Lépj kapcsolatba velünk

Az élet célja, a Cél élete...

December 27. – Jel

Közzétéve

„Jel”: „Kisded… pólyába takarva és jászolba fektetve.” Boldog betlehemi pásztorok, mert egyszerűségükben bölcselkedés és mesterkélt kifogások keresése nélkül hittek a „Jel”-nek, melynek láttán lelkük benyithatott az első karácsony szentélyébe… Áhítattal, a csodálkozástól, meghatódottságtól térdre esve szemlélték az isteni Gyermeket, az „Üdvözítőt”, Anyja ölében. Mennyi kifogást keresünk mindig mindenben! A hit addig nehéz, amíg ragaszkodsz az emberi fogalmakhoz. Mennyi mesterkélt kifogás áldozata vagyunk. „Hittek a Jelnek!!!” Az irgalmasság Isten szeretetének jele. Annyi jelet kapunk az életben. Isten irgalmas szeretete „jelrendszerek sorozata” személyes életünkben. Mi bonyolítjuk az életet, az életünket. Csak mi!

Szavak nélkül is megértették, fel kellett fogniuk a karácsony mélyebb titkát, azt, hogy nemcsak külső jelként állította szemük elé az angyal a jászolt és benne a pólyás kis Gyermeket, hanem valami mást is akart szemléltetni ezzel a képpel: a Messiás belső lelkivilágát, a „Jel”-et, melynek átérzésével, a szívbe és értelembe való átültetésével megtaláljuk az utat, mely lélekben hozzá elvezet.

A jászol beszélt nekik mindenekelőtt az isteni Gyermek mérhetetlen megalázódásáról. Mi nem tudjuk, hogy milyen is volt az igazi, keleti istálló-jászol, amelyben Jézus földi élete kezdődött. Ők tudták, hogy milyen. Mostanában is vannak arrafelé ilyen jászolok. Elképzelhetetlenül kezdetleges agyagtákolmányok, néhány vékony deszkaszállal összefogva; keskenyek, szűkek, éppen csak hogy belefér egy kicsi gyermek. A jászol azt mondhatta a pásztoroknak: íme, mily kicsiny lett megváltásunkért a hatalmas Isten! De azt is súgta nekik: mily szegény lett értünk a gazdag Isten! Ez az irgalmasság üzenete. Az isteni irgalom, az isteni leereszkedés és közelhajolás, Isten ölelése járja át a pásztorok lelkét.

Mondd el a véleményedet, szólj hozzá a cikkhez. (Facebook fiók szükséges.)
Klikkelj a hozzászóláshoz

Hozzászólás írása

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Az élet célja, a Cél élete...

December 31. – Taníts meg…

Közzétéve

A Szent Rókus kápolna ajtajára kifüggesztett ima:

A mélységből kiáltok hozzád, hallgasd meg Uram.
Taníts engem, hogy kell könnyezni a meg nem érdemelt örömben,
S hogyan kell örülni a megérdemelt könnyben.
Adj erőt, hogy kevélységem csillogását elhomályosítsam,
S az alázatosság színtelenségét okosan csillogtassam.
Taníts meg, hogy hogyan kell a gyengékhez lehajolni,
S hogyan a féktelen erővel szemben egyenesen állni.
Adj erőt, hogy fölényesen legyőzzem a testet,
S alázatosan megadjam magam a léleknek.
Taníts szelíd szóra, ha bántások érnek,
S hideg mosolyra, ha jogtalan dicsérnek.
Adj erőt napközben, hogy el ne fáradjak,
S fáradtságot este, hogy rögtön elaludjak.
Taníts meg lendülni, hogyha Rád találtam,
S hirtelen megállni, ha utat hibáztam.
Ne add meg mindig, amit nagyon kérek,
Taníts bátor lenni, mikor nagyon félek.
Engedd a világot okosan szeretni,
Csak Magadat ne hagyd soha elfeledni.
Ez a kiáltásom, s ez maradjon végleg,
De ha másként szólnék, nagyon szépen kérlek,
Ne neheztelj rám, míg elfordítod orcád
Hiszen a mélységből kiáltok fel Hozzád.

Mondd el a véleményedet, szólj hozzá a cikkhez. (Facebook fiók szükséges.)
Olvasás folytatása

Az élet célja, a Cél élete...

December 30. – Isten után való vágyunk szemléltetői

Közzétéve

A napkeleti bölcsek az Isten után való vágyunk szemléltetői.  Mindnyájunkban ott van a vágy Isten után. A pogány napkeleti bölcseket is a Teremtőtől szívükbe írt istenhit, a természetfölötti világ megsejtése, az iránta való fogékony készség vezette Betlehembe.

Az irgalom nem más, mint a Teremtőtől szívünkbe írt istenhit, a természetfölötti világ megsejtése. Az ember Isten megtestesült vágya. Isten azért teremtett engem, mert vágyott utánam, akarta az életemet.

Isten önmaga számára alkotott a lelkünkben egy ürességet. De ezt az ürességet csak Ő tudja betölteni, semmi más. Sokan ilyen-olyan pótlékkal próbálják betölteni ürességüket, de ezek a pótcselekvések csupán növelik bennünk az űrt.

Ezek az alapvágyaink itt a földi életben nem is fognak betelni. Isten önmaga számára alkotott. Ezért ami bennem fáj az a jó Isten hívása!

Létezik Istennek egy olyan vágya, amely mindannyiunkat személyesen érint… Isten a szenvedéseinken, fájdalmainkon keresztül hív…

Mondd el a véleményedet, szólj hozzá a cikkhez. (Facebook fiók szükséges.)
Olvasás folytatása

Az élet célja, a Cél élete...

December 29. – Istentől mutatott boldogságprogram

Közzétéve

Dicsőség-békesség, ebben benne van az összemberiség Istentől mutatott boldogságprogramja, a földi és örök életre, a külső és belső békességre. A karácsony, az irgalmasság lelkisége – Istentől mutatott boldogságprogram. Érdemes lenne elgondolkodni saját életünk „jelein”. Ha felismernénk Isten kegyelmi érintéseit, felismernénk az irgalmas Istennek személyesen felénk nyújtott boldogságprogramját.

Krisztus születése a megváltás felragyogásának, a bűn és örök halál sötétségéből való kiváltásnak örömnapja. Krisztus születése személyes életünk megváltoztatására hív, egy új életre.

Mondd el a véleményedet, szólj hozzá a cikkhez. (Facebook fiók szükséges.)
Olvasás folytatása

Népszerű