fbpx
Connect with us

Az Istent keresőknek minden a javukra válik :)

Aktuális

Éles kritikát kapott egy pap az LMBTQ-ról szóló, bibliai alapokon álló prédikációja miatt

Joachim Wernersbach OSB - Fotó: YouTube: Katholische Kirche Wittichenau

A bencés atya arra biztatta az embereket, hogy ragaszkodjanak katolikus hitükhöz, és ne engedjék, hogy a modern irányzatok megzavarják őket.

Joachim Wernersbach OSB atya, aki a görlitzi püspökséghez tartozó Wittichenauban szolgál, az éjféli misén mondott prédikációjában a „férfiből, nőből és gyermekből” álló klasszikus család védelmére kelt, és bírálta az olyan modern irányzatokat, mint az LMBTQ ideológia. A Biblia tanításának megfelelő kijelentései miatt most éles bírálatokban részesül.

A prédikációt filmre vették, és egyes részleteit megosztották a közösségi médiában.

A 6000 fős szászországi kisvárosban, Wittichenauban tartott éjféli mise két résztvevője online petíciót indított Joachim atya ellen a prédikációja miatt. Egyikük a t-online-nak adott interjújában mindazonáltal elismerte, hogy a bencés atya csak az Egyház tanítását hirdette. Meglátása szerint azonban „ilyen kijelentéseknek semmi keresnivalójuk” nincs egy éjféli misés prédikációban.

Wolfgang Ipolt görlitzi püspök a CNA Deutsch-nak azt nyilatkozta, hogy a Joachim atya által megfogalmazott kérdések „jelenleg az Egyházon belül és kívül” vita tárgyát képezik. „Még közöttünk, keresztények között is vita tárgyát alkotják, ezért az Evangélium fényénél kell megvilágítani ezeket”. Mindemellett leszögezte, hogy „e vita lefolytatására azonban nem a prédikáció a legmegfelelőbb hely”. Nem elfogadható, hogy egy karácsonyi szentmisén „az Egyház szexuáletikai kérdéseivel, illetve az egyes emberek életmódjával” kapcsolatban kritikusan nyilvánuljunk meg. Az emberek éppen karácsonykor várják a leginkább hitük megerősítését és a karácsonyi üzenet értelmezését” – jegyezte meg szó szerint Ipolt püspök. Wernersbach „kétségtelenül meggondolatlanul és felelőtlenül fogalmazott”.Emiatt „hívők botránkoztak meg, és küldtek petíciót a plébánia egyházközségi tanácsához” – nyilatkozta a továbbiakban a püspök.

Joachim atya püspökségen végzendő további tevékenységével kapcsolatban tisztázó beszélgetésre kerül majd sor. Ipolt püspök szerint a pap szolgálatával kapcsolatban eddig nem érkezett panasz. A hívők mindig „jó lelkipásztorként” jellemezték – tette hozzá.

Joachim atya a tholey-i (Saar-vidék) bencés apátság szerzetese. Ez a legrégebbi kolostor német földön. 2021 óta szolgál kisegítő lelkészként Wittichenauban. A tholey-i kolostor elhatárolódott kijelentéseitől. Az apátság határozottan elzárkózott a Wernersbach által megrajzolt emberképtől és teremtéstörténeti kijelentéseitől. A tholey-i bencések szó szerint a következőket adták tudtunkra: „A testvérünk által adott értékelés és a pasztorális beleérző-képesség hiánya nemcsak a társadalmi valóságnak mond ellent, hanem sok szempontból diszkriminálja is a társadalom nagy részét, ami a nőkről alkotott képet, a család értelmezését, a nem heteroszexuális embertársainkat, valamint az LMBTQ-közösséget illeti”. Tette következményeként „a kolostor környezetében minden pasztorális tevékenységtől” el lett tiltva – tudósít a reitschuster.de hírportál.

Az idea evangélikus hírügynökség az ügy kapcsán közzétette Daniela Städternek, az idea főszerkesztőjének a kommentárját. Städter mindenekelőtt a véleménynyilvánítás szabadságára hívja fel a figyelmet, amely a „közvélemény-kutatások alapján” számos német szerint „veszélyben” forog. „Az Insa közvélemény-kutató cégnek az idea számára végzett felmérése szerint szinte minden második német érzi úgy, hogy nem nyilváníthat szabadon véleményt. Hogy mennyire megalapozottak ezek a félelmek, azt mindennél jobban megmutatja az, hogy miként bánnak ezzel a prédikációval. Lehet, hogy a szentbeszédnek megvannak a gyenge pontjai. De a gyűlöletnek, amely Joachim atyára vetül, a prédikációjában nincs nyoma.”. Wernersbach „olyan álláspontot képvisel, amely legitim, és nem indokol ideiglenes igehirdetési tilalmat” A média haragos reakciója arra mutat rá, hogy az atya a jelen leírásával egy ponton mindenképpen célba talált: országunk egyre gyakrabban hasonlít Abszurdisztánra, ahol egy olyan nagyhangú kisebbség adja meg az alaphangot, amely sem Istenről, sem pedig a véleménynyilvánítás szabadságáról nem akar tudni”.

A prédikáció tartalma

A „karácsonyi csoda” az, hogy „a felfoghatatlan Isten” „kicsinnyé tette magát, és jászolba feküdt”, mondta bevezetőjében Joachim atya. Ezáltal vált az ember számára lehetségessé, hogy „konkrét elképzelése legyen Róla, és kapcsolat fűzze Hozzá”.

A karácsonyi csodából sokféle dolgot lehet levezetni, például azt a tényt, hogy az emberi élet az anyaméhben kezdődik. A „család szentsége” is felismerhető a karácsonyi történetből. A család „férfiból, nőből és gyermekből” áll. Ebben az összefüggésben adoptálás is lehetséges, mint ahogyan Szent József is elfogadta gyermekének Jézust.

Ezért „azoknak, akik a hagyományos családban hisznek, még több örömöt kíván, mert ők nem engedik magukat megtéveszteni, nem követik a káros, modern irányzatokat, és nem hódolnak be nekik”.

Különösen a prédikáció most következő szakasza részesült kritikában, amelyet szó szerint idézünk: „Isten olyan életmódokat ajánlott nekünk, amelyek természetesek és szépek, valamint összhangban állnak az isteni renddel. Oly sok különös, modern irányzat létezik. Hallunk genderről, transzgenderről, transzhumanizmusról és reproduktív egészségről, ébredésről (wokeness) és LMBTQ-ról, sokszínűségről és identitásról, többneműségről és nemváltásról, ráadásul még a Szinódusi Út új, szörnyű kinyilatkoztatás-értelmezéséről is. Kedves Testvéreim, már maguk a szavak is teljesen idegenszerűek. Egy közös van bennük: hiányzik belőlük a szépség, a harmónia és a természetesség. Egyszerűen az összhang hiányzik belőlük. Ridegek, és általuk egyszerűen nem kap szárnyra a lelkünk, a bensőnk. Nincsenek összhangban, nincsenek harmóniában az elképzelhetetlenül szép isteni renddel. Nagy disszonancia tört be országunkba.”

Krisztus e disszonancia feloldására jött a világba. A Krisztussal való közösség és az örök élet boldogsága Joachim atya szavai szerint „felbecsülhetetlenül drága ajándék minden jóakaratú embernek”.

Végül arra biztatta a híveket, hogy ragaszkodjanak katolikus hitükhöz, és ne engedjék, hogy a modern irányzatok megzavarják őket. Szó szerint ezt mondta: „Ragaszkodjunk hitünkhöz, és leljünk nyugalomra abban a bizonyosságban, hogy Isten a mi oldalunkon áll. Örvendjetek és ujjongjatok, Kedves Testvérek. Krisztus megszületett! Ámen, alleluja!”

Fordította: Forgács Hajnalka
Forrás: Kath.net

10 hozzászólás

10 Comments

 1. Molnár Imre

  2023-01-24 at 13:07

  De most már álljunk meg, nézzük meg miért akar az ember beavatkozni az Isteni természet rendjébe, ha beleavatkozik felborul az egység, a világ rendje, amit már jelenleg is megtapasztalhatunk .
  Hol vannak a normalitás pártiak, miért kell a természet oldalán lévőknek magyarázkodni,hova kell rohanni az abnormális fele.
  Aki ki mondja az igazságot, azt azonnal támadni kell ?
  Az Atya csak annyit mond : Tegyétek a Jót, keressétek az Igazságot !

 2. Dr Illyés Árpádné

  2023-01-24 at 13:36

  Sok Joachim atyára lenne szükség! Kíváncsian várom Ferenc pápa kiállását az atya mellett!

 3. Kovács Miklósné Mária

  2023-01-24 at 15:00

  Szegény atya! Remélem, a Jóisten ad erőt az igaztalan támadások elviseléséhez. Sajnos az egyházi felettesei nem álltak ki mellé!
  Különösen jó a jelzője a SZINÓDUSI ÚTnak: “szörnyű”.

 4. Magdolna Hegedüs

  2023-01-24 at 15:00

  Egyet értek Joachim atyával! Amit mond az az IGAZSÁG!!!

 5. Ágoston

  2023-01-24 at 16:42

  De kár, hogy ez egy katolikus oldal…

 6. Dr. Környei Tamás

  2023-01-24 at 16:50

  Férfi vagy nő. Ilyen egyszerű. Aki ezt is vitatja, inkább hagyja el a katolicizmust. Talál más “egyházat”, eleget, a sexuális vircsaftjához.

 7. Lengyel Ágnes

  2023-01-25 at 14:18

  Elkeserítő,hogy az atya felettesei nem álltak ki mellette, sőt eltiltották!
  A II. Vatikáni Zsinat óta a Katolikus Egyház állandó hátrálásban van, nem áll ki egyértelműen az Evangélium mellett. A szerető és megbocsátó Istenre hivatkozik, a igazságos és ítélő Istenről megfeledkezik!

 8. Tünde Magdolna

  2023-01-26 at 17:59

  Isten igazsága, irgalma és szeretete győzött a kereszten 2000 évvel eztlőtt a Fia, a názáreti Jézus Krisztus személyében. Most is győzni fog! Hordozzuk imáinkban Joachim atyát, és a feletteseit, támadóit, hogy megtérjenek és be tudják fogadni Isten Szentlelkét, aki bizonyságot tesz az igazságról. Az igazság pedig szabaddá tesz!

 9. Amália Berc

  2023-01-27 at 18:39

  Elolvasva és ragaszkodva a fenti cikkben leírtakhoz, Joachím atyának teljességgel igazat kell adni, hiszen Karácsonykor is az ünnep lényegét ragadta meg és hirdette az Evangélium igazságát! Nem uszított senki ellen!!! Méltatlan ez a támadás, amely ellene hergeli a másként “érdekelteket”! Akár az Ó vagy Újszövetséget olvassuk, egyértelműen fogalmaz, hogy milyen a követendő ÚTVONAL. Nem kötelező erre a vonatra felszállni, de akik ezt az utat választottuk nem kérjük, hogy eltérítsék!! Azt pedig végkép nem, hogy kötelezővé tegyék a természetellenes kapcsolatokat!!!
  A szeretet törvénye mindenkire vonatkozik a másként érzőkre is. Ez az erőszakolt divat, deviancia is el fog múlni, mert életképtelen, természetellenes! Tiszteletben tarthatjuk egymást, sőt kell is, de nem helyes amit Joachim atyával tettek!!! Egyetlen püspök sem tévedhetetlen!

 10. ZSIN JUDIT

  2023-01-28 at 10:35

  Jegyezgetnek a prédikáció alatt? Azután meghurcolják a szerzetest, aki az igaz, evangéliumi tanítást hirdeti? Láttunk már ilyet a történelemben és láttuk hova vezet. Ami tragikus,hogy a felettesei, akik nem nácik , nem kommunisták, hanem szerzetesek, nemhogy nem állnak ki mellette,nem tiltakoznak felháborító megítélse ellen, hanem az egész kolostori közösség elhatárolódik testvérüktől. Innen már csak egy ugrás a limburgi püspök kötelező 10 pontja.Ferenc pápának nem kéne lépnie azonnal az ilyen ügyekben? A katolikusok egyházukba vetett hitét ugyanis alapjaiban ingathatja meg a német szidónusi út elismerése (himi-humi értelmezésével, tettel és hallgatással)!

Leave a Reply

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Kapcsolódó...

Aktuális

A Németországi Püspöki Konferencia elnöke, Georg Bätzing limburgi püspök kötelező jellegű, hivatalos útmutatót adott ki az egyházmegyéjében szolgáló minden plébános számára. Az útmutatóban foglaltakat...

Család

Az ENSZ Közgyűlése 2005-ben a holokauszt nemzetközi emléknapjává nyilvánította január 27-ét, az auschwitzi koncentrációs tábor felszabadításának évfordulóját. Az emléknap alkalmából közöljük a Le Pélerin...

Család

Ahogy sok rajzfilm értékként állítja elénk a jót és a szépet, van olyan is, amelyik vitatható értékrendet közvetít. Muszáj résen lennie a szülőnek, annál...

Reflexió

Sok brit számára az angol királynő karácsonyi beszéde volt az év végi ünnepségek kiemelkedő eseménye. Idén az új királyon, Károlyon volt a sor, hogy...