Lépj kapcsolatba velünk

Család

Felkészülés a házasságra: a szeretet képességének nyitogatása

Közzétéve

Érték, élet, minta. Egy férfi és egy nő életre szóló kalandja, ajándéka, kihívása, örömeinek forrása, játéka, küzdelme. Egyszóval: élet.

Közreadjuk Szénégető Istvánnal a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség Családpasztorációs Központjának vezetőjével készített interjúnkat, melyben főleg házaspárokkal végzett szolgálata gyakorlati szempontjait osztja meg olvasóinkkal.

 

– A katolikus egyházban, az esküvő előtt a jegyesek felkészítőn vesznek részt… Marosvásárhelyen éppen te vagy egyik szervezője a jegyeskurzusnak. Ez fontos része a családpasztorációnak?

– Valóban, egyházunkban a családpasztoráció a házasságra való felkészüléssel, felkészítéssel kezdődik. A házasságot nem elég egy felemelő szertartás keretében megkötni, egyre inkább szükség van házasságra és családi életre való felkészülésre is. Ez azt jelenti, hogy az egyházi közösségekben lelkészek, papok, szakemberek (pl. szociálpedagógusok, pszihológusok, orvosok) és házaspárok alkothatnak egy olyan munkacsoportot, akik a szerelmes, együtt járó, az udvarlás vagy a jegyesség időszakában levő fiatalokat megszólítják és evangéliumi tanítás, de főleg párbeszéd, személyes és csoportos beszélgetések vagy strukturált gyakorlatok, játékok formájában közvetítik és emberi közelségbe hozzák az isteni szeretetet. Egy pénzügyi döntés előtt akár hónapokon át fontolgatjuk a lehetőségeket. Ugyan miért ne szánnánk elegendő időt a legfontosabb emberi kapcsolat megalapozására?

– És –úgyszólván– kötelező az ilyen felkészítőkön való részvétel?

– Nem. Erre nem kötelezhető senki sem. A világegyházban azonban, és immár közel egy évtizede néhány erdélyi városban is (mint pl. Gyergyószentmiklóson, Kézdivásárhelyen, Marosvásárhelyen) olyan nagyszerű jegyes felkészítő tevékenység folyik, hogy szívesen és örömmel jelentkeznek a fiatalok az ilyen kurzusokra. Tény, hogy a Családpasztorációs Direktórium előírja: „Szükségesnek tartjuk, hogy nagyobb figyelemmel viseltessünk a jegyesek pasztorációja iránt. Ne korlátozzuk csakis arra az időszakra, amely közvetlenül megelőzi a házasságot, hanem legyünk képesek a házasságra készülőkkel együtt a jegyességnek minden percét értékelni… Nagyon fontos –folytatja a dokumentum– hogy felkínáljunk számukra egy teljes és részletes belső vándorlást. Tehát egy igazi és hiteles hitbeli zarándoklást, amely valóságosan segíti a fiatalokat. Főleg abban, hogy jegyességük a valódi gazdagodás, az egymás iránt érzett felelősség időszaka lehessen, amikor megismerhetik és összegyűjthetik magukban a keresztény házasság egész szépségét” (CSP. 44. 48). Hát ha ezt az ajánlást mi, lelkipásztorok, papok és nevelők megszívleljük, akkor érezni fogunk egy sürgetést, hogy ne hagyjuk teljesen magukra a párkereső, az egymásba fülig szerelmes tizenéveseket, készek legyünk támogatni az együtt járó vagy a már házasságra komolyan készülő fiatalokat. Az ő nyelvükön, az ő stílusukban, sms és email nyelvezettel akár megsejtessük velük az Isten róluk és kapcsolatukról megálmodott tervét, és válaszolni tudjunk amúgy elég gyakran felmerülő kérdéseikre. Mint pl. tizenéveseknél: ki lehet az én párom? Honnan tudhatom, hogy társam a nagy Ő, hogy Őt szánta az Isten jövendőbeli házastársamul? Ki illő hozzám? Mi lesz, ha elmúlik a szerelem? Vajon milyen lesz, ha összeházasodunk? Hogyan oldjuk meg konfliktusainkat? Meddig hallgassunk szüleinkre, miben dönthetünk önállóan?

– István, bocsáss meg, de amikor az ember szerelemről, udvarlásról vagy jegyességről beszél, valami olyasmire gondol, ami kizárólag a két főszereplő magánügye… Tényleg van igény manapság a fiatalokban az ilyen feltárulkozásra? Megosztják párkapcsolatuk nehézségeit, felteszik kérdéseiket? 

– Minden barátság, szerelem, párkapcsolat egyedi. Az érzések: a meghittség, a gyöngédség, a kölcsönös vonzalom, a szerelem intenzitása, a romantika színe és skálája egy fiú és egy lány egészen személyes szférája, –ahogy te is mondtad– a két főszereplő magánügye. Mi azonban azt is hisszük, és az egyház is azt vallja, hogy az életnek ez egy megismételhetetlen szakasza, a kegyelem ideje, amikor az Úr a két fiatal életében közreműködik, átalakítva kettejük kölcsönös szerelmét olyan igazi szeretetté, amelyet egymásnak és másoknak ajándékozva rátalálnak az igazi boldogságra és az élet legvégső értelmére. Az együtt járásnak, randevúzásnak nem csupán az a célja, hogy rátaláljunk valakire, akivel barátkozhatunk és akivel mély érzéseket oszthatunk meg –eddig a természet ösztönös rendje szerint, spontánul és jelentősebb támogatás nélkül is eljut a fiatalok többsége–, hanem hogy kifejlődjön bennünk a szeretet képessége. A szülők mellett itt jut nagy szerephez az egyház, a lelkipásztor és a nevelő. A szeretet fogalmának bibliai értelmezése szerint a szeretet nem romantikus érzés, hanem aktív törődés a másik ember jólétével és boldogságával. De a szeretetnek ezt a formáját csak úgy lehet megtanulni, ha ebben elfogadunk támaszt és külső segítséget. A spontán és műkedvelő jellegű, zárt szerelmi kapcsolatokban gyakran van intimitás, azonban hiányzik egymás mélyebb ismerete-elfogadása és az elköteleződés, következésképpen a feszültségekkel teli kapcsolatot szakítással kénytelenek lezárni.

Családpasztorációs lelkészként a tapasztalatom éppen az, hogy a tizenévesek és a házasságra készülők egyaránt szívesen nyílnak meg ilyen kérdésekben is, ha nem erőltetjük a témát, baráti hangulatot tudunk teremteni számukra és megvan a kölcsönös bizalom. És hálásak is, mert a bőrükön érzik mi a különbség a szerelemnek vélt felületes barátság és az igazi keresztény szerelem között.

– Ennek felismerése, és egyáltalán az igazi kölcsönös szeretet megtanulása és gyakorlása a párkapcsolatban időigényes. Mennyi idő szükséges egymás alapos megismeréséhez?

Véleményem szerint legalább egy év, nem számítva a jegyesség időszakát. De nem tartom irreálisnak a két-három évet sem… Tudjuk jól, hogy Isten meghatározta az idejét minden tevékenységnek a nap alatt (Prédikátor 3,1). Ha legalább egy évig tart az udvarlás, nagyjából bepillantást nyerhetünk életének minden szakaszába, beleértve az ünnepeket, a szünidőket, a tanulással vagy munkával töltött hónapokat. Így megláthatjuk, hogyan tudunk kölcsönösen igazodni egymás életrendjéhez, ami rendkívül sokat segíthet annak eldöntésében, hogy mennyire illünk össze valójában és örömmel, szabadsággal éljük-e meg a szeretetet. Igaz, ismerek olyan boldog házaspárokat is, akik a megismerkedést követően hamar összeházasodtak, sikerük véleményem szerint jellembeli érettségüknek tulajdonítható.

(Folytatása következik.)


Szénégető István

1972. december 24-én született Sepsiszentgyörgyön. 1998. június 21-én szenteltek pappá Gyulafehérváron, 12 társával együtt. A Római Lateráni Egyetem, II. János Pál Intézetében tanult tovább családpasztorációra szakosodván. 2002 szeptembere óta Marosvásárhelyen él, a Szent Család templom plébánosa. A Gyulafehérvári Főegyházmegye Pasztorális Bizottság család munkacsoportjának  papi vezetője, a Katolikus.ma portál mentora.

Keresztény médiaszakember, a Katolikus.ma alapító-főszerkesztője. Meggyőződése, hogy az evangéliumnak helye van a multimediális térben (is), mert a megélt istenkapcsolatot, szeretetet, örömöt terjeszteni kell az emberek között. Lásd még a Mt 5,13-at.

Olvasás folytatása
Klikkelj a hozzászóláshoz

Hozzászólás írása

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Család

Családként a plébánián (IV.)

Közzétéve

Családnap a Remeteszegi Plébánián, Marosvásárhely - Fotó: Facebook

– Családbarát templom és liturgia. A család együtt imádkozik. Az ima nemcsak komoly, csendes felnőttek privilégiuma. Lehet az ágyban egy beteg nagyszülő, és lehet a szobában szaladgáló kisgyermek is. Legalább néha, ha összekapcsolódunk közös imában, ez felmelegíti szívünket és titkos szálak ölelése kapcsol egybe minket. Ha a templomhoz és szentmiséhez szoknak a gyermekek, a maguk módján találkozni fognak az élő Istennel. Ezt pedig nem fogják elveszíteni soha! Ahol megoldható, az a járható út, hogy a lelkipásztorral közösen szülők és hitoktatók, beszéljenek arról, miként lehet a szentmiséhez közel hozni, abba belekapcsolni (nem mindig, de legalább néha, mondjuk havonta) a gyermekeket is. Család-e gyermek nélkül a család? Van-e jövője egy plébániának, ha nem látunk benne vidám lurkókat, játszadozó gyermekeket, nem hallunk benne zsivajt és lármát? Néha nehéz megtalálni a középutat és egyensúlyt: szentmisére hívni és bekapcsolni minél több gyermeket és szülőt, ugyanakkor méltósággal igét hirdetni, áldozatot bemutatni… Jó lenne megismerni, bemutatni megvalósult, konkrét példákat, ahol ezt egy-egy közösség már évek óta bevezette és gyakorolja… Tanuljunk egymástól!

– Megtalálni helyem a közösségben. A családban szerepeknek is kell lenniük. Apa, anya, gyermekek. Szülők, nagyszülők, testvérek, stb. A fennmaradáshoz, napi működéshez, jó hangulathoz és közérzethez mindenkinek jut egy-egy konkrét feladat, felelősség. Nem hárulhat minden mondjuk csak az apára… A plébánián ugyanígy. A „csecsemő” lelkületűek (ezek sokszor felnőttek is), azt várják, hogy gondoskodjanak róluk, „anya mindjárt jön és ad tejet”. Ezek az elvárások azonban sokszor nem teljesülnek be, így néha emberek kiábrándulnak saját lelkipásztorukból, plébániájukból… A „kamasz” lelkületűeknek szűk a tér, rugdalóznak, forradalmat, újításokat akarnak. Ötleteik vannak, ezeket általában mondják is. A „felnőtt” keresztények párbeszédben állnak lelki vezetőjükkel és egymással, párbeszédben szűrik le és tűzik ki a közös célokat, közösen munkálkodnak érte, tudván, hogy egységben az erő. Kezdeményeznek, de ha kell, türelmesen engedni tudnak a közös jó érdekében. Megérezték, meggyőződtek: „Jobb egy dolgot kevésbé tökéletesen véghezvinni együtt, mint azt megvalósítani, egyedül”.

– Házaspárok és családok pasztorációja. A család fennmaradásának és jó közérzetének feltétele, hogy gondozzuk és ápoljuk azt. Házasság- és család ápolás. Minél több egészséges, harmonikus családja van egy plébánia közösségnek, annál inkább válik családiassá a nagy közösség is. Ebben nagy segítséget nyújt a családlátogatás, a családok közösségei és csoportjainak támogatása egy plébánián. Sokszor egy-egy ilyen csoport megszervez egy plébániai családnapot, ahol az egész közösség egyetlen családként ünnepel.

Olvasás folytatása

Család

Családként a plébánián (III.)

Közzétéve

Remeteszegi Plébánia, Marosvásárhely, Fotó: Csatlós Ferenc Róbert

– Együtt-lenni. Az a családi közösség élhető, ahová jó hazamenni, benne lenni, mert együtt lenni jó. Megtanultuk a közeledés-távolódás dinamikáját. Ideje van a csendes magánynak, ideje van a családi együtt létnek. Ha egy plébánián lehetőséget teremtünk együtt lenni, ennek gyümölcsei hamar megmutatkoznak: az emberek megismerik egymást, közösbe teszik mindazt, amit a hétköznapokban élnek, kapcsolatok születnek, „identifikálódnak”, azaz azonosulnak saját plébániájukkal, felelősséget és feladatot vállalnak benne. A plébánia az „együtt lenni jó” élettere. Megtanuljuk egymás nyelvét, igazodunk és alkalmazkodunk egymáshoz, megsebezzük egymást, de kiengesztelődünk. Beszélgetünk, tanulunk, elmélyülünk a keresztény életben, dolgozunk, imádkozunk, játszunk, kirándulunk: együtt! Egyszóval: kapcsolatba kerülünk az élettel, egymással. Ha mindez nem képeződik le a plébániára, a plébánia nem lesz otthonos és családias. A család fennmaradásának titka: az együttlét, a közösség megtartó ereje.

– A testvéries kapcsolatok megélésétől. Nemrég egy plébánián járt egyik testvérünk, ő mesélte: ahogy a kapun belépett, meglepődött, mert kedvesen ráköszöntek. Látták, hogy idegen. Megszólították, behívták, hellyel kínálták. Mondta, hogy ő valamit intézni jött. „Ettől függetlenül –mondták- hozhatunk azért egy kávét, teát, nem?” – és rámosolyogtak. Ez egy alapvető emberi magatartás. A kereszténységgel való találkozás kapuja is. Tanítani kéne. Odafordulás… megszólítás… ráfigyelés… befogadás… megvendégelés… párbeszéd… Utána jöhet az „ügyintézés”. A templom, a plébánia lehet annak helye ezen a földön, ahol azért figyelnek rám, mert létezem, személy vagyok. És nem azért, mert valamit kérek/nyújtok/elintézek/”csinálok”. Ezt nevezhetjük nyugodtan a szeretet civilizációjának.

– Éltető kapcsolat lelkipásztorunkkal. A családban a szülőkre hárul a családi élet vezetése, a nevelés felelőssége. Ezen belül a férjnek, édesapának családfői tisztség jut. Családfő, de nem főnöke a családnak. Hanem az egésznek egy része, mégis gondoskodó fenntartója. Jelenlétével és munkájával szolgálja a rábízottakat, akiket szeret. Ugyanígy a plébánián. Szükséges a papságban kapott szentség méltóságának kijáró tisztelet, de még szükségesebb a lelkipásztorral, mint emberrel való kapcsolat. Minél közvetlenebb, őszintébb, annál családiasabbá válik plébániánk. Segíteni kell őt, mint vezetőt. Támogatni kell, mint érző lényt. Fontos a baráti, testvéri hang megtalálása. Fontos, hogy tudjuk, ő az egész családnak, az egész plébániának lelkipásztora, nemcsak miénk, nemcsak egyeseké, nem sajátíthatjuk ki. Ha kezdeményezünk valamit a közösség életében, legyünk folyamatos egységben és párbeszédben vele. Mint egy családban… Esetleg, adott ponton tudni kell, hogy ő dönt. Ferenc pápa szava: a pásztort segíteni kell, hogy haladjon nyája élén, hogy vezessen minket. Segíteni kell, hogy legyen nyája között, középen, hogy érezze a bárányok szagát, hallja hangjukat. Segíteni kell, hogy hátul is legyen, hogy biztatni tudja a leszakadókat, lemaradókat. Sokat segít, ha meglátogatjuk. Ha beteg, gondoskodunk róla. Ha elhívjuk sétára, közös sportra, egy családi ünnepre, közös étkezésre. Ha érzékeltetjük, hogy nincs egyedül. Együtt, közösen formáljuk plébániánk életét és ebben számíthatunk egymásra.

Olvasás folytatása

Család

Családként a plébánián (II.)

Közzétéve

Fotó: Boldog Özséb Római Katolikus Plébánia, Kézdivásárhely

VI. Pál pápa úgy látta, hogy a plébánia a hívek testvéri és családi közössége, találkozási helye. És elsősorban mindenkinek saját plébániáján kell otthonra lelnie: „A plébánia a hívek otthona, a lélek és reménység háza, ahol találkoznunk és egyesülnünk lehet a mi Urunk, Jézus Krisztussal. Ha valaki tehát kérdezi: hol vár rám az Úr, ahol rendszeresen találkozóra hív engem? A válasz egyszerű: az én plébániámon! Ez a kegyelem és isteni jelenlét biztos pontja. És ez érvényes minden korosztályra: a kisgyermek, a kamasz, a felnőtt, a házas vagy családos, egyedülálló, idős vagy beteg. Minden életállapot és hivatás itt találjon otthonra, itt találja meg az igazságot, az Üdvözítő megtestesült misztériumát és ez kell életre váljon mindnyájunkban” (1964. március 8-án elhangzott beszédéből). „A plébánia a testvérek igazi családja, a hitnek iskolája, az imádkozók egybehangzó kórusa, az egyetlen kenyér asztala, a keresztény élet erényeinek és a szeretet edzőszobája, az egység első és igazi megtapasztalásának színtere” (1972. január 30-i beszédéből).

Micsoda reményteljes szavak. De mitől lesz ilyen családias plébániánk? Attól, hogy kölcsönhatásba hozzuk a család és plébánia valóságát. A házasság adja az életet, növeli fel az életet, a család ölén tanulja meg az ember, mit jelent az elfogadás, a kibontakozás, a növekedés, az igazságosság, a becsületesség, a tisztesség. Ezen értékek nélkül, nem tud létezni a plébánia, az Egyház, se a társadalom. Aki a házasságot mellőzi, idejemúltnak tekinti, az a nemzet és a jövő ellen szól, a társadalmat lazítja fel és teszi életképtelenné. A házasság szentségére épülő keresztény család képe segíthet plébániáink családiassá formálásában.

Mitől lesz családbaráttá plébániánk?

Egy-két gondolat, ami most nekem eszembe jutott és fontosnak tartok.

– A családias környezettől. Ahogy a családi életben is az első lépés a lakásunk széppé, otthonossá tétele, ugyanígy a plébánián is. Meg van az ideje a csukott ajtóknak is, de lehet üzenete a nyitott kapuknak is. Ha már messziről látszik, hogy szép az udvar, kellemes a környezet, az emberek többsége szívesen lép be. Több plébánia udvara családbarát. Padok vannak, szép zöld sövény, virágok. Adott esetben játszótér. Könnyű így megérteni, hogy bizony igaz lehet a mondás: a gyermekek hozzák el szüleiket, a felnőtteket a templomba, az Egyházba. És maga az épület, az iroda is lehet barátságos elrendezésű, családias. Természetes fény, elegendő ülőhely.  Falon a képek: csak a múltból üzennek (szentek, itt szolgált lelkipásztorok) vagy e mellett más is? Esetleg egy mindenkit megszólító ige, természeti táj, virágok, arcok…

– Otthon lenni otthon. Egy családi ház sokszor az apa nevére van íratva. Hivatalosan az övé. Mégsem mondhatja, hogy a család többi része itt csak vendég. Valójában akkor működik jól a család lelki egészsége, ha benne mindenki igazán otthon van. Ugyanígy a plébánián. Többször érdemes tudatosítani, hogy a plébánia ugyan a lelkipásztor lakását is magába foglalja, és valóban meg kell lennie a saját személyes életterének, ahol teljesen otthonosan érzi magát. De a plébánia mindenki másé is, közös otthonunk. Jó, ha vannak kialakítva kis sarkok, szoba vagy terem, ahol minden korosztály otthonosan mozog, azonosul a hellyel és felelősséget is érez iránta. Nemcsak bejáró vendég, aki fogyaszt, fizet és hazamegy. Hanem családtag, aki ha kell épít, együtt dolgozik velünk, takarít vagy éppen havat seper. Hozzáadja a maga részét, tudását, karizmáját. Jelszó: együtt, közösen.

Olvasás folytatása

Népszerű