Lépj kapcsolatba velünk

Család

Felkészülés a házasságra: a szeretet képességének nyitogatása

Közzétéve

Érték, élet, minta. Egy férfi és egy nő életre szóló kalandja, ajándéka, kihívása, örömeinek forrása, játéka, küzdelme. Egyszóval: élet.

Közreadjuk Szénégető Istvánnal a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség Családpasztorációs Központjának vezetőjével készített interjúnkat, melyben főleg házaspárokkal végzett szolgálata gyakorlati szempontjait osztja meg olvasóinkkal.

 

– A katolikus egyházban, az esküvő előtt a jegyesek felkészítőn vesznek részt… Marosvásárhelyen éppen te vagy egyik szervezője a jegyeskurzusnak. Ez fontos része a családpasztorációnak?

– Valóban, egyházunkban a családpasztoráció a házasságra való felkészüléssel, felkészítéssel kezdődik. A házasságot nem elég egy felemelő szertartás keretében megkötni, egyre inkább szükség van házasságra és családi életre való felkészülésre is. Ez azt jelenti, hogy az egyházi közösségekben lelkészek, papok, szakemberek (pl. szociálpedagógusok, pszihológusok, orvosok) és házaspárok alkothatnak egy olyan munkacsoportot, akik a szerelmes, együtt járó, az udvarlás vagy a jegyesség időszakában levő fiatalokat megszólítják és evangéliumi tanítás, de főleg párbeszéd, személyes és csoportos beszélgetések vagy strukturált gyakorlatok, játékok formájában közvetítik és emberi közelségbe hozzák az isteni szeretetet. Egy pénzügyi döntés előtt akár hónapokon át fontolgatjuk a lehetőségeket. Ugyan miért ne szánnánk elegendő időt a legfontosabb emberi kapcsolat megalapozására?

– És –úgyszólván– kötelező az ilyen felkészítőkön való részvétel?

– Nem. Erre nem kötelezhető senki sem. A világegyházban azonban, és immár közel egy évtizede néhány erdélyi városban is (mint pl. Gyergyószentmiklóson, Kézdivásárhelyen, Marosvásárhelyen) olyan nagyszerű jegyes felkészítő tevékenység folyik, hogy szívesen és örömmel jelentkeznek a fiatalok az ilyen kurzusokra. Tény, hogy a Családpasztorációs Direktórium előírja: „Szükségesnek tartjuk, hogy nagyobb figyelemmel viseltessünk a jegyesek pasztorációja iránt. Ne korlátozzuk csakis arra az időszakra, amely közvetlenül megelőzi a házasságot, hanem legyünk képesek a házasságra készülőkkel együtt a jegyességnek minden percét értékelni… Nagyon fontos –folytatja a dokumentum– hogy felkínáljunk számukra egy teljes és részletes belső vándorlást. Tehát egy igazi és hiteles hitbeli zarándoklást, amely valóságosan segíti a fiatalokat. Főleg abban, hogy jegyességük a valódi gazdagodás, az egymás iránt érzett felelősség időszaka lehessen, amikor megismerhetik és összegyűjthetik magukban a keresztény házasság egész szépségét” (CSP. 44. 48). Hát ha ezt az ajánlást mi, lelkipásztorok, papok és nevelők megszívleljük, akkor érezni fogunk egy sürgetést, hogy ne hagyjuk teljesen magukra a párkereső, az egymásba fülig szerelmes tizenéveseket, készek legyünk támogatni az együtt járó vagy a már házasságra komolyan készülő fiatalokat. Az ő nyelvükön, az ő stílusukban, sms és email nyelvezettel akár megsejtessük velük az Isten róluk és kapcsolatukról megálmodott tervét, és válaszolni tudjunk amúgy elég gyakran felmerülő kérdéseikre. Mint pl. tizenéveseknél: ki lehet az én párom? Honnan tudhatom, hogy társam a nagy Ő, hogy Őt szánta az Isten jövendőbeli házastársamul? Ki illő hozzám? Mi lesz, ha elmúlik a szerelem? Vajon milyen lesz, ha összeházasodunk? Hogyan oldjuk meg konfliktusainkat? Meddig hallgassunk szüleinkre, miben dönthetünk önállóan?

– István, bocsáss meg, de amikor az ember szerelemről, udvarlásról vagy jegyességről beszél, valami olyasmire gondol, ami kizárólag a két főszereplő magánügye… Tényleg van igény manapság a fiatalokban az ilyen feltárulkozásra? Megosztják párkapcsolatuk nehézségeit, felteszik kérdéseiket? 

– Minden barátság, szerelem, párkapcsolat egyedi. Az érzések: a meghittség, a gyöngédség, a kölcsönös vonzalom, a szerelem intenzitása, a romantika színe és skálája egy fiú és egy lány egészen személyes szférája, –ahogy te is mondtad– a két főszereplő magánügye. Mi azonban azt is hisszük, és az egyház is azt vallja, hogy az életnek ez egy megismételhetetlen szakasza, a kegyelem ideje, amikor az Úr a két fiatal életében közreműködik, átalakítva kettejük kölcsönös szerelmét olyan igazi szeretetté, amelyet egymásnak és másoknak ajándékozva rátalálnak az igazi boldogságra és az élet legvégső értelmére. Az együtt járásnak, randevúzásnak nem csupán az a célja, hogy rátaláljunk valakire, akivel barátkozhatunk és akivel mély érzéseket oszthatunk meg –eddig a természet ösztönös rendje szerint, spontánul és jelentősebb támogatás nélkül is eljut a fiatalok többsége–, hanem hogy kifejlődjön bennünk a szeretet képessége. A szülők mellett itt jut nagy szerephez az egyház, a lelkipásztor és a nevelő. A szeretet fogalmának bibliai értelmezése szerint a szeretet nem romantikus érzés, hanem aktív törődés a másik ember jólétével és boldogságával. De a szeretetnek ezt a formáját csak úgy lehet megtanulni, ha ebben elfogadunk támaszt és külső segítséget. A spontán és műkedvelő jellegű, zárt szerelmi kapcsolatokban gyakran van intimitás, azonban hiányzik egymás mélyebb ismerete-elfogadása és az elköteleződés, következésképpen a feszültségekkel teli kapcsolatot szakítással kénytelenek lezárni.

Családpasztorációs lelkészként a tapasztalatom éppen az, hogy a tizenévesek és a házasságra készülők egyaránt szívesen nyílnak meg ilyen kérdésekben is, ha nem erőltetjük a témát, baráti hangulatot tudunk teremteni számukra és megvan a kölcsönös bizalom. És hálásak is, mert a bőrükön érzik mi a különbség a szerelemnek vélt felületes barátság és az igazi keresztény szerelem között.

– Ennek felismerése, és egyáltalán az igazi kölcsönös szeretet megtanulása és gyakorlása a párkapcsolatban időigényes. Mennyi idő szükséges egymás alapos megismeréséhez?

Véleményem szerint legalább egy év, nem számítva a jegyesség időszakát. De nem tartom irreálisnak a két-három évet sem… Tudjuk jól, hogy Isten meghatározta az idejét minden tevékenységnek a nap alatt (Prédikátor 3,1). Ha legalább egy évig tart az udvarlás, nagyjából bepillantást nyerhetünk életének minden szakaszába, beleértve az ünnepeket, a szünidőket, a tanulással vagy munkával töltött hónapokat. Így megláthatjuk, hogyan tudunk kölcsönösen igazodni egymás életrendjéhez, ami rendkívül sokat segíthet annak eldöntésében, hogy mennyire illünk össze valójában és örömmel, szabadsággal éljük-e meg a szeretetet. Igaz, ismerek olyan boldog házaspárokat is, akik a megismerkedést követően hamar összeházasodtak, sikerük véleményem szerint jellembeli érettségüknek tulajdonítható.

(Folytatása következik.)


Szénégető István

1972. december 24-én született Sepsiszentgyörgyön. 1998. június 21-én szenteltek pappá Gyulafehérváron, 12 társával együtt. A Római Lateráni Egyetem, II. János Pál Intézetében tanult tovább családpasztorációra szakosodván. 2002 szeptembere óta Marosvásárhelyen él, a Szent Család templom plébánosa. A Gyulafehérvári Főegyházmegye Pasztorális Bizottság család munkacsoportjának  papi vezetője, a Katolikus.ma portál mentora.

Mondd el a véleményedet, szólj hozzá a cikkhez. (Facebook fiók szükséges.)

Keresztény médiaszakember, a Katolikus.ma alapító-főszerkesztője. Meggyőződése, hogy az evangéliumnak helye van a multimediális térben (is), mert a megélt istenkapcsolatot, szeretetet, örömöt terjeszteni kell az emberek között. Lásd még a Mt 5,13-at.

Család

Márton Áron: Családfelajánlás Mária Szeplőtelen Szívének

Közzétéve

Illusztráció - Fotó: Shutterstock

Márton Áron püspök családfelajánló imádsága házaspárok számára.

CSALÁDUNK FÖLAJÁNLÁSA MÁRIA SZEPLŐTELEN SZÍVÉNEK

Rózsafüzér Királynéja, keresztények segítsége, az emberi nem menedéke, ki győzedelmesen küzdötted végig Isten minden harcát, hódolattal köszöntünk Téged.

Az emberiség történetének ezekben a válságos óráiban, mikor vad viszályok marcangolják a világot, a gyűlölet tüze emészti a nemzeteket, az ember ellenségévé vált embertestvérének, az erkölcsök végzetesen megromlottak és mindnyájunknak napról napra aggódnunk kell mindennapi kenyerünkért, gyermekeink jövője, erkőlcsei és élete miatt: könyörögve borulunk trónusod elé, és nem a mi érdemeinkért, hanem anyai Szíved jósága miatt rendületlenül bízva Tebenned, abban a tudatban, hogy irgalomra találunk Nálad, és oltalmat és segítséget nyerünk Tőled családunk számára, íme, a Te szeplőtelen Szívednek ajánljuk fel családunkat!

Insítson meg Téged a világnal sok égő fájdalma: apák, anyák, testvérek, jegyesek és ártatlan gyermekek szorongatottsága, és az örök kárhozat veszélyének kitett lelkek nagy sokasága; indítson meg családunk sok szüksége, szenvedése és bizonytalansága. Hajolj alázatos könyörgésünkre, kegyelmes Asszonyunk, kiben nem csalatkozott soha, ki bizalommal Hozzád folyamodott. Eszközöld ki Istentől az egész világnak a békét: az igazszágnak és jognak és Krisztus szeretetének békéjét, hogy a keresztény rendben megtalálja minden család a biztosnságát. Szerezd meg az egyház számára is a békét és teljes szabadságot, hogy diadalmasan védelmezhesse mindenkor a hűséget, a házasság szentségét és a gyermeket.

Deríts reánk boldogabb jövőt a sok szenvedés után, hogy megelégedett családok milliói zengjék Veled együtt: „ Magasztalja az én lelkem az Urat!”

Istennek szent Anyja, segíts minket, hogy családunkban – miként Názáretben – rend, tekintély és engedelmesség uralkodjék, hogy szokásainkban és társadalmi életünkben megtartsuk Isten törvényeit, és családunk minden tagja nagylelkűen és bátran teljesítse kötelességeit. Segíts minket, hogy szeretetből egymás iránt fölálldozzuk a magunk kényelmét és kedvét; hogy mindnyájan jámbor keresztény életet éljünk és vallásunk kötelességeit családunk közösségében, hűségesen gyakoroljuk, s hogy Krisztus szent egyházának irányításait készséges lélekkel fogadjuk s megtartsuk.

A Te szeplőtelen Szívedből, minden kegyelem közvetítőjéből áradjon reánk a kegyelmi élet, mely már a földön szívünkbe hozza az igazi békét és egyesít mindnyájunkat a mennyben.

Szent Joákim és Anna áldott sarja, Mária, szülőidnek fénylő koronája, állj mellettünk, hogy mi is szüleink öröme s vigasztalása legyünk, életünkben őket tiszteljük, szeressük s neki engedelmeskedjünk, halálunk után pedig értük hálás szívvel imádkozzunk.

Szűzanyánk Mária, kinek karjain és szeme előtt nőtt fel kedvességben és bölcsességben az isteni Gyermek, esedezd ki számunkra a kegyelmet, hogy gyermekeinket Isten áldásának és nagy megbízatásának lássuk: a Te segítő szemed előtt neveljük fel őket, gondoskodjunk lelkük vallásos oktatásáról, és egész erőnkkel arra törekedjünk, hogy Isten és szent törvényei ismeretével , az ősi máriás hittel induljanak el az életben. Állj melletünk segítségeddel, hogy miként Te szűzi jegyeseddel, Szent Józseffel hűséges tiszta szeretetben éltél, mi is mindvégig kitartsunk a hitvesi hűségben és szeretettben, és családunk a békesség és egyetértés otthona legyen hová bárhonnan is visszavágyunk és visszatérünk. És miként egykoron Te a rokonokkal együtt mentél fel a kis Jézussal a jeruzsálemi templomba, mi is szeressük testvéreinket s rokonainkat, és igaz jó akarattal támogassuk a rászorulókat.

Mária szeplőtelen Szíve, tartsd távol családunktól a nagy kísértéseket, bűnalkalmakat és mindennemű veszedelmet: betegséget, éhséget, háborút, hirtelen és váratlan halált. Siess, Anyánk, oltalmunkra, mert elveszünk! Vedd teljesen birtokodba családunkat, hogy szeplőtelen szívednek és Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus szentséges szívének szerető otthona legyünk.

Végül pedig midnyájunkra anyai áldásodat kérjük.

Mikor imádkozni térdelünk, hogy hodoljunk szent Fiad előtt: áldj meg minket, Anyánk!

Mikor munkára indulunk, hogy megszerezzük mindennapi kenyerünket: áldj meg minket, Anyánk!

Mikor megpróbáltatás ér, betegség, gyász borítja szívünket: áldj meg minket Anyánk!

Mikor a földet ígérik mennyországul, hogy elszakítsanak Istentől: áldj meg minket, Anyánk!

Mikor gyónásunkat végezzük, hogy elnyerjük bűneink bocsánatát: áldj meg minket, Anyánk!

Mikor szentáldozásban az angyalok kenyerét, Jézus testét-vérét vesszük magunkhoz: áldj meg minket, Anyánk!

Mikor lefekszünk este, hogy új erővel folytassuk másnap földi zarándoklásunkat: áldj meg minket, Anyánk!

Áldásod legyen rajtunk éjjel nappal, örömben és szenvedésben, munkában és pihenésben, egészségben s betegségben, életben és halálban, az egész boldog örökkévalóságban Ámen.

Magánhasználatra engedélyezem
Márton püspök s. k. (szerk.: Márton Áron)

Forrás: Mentor kiadó, Marosvásárhely 2oo5, Márton Áron, Házasság, család című könyvből

Kövesd a Katolikus.mát a Facebookon is!

Mondd el a véleményedet, szólj hozzá a cikkhez. (Facebook fiók szükséges.)
Olvasás folytatása

Család

Hogyan mutatkozik meg a férj becsülése felesége iránt?

Közzétéve

Férj becsülése felesége iránt - Fotó: Pixabay

Hogyan…?

 • a reggeli köszöntésben
 • a háztartási segítségben
 • hogy elismeri a házért, a családért végzett munkáját
 • apró figyelmességekkel halmozza el (nemcsak ünnepeken)
 • gyöngéd iránta
 • tisztelete és szeretete a gyakorlatban nyilvánul meg
 • abban, ahogyan az ünnepnapokat alakítja
 • dicsér „magától értetődő dolgokat”
 • abban, ahogyan beszél vele
 • hogy mindig próbálja megérteni
 • méltányolja gondolatait
 • tekintettel van rá
 • hűséges és részt vállal a problémákból
 • ahogyan elalvás előtt viselkedik
 • és ebben a három szóban: „kérem”, „köszönöm”, „szívesen”.

Milyen értékeket kell közösen megbecsülnünk?

  • hogy egymást választottuk,
  • hogy bízhatunk egymásban,
  • hogy megosztunk egymással örömet-bánatot,
  • hogy egymásért dolgozunk,
  • hogy mindig van időnk egymásnak,
  • hogy hűségesek vagyunk egymáshoz,
  • hogy gyermekeink kettőnkre vannak bízva,
  • hogy mindkettőnk tulajdonságaiból örököltek,
  • hogy bennük kettőnk adottságai gyakran összeadódnak,
  • hogy nincsenek egymás előtt titkaink,
  • hogy tudunk közösen felejteni,
  • hogy tudunk egymással és egymásért sírni.
 •  

Házastársak imája

Jézusom, ezen szent órában köszönöm neked férjemet (feleségemet). Köszönöm munkáját, könnyét, mosolyát. Köszönöm neked minden értem hozott áldozatát, köszönöm neked az éveket, amiket együtt tölthettünk, köszönöm a gondokat, amiket egymással megoszthattunk. Köszönöm neked, hogy ő az enyém. Köszönöm, hogy nem veszítettem el szeretetét. S mert mindezt köszönöm, eskümet megújítom:

– esküszöm, hogy el nem hagyom sohasem. Isten engem úgy segéljen.

Add meg Uram nekünk, hogy téged szeretve, egymást szeressük és a Te szent törvényed szerint élhessünk!

Ámen.

{Ima végén csókold meg jegygyűrűdet!)

Kövesd a Katolikus.mát a Facebookon is!

Mondd el a véleményedet, szólj hozzá a cikkhez. (Facebook fiók szükséges.)
Olvasás folytatása

Család

Miben mutatkozik meg az asszony becsülése férje iránt?

Közzétéve

Hogyan…?

 • ápolt a ruházata és a külsője
 • elismeri férje hivatásbeli munkáját
 • osztozik gondjaiban, problémáiban
 • otthonos légkört teremt
 • abban, ahogyan az asztalt megteríti
 • ahogyan férjét köszönti, és ahogy búcsú vesz tőle
 • hogy érdeklődik munkája iránt
 • időt szakít közös programokra
 • erősíti válságok idején
 • hogyan beszél róla a gyerekek előtt
 • tiszteli vallásosságát
 • elismeri személyi szabadságát – elviseli apró gyöngéit.

Milyen értékeket kell közösen megbecsülnünk?

 • hogy egymást választottuk,
 • hogy bízhatunk egymásban,
 • hogy megosztunk egymással örömet-bánatot,
 • hogy egymásért dolgozunk,
 • hogy mindig van időnk egymásnak,
 • hogy hűségesek vagyunk egymáshoz,
 • hogy gyermekeink kettőnkre vannak bízva,
 • hogy mindkettőnk tulajdonságaiból örököltek,
 • hogy bennük kettőnk adottságai gyakran összeadódnak,
 • hogy nincsenek egymás előtt titkaink,
 • hogy tudunk közösen felejteni,
 • hogy tudunk egymással és egymásért sírni.

Házastársak imája

Jézusom, ezen szent órában köszönöm neked férjemet (feleségemet). Köszönöm munkáját, könnyét, mosolyát. Köszönöm neked minden értem hozott áldozatát, köszönöm neked az éveket, amiket együtt tölthettünk, köszönöm a gondokat, amiket egymással megoszthattunk. Köszönöm neked, hogy ő az enyém. Köszönöm, hogy nem veszítettem el szeretetét. S mert mindezt köszönöm, eskümet megújítom:

– esküszöm, hogy el nem hagyom sohasem. Isten engem úgy segéljen.

Add meg Uram nekünk, hogy téged szeretve, egymást szeressük és a Te szent törvényed szerint élhessünk!

Ámen.

{Ima végén csókold meg jegygyűrűdet!)

Kövesd a Katolikus.mát a Facebookon is!

Mondd el a véleményedet, szólj hozzá a cikkhez. (Facebook fiók szükséges.)

Olvasás folytatása

Kövess minket Facebookon is!

Népszerű