fbpx
Connect with us

Az Istent keresőknek minden a javukra válik :)

Aktuális

Erdő Péter: „Hivatásunknak érezzük, hogy híd legyünk Kelet és Nyugat között”

Fotó: NEK YouTube

A magyar főpásztor az ökumenizmus, Kelet és Nyugat közti párbeszéd  fontossága mellett tiszteletreméltó Mindszenty Józsefről is beszélt Ferenc  pápához intézett köszöntőjében. 

Erdő Péter a Hősök terén elmondott vasárnapi beszéde elején megköszönte Ferenc  pápának, hogy elfogadta meghívását, és személyesen celebrálta az 52. Nemzetközi  Eucharisztikus Kongresszus záró szentmiséjét, a Statio orbist. 

A magyar bíboros emlékeztetett, hogy Szent XXIII. János pápa ideje óta nevezik az  Eucharisztikus Kongresszusokat és főként ezek záró szentmiséit Statio orbisnak,  vagyis „olyan eucharisztikus ünnepnek, amely látható formában is megjeleníti az  egyetlen nagy közösség létrejöttét az Úr asztala körül”. Kiemelte, a mai szentmise  „nagyon erős szimbólum, amely kifejezi egységünket Krisztus körül, Szent Péter  utódának vezetésével”, valamint egyházi méltóságokkal és hívekkel. Az  ökumenizmusra utalva az esztergomi érsek külön örömét fejezte ki, hogy jelen volt I.  Bartholomaiosz konstantinápolyi pátriárka is. A nem keresztények – így a zsidóság – képviselőinek, valamint más világnézetűek jelenléte pedig Erdő Péter számára azt  mutatja, „az Egyház hivatása az emberek között, hogy Krisztus küldötte legyen a  nemzetek számára”. A bíboros utalt az Eucharisztikus Kongresszus jelmondatára is,  mint fogalmazott, maga Jézus Krisztus az élő vizek forrása, aki beteljesíti a zsoltár  eszkatologikus ígéretét: „Minden forrásom belőled fakad”. Rámutatott: „Krisztus a mi  tanúságtételünk és igehirdetésünk által szeretne eljutni az emberekhez, a mi  szeretetszolgálatunk által akar eljutni a szegényekhez, betegekhez, üldözöttekhez, a  nyelvük, etnikai vagy nemzeti hovatartozásuk miatt terhet hordozókhoz és minden  olyan emberhez, akinek az élete a világ szemében nem értelmes és nem értékes, és  aki kétségbeesetten keresi útját”. 

A magyar főpap beszédében Budapestet a hidak városának nevezte, ennek  megfelelően úgy fogalmazott, „hivatásunknak érezzük, hogy híd legyünk Kelet és  Nyugat között, a különböző kulturális és vallási világok, a nemzetek között”. A  Szentatya budapesti szentmiséjét követő hivatalos szlovákiai útjára utalva  felelevenítette, hogy 15 éve írták alá a megbékélés és barátság dokumentumát a  magyar és a szlovák Püspöki Konferencia tagjai, „amiből testvériség és kölcsönös  együttműködés bontakozott ki”. 

Erdő Péter emlékeztetett a Missziós kereszt több ezer kilométeres, Magyarországot  és a környező országokat érintő útjára. A régió boldogjainak és szentjeinek ereklyéire  utalva azt mondta, „ma is megélhetjük az életszentséget az elmúlt évszázad nagy vértanúinak és hitvallóinak nyomában”. A magyar főpásztor megemlékezett a mai  napon Varsóban boldoggá avatott Stefan Wyszyński bíborosról, majd hozzáfűzte, „nagy szeretettel őrizzük Isten tiszteletreméltó szolgája, Mindszenty József bíboros  emlékét, aki a Krisztus iránti töretlen hűség példáját nyújtotta Egyházának és  népének” – hozta fel a boldoggá avatás előtt álló magyar főpap életútját is. 

A magyar főpásztor a Missziós kereszt másolatát ajándékozta Ferenc pápának,  végül felkérte az egyházfőt a Statio orbis szentmise celebrálására „az egész Egyház  nevében és az egész Egyházért”, hogy „betölthessük küldetésünket a világban és a  világért” – zárta beszédét Erdő Péter bíboros.

*

Hirdetés. Görgess tovább a cikk olvasásához.
Adó 1%

Szentséges Atya! 

Szívből köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat, és személyesen celebrálja az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus záró szentmiséjét! 

Szent XXIII. János pápa ideje óta az Eucharisztikus Kongresszusokat és főként ezek záró szentmiséit Statio Orbisnak nevezzük, vagyis olyan eucharisztikus ünnepnek, amely látható formában  is megjeleníti az egyetlen nagy közösség létrejöttét az Úr asztala körül. A mai szentmise nagyon erős  szimbólum, amely kifejezi egységünket Krisztus körül, Szent Péter utóda vezetésével, az egész világból  ideérkezett püspökökkel, papokkal, diakónusokkal, szerzetesekkel és szerzetesnőkkel és valamennyi  hívővel. Az ökumenikus jelenlét kifejezi közös vágyunkat minden megkeresztelt ember egysége iránt.  Külön öröm számunkra, hogy itt lehet velünk Őszentsége, I. Bartolomaiosz konstantinápolyi pátriárka.  

Az a tény, hogy jelen vannak a nem keresztények is, különösképpen a zsidó vallás képviselői,  

de olyanok is, akiknek más a világnézetük, számunkra az idők élő jelét mutatja, vagyis az Egyház  hivatását az emberek között, hogy Krisztus küldötte legyen a nemzetek számára. Ő maga, Jézus Krisztus  az élő vizek forrása, aki beteljesíti a zsoltár eszkatologikus ígéretét: “Minden forrásom belőled fakad”  (Zsolt 87, 6). Krisztus mibennünk, Krisztus az Eucharisztiában az örök élet és az örök boldogság forrása  minden nép számára. A mi tanúságtételünk és igehirdetésünk által szeretne eljutni az emberekhez. A  mi szeretetszolgálatunk által akar eljutni a szegényekhez, betegekhez, üldözöttekhez, a nyelvük,  etnikai vagy nemzeti hovatartozásuk miatt terhet hordozókhoz és minden olyan emberhez, akinek az  élete a világ szemében nem értelmes és nem értékes, és aki kétségbeesetten keresi útját. 

Budapest, Magyarország és Európa szívében a hidak városa. Hivatásunknak érezzük, hogy híd legyünk Kelet és Nyugat között, a különböző kulturális és vallási világok, a nemzetek között. Ezért írtuk  alá 15 éve a megbékélés és barátság dokumentumát mi, a magyar és a szlovák Püspöki Konferencia  tagjai, amiből testvériség és kölcsönös együttműködés bontakozott ki. 

Hirdetés. Görgess tovább a cikk olvasásához.
Adó 1%

Sok áldás kísérte azt is, hogy a Missziós Kereszt bejárta Magyarországot és a környező országokat. Régiónk boldogainak és szentjeinek ereklyéi ráébresztették lelkiismeretünket, hogy ma is  megélhetjük az életszentséget, az elmúlt évszázad nagy vértanúinak és hitvallóinak nyomában. A már  szentté avatott személyek mellett tisztelettel emlékezünk meg a nagy főpásztorokról, mint például  Stefan Wyszynski bíborosról, akinek boldoggá avatása éppen ezekben az órákban történik Varsóban.  Nagy szeretettel őrizzük Isten tiszteletreméltó Szolgája, Mindszenty József bíboros emlékét, aki a  Krisztus iránti töretlen hűség példáját nyújtotta Egyházának és népének.

Szentséges Atya! 

Fogadja el ajándékként tőlünk mindnyájunktól, akik most itt jelen vagyunk, ennek a missziós keresztnek a másolatát, amely a mi régiónk boldogainak és szentjeinek emlékét őrzi. Kérjük, hogy  főcelebránsként mondja el ezt a szentmisét, amelyet láthatóan az egész Egyház nevében és az egész  Egyházért mondunk, hogy betölthessük küldetésünket a világban és a világért. Mesterünk és Urunk, a  mindig velünk maradó Jézus Krisztus személyében mondja ki az Eucharisztia átváltoztatásának szavait. 

Köszönjük, Szentatya!

Hirdetés. Görgess tovább a cikk olvasásához.
Adó 1%
Klikkelj a hozzászóláshoz

Leave a Reply

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Kapcsolódó...

Reflexió

Elfelejtettük, hogy kik vagyunk; mit jelent a keresztségünk; mire hív és mit követel meg a valóban katolikus élet. Mit tehetünk most? Mit kell most...

Aktuális

Brixen-Bressanone püspöke: „Semmi kifogásom az ellen, hogy mecsetek vagy más vallások követői számára nyilvános imaházak épüljenek Dél-Tirolban. Számomra a keresztény identitás hiánya és a...

Aktuális

Május 13-án délután Ferenc pápa a Vatikánban 40 perces beszélgetésen fogadta Ukrajna elnökét, Volodimir Zelenszkijt. A háború kitörése óta csak telefonon álltak kapcsolatban, ez...

Aktuális

Május 13-án, a Fatimai Boldogasszony emléknapján Ferenc pápa szombat délután kihallgatáson fogadta Volodimir Zelenszkijt, Ukrajna államelnökét. Ez volt a második személyes találkozó a Szentatya...