Lépj kapcsolatba velünk

Az élet célja, a Cél élete...

December 24. – Boldog anyaság

Közzétéve

„Beata maternitas”, boldog anyaság. Nincs is az emberi nagyrahivatottság szemléltetésére megfelelőbb képünk, mint az istenanyai méltóság, amelyben Mária átadhatta emberi természetünket Istennek. Ha a Szentháromságot, amelyben az Atya öröktől szüli a Fiút, boldognak hirdetjük, méltán mondjuk boldognak az örök Ige időben szülő Anyját is. Karácsonykor, Szent Ágoston lelkületével, hol az anyára, hol a bölcsőre esik tekintetünk: boldog Anyaság!

Boldog Anyaság! Mert „magasabb, mint az Ég és mélyebbre nyúló, mint a pokol. Boldog Mária, mindent fölülmúló dicséretre méltó! Ő magasztos Gyermekanya, kinek méhét az ég és föld Teremtője óhajtotta magának.”

Nem jutott és nem jut Föld leányának még egyszer ekkora boldogság… Istent már itt a földön úgy ölelte magához, hogy az természetének minden törekvésével és vágyával találkozott: természetes anyai szeretete egybeesett természetfölötti istenszeretetével.

Olyan anyai szeretet ez a karácsony Máriájában, amely minden tekintetben természetes anyai és minden tekintetben teljesen isteni, azaz istenanyai szeretet. Boldogságát csak növelte, hogy nem kellett félnie attól, hogy ez a lelkét elöntő boldogság megfogyhat valaha: idővel, korral, hangulattal, csalódással, megszokással. Az ő anyai szeretetének tárgya gyermekében Isten, a Végtelen, aki változatlanul egy, örök és fogyhatatlan. Anyai szívét legfeljebb az tehetné boldogtalanná, hogy ilyen szeretetreméltó gyermeket nem tud kellőképp szeretni, nem tudja őt szívében érdeme szerint felfogni és iránta méltó szeretetre gyulladni.

Ő a kegyelem teljességével és erejével szinte felfokozhatatlan szeretetben tudott egyesülni gyermekével. Viszont annál nagyobb tudott lenni fájdalma, ha gyermeke fizikai elvesztésének réme környékezte meg. A szeretetnek ezzel a fájdalmával meg fog ismerkedni. És ez oly nagy lesz, melyet csak szintén a különleges kegyelem ereje tesz számára elviselhetővé. Anyai szívének Jézust elveszítő fájdalmából születik meg Mária egyetemes lelki anyasága s a mi Máriához kapcsolt lelki gyermekségünk. Ezek a mozzanatok hitéletünk bűvösfényű gyöngyei, hasonlóak azokhoz, amelyeket a tengerek mélyén fájdalomban verejtékez ki a gyöngyöt-szülő kagyló.

Karácsonyi, titokzatosan boldog Anya! Miként a mennyei Atyától vette nevét, az Apostol szerint, minden atyaság égen és a földön, a Fiú örök születése és a teremtés címén, úgy származik tőled minden anyaság szépsége és eszményisége, a Fiúisten földi születése címén.

Isten azt akarta, hogy miatta is valakit anyának nevezzenek, és mint gyermek és anya kölcsönösen szeretettel öleljék át egymást. Ez az ölelés – irgalom. Az életünk nem más, mint Isten ölelése.

„Isten leereszkedésének csodája.” (Szent Ágoston)

Mondd el a véleményedet, szólj hozzá a cikkhez. (Facebook fiók szükséges.)
Klikkelj a hozzászóláshoz

Hozzászólás írása

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Az élet célja, a Cél élete...

December 31. – Taníts meg…

Közzétéve

A Szent Rókus kápolna ajtajára kifüggesztett ima:

A mélységből kiáltok hozzád, hallgasd meg Uram.
Taníts engem, hogy kell könnyezni a meg nem érdemelt örömben,
S hogyan kell örülni a megérdemelt könnyben.
Adj erőt, hogy kevélységem csillogását elhomályosítsam,
S az alázatosság színtelenségét okosan csillogtassam.
Taníts meg, hogy hogyan kell a gyengékhez lehajolni,
S hogyan a féktelen erővel szemben egyenesen állni.
Adj erőt, hogy fölényesen legyőzzem a testet,
S alázatosan megadjam magam a léleknek.
Taníts szelíd szóra, ha bántások érnek,
S hideg mosolyra, ha jogtalan dicsérnek.
Adj erőt napközben, hogy el ne fáradjak,
S fáradtságot este, hogy rögtön elaludjak.
Taníts meg lendülni, hogyha Rád találtam,
S hirtelen megállni, ha utat hibáztam.
Ne add meg mindig, amit nagyon kérek,
Taníts bátor lenni, mikor nagyon félek.
Engedd a világot okosan szeretni,
Csak Magadat ne hagyd soha elfeledni.
Ez a kiáltásom, s ez maradjon végleg,
De ha másként szólnék, nagyon szépen kérlek,
Ne neheztelj rám, míg elfordítod orcád
Hiszen a mélységből kiáltok fel Hozzád.

Mondd el a véleményedet, szólj hozzá a cikkhez. (Facebook fiók szükséges.)
Olvasás folytatása

Az élet célja, a Cél élete...

December 30. – Isten után való vágyunk szemléltetői

Közzétéve

A napkeleti bölcsek az Isten után való vágyunk szemléltetői.  Mindnyájunkban ott van a vágy Isten után. A pogány napkeleti bölcseket is a Teremtőtől szívükbe írt istenhit, a természetfölötti világ megsejtése, az iránta való fogékony készség vezette Betlehembe.

Az irgalom nem más, mint a Teremtőtől szívünkbe írt istenhit, a természetfölötti világ megsejtése. Az ember Isten megtestesült vágya. Isten azért teremtett engem, mert vágyott utánam, akarta az életemet.

Isten önmaga számára alkotott a lelkünkben egy ürességet. De ezt az ürességet csak Ő tudja betölteni, semmi más. Sokan ilyen-olyan pótlékkal próbálják betölteni ürességüket, de ezek a pótcselekvések csupán növelik bennünk az űrt.

Ezek az alapvágyaink itt a földi életben nem is fognak betelni. Isten önmaga számára alkotott. Ezért ami bennem fáj az a jó Isten hívása!

Létezik Istennek egy olyan vágya, amely mindannyiunkat személyesen érint… Isten a szenvedéseinken, fájdalmainkon keresztül hív…

Mondd el a véleményedet, szólj hozzá a cikkhez. (Facebook fiók szükséges.)
Olvasás folytatása

Az élet célja, a Cél élete...

December 29. – Istentől mutatott boldogságprogram

Közzétéve

Dicsőség-békesség, ebben benne van az összemberiség Istentől mutatott boldogságprogramja, a földi és örök életre, a külső és belső békességre. A karácsony, az irgalmasság lelkisége – Istentől mutatott boldogságprogram. Érdemes lenne elgondolkodni saját életünk „jelein”. Ha felismernénk Isten kegyelmi érintéseit, felismernénk az irgalmas Istennek személyesen felénk nyújtott boldogságprogramját.

Krisztus születése a megváltás felragyogásának, a bűn és örök halál sötétségéből való kiváltásnak örömnapja. Krisztus születése személyes életünk megváltoztatására hív, egy új életre.

Mondd el a véleményedet, szólj hozzá a cikkhez. (Facebook fiók szükséges.)
Olvasás folytatása

Népszerű