fbpx
Connect with us

Az Istent keresőknek minden a javukra válik :)

Életmód

Dr. Batthyány-Strattmann László herceg: Nyisd fel szemeidet és láss! Kalauz az egész életre – I. rész

Márciusban lesz húsz éve annak, hogy Dr. Batthyány-Strattmann László herceget Szent II. János Pál pápa boldoggá avatta. Egy visszaemlékezés szerint a herceg gyakran mondta betegeinek: ő csak a szemműtétet végzi, a gyógyulást Isten adja. Búcsúzáskor betegeinek egy szentképet és egy vékony füzetet adott, amelynek címoldalán ez állt: „Nyisd fel szemeidet és láss!” A füzet 1926-ban jelent meg Szombathelyen. A boldoggá avatás évfordulójára készülve folytatásokban közöljük „a szegények orvosa” írását.

*

Sok évre kiterjedő orvosi ténykedésem alatt elégszer tapasztalhattam, mily nagy volt az öröme betegeimnek, amikor gyógyulva hagyhatták el kórházamat vagy rendelőmet.

Ilyenkor önkéntelenül is az a gondolatom támadt: a tested ismét egészséges, de a lelked, az ember emez összehasonlíthatatlanul fontosabb részét, talán már rég súlyos kór emészti!

Mily örömest vésnék lelkedbe is néhány megszívlelendő szót, hogy az halálos ágyadig és azon túl is, Isten ítélőszékéig kísérőd maradjon.

E szavakat akarom elmondani a jelen kis füzetben, amelyet valamennyi betegem iránt táplált nagy szeretetemmel és azon őszinte óhajtással írtam meg: bár sikerülne őket ne csak testben, hanem lélekben is meggyógyítanom.

Adja a jó Isten, hogy a jó mag, melyet szívedbe hintek, bőséges gyümölcsöt teremjen, növelve és megérlelve Jézus isteni szívének kegyelme és áldásai által.

Ki alkotta a világot, amelyen élsz?

Ha rátekintesz egy órára, természetesnek fogod találni, hogy ez az órásnak a műve; ha pedig egy épület előtt állsz meg, magától érthetően az építőmester munkájára következtetsz benne. Bizonyára bolondnak tartanád azt az ember, aki el akarná veled hitetni, hogy az óra egyes részecskéi a véletlenségek hosszú sora folytán rakódtak össze, hogy együtt az időt mutassák s hogy hasonlóan a ház is magától épült fel.

Hát még a világ, a széles nagy világ, úgy minden fűszálában, mint csillagos egében egyformán megnyilvánuló célszerűségével és tökéletességével, amely már az apró makkban a fejedelmi tölgy csíráját rejti, s amelynek minden testében, minden természeti tüneményében már a legfelületesebb tények és jelenségek kifürkészéséhez is annyi bölcsességre van szüksége, éppen ez a nagy világ jött volna magától létre, éppen ennek ne kellett volna senki, aki fennállását köszönhesse? Ezerszeres tévedés!

Ne hidd, hogy legyen olyan ember, ki komoly és érett megfontolás után így gondolkozzék. Szíve legmélyén és mindenkor azt súgja neki a józan ész, hogy igenis, van egy véghetetlenül hatalmas, bölcs teremtő.

Orvos létemre nem egy embert láttam a halálos ágyon, aki életében a jó Istenről tudni sem akart, midőn azonban végórájának közeledését érezte, legbensőbb gondolatai vele voltak elfoglalva aszerint, ahogyan élt, vagy a jóságos és irgalmas Istenbe vetett bizalommal vagy pedig a súlyosan megbántott és végtelenül igazságos Istennek való ellenszegüléssel.

Persze sokan, amíg egészségük teljességében a dölyfös páva lépéseivel járhatnak e földön, megfeledkeznek a Teremtőről, mintha éppen csak nekik volna az felesleges. De egyszer csak megjelenik egy, a nagyítóüvegben ezerszeres nagyítással is alig észrevehető lény, melyet bacilus néven ismerünk, s betegágyba dönti az erős, büszke embert, alkalmat szolgáltatván neki, hogy gondolkodhassék felette, csakugyan ő-e a világ középpontja és vajon a földi kincs és dicsőség után való szüntelen nagy hajsza igazán oly értékessé teszik-e az életet a halállal szemben? S végre is gondolnunk kell mindnyájunknak a halálra, mert ezt senki el nem kerülheti.

Bármily virágot végy, kedves olvasó, a kezedbe, számtalan kérdést intézhetsz hozzá: „miért kék a színed, nefelejcs, miért nem zöld vagy egyéb, kinek köszönheted a sárga pontocskát szirmaid közepén?” Hisz lehetne akárhány más alakja is! Okvetlenül kell tehát, hogy valaki a sokféle forma közül éppen ezt választotta ki számára.

Ugyanavval a joggal, mellyel azt állítod, hogy a bécsi Szt. István-templom tornyának azért van meg a mai alakja és építési módja, mert az illető építőmester gót stílusban akarta azt felépíteni, kell feltételezned egy oly bölcs építészt, aki a sok lehető világ közül éppen ezt választotta ki és alkotta meg egy nagyszabású tervnek megfelelően – még pedig semmiből. S ez csak egy vég nélkül való, hatalmas lény: az Isten lehet, mert csupán mindenható lény tud valamit semmiből teremteni.

Hidd el nekem, hogy így gondolkodott és gondolkodik ma is a világ legnagyobb tudósainak legtöbbje, az a sok valódi tudós, kinek lángelméje a világnak a legnagyszerűbb értékeket hagyta hátra: egy Newton, kinek szellemi nagyságára minden csillagásznak csodálattal kell feltekintenie és ki, ahányszor az Isten nevét meghallotta, mindannyiszor lekapta kalapját, egy Pasteur, a vegytan jeles tanára, Linné, a nagy botanikus, Ampére, a híres fizikus, Liebig vegyész stb. stb.,csupa oly nevek, amelyeket a tudományos világ az aranynál is magasabbra értékel, mindannyian mélyen vallásos keresztények voltak.

Ne hagyd magad a rossz könyvek és újságok csábító frázisai által elkábíttatni, amelyek kivétel nélkül mind azt az egy célt szolgálják, hogy halhatatlan lelkedet az Istentől eltántorítsák s egykor csupán hideg mosollyal kísérjék szerencsétlen végedet.

Az ördög kezdettől fogva hazug, aminek őt a szentírás is nevezi. Ezer utat ismer, melyen hozzád lopózhatik, de leginkább a rossz példák, az erkölcstelen sajtó, művészet és irodalom útján. Tekints csak körül egy nagyvárosban. Már alig mehetünk el a kirakatok mellett erkölcsösen nevelt gyermekek társaságában anélkül, hogy azt onnan elhúznunk ne kellene, mert mindenütt céltudatos bemutatásban erkölcstelen képek, könyvek és szobrok stb. vonzzák az ártatlan szemet és szívet.

Mit szóljak továbbá a színdarabokról, a mozikról, a táncokról és a hölgyek öltözékeiről?

Az ördög éjjel-nappal dolgozik rajta szándékos és akaratlan szolgáinak egész hadával, hogy ártatlan lelkedet magához ragadhassa, s téged ezáltal bűnbe ejtsen, hogy aztán vele együtt mondjad: „Non serviam. Nem akarok neked, Uram, szolgálni!”

image_pdfCsatlakozz a misszióhoz! Töltsd le és terjeszd.
2 hozzászólás

2 Comments

  1. Reviczky Éva

    2023-01-23 at 14:43

    Mintha csak ma íródott volna a szöveg! Annak tartalma ma is olyan aktuális, vagy még jobban aktuális, mint írója korában volt! S mint a tudósok, kik a világot kutatják, s kutatták, az ateista is azt mondta, itt “VALAMINEK” kell lenni, hogy a mi világunk úgy alakult ki, ahogyan az kialakult. Fizikai értelemben olyan csatlakozások sorozata, ami a TEREMTŐ nélkül nem ment volna”

  2. Németh Imre

    2023-01-26 at 02:21

    Az ember élete a Teremtő Istenben gyökerezik. Örök értékek mellet áll ki az aki életével Jézus Krisztus mellett tesz tanúságot! Bármilyen korban élünk is ezek az Értékek Örökkévalók ahogy Isten is Örökkévaló! Ma is kulturális és erkölcsi harc folyik a világban de elmondhatjuk az egész emberiség életében örökké folyó harc ez! Dr Batthyány Strattmann László az emberi Tudománnyal tudásával meghajolva szolgált Istent és embert! Hírdette az evangéliumot! Korunkban is példát vehetünk az ilyen emberekről akik tanúságot tesznek hitük mellett! Sokszor nem könnyű feladat ez melyet “Jézus bízott ránk”, de ne szakadjunk el az Ő szeretetéről, s ahogy Madách Imre írja :”Ember küzdj és bízva bízzál!”

Leave a Reply

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Kapcsolódó...

Bemutatjuk

A Külső-Hebridák szigetcsoport déli szigetei a reformáció előtti skót katolicizmus egyik bástyáját jelentik. Ha a Brit-szigetekre és a katolicizmusra gondolunk, bizonyára Írország jut eszünkbe....

Aktuális

Isten olyannak szeret minket, amilyenek vagyunk, és hajlandó segíteni, hogy túlnőjünk hibáinkon és hiányosságainkon. „Szeressétek ellenségeiteket” (Mt 5,44). Erről mindig eszembe jut egy pap...

Család

Párkapcsolat, szerelem, szexualitás, házasság, gyerekek, család… Találjuk meg egymást! – ez a Katolikus.ma családos podcast műsora. Három nap van az évben, amikor a férfit...

Lelkiség

Mindannyian a Mindenható kezében vagyunk. Emlékeztessen ez minket arra, hogy Isten nincs távol tőlünk. Tudjuk, hogy Isten maga a tiszta és végtelen szellem. A...