Lépj kapcsolatba velünk

Család

Családként a plébánián (I.)

Közzétéve

Remeteszegi Plébánia, Marosvásárhely, Fotó: Csatlós Ferenc Róbert

Plébániáról különféle tapasztalataink lehetnek. Érdekes lenne magunkba tekinteni és megnézni: nekünk mi jut elsőre az eszünkbe? Mi is nekem a plébánia?

Mit láttunk? Hogy tapasztaltuk ezt? A plébánia az a pap háza, lakása? Egy épület, ahol az egyházadót fizetjük? Könyvtár? Vagy régi bútorok jutnak eszünkbe? Vagy arcok, találkozások jutnak az eszünkbe? Esetleg lelkipásztorok, volt plébánosunk? Lelki beszélgetés? Hittanórák? Ima-élmények? Csoportok? Mindezek eszünkbe juthatnak.

Számomra és akkoriban sokunk számára Sepsiszentgyörgyön a plébánia majdnem hogy második otthonunk volt. Ide siettem iskola után. Ide jártunk hittanra. Itt pingpongoztunk, fociztunk. Itt tanultam meg angolul, mert ingyenes nyelvtanfolyam is volt. Egy tanárnő, családja mellett, hétről hétre élményszerűen osztotta meg velünk angol nyelvtudását. És itt születtek szerelmek, azokból később házasságok. És életre szóló barátságok is. A plébánián tanultunk táncolni is, itt szerettem meg a néptáncot.

A templom és a plébánia egy valóság volt, noha kisebb fizikai távolság választotta el egymástól. A templom is, a plébánia is jellemzően nyitott, befogadó és kellemes környezet volt. Megvolt a helye a hit ünneplésének és átadásának. Tere volt és hangulata egy mélyebb beszélgetésnek. És persze megvolt a hivatalos arca, szervezettsége és méltósága is. És folytathatnám, folytathatnánk…

Jelen cikk legyen lehetőség, hogy gyermekkorunk plébánia tapasztalatát egymással megosszuk. Nem tűnik izgalmasnak? Egy-egy csoportban beszéljetek erről… Neked milyen a gyermekkorod plébánia tapasztalata? Egészen biztos, meghatározó tényező mindez abban, hogy miként gondolkodok ma plébániáról, hogyan viszonyulok ma a plébániámhoz. Látnunk kell, hogy sokan sokféle tapasztalattal rendelkezünk. Miért szerettünk oda járni? Hogyan szereztünk ott barátokat? Hogyan tapasztaltuk meg Istent, a szeretetet, az összetartást?

Lehetnek persze olyanok is, akiknek valami fájdalmas kép rögzült a plébánia kapcsán. Feljön, feljöhet egy-egy rossz emlék. Ennek érzése nem melegíti át szívünket. Ez is lehetséges. Érdemes ezt is önmagában megnézni, tudatosítani. Mindez fontos lehet akkor, amikor meghívásunk van arra, hogy ki-ki a maga lakóhelyén, életállapotának megfelelően (házas, pap, szerzetes), és lehetőségeihez mérten részt vegyen a plébánia közösségének életében. Az Egyház, társadalom élhetősége, jövője azon is múlik, mennyire válik plébánia közösségünk éltető, vonzó élettérré az emberek számára. Ahol a családok, személyek, egyedülállók, Isten-keresők, gyermekek, fiatalok és idősek, együtt találnak otthonra. Családként a plébánián.

Mondd el a véleményedet, szólj hozzá a cikkhez. (Facebook fiók szükséges.)
Ha tetszett ez a cikk oszd meg te is...

Család

Házasságról és családról: Ma a Biblia Igéjében kinyilatkoztatott család-modell össztűz alatt áll (3)

Közzétéve

Fotó: Getty Images/Huntstock

A házasság és a család nem társadalmi változásoknak és fejlődésnek a terméke, hanem Isten által alapított intézmény. Óriási különbség van a kettő között. Ha a házasság és család társadalmi változásoknak, fejlődésnek lenne terméke, akkor az ember határozza meg a törvényeit és a szabályait.

A házasság Isten által alapított első intézmény. Megelőzte az államot, megelőzte a társadalmat is, a nemzet kialakulását. Éppen ezért az államnál, nemzetnél is sokkal fontosabb a házasság és a család intézménye, megléte, megmaradása, növekedése. Ezért mondjuk, hogy a társadalom alapsejtje vagy alapköve a család.  Ennek alapján, ha ezen a területen jól tesszük a dolgunkat, áldások tudunk lenni a nemzetünk számára, az állam számára és természetesen az Egyház számára is.

Mivel Isten alapította meg a házasságot, ezért Ő határozza meg a házasságnak az alaptörvényeit, törvényszerűségeit. Isten nem változtatta meg és nem fogja megváltoztatni ezeket a törvényszerűségeket. Ha kétezer évig tartana még ez a korszak, akkor is ezek a törvények maradnak érvényben. Nem kell újat keresni. Éppen ezért nem gondolom, hogy a házasságnak az alaptörvényszerűségeit az emberek szabadon alakíthatják és változtathatják. Ma a világban sokan úgy gondolják, hogy meglehet változtatni a házasságnak illetve a családnak az alaptörvényeit. Ennél többet is akarnak, véleményem szerint. Vannak, akik saját maguk akarják meghatározni, hogy milyen neműek. Vannak, akik alapjognak gondolják, hogy másneművé műttessék magukat. Vagy maguk akarnak dönteni arról, hogy szexuálisan mikor és kivel érintkeznek, stb.

 

Ferenc pápát követem, aki olyan kemény és egyenesen szókimondó, mint Keresztelő Szent János. És olyan irgalmas és tiszteletteljes, mint Jézus Krisztus. Ez vezérel engem is.

Abban hiszek, hogy ég és a föld elmúlik. De Isten beszéde és annak művei megmaradnak örökre.

A továbbiakban felsorolok néhány olyan Igét, amelyek a házasság és család Bibliában leírt alaptörvényei. És a magam módján ezt majd kicsit részletezem is. (folytatjuk)

Mondd el a véleményedet, szólj hozzá a cikkhez. (Facebook fiók szükséges.)
Ha tetszett ez a cikk oszd meg te is...
Olvasás folytatása

Család

Házasságról és családról: ne háborúban álljunk a világgal, hanem párbeszédben! (2)

Közzétéve

Az jut eszembe, amit az Írás mond:

“Ne hasonuljatok a világhoz, hanem gondolkodástokban megújulva alakuljatok át, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi a kedves előtte és mi a tökéletes!” (Róm 12,2).

Nemcsak a házasság területén, hanem az életünk minden területén erőt, bátorságot és kegyelmet is ad, hogy amit Jézus tanít. Példabeszéde alapján, ha az okos ember a házát sziklára építi fel, ami a kősziklára épül az a megpróbáltatásokat ki fogja bírni, túl fogja élni. Ezért veszélyes ma az ún. EU-konform gondolkodás, mely szerint egy őshonos közösségben is mindent úgy kell tenni egy országban, ahogy Strassbourgban vagy Brüsszelben meghatározzák. Jó lenne ebben tisztán látni. Első helyen házasság és család témában. És kiállni Isten Igéje mellett. Csak akkor tud a házasság és család maradandóan működőképes, kiegyensúlyozott lenni, ha Isten Igéjén alapul.

A kőszikla a Bibliában az Isten Igéjét jelenti. Spontánul és magától értetődően, csupán érzelmi alapon és szükségletei alapján nem sok ember képes jó házasságra vagy családalapításra.

A mai társadalmi, kulturális környezet nem olyan, ami kedvezne a jó házasságnak, a családnak. Ezért gondolom azt, hogy ebben az életet közvetlenül a gyökerénél meghatározó valóságnál, a házasság és család témájában, minden keresztény el kell, hogy döntse, hogy milyen kapcsolatban áll Isten Igéjével, a házasságról és családról szóló igazságokkal. A házasság az egyik legfontosabb területe életünknek, mert identitásunkat, intimitásunkat, belső életünket, társas kapcsolatainkat, lelki-szellemi folyamatainkat közvetlenül érinti, nagyon erőteljesen befolyásolja.

Legtöbb embernek a házassága és családja élete fő műve, életműve. Lehet, hogy nem lett tudós, nincsenek találmányai, látszólag nem vitte előre az emberiség életét nagy megvalósításokkal. Egész életét arra tette fel, hogy szeresse házastársát, kiegészítsék egymást, szeretetükből született gyermekeiket pedig felneveljék egymás örömére és a világ számára.

Ha valaki a házasság területén vagy a családjában nem boldog, nem sikeres, az kihatással van más területre is. Bizonyított tény, hogy aki mögött egy harmonikus párkapcsolat, házasság és családi élet áll, kimutatható egy testi-lelki egyensúly, jó hatást gyakorol egészségére, az ilyen ember többet tesz le a társadalom asztalára, jobban teljesít. Ezt a véleményemet Dr. Kopp Mária és Dr. Skrabski Árpád több, mint 30 éves kutató munkájának eredményeire alapozom (világhálón megtaláljuk a tanulmányokat). (folytatjuk)

Mondd el a véleményedet, szólj hozzá a cikkhez. (Facebook fiók szükséges.)
Ha tetszett ez a cikk oszd meg te is...
Olvasás folytatása

Család

Az eredeti házasság védelmében

Közzétéve

Október 7-én Romániában népszavazást tartanak, melynek célja a házasság alkotmányba foglalása, mint férfi és nő szövetsége. Ebben a cikkben összefoglaljuk a kialakult helyzetet.

Miért Alkotmány? Miért nem elég a Polgári törvénykönyv?

A Bibliában a Teremtés 1, 27-ben ez áll: 27Isten megteremtette az embert, saját képmására, az Isten képmására teremtette őt, férfinak és nőnek teremtette őket.

A Polgári Törvénykönyv 258-as cikkelyének 1. Bekezdése Romániában kimondja:

“Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între soţi, pe egalitatea acestora, precum şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea şi educarea copiilor lor. (2) Familia are dreptul la ocrotire din partea societăţii şi a statului. (3) Statul este obligat să sprijine, prin măsuri economice şi sociale, încheierea căsătoriei, precum şi dezvoltarea şi consolidarea familiei. (4) În sensul prezentului cod, prin soţi se înţelege bărbatul şi femeia uniţi prin căsătorie.”

Ez nem a család meghatározása (definiție – a románban), csupán annak megállapítása, hogy a család alapja a férfi és nő szabadon meghozott döntésére épülő házasság, arra épül rá (románban- se întemeiază). Tehát nem a család meghatározása a tét, hanem annak alapja, a házasság meghatározása a tét és cél.

A Polgári Törvénykönyv más együttélési formákat is felsorol és szabályoz: együttélés (vadházasság, concubinaj), válás, örökbefogadás, stb.

Az Alkotmány módosításához kétharmados többség vagy referendum (népszavazás) szükséges a választópolgárok 30%-os részvételével (ettől lesz érvényes) és azok felének Igen szavazatának többségével (ettől lesz sikeres).

A Polgári Törvénykönyv bármely cikkelyét egyszerű többség módosíthatja a parlamentben.

2017-ben Görögországban az azonos neműek házasságáról három órás parlamenti vita után egyszerű többség született, így abban az országban az állampolgárok megkérdezése nélkül a férfi és a nő eredeti házassága mellé új társas létformák csatlakoztak, esetenként ugyanolyan jogokkal.

 Mi, három millió keresztény állampolgár, köztük én is, most a Házasság meghatározását ezért szeretnénk Alkotmányba iktatni.

Az Alkotmányban rögzített elvek egy nemzet identitását körvonalazzák, az alkotmányos renden (egyelőre) nem lehet egyszerű manőverekkel túllépni.

 

Mik is az előzmények?

Kezdettől tagja vagyok a polgári kezdeményezésnek. Nagyváradi baptistáktól indul el.

2013-ban a Polgári Törvénykönyben biztosított jogot, hogy ti. minden gyermeknek joga van saját felekezetű vallásórára az iskolában, az éppen akkori kormánypárt egyetlen tolvonással megváltoztatta. Talán emlékeztek… a szülők kellett kérjék, hogy mindezt akarják. Ekkor született a keresztény szülőknek egy szövetsége (Asociația Părinților ptr Orele de Religie – APOR), akik tárgyalni kezdtek különböző fórumokon és nekik köszönhető, hogy az iskolai vallásórák státusa az, ami.

Később ugyanez a keresztény szülői bizottság (többnyire neoprotestánsok!!! – nem ortodoxok!!!) azt mondta, tegyünk meg mindent, amíg nem késő, hogy Romániában Alkotmányba iktassuk, hogy a házasság egy férfi és egy nő életszövetsége. 2015-ben indult a folyamat, kb. 10 civil szervezet társult, majd az Egyházak is. Ebből lett három millió aláírás, a kezdeményezést számos fórum akadályozta, de végül 2018. szeptember 11-én szabad utat kapott.

Ha a referendumon az igenek győznek, akkor az alaptörvény 48-ik cikkelye a következőképpen módosul: „A család egy férfi és egy nő szabadon választott házasságán, egyenlőségükön, a szülők azon jogán és kötelességén alapul, hogy felneveljék, oktassák és képezzék a gyermekeiket”.

Ez nem érinti a családjogot sem önmagában, sem jogkövetkezményeiben. Ahogy ma van a Polgári Törvénykönyv családokra (pl. csonka családokra) vonatkozó cikkelye, úgy marad október 7 után is. Azzal semmi dolgunk. Azzal a politikusok kellett volna foglalkozzanak, de átfogó családpolitikája ma egyetlen pártnak sincs. Az RMDSZ részéről elkértem az Alapokmányt, a 11. Fejezet erről szól, naaaaagyon szegényes, vízió-hiányos.

Segítsük az RMDSZ képviselőit tisztán látni. Állítom és fenntartom, hogy ők is tájékozatlanok. A három millió állampolgár kezdeményezése jogilag korrekt, senki ellen nem cselekszünk, senkit ki nem rekesztünk.

 

Mi a célja ennek? Miért szükséges?

  • Mert a polgári törvénykönyvet egyszerű többséggel a parlament bármikor megváltoztathatja (lásd román szaktanár igen, két hét múlva megváltozik, lesz belőle nem).
  • Mert a liberális és LGBT, illetve gender ideológia annyira erőszakos, hogy egyszerűen, de határozottan védeni kell a normalitást.
  • Mert pl. Kanada, Svédország, Finnország, Dánia, Franciaország egyes bevezett gyakorlata számunkra nem követendő (először azonos neműek házassága, később azok neveléshez való joga, majd nemváltoztató műtéthez való jog, 14 éves gyermek beleegyezés útján adott igenje alapján felnőttel szabadon létesíthet szexuális kapcsolatot, stb).
  • Mert szeretnénk olyan erkölcsi rendet és családbarát társadalmat, mint Magyarországé vagy Lengyelországé.

Ez az ügy az egyik legszentebb ügy, amióta papként szolgálok. Ha nem mennék el Igen-nel szavazni, ha nem mozgosítanék, ha ma nem írtam volna levelet Magyarország Külgazdasági és Külügyminiszterének, úgy érzem, bűnt követnék el.

A csonka családokért aggódókat, kérem, legyenek éberek és ne vegyék komolyan. Azok az elmúlt években újjukat se mozdították a sérült családok érdekében. Azoknak ma sem fáj, hány millió család csonka, mert külföldön szedik a barackot, uborkát. Van olyan párt, aki az elmúlt időszakban ezeket a csonka családokat szerette volna egyesíteni??? Nincs. Nem hiteles a Polgári Törvénykönyvet most elővenni…..

Én és az én házam népe részt veszek az októberi szavazáson és Igennel voksolok 

– a Teremtés 1,27 értelmében. Ez minden politikai párt fölötti kérdés. Isten adja áldását ránk!

Mondd el a véleményedet, szólj hozzá a cikkhez. (Facebook fiók szükséges.)
Ha tetszett ez a cikk oszd meg te is...
Olvasás folytatása

Népszerű