Lépj kapcsolatba velünk

Aktuális

Elkezdődött itt a földön a mennyek országa – Ilyés Zsolt atya karácsonyi gondolatai

Közzétéve

Ilyés Zsolt - Fotó: Csíkszentléleki Plébánia YouTube csatorna

Kedves Olvasóink!

A Katolikus.ma szerkesztősége Illyés Zsolt csíkszentléleki plébános atya, szerkesztőségi tagunk karácsonyi üzenetével kíván áldott és meghitt Szentestét, ünnepet! A megszületett Megváltó ajándékának öröme, szeretete legyen mindannyiunk szívében. És nem csak ma…

A Katolikus.ma szerkesztőségének nevében,

Harasztovics Arnold
főszerkesztő  

Ft. Szénégető István
mentorA Karácsony arról szól, azt ünnepeljük, hogy köztünk van az Isten, elkezdődött itt a földön a mennyek országa, a mennyország, lejött a földre a béke, a szeretet. Nem a múltban, nem a jövőben, hanem most van! És ez az isteni jelenlét állandóan „van”, huszonnégy órán át, mindig. Ez azóta is minden egyes napnak az igazsága, örömhíre, lehetősége. Induljunk el, keressük meg mi is ezt a Kisdedet, aki számunkra is elhozza ezeket a vágyva-vágyott kegyelmeket: a boldogító szeretet tapasztalatát és a mélységes békét.

Induljunk el, mint a pásztorok, akiket egy angyal, egy isteni küldött biztatott elindulásra.

Induljunk el, mint a bölcsek, akik értelmük kutakodásával keresték a Messiást. És a csillag azért vezette őket, mert elindultak, mentek utána. Kérjük, keressük mi is a pásztorok és bölcsek boldogító tapasztalatát, a találkozás kegyelmét.

És mi volt a jel? Mi volt az isteni jelenlét ismertető jele? Az egyszerűség és a kicsinység. El tudjuk képzelni a pásztorokat? Bemennek egy istállóba – jól ismert környezet, mindennapi, megszokott szagok. Nem volt fenyőillat, finom ételek illata sem terjengett a levegőben. És mit láttak? Egy egyszerű házaspárt egy kisbabával. És mégis volt valami egészen rendkívüli ebben a sok megszokottban, hétköznapiban: az isteni jelenlét nagyon erősen érezhető kisugárzása – mindhárom emberi lényből. Ez a nagyon erősen érezhető isteni jelenlét tette rendkívülivé a helyet, nem a környezet, nem a külsőségek. Ez az erősen érezhető isteni jelenlét tette boldoggá ott az embereket, nem a külsőségek, nem a kényelem, nem az ajándékok, nem az anyagiak.

Azért lehetett annyira kézzelfogható Isten jelenlétének tapasztalása, mert volt egy házaspár, akik befogadták. Mindketten! Az isteni jelenlét hihetetlen békéje, szeretete, jósága belőlük is áradt, nemcsak Jézusból. Megszülethetett Jézus köztük, mert már megszületett bennük. Áradhatott belőlük a világ fele Isten, mert ők átadták magunkat Istennek, átadták akaratukat, életüket, terveiket, és engedték, hogy Isten tervei, akarata formálja életüket. És milyen csodálatos dolgot formált belőlük a Jóisten! Erről elmélkedtünk mi is az adventben. Mennyi békétlenséget, háborgást, feszültséget, boldogtalanságot terem bennünk az, ha nem tudjuk elfogadni életünkben Isten munkálkodását – ha ragaszkodunk, harcolunk azért, amit MI szeretnénk, akarunk. Mária és József teljes békével és bizalommal elfogadták Isten döntését, hogy gyerekük ilyen egészen egyszerű körülmények között lássa meg a napvilágot. Mennyit bánkódhattak, szenvedhettek volna, ha ezt nem fogadják el. Vagy milyen keserűséggel töltötték volna napjaikat, ha haragszanak az emberekre, akik nem fogadták be őket. De ők békében voltak, mert mindent úgy fogadtak, mint Isten akaratát, döntését.

A belőlük sugárzó jóság, béke, szeretet hordozta az Istentapasztalatot; a légkör, amit teremtettek maguk körül, amit árasztottak – ez tette kézzelfoghatóvá az isteni jelenlétet. Bárcsak ez hordozná ma is családjaink Isten-tapasztalatát: az a légkör, ami körülöttünk van, az a jóság, szeretet, béke, ami belőlünk árad. Bárcsak lenne nekünk is valami belülről fakadó titkos örömünk, valami belülről áradó hatalmas béke, jóság, szeretet – és ez adná családjaink igazi örömét, meghittségét! Ez sokkal nagyobb élmény, mint amit az ajándék, a karácsonyi zene, a finom ételek illata vagy a csillogó fenyőfa látványa nyújtani tud. Bárcsak sokan megtapasztalnák!

A pásztorok nyitott szívű, jóakaratú emberek. Egyszerű, de jóindulatú, jószívű emberek. És az ilyenek meglátják az Istent. Mert vannak, akik mindenben csak a hibát keresik és találják meg. Keresztelő Jánosban is, Jézusban is rengeteg hibát találtak. Mindenütt rögtön hibákat vélnek felfedezni. Ezek bosszankodnak, mérgelődnek, elutasítanak – a szívük zárva van embertársaik fele, a csodák felismerésére, magára az Istenre is.

Aztán vannak a kíváncsiak, felszínesek. Ők csak kíváncsiak, és mivel semmi érdekeset nem láthattak volna, ezért csak unatkoztak volna a jászolnál. És valószínűleg csalódva tértek volna haza, mivel semmi rendkívülit nem láthattak volna.

Vannak őszinte keresők is, akik nem csak a szavak szintjén tartják magukat Isten-keresőnek, igazság-keresőnek, hanem tényleg elindulnak a jelek nyomán, mint a bölcsek. Ők is megtalálják Istent, s Benne akkora kincset, amiről nem is álmodtak. Mert aki keres, az talál; és mert boldogok, akik éhezik és szomjazzák az Igazságot, mert betelnek vele.

Kívánom minden kedves olvasónak a közénk jött Isten megtapasztalásának boldog örömét, mélységes békéjét, mindennek értelmet adó világosságát! Áldott Karácsonyt!

Mondd el a véleményedet, szólj hozzá a cikkhez. (Facebook fiók szükséges.)

Aktuális

“A magyar közbeszéd az elmúlt években egyre inkább eldurvult” – KÉSZ-közlemény

Közzétéve

Szerző:

Közleményben reagált a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége a közéletben érzékelhető, közbeszédet érintő vulgarizálódásra. A közleményt teljes egészében közreadjuk tekintettel arra, hogy a Katolikus.ma szerkesztősége egyetért az abban megfogalmazottakkal.

 

KÉSZ-közlemény a közbeszéd tisztasága védelmében

„Figyeljetek ide és értsétek meg! Nem az szennyezi be az embert, ami a szájába kerül, hanem ami elhagyja a száját, az szennyezi be az embert.” (Máté 15,10–11)

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége vezetősége és tagsága aggodalommal tapasztalja azt a folyamatot, ahogyan a magyar közbeszéd az elmúlt években egyre inkább eldurvult.

A legfőbb közjogi méltóságokat, a vezető politikusokat és a közéleti emberek személyét, valamint a vallási szimbólumokat becsmérlő szóhasználat sajnos mindennapossá vált nemcsak az utcai beszédben, hanem az interneten és a médiában is. Különös aggodalomra ad okot az, hogy már a nyilvánosan megszólalók körében is elterjedt mások vulgáris és obszcén kifejezésekkel történő gyalázása. Nem tartjuk elfogadhatónak, hogy a felnövekvő nemzedékek és gyermekek számára ez legyen a követendő példa. A közönséges stílus elsősorban az azt használót jellemzi és szennyezi be, de az emberi személy tiszteletét, a demokrácia alapértékét is megtiporja. Az ilyen szóbeli gyűlölködés szélsőséges, emberhez nem méltó viselkedéshez teremt alapot, és így könnyen igaza lehet a közmondásnak: „aki szelet vet, az vihart arat”.

Felhívjuk minden megnyilatkozó figyelmét, hogy saját maga, gyermeke és családja, valamint a magyar nemzet érdekében tartózkodjon a másik ember személyét, hitét gyalázó vagy becsmérlő véleményformálástól és beszédtől!

Budapest, 2019. január 14.

a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége elnöksége

Mondd el a véleményedet, szólj hozzá a cikkhez. (Facebook fiók szükséges.)

Olvasás folytatása

Aktuális

Mélyzuhanásban a katolikusok aránya Európában

Közzétéve

Szerző:

Illusztráció - Megemlékezés a belga terrorcselekmény áldozataira (2016, Belgium) Fotó: AFP Photo / Patrik Stollarz / Getty Images

– De a népességet vizsgáló szervezet határozott trendeket érzékel a kontinensen.

A Pew Center harmincnégy európai ország lakosságát vizsgálta, mely alapján vallás szempontjából eltérő különbségeket észlelt keletről nyugatra és északról délre haladva.

Dél- és Kelet-Európa országai általában katolikusabbak, és minél jobban haladunk keletre, annál konzervatívabbak.

Egy dolog azonban egyértelműen kiemelkedik. Annak ellenére, hogy Európa a Római Katolikus Egyház otthona, Európa ma sokkal kevésbé katolikus, mint egykor volt.

Példának okáért 1910-ben a kontinens a világ katolikusainak 65%-át tette ki. Egy évszázaddal később már csak a 24%-át adja.

Hova lettek tehát a katolikusok? A Pew Center rámutat, hogy Latin-Amerika ma több katolikusnak ad otthont (a világ katolikusainak 39%-át), mint Európa vagy az összes többi régió. A Szaharától délre fekvő Afrikában az arány 16%, az ázsiai-csendes-óceáni térségben pedig 12%.

A legtöbb katolikus lakossággal rendelkező európai országok többnyire Dél-és Közép-Európában találhatóak. „Például a felnőttek legalább háromnegyede Lengyelországban (87%), Olaszországban (78%) és Portugáliában (77%) katolikusnak vallotta magát, ahogyan a többség Spanyolországban (60%) és Magyarországon (56%) is.” –mutat rá a felmérést végző szervezet FactTank nevezetű blogján. „De vannak kivételek ebből a mintából: Írország 72%-a, míg Litvánia 75%-a katolikus. A kontinens további területein szétszóródva találunk jelentős katolikus közösségeket, ide értve az Egyesült Királyságot és Hollandiát a maga 19%-val, míg Ukrajnát a csupán 10%-al.”

Ateista és keresztény egy asztalná – Fotó: pravmir.com

A Pew rámutat, hogy nem csak a közép-európai országok katolikusabbak, hanem a közép- és kelet-európai országokban élők is szignifikánsan sokkal vallásosabbak, mint Nyugat-Európában:

Közép- és Kelet-Európa katolikusai nagyobb valószínűséggel vallják, hogy havonta látogatják a templomot (az átlag 44% vs. 13%), és hisznek Istenben (91% vs 80%). Az ukrajnai katolikusok többsége (56%) [akik görög katolikusok] mondták, hogy naponta legalább egyszer imádkoznak, míg ebben az időben Franciaországban nagyjából 1 a 10-ből az arány (azaz 9%). Ez a keleti-nyugati szakadék a katolikusok között nagyobb regionális dinamikát tükröz: összességében az egész kontinensen a közép- és kelet-európai országokban élő emberek, függetlenül a felekezeti hovatartozásuktól, inkább vallásosabbak, mint a Nyugat-Európában élő társaik.

Budapest Pride felvonulás – Fotó: hvg

Ráadásul a közép- és kelet-európai katolikusok társadalmilag inkább konzervatívabbak, mint a nyugati barátaik. „Minden olyan nyugat-európai országban, ahol elegendő a katolikusok számaránya az elemzéshez, a katolikusok többsége támogatja a legális melegházasságot,  beleértve a kimagasló országokat, mint Hollandia (92%) és Belgium (83%). Ezzel szemben a közép- és kelet-európai katolikusok többsége ellenzi a meleg házasságot, köztük a tízből kilenc Ukrajna és Bosznia-szerte. A közép- és kelet-európai katolikusok nagyobb valószínűséggel támogatják a törvényes abortuszt, mint az azonos neműek házasságát, de a törvényes abortusz támogatása még mindig lényegesen alacsonyabb, mint a nyugat-európai katolikusoknál (az átlag 47% vs. 71%).

Végül a Pew Center rámutat, hogy a nyugat-európai katolikusok inkább elfogadják a muszlimokat, mint társaik más európai országokban. „A legtöbb nyugat-európai országban a katolikusok legalább fele állítja, hogy hajlandó lenne elfogadni egy muszlim hívőt családtagként” – mondja a felmérést végző szervezet. „Ezzel ellentétben a közép- és kelet-európai katolikusok kevésbé mondják el ezt magukról, Magyarországon 21%, Lettországban pedig csak 15% százalék fogadna el muzulmán családtagot. Tehát még egyszer, a muszlimok iránti katolikus attitűdök regionális különbségei ismét tükrözik Európában a kelet és a nyugat közötti szakadékot.”

Forrás: Aleteia

Ezt a cikket önkéntes fordítónknak köszönhetően olvashattad el magyarul. Ha te is fordítanál a Katolikus.mának, akkor várjuk jelentkezésedet a Kapcsolat oldalon.

Mondd el a véleményedet, szólj hozzá a cikkhez. (Facebook fiók szükséges.)

Olvasás folytatása

Aktuális

Szent Ágoston újévi üzenete

Közzétéve

Szent Ágoston Philippe de Champaigne festménye alapján (1650) - Fotó: Catholic Herald

Találtunk egy idézetet Szent Ágostontól. Úgy gondoljuk ez mindannyiunk számára felér egy újévi üzenettel vagy inkább tanítással? Íme:

„Légy mindig elégedetlen azzal, ami vagy, ha oda akarsz jutni, ahol még nem vagy. Mert ahol magadnak tetszel, ott maradsz. Ha meg azt mondod: »ez elég!«, máris elvesztél. Mindig adj a meglévőhöz, mindig járj, mindig haladj; ne maradj az úton állva, ne fordulj vissza, ne térj le. Lemarad, aki nem halad; visszafelé megy, aki oda vetődik vissza, aminél már továbbjutott; letér, aki a hitet elhagyja. Jobban jár az úton a sánta, mint az úton kívül a rohanó.”

Szent Ágoston

Boldog Új Évet!

Kövesd a Katolikus.mát a Facebookon is!

Mondd el a véleményedet, szólj hozzá a cikkhez. (Facebook fiók szükséges.)

Olvasás folytatása

Kövess minket Facebookon is!

Népszerű