez gyakran velünk is előfordul, amikor, bár jót teszünk, talán áldozatok árán is, befogadás helyett zárt ajtót találunk. Ilyenkor harag tölt el bennünket: még Istent magát is bepróbáljuk vonni, égi büntetésekkel fenyegetőzve. Jézus ezzel szemben egy másik utat követ, nem a harag, hanem a szilárd elhatározás útját, amely távolról sem jelent keménységet, hanem nyugalmat, türelmet, nagy tűrőképességet foglal magába, anélkül, hogy a legcsekélyebb módon lazítaná a jócselekedetekre való elkötelezettséget. Ez a létmód nem jelent gyengeséget, hanem éppen ellenkezőleg, nagy belső erőt mutat. Az ellentmondásos helyzetekben könnyű, ösztönös a haragnak engedni. Ami nehéz az az önuralom, mint ahogy Jézus példája mutatja, és ahogy az evangélium mondja, elindult egy másik falu felé. Ez azt jelenti, hogy amikor bezártságokkal találkozunk, másfelé kell fordulnunk, hogy jót tegyünk, vádaskodás nélkül. Jézus segít nekünk, hogy derűsek legyünk, elégedettek a megtett jóval, amiért nem várunk emberi jóváhagyást.

Fel kell tennünk a kérdést, hogy vajon mi hol tartunk, hányadán állunk? – buzdított rá a pápa. Vizsgáljuk meg, hogy szembesülve az ellentmondásos helyzetekkel, értetlenségekkel, az Úrhoz fordulunk-e, kérjük-e szilárdságát, hogy jót tegyünk? Vagy a tapsokban keresünk megerősítést és végül megkeseredettek, haragtartók leszünk, amikor nem halljuk őket? Olykor azt gondoljuk, hogy lelkesedésünket a jó ügy iránti igazságérzet táplálja, de valójában legtöbbször nem másról van szó, mint büszkeségről, ami gyengeséggel, gyanakvással és türelmetlenséggel párosul. Kérjük akkor Jézustól az erőt, hogy olyanok legyünk, mint Ő, hogy szilárd elhatározással kövessük Őt, hogy ne legyünk bosszúállók és türelmetlenek, amikor nehézségek jelentkeznek, amikor a jó szolgálatának szenteljük magunkat és a többiek nem értik meg, sőt leértékelnek bennünket. Ilyenkor őrizzük meg a csendet és haladjunk tovább előre – buzdított rá a pápa, majd a Szűzanyához fohászkodva zárta beszédét:

„Szűz Mária segítsen nekünk, hogy magunkévá tegyük Jézus szilárd elhatározását, hogy mindvégig megmaradjunk a szeretetben”.

Ferenc pápa felhívásai és köszöntései az Úrangyala elimádkozása után

A Mária imát követően a pápa aggodalommal szólt az ecuadori helyzetről, majd Istennek ajánlotta a Haitiben vértanúhalált halt 65 éves olasz szerzetesnő, Luisa nővér lelkét. Továbbra is arra buzdította a híveket, hogy imádkozzanak a háború miatt szenvedő ukrán népért.

Vasárnap délben, az Úrangyala elimádkozása után Ferenc pápa aggodalmának adott hangot az ecuadori események miatt. Közelségéről biztosította az ország lakosságát és az érdekelt feleket arra szólította fel, hogy hagyjanak fel az erőszakkal és a szélsőséges álláspontokkal. Tanuljuk meg, hogy csak a párbeszéd révén valósulhat meg, remélhetőleg hamar a szociális béke, különös tekintettel a társadalom peremére szorult lakosságra és a legszegényebbekre, minden esetben tiszteletben tartva mindenki jogait és az ország intézményeit – hangsúlyozta Ferenc pápa.

Ferenc pápa továbbá közelségét fejezte ki Luisa Dell’Orto nővér, a Szent Charles de Foucauld-t követő, „Az evangélium kis nővérei” kongregáció tagja hozzátartozóinak és nővértársainak. Luisa nővért szombaton megölték Haiti fővárosában, Port-au-Prince-ben. A szerzetesnő már húsz éve élt a városban, főleg az utcagyermekek szolgálatának szentelte hivatását. A pápa Istennek ajánlotta lelkét és imáiról biztosította Haiti népét, különös tekintettel a kicsinyekre, hogy derűsebb, nyomor és erőszak nélküli jövőben lehessen részük. Luisa nővér életét egészen a vértanúságig másoknak ajándékozta – méltatta a mártírhalált halt szerzetesnő önfeláldozását Ferenc pápa.

A pápa végül köszöntötte a rómaiakat, az Olaszországból és számos országból érkezett zarándokokat, közöttük az argentin zászlót lengető honfitársait, a lisszaboni, a francia és osztrák híveket, majd látván az ukrán zászlókat, megállapította, hogy Ukrajnában tovább folytatódnak a bombázások, halált, pusztítást és szenvedést okozva a lakosságnak. Arra kérte a híveket, hogy ne feledkezzenek meg erről a háborútól sújtott népről. Ne feledjük el őket szívünkben és imáinkban – hangzott Ferenc pápa kérése.

Forrás: Vatican News

image_pdfCsatlakozz a misszióhoz! Töltsd le és terjeszd.
Olvasás folytatása

Ferenc pápa

Ferenc pápa: „Isten áldja és őrizze meg a világ minden családját”

Közzétéve

Szerző:

Fotó: Vatican Media

A Családok X. Világtalálkozójának záró szentmiséjét szombaton este Kevin Joseph Farrell bíboros, a Világiak, a Család és az Élet Dikasztériumának Prefektusa mutatta be a Szent Péter téren Ferenc pápa jelenlétében mintegy huszonötezer hívő számára. Homíliájában a pápa leszögezte, hogy „a család az első hely, ahol megtanulunk szeretni”.

Ferenc pápa többek között megállapította, hogy meg kell védenünk a család szépségét. Arra buzdította a házaspárokat, hogy a nehéz pillanatokban ismét próbálják felfedezni házastársukban a szeretetnek azt a szikráját, amely most is ott él szívükben, mint a kezdetekben. Az egyház a családokkal és a családokban él, hiszen a maga is családból, a názáreti családból született – hirdette homíliájában Ferenc pápa.

A Családok X. Világtalálkozójának keretében ez a hálaadás pillanata. Ma hálával hozzuk Isten elé, mint egy nagy felajánlásban mindazt, amit a Szentlélek elvetett bennetek, kedves családok – kezdte szentbeszédét a pápa. Utalt rá, hogy egyesek a Vatikánban vettek részt a közös elmélkedéseken, mások saját egyházmegyéikben egyfajta óriási csillagképet alkotva. A tapasztalatok, javaslatok, álmok gazdagsága mellet nem hiányoznak az aggodalmak és a bizonytalanságok sem. Most mindezeket mutassuk be az Úrnak és kérjük Őt, hogy erejével és szeretetével támogassa a családokat, az apukákat, anyukákat, gyermekeket, nagyszülőket, nagynéniket, nagybácsikat. A felnőttek, gyermekek, fiatalok, idősek különböző családi tapasztalatokkal rendelkeznek, de mindnyájan ugyanazzal a reménnyel imádkoznak: Isten áldja meg és őrizze meg családjukat, a világ összes családját – fohászkodott Ferenc pápa.

Szent Pál, a második olvasmányban a szabadságról szólt nekünk – utalt a pápa a Galatáknak írt levélre. A szabadság a modern és kortás ember egyik legértékesebb és legkeresettebb java. Mindenki szabad akar lenni, behatárolások, korlátozások nélkül és az emberek arra törekszenek, hogy megszabaduljanak mindenféle „börtöntől”: legyen az kulturális, társadalmi vagy gazdasági fogság. És mégis nagyon sok embernek hiányzik a legnagyobb szabadság, a belső szabadság! – jegyezte meg Ferenc pápa. Pál apostol arra emlékeztet bennünket, keresztényeket, hogy ez mindenekelőtt egy ajándék, amikor így kiált fel: „A szabadság által szabadított meg minket Krisztus” (Gal 5,1) – idézte az Apostol szavait a pápa. A szabadság megadatott nekünk. Mindnyájan sok belső és külső feltétellel születünk és főleg az önzésre való hajlammal, ami azt jelenti, hogy saját magunkat és érdekeinket helyezzük a középpontba. De Krisztus megszabadított bennünket ettől a rabszolgaságtól. Félreértések elkerülése végett Szent Pál figyelmeztet bennünket, hogy az Isten által nekünk adott szabadság nem a világ hamis és üres szabadsága, ami valójában „ürügy” a „test számára” (Gal 5,13). Nem, a szabadság, amelyet Krisztus vére árán szerzett meg nekünk, teljes egészében a szeretet felé irányul, hogy amint az Apostol mondta és mondja ma nekünk: „szolgáljátok egymást szeretetben!” (Gal 5.13).

A házastársak, amikor családot alapítottak, Krisztus kegyelmével meghozták ezt a bátor döntést, hogy szabadságukat nem önmagukért használják, hanem azért, hogy szeressék azokat a személyeket, akiket Isten melléjük helyezett. Ahelyett, hogy „szigetként” élnének, „egymás szolgálatát” választották. Így kell megélni a szabadságot a családban! Nincsenek „bolygók”, vagy „műholdak”, amelyek saját pályájukon utaznának. A család a találkozás, az osztozás, az önmagunkból való kilépés helye, hogy befogadjuk a másikat és mellette álljunk. A család az az első hely, ahol megtanulunk szeretni – hangsúlyozta Ferenc pápa.

Miközben nagy meggyőződéssel ezt ismételjük, jól tudjuk, hogy a gyakorlatban ez nem mindig így van, számos ok és különböző helyzetek miatt. Ezért tehát, amikor leszögezzük a család szépségét, jobban érezzük, mint bármikor, hogy meg kell azt védenünk. Ne hagyjuk, hogy beszennyezze az önzés, az individualizmus, a közömbösség kultúrája, a leselejtezés mérge és így elveszítse „DNS” -ét, ami a befogadás és a szolgálat lelkülete.

A pápa ezután a Királyok első könyvéből vett első olvasmányhoz fűzte a gondolatait, amely Illés és Elizeus próféták kapcsolatát mutatja be. Megállapította, hogy az olvasmány a nemzedékek közötti kapcsolatot juttatja eszünkbe, a „stafétabot átadását” szülők és gyermekeik között. Ez a kapcsolat nem egyszerű a mai világban és gyakran aggodalomra ad okot. A szülők attól tartanak, hogy gyermekeik nem lesznek képesek eligazodni társadalmaink bonyolultságában és zűrzavarában, ahol minden kaotikusnak és bizonytalannak tűnik, és a fiatalok végül eltévelyednek. Ez a félelem egyes szülőket aggódóvá, másokat túlzottan védelmezővé, hiperprotektívvá tesz és végül még azt a vágyat is elfojtja, hogy új életeket hozzanak a világra.

Ferenc pápa ezután Illés és Elizeus próféták kapcsolatáról elmélkedett. Illés a válság és a jövőtől való félelem egy pillanatában parancsot kap Istentől, hogy kenje fel prófétává Elizeust, mint utódát. Isten megérteti Illéssel, hogy a világ nem ér véget vele és megparancsolja neki, hogy adja át küldetését egy másik személynek. Ez az értelme a szövegben leírt gesztusnak: Illés Elizeus vállára veti saját köntösét és attól a perctől kezdve a tanítvány átveszi a mester helyét, hogy folytassa prófétai szolgálatát Izraelben. Isten így megmutatja, hogy bízik a fiatal Elizeusban. Az öreg Illés átadja a prófétai feladatot, hivatást Elizeusnak. Megbízik egy fiatalemberben, bízik a jövőben. Ez a gesztus tele van reménnyel, Illés reménykedve adja tovább a stafétabotot.

Milyen fontos, hogy a szülők elgondolkodjanak Isten cselekvési módján! – hangsúlyozta Ferenc pápa. Isten szereti a fiatalokat, de ez nem jelenti azt, hogy megóvja őket minden kockázattól, kihívástól, szenvedésről. Nem aggodalmaskodó és nem túlságosan védelmező; éppen ellenkezőleg, bízik bennük és mindnyájukat az élet és a küldetés magasszintű feladatára hívja meg. A pápa utalt a gyermek Sámuelre, a serdülő Dávidra, a fiatal Jeremiásra; majd arra buzdított, hogy gondoljunk mindenekelőtt arra a tizenhat-tizenhét éves lányra, aki megfoganta Jézust, gondoljunk Szűz Máriára, majd a következő szavakkal fordult a szülőkhöz: „Kedves szülők, Isten Szava mutatja meg nekünk az utat: ne óvjátok gyermekeiteket miden minimális kényelmetlenségtől és szenvedésektől, hanem arra törekedjetek, hogy átadjátok nekik az élet iránti szenvedélyt, hogy lángra lobbantsátok bennük a vágyat, hogy megtalálják hivatásukat és elfogadják a nagy küldetést, amit Isten szánt nekik. És éppen ez a felfedezés az, ami Elizeust bátorrá, elhatározottá és felnőtté teszi. A szülőktől való elszakadása és az ökrök feláldozása a jele annak, hogy Elizeus megértette: most „rajta a sor”, elérkezett az ideje, hogy befogadja Isten hívását és folytassa, amit mesterénél látott. És ezt bátran teszi majd élete végéig. Kedves szülők, ha segítetek gyermekeiteknek felfedezni és befogadni hivatásukat, meglátjátok, hogy „megragadja” őket ez a küldetés és lesz erejük ahhoz, hogy szembenézzenek az élet nehézségeivel és leküzdjék azokat.

A pápa hozzátette, hogy egy pedagógus számára a legjobb mód, hogy másokat hivatásuk követésében segítsen, ha hűséges szeretettel felkarolja a sajátját. Ez az, amit a tanítványok láttak Jézusnál és az evangéliumi szakasz egy emblematikus pillanatot ábrázol, amikor Jézus „elhatározta, hogy felmegy Jeruzsálembe” (Lk 9,51), jól tudva, hogy ott elítélik és megölik. És a Jeruzsálem felé vezető úton Jézus elszenvedi a szamaritánusok elutasítását, amely Jakab és János méltatlankodását vívja ki, de amit Jézus elfogad, mert része hivatásának: kezdetben elutasították Názáretben, most Szamáriában és végül majd elutasítják Jeruzsálemben. Jézus mindezt elfogadja, mert azért jött el, hogy magára vegye bűneinket. Ugyanígy, nincs semmi biztatóbb a gyermekek számára, mint az, ha látják, hogy szüleik a házasságot és a családot küldetésként élik meg, hűséggel és türelemmel, a nehézségek, a szomorú pillanatok és a megpróbáltatások ellenére. Ami Jézussal történt Szamáriában, az minden keresztény hivatásban megtörténik, a családi hivatásban is. Jönnek olyan pillanatok, amikor el kell fogadnunk az ellenállásokat, a bezártságokat, az értetlenségeket, amelyek az emberi szívből fakadnak és Krisztus kegyelmével a másik befogadásává, ingyenes szeretetté kell őket átalakítani – szögezte le Ferenc pápa.

Közvetlenül ez után az epizód után, amely bizonyos értelemben „Jézus hivatását” írja le, az evangéliumi szakasz három más meghívást, hivatást mutat be három személy részéről, akik Jézus tanítványaivá szerettek volna válni. Az elsőt arra szólítja fel, hogy ne keressen állandó lakhelyet, biztos elhelyezkedést, ha követni akarja a Mestert. Neki ugyanis „nincs hová lehajtania a fejét” (Lk 9,58). Jézust követni azt jelenti, hogy mozgásba lendülünk és mindig mozgásban maradunk, „utazunk” Ővele az élet eseményein keresztül. Mennyire igaz ez a házasok számára! – mondta Ferenc pápa, majd így folytatta: „Ti is, befogadva a házasságra és a családra szóló meghívást, elhagytátok „fészketeket” és elkezdtetek egy utazást, amelynek előzetesen nem ismerhettétek minden állomását és ami állandó mozgásban tart benneteket, mindig új helyzetekkel, váratlan eseményekkel, meglepetésekkel, amelyek olykor fájdalmasok. Ilyen az Úrral való haladás. Dinamikus, előre nem látható és mindig egy csodálatos felfedezés”. A pápa még emlékeztetett rá, hogy Jézus minden tanítványának éppen az jelenti a pihenést, hogy minden nap Isten akaratát teljesíti, bármi is legyen az.

A második tanítványt arra szólítja fel, hogy ne „térjen vissza, hogy eltemesse halottait”. Nem a negyedik parancsolat megszegéséről van szó, amely mindig érvényes marad; inkább felhívás arra, hogy mindenekelőtt az első parancsolatnak engedelmeskedjünk: szeresd Istent mindenek felett. Ez történik a harmadik tanítvánnyal is, akit arra hív, hogy határozotton és egész szívével kövesse Krisztust, anékül, hogy „hátra tekintene”, még azért sem, hogy búcsút vegyen családtagjaitól.

A pápa arra buzdította a családokat, hogy számukra se legyen semmilyen más prioritás, mint hogy „ne forduljanak hátra”, vagyis ne sirassák előző életüket, szabadságukat, számos félrevezető illúziójával: az élet megkövesedik, ha nem fogadjuk be Isten hívásának újdonságát, ha visszasírjuk a múltat. Ha ezen az úton járunk, hogy visszasírjuk a múltat, mi is megkövesedünk, keményekké válunk, nem tesz emberivé minket. Amikor Jézus hív, a házasságra és a családra is, azt kéri, hogy nézzünk előre és mindig megelőz bennünket az úton, mindig megelőz a szeretetben és a szolgálatban. Nem éri csalódás, aki Őt követi!

A pápa gondviselésszerűnek nevezte, hogy a liturgiában elhangzott olvasmányok a hivatásról szóltak, amely éppen a Családok X. Világtalálkozójának témája: „A családi szeretet: hivatás és az életszentség útja”. Az életigének ezzel az erejével arra buzdította a családokat, hogy határozottan folytassák a családi szeretet útját, megosztva a család minden tagjával ennek a meghívásnak az örömét. Nem könnyű út, lesznek sötét pillanatok, nehéz pillanatok, amikor azt hisszük, hogy mindennek vége. A családi szeretet legyen mindig nyitott, kifelé irányuló, amely képes „megérinteni” a gyengébbeket és a sebesülteket, akikkel útközben találkoznak, akik törékenyek testben és lélekben. A szeretet, és a családi szeretet is, megtisztul és megerősödik, amikor továbbadják.

A családi szeretetre tett fogadás bátor: bátorság kell a házasságkötéshez. Sok fiatalnak nincs hozzá bátorsága – mondta a pápa, felidézve, hogy gyakran hallani mamákat, akik így szólnak hozzá: „Beszéljen a fiammal, aki nem nősül, harminchét éves!”. „De asszonyom, ne vasalja ki az ingét, kezdje el elküldeni egy kicsit otthonról, hogy kilépjen a fészekből”. Mert a családi szeretet szárnyalásra készteti a gyermekeket, megtanítja őket repülni, repülésre ösztönzi őket. Nem birtokló, hanem mindig szabadságot adó szeretet. És azután a nehéz pillanatokban, amelyben minden családnak van része, a válságokban, ne válasszátok a könnyebb utat: „visszamegyek a mamához”. Nem. Folytassátok az utat, ezzel a bátor fogadással. Lesznek nehéz, kemény pillanatok, de mindig menjetek előre. A férjed, a feleséged még mindig rendelkezik azzal a szeretet szikrával, amelyet kezdetben éreztetek: fedezzétek fel ismét a szeretetet. Ez sokat segít majd a válság pillanataiban – tanácsolta a házaspároknak Ferenc pápa.

Ferenc pápa a következő szavakkal zárta homíliáját, amelyet a Családok X. Világtalálkozójának résztvevőihez intézett: „Az egyház veletek van, sőt bennetek van! Az egyház ugyanis egy Családból született, a názáreti családból és főleg családokból áll. Az Úr segítsen benneteket minden nap, hogy megmaradjatok az egységben, a békében, az örömben és a kitartásban is a nehéz pillanatokban, abban a hűséges kitartásban, amely életünket jobbá teszi és amely mindenkinek megmutatja, hogy Isten szeretet és életközösség”.

Forrás: Vatican News

image_pdfCsatlakozz a misszióhoz! Töltsd le és terjeszd.
Olvasás folytatása

Kövess minket Facebookon is!

Hírdetés Támogasd adód 1%-val a Katolikus.mát!

Népszerű