fbpx
Lépj kapcsolatba velünk

Ferenc pápa

Ferenc pápa a kanadai papságnak: hiteles egyházat építsünk a hit örömével!

Közzétéve

A québec-i Notre Dame székesegyházban találkozott a pápa a kanadai papság képviselőivel - Fotó: Vatican Media

A québec-i Notre Dame székesegyházban találkozott a pápa a kanadai papság képviselőivel, ahol imádkozott Szent François de Laval sírjánál. Kérjünk bocsánatot a szexuális visszaélések áldozataitól, ezek a botrányok erős cselekvésre köteleznek! A keresztény közösség soha többé ne engedjen a felsőbbrendű kultúra eszméjének!

Tanúskodjunk életünkkel az evangéliumról, segítsük elő a testvériséget! Az elvilágiasodásra akkor adhatunk megfelelő választ, ha használjuk képzeleterőnket a lelkipásztorkodásban. Az egyház akkor lesz hiteles tanúja az evangéliumnak, ha tagjai szeretetközösségben élnek egymással, ha teremtenek alkalmat és helyet arra, hogy a hithez közeledők vendégszerető közösségre találjanak, ahol meghallgatják őket, ahol párbeszédet folytathatnak és ahol a jó minőségű kapcsolatok ápolására törekszenek.

A XVI. századi Notre Dame székesegyház Québec-ben őrzi első püspökük, Szent François de Laval földi maradványait. Ferenc pápa csöndben lerótta tiszteletét a szent sírja előtt, majd elimádkozta a vesperást a Kanada egész területéről érkezett papokkal, szeminaristákkal és lelkipásztori munkatársakkal. Homíliájában a pápa ismét a bocsánatkérésre szólított föl. Kérjünk bocsánatot nemcsak a bentlakásos iskolákban katolikusok részéről is elkövetett visszaélések miatt, hanem minden olyan szexuális abúzusért, amit a klérus tagjai követtek el.

Soha többé! “Nunca más” – szólított föl Ferenc pápa a visszaélésekre utalva. „Különösen a kiskorúak és kiszolgáltatott emberek elleni szexuális visszaélésekre gondolok” – mondta a pápa. „Azokra a bűncselekményekre, amelyek határozott fellépést és visszafordíthatatlan küzdelmet igényelnek. Szeretnék veletek együtt még egyszer bocsánatot kérni minden áldozattól. A fájdalom és a szégyen, mely eltölt bennünket, legyen alkalom a megtérésre, „soha többé!” És a gyógyulásra, az őslakos testvéreinkkel való kiengesztelődés útjára gondolva, a keresztény közösség soha többé ne engedje magát megfertőzni azzal a gondolattal, hogy van egy másokénál magasabb rendű kultúra, és hogy jogos kényszerítő eszközök alkalmazása másokkal szemben. Ne engedjük, hogy bármilyen ideológia elidegenítse és összezavarja népeink életformáját, azzal a szándékkal, hogy megtörje őket és uralkodjon felettük! – figyelmeztetett a pápa.

A québec-i Notre Dame székesegyházban találkozott a pápa a kanadai papság képviselőivel – Fotó: Vatican Media

Odaadás és gyöngédség, közelség és a hit öröme jellemezze a papságot, mely abból a meggyőződésből fakad, hogy Isten közel van. Nem egy olcsó öröm, amelyet a világ tűzijátékával nyújt illúzió gyanánt. Ez az öröm nem kapcsolódik gazdagsághoz és biztonsághoz; sem ahhoz a meggyőződéshez, hogy az élet mindig jól fog menni, keresztek és problémák nélkül. A keresztény öröm ezzel szemben egy olyan békesség megtapasztalása, amely akkor is megmarad a szívünkben, amikor megpróbáltatások és gyötrelmek érnek minket. Azért, mert tudjuk, hogy nem vagyunk egyedül, hanem egy olyan Isten kísér bennünket, akinek nem közömbös a sorsunk. Ferenc pápa így folytatta: A keresztény öröm ingyenes ajándék, annak bizonyossága, hogy Krisztus szeret, támogat és átölel bennünket az élet minden helyzetében. Mert ő az, aki megszabadít bennünket az önzéstől és a bűntől, a magány szomorúságától, a belső ürességtől és a félelemtől, aki új életszemléletet és történelemszemléletet ad nekünk: „Jézus Krisztussal mindig megszületik és újjászületik az öröm” – utalt Evangelii gaudium – kezdetű apostoli buzdítására a pápa.

Tegyük föl magunknak a kérdést: hogyan állunk az örömmel? Egyházunk vajon kifejezi-e az evangélium örömét? Van-e közösségeinkben olyan hit, amely a belőle sugárzó örömmel vonz? Ha ezekkel a kérdésekkel szembe akarunk nézni, végig kell gondolnunk, mi az, ami veszélyezteti a hit örömét, és azzal fenyeget, hogy elhomályosítja azt, komolyan veszélyeztetve a keresztény tapasztalatot.

Ferenc pápa kifejtette a szekularizáció veszélyeit, mely átalakítja a mai ember életmódját, mintha a háttérben hagyta volna Istent, mintha Isten eltűnt volna a horizontról. Úgy tűnik, Isten igéje többé nem iránytű az élethez, az alapvető döntésekhez, az emberi és társadalmi kapcsolatokhoz. De gyorsan tisztáznunk kell valamit: amikor megfigyeljük a kultúrát, amely körülvesz bennünket, annak nyelvét és szimbólumait, vigyáznunk kell, hogy ne váljunk a pesszimizmus és a neheztelés rabjává, ne engedjük, hogy negatív ítélkezés vagy hasztalan nosztalgiázás ragadjon el bennünket. Két lehetséges módja van ugyanis annak, ahogyan a világot szemléljük: az egyik a negatív, a másik pedig a megkülönböztető szemléletmód – fogalmazott a Szentatya. A negatív szemlélet olyan hitből születik, amely fenyegetve érzi magát a világ által, ezért páncélt ölt magára. Keserűen vádolja a valóságot: a világ rossz, a bűn uralkodik benne. Ezzel pedig magára ölti a kereszteshadjárat lelkületét. Figyeljünk oda erre, mert nem keresztényi magatartás, nem Isten szerint való. Az Úr jó szemmel nézi a világot, ezért mi is ezt kövessük – kérte a kanadai papságtól Ferenc pápa.

A québec-i Notre Dame székesegyházban találkozott a pápa a kanadai papság képviselőivel – Fotó: Vatican Media

A lelkipásztorkodásban használjuk képzelőerőnket, hogy szembenézzünk a mai kor kihívásaival. Az első kihívás megismertetni Jézust korunk lelki pusztaságaiban, melyeket a szekularizáció és a közöny idéz elő. Nem lehet úgy átadni a hit örömét, ha a múltbeli lelkipásztori gyakorlatot és formákat ismételjük. Új utakat kell találni az evangélium hirdetésére azoknak az embereknek, akik még nem találkoztak Krisztussal.

A második kihívás a tanúságtétel – folytatta beszédét a Szentatya. Az evangéliumot akkor hirdetjük hatékonyan, amikor az életünk beszél, amikor feltárja azt a szabadságot, amely szabaddá tesz másokat, azt az együttérzést, amely nem kér cserébe semmit, azt az irgalmasságot, amely szavak nélkül beszél Krisztusról. Püspökök, papok és papnövendékek: legyetek egy másfajta egyház főszereplői és építői! Egy olyan egyház, amelyik alázatos, szelíd, irgalmas, amelyik az inkulturáción dolgozik, felmutatva minden ember kulturális és vallási különbözőségének értékét! – buzdított a pápa.

Végül a harmadik kihívás a testvériség. Az Egyház akkor lesz hiteles tanúja az evangéliumnak, ha tagjai jobban megélik a közösséget, ha olyan alkalmakat és tereket teremtenek, ahol a hithez közeledők befogadó közösségre találnak, olyan közösségre, amely képes meghallgatni, képes párbeszédet folytatni, jó kapcsolatokat elősegíteni.

Olyan keresztény közösség megéléséről van szó, amely így az emberség iskolájává válik, ahol megtanuljuk egymást testvérként szeretni, készen arra, hogy együtt dolgozzunk a közjóért. Az evangélium hirdetésének középpontjában ugyanis Isten szeretete áll, amely átalakít és képessé tesz bennünket a közösségre mindenkivel és mindenki szolgálatára.

Ezekre a kihívásokra a Szentlélek erejével tudunk válaszolni, hozzá fohászkodjunk mindig! Ne engedjünk a szekularizmus nyomásának, ne higgyük, hogy a projektek önmagukban, pusztán emberi erővel, Isten nélkül működnek. Ez bálványimádás, az Isten nélküli projektek bálványimádása. Ne merevedjünk bele a hátraarcba, hanem örömmel haladjunk előre! – zárta a québec-i Miasszonyunk Székesegyházban mondott homíliáját a pápa.

Forrás: Vatican News

image_pdfCsatlakozz a misszióhoz! Töltsd le és terjeszd.
Hírdetés Támogasd a Katolikus.ma médiamissziót!
Klikkelj a hozzászóláshoz

Hozzászólás írása

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Ferenc pápa

Ne féljetek, de álljatok készen! – Ferenc pápa Úrangyala imája

Közzétéve

Szerző:

Fotó: Vatican Media

Haladjunk előre félelem nélkül, annak bizonyosságában, hogy az Úr mindig elkísér bennünket. Legyünk tudatában annak, hogy életünk szilárdan az Úr kezében van és várjuk ébren eljövetelét – biztatott rá Ferenc pápa, elemezve az évközi 19. vasárnap evangéliumi szakaszát.

A pápa tanításában emlékeztetett rá, hogy életünk végén számot kell majd adnunk a kapott javakról, tehát az éberség egyben felelősséget is jelent. Ezért gondosan őriznünk kell a kapott ajándékokat, mint az élet, a hit, a család, a teremtett világ, személyes kapcsolataink.

A vasárnapi evangéliumi szakaszban Jézus beszédet intéz tanítványaihoz, hogy elolszlassa minden félelmüket és ébrenlétre biztassa őket. Két alapvető buzdítással fordul hozzájuk: az első, hogy „Ne félj te kisded nyáj!” (Lk 12,32); a második pedig, hogy „álljatok készen” – kezdte beszédét a pápa, hangsúlyozva a két kulcsfontosságú kifejezést: „Ne félj” és „álljatok készen”. Ezek a szavak arra bátorítanak, hogy legyőzzük a félelmeket, amelyek olykor megbénítanak bennünket, valamint, hogy leküzdjük a kísértést, hogy passzívan, mintegy alvásba merülten éljünk – mondta a pápa, majd a két kifejezéshez fűzte gondolatait.

Ne félj. Jézus mindenekelőtt bátorítja a tanítványokat – magyarázta Ferenc pápa, emlékeztetve rá, hogy Jézus kevéssel azelőtt fejezte be hozzájuk intézett beszédét az Atya szerető és gondviselő gondoskodásáról, amely törődik a mezők liliomaival és az ég madaraival, következésképpen még inkább gyermekeivel. Ezért nem kell aggódnunk és idegeskednünk: történetünk szilárdan Isten kezében van – szögezte le Ferenc pápa. Lelkesít bennünket Jézusnak ez a felhívása, hogy ne féljünk. Olykor ugyanis úgy érezzük, hogy be vagyunk börtönözve a bizalmatlanság és az aggodalom érzésébe: félünk a kudarctól, attól, hogy nem ismernek el és nem szeretnek bennünket, hogy nem sikerül megvalósítani terveinket, hogy soha nem leszünk boldogok…És ilyenkor küzdünk, keressük a megoldást, hogy megtaláljuk helyünket, ahol kitűnhetünk, hogy javakat és gazdagságot halmozzunk fel, hogy biztonságra találjunk; és végül mire jutunk? Végül csak szorongásban és állandó aggodalomban élünk. Jézus ezzel szemben biztosít bennünket: ne féljetek! Bízzatok az Atyában, aki mindent megad nektek, amire szükségetek van. Már nektek adta Fiát, Országát és mindig elkísér benneteket gondviselésével, minden nap gondoskodik rólatok. Ne félj: íme a bizonyosság, amelyhez szívünket láncolhatjuk! – hangsúlyozta Ferenc pápa.

Ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy annak a tudata, hogy az Úr szeretettel őrködik felettünk, nem jogosít fel arra, hogy aludjunk, hogy átadjuk magunkat a lustaságnak! Éppen ellenkezőleg, elevennek, ébernek kell lennünk. Szeretni ugyanis azt jelenti, hogy figyelemmel kell kísérnünk a másikat, észre kell vennünk, mire van szüksége, készségesen meg kell hallgatnunk és be kell fogadnunk őt, készen kell állnunk.

„Álljatok készen!” – ez a mai második felszólítás – folytatta a vasárnapi evangéliumi szakasz elemzését Ferenc pápa. Ez a keresztény bölcsesség. Jézus többször elismétli ezt a felszólítást és ezt most három rövid példabeszéden keresztül teszi. Mindhárom a házigazdára összpontosít, aki az első példabeszédben váratlanul hazatér a menyegzőről, a másodikban nem akarja, hogy meglepjék a tolvajok, a harmadikban hosszú utazásról tér haza. Mind a három példabeszédnek ugyanaz az üzenete: ébren kell maradni, nem szabad elaludni, vagyis nem lehetünk szórakozottak, nem engedhetünk a belső lustaságnak, mert az Úr eljön azokban a helyzetekben is, amikor nem várjuk őt. Figyelemmel kell lennünk az Úrra, nem aludhatunk el, ébren kell maradnunk – mondta nyomatékkal a pápa.

Az Úr életünk végén számot fog kérni tőlünk a ránk bízott javakról; ezért az éberség felelősséget is jelent, vagyis hűségesen kell őriznünk és kezelnünk a javakat – buzdított rá a pápa, felsorolva ezeket a javakat, mint az élet, a hit, a család, a kapcsolataink, a munka, de az a hely is, ahol élünk, városunk, a teremtett világ. Olyan sok mindent kaptunk – ismételte meg a pápa, majd azt kérte, hogy tegyük fel magunknak a kérdést: gondját viseljük-e ennek az örökségnek, amit az Úr ránk hagyott? Őrizzük-e szépségét, vagy csak saját magunk javára használjuk, pillanatnyi kényelmünk szerint? El kell egy kicsit gondolkoznunk ezen: őrzői vagyunk-e annak, amit kaptunk?

Összefoglalva a vasárnapi evangéliumi szakasz tanítását, Ferenc pápa arra szólított fel, hogy haladjunk előre utunkon félelem nélkül, annak a bizonyosságában, hogy az Úr mindig elkísér bennünket. És maradjunk éberek, hogy ne forduljon elő velünk, hogy elalszunk, miközben az Úr eljön – utalt Szent Ágoston szavaira: „Félek, hogy az Úr elhalad mellettem”, és nem ismerem fel”, hogy elalszom és nem veszem észre, hogy az Úr elhalad mellettem”. Legyetek éberek! – biztatott ismét Ferenc pápa, majd a Szűzanyához fohászkodva fejezte be az Úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédét:

Segítsen bennünket Szűz Mária, aki befogadta az Úr látogatását és készségesen és nagylelkűen mondta: „itt vagyok”.

Ferenc pápa köszöntései az Úrangyala elimádkozása után

A Mária imát követően Ferenc pápa reményét fejezte ki, hogy a gabonát szállító hajók elindulása az ukrajnai kikötőkből a tartós békéhez vezető párbeszéd első állomása. A Szűzanya közbenjárásáért fohászkodott az elhunyt és megsebesült lengyel zarándokokért, majd áldását adta a Santiago de Compostelába elzarándokolt európai fiatalokra.

Ferenc pápa megelégedéssel vette tudomásul a hírt, hogy Ukrajna kikötőiből elindultak a gabonaféléket szállító első hajók. Ez a lépés azt mutatja, hogy lehetséges párbeszédet folytatni és konkrét eredményeket elérni, amelyek mindenki számára kedvezőek. Ezért ez az esemény a remény jeleként mutatkozik – állapította meg a pápa, annak a reményének adva hangot, hogy ezen az úton tovább haladva véget vethetnek a harcoknak és eljuthatnak egy igazságos és tartós békéhez.

A pápa fájdalommal szólt a Horvátországban szombaton reggel bekövetkezett országúti szerencsétlenségről, amelynek során Međugorjéba tartó lengyel zarándokok életüket veszítették, sokan megsebesültek. Szűz Mária járjon közben értük és hozzátartozóikért – hangzott Ferenc pápa fohásza.

A pápa emlékeztetett rá, hogy ezen a vasárnapon volt az Európai Ifjúsági Zarándoklat csúcspontja Santiago de Compostelában, amelyet a tavalyi jubileumi szentévről idénre halasztottak el. A pápa örömmel adta áldását a résztvevő fiatalokra és mindazokra, akik az eseményt megszervezték és elkísérték. „Életetek legyen mindig úton járás: haladjatok az úton Jézus Krisztussal, haladjatok az úton Isten és a testvérek felé, haladjatok a szolgálat és az öröm útján!” – kívánta a fiatal európai zarándokoknak Ferenc pápa, majd a rómaiakat és a különböző országokból, közöttük Máltáról érkezett zarándokokat üdvözölve búcsúzott a Szent Péter téren összegyűlt hívektől.

Forrás: Vatican News

image_pdfCsatlakozz a misszióhoz! Töltsd le és terjeszd.
Olvasás folytatása

Ferenc pápa

Ferenc pápa: a kirekesztő Egyház inkább szekta

Közzétéve

Szerző:

James Martin SJ és Ferenc pápa - Fotó: CNA

Ferenc pápa válaszolt az LMBT személyek lelkigondozásával foglalkozó jezsuita atya levelére. Arra buzdítja az amerikai papot, hogy folytassa a találkozás kultúrájának kialakítását, amely ráébreszt bennünket, hogy több dolog köt össze minket, mint ami elválaszt.

„Arra buzdítalak, hogy továbbra is dolgozz a találkozás kultúráján, amely lerövidíti a távolságokat és gazdagít bennünket a különbözőségeinkkel, éppen úgy, ahogy Jézus tette, aki mindenkihez közel került.” Így fogalmaz rövid válaszában Ferenc pápa az LMBT személyek között apostolkodó James Martin jezsuita atya levelére, amelyet az idén megtartott „Outreach 2022” rendezvény alkalmából küldött. Az amerikai jezsuita egy tweetben tette közzé a pápa üzenetét.

Az LMBT betűszó, vagyis Leszbikusok, Melegek, Biszexuálisok, Transzneműek elnevezés ezen szexuális és nemi rétegek összefoglaló megjelölésére használatos. A katolikus LMBT személyeket szolgáló jezsuita pap által küldött levélben tájékoztatta a pápát az éves „Outreach”, vagyis az LMBT katolikusok lelkipásztori ellátásával foglalkozó konferencia eredményéről, amelyet június 24-én és 25-én személyes jelenléti formában tartottak a New York-i Fordham Egyetemen, a járvány miatti két év szünet után.

A pápa megjegyzi, hogy a legértékesebb dolog az, ami a személyes találkozások során történik: „Valójában a járvány arra késztetett bennünket, hogy alternatívákat keressünk a távolság áthidalására. Arra is megtanított bennünket, hogy vannak pótolhatatlan dolgok, beleértve a „szemtől-szembe” nézés képességét, még azokkal is, akik másként gondolkodnak, vagy akikkel úgy tűnik, hogy a különbségek elválasztanak vagy akár szembeállítanak bennünket. Amikor leküzdjük ezeket a korlátokat, rájövünk, hogy több dolog köt össze bennünket, mint ami elválaszt.” Aztán így folytatja: „Biztosítalak imáimról. Ne hagyd abba az imádkozást értem. Jézus áldjon meg téged és a Szent Szűz vigyázzon rád. Testvéretek, Ferenc.”

„A szelektív, tiszta vérű egyház nem az Anyaszentegyház, hanem inkább egy szekta”

Korábban már írt a pápa James Martin atyának, akit a Kommunikációs Dikasztérium tanácsadójává nevezett ki 2017-ben, és felkérte, hogy közvetítse Isten „stílusát” az LMBT személyeknek: a „közelség, irgalom és gyengédség” jegyében. „Isten Atya, és egyik gyermekét sem tagadja meg” – hangsúlyozta egy előző levelében Ferenc pápa, aki azt szeretné, hogy egy katolikus LMBT személy, aki megtapasztalta az egyház részéről az elutasítást, ne az „egyháztól jövő elutasításként” értelmezze azt, hanem az „egyházon belüli emberektől” származó elutasításként, mert az egyház anya, és minden gyermekét egybegyűjti, megkülönböztetés nélkül. „A szelektív, tiszta vérű egyház nem az Anyaszentegyház, hanem inkább egy szekta” – erősítette meg Ferenc pápa.

Forrás: Vatican News

image_pdfCsatlakozz a misszióhoz! Töltsd le és terjeszd.
Olvasás folytatása

Ferenc pápa

Ferenc pápa Kazahsztánba látogat

Közzétéve

Szerző:

Fotó: AP

A pápa az ázsiai köztársaság fővárosában, Nur-Szultan-ban részt vesz a világ- és hagyományos vallások vezetőinek 7. világkongresszusán. A találkozó célja a béke előmozdítása és hogy a vallást ne használják fel konfliktusok támogatására.

Múlt szombaton a Kanadából visszafelé tartó repülőúton tartott sajtótájékoztatóján Ferenc pápa megemlítette Kazahsztánt, amikor egészségi állapotáról beszélt, amely jelenleg korlátozza apostoli látogatásait, de megismételte, hogy mindenesetre szeretne Kazahsztánba utazni – ez egy „nyugodt utazás” számára, mert nem tartalmaz nagy helyváltoztatásokat. Hétfőn délelőtt pedig megérkezett az új külföldi útjának időpontja, amelyre a jövő hónapban kerül sor.

A pápa részt vesz a vallási vezetők világkongresszusán

A Szentszék Sajtóterme hétfőn bejelentette, hogy a pápa szeptember 13-án, kedden a az ázsiai köztársaság fővárosába, Nur-Szultanban utazik, ahol szeptember 15-ig tartózkodik majd. Útjának célja, hogy részt vegyen a Világ- és Hagyományos Vallások Vezetőinek 7. Kongresszusán. A Kongresszus hivatalos honlapján a rendezvényről hangsúlyozzák, hogy prioritásai között szerepel „a béke, a harmónia és a tolerancia megerősítése, amelyek az emberi lét megingathatatlan alapelvei”. Továbbá foglalkozik azzal a témával, hogy „az emberek vallásos érzelmeit felhasználják a konfliktusok és ellenségeskedések kiélezése érdekében”.

II. János Pál Kazahsztánban

2001 szeptemberében II. János Pál kazahsztáni látogatása alkalmával a zsúfolásig megtelt Függetlenség terén kijelentette, hogy az országnak az a „küldetése”, hogy „híd legyen a vallások, nemzetek és kontinensek között”.

Forrás: Vatican News

image_pdfCsatlakozz a misszióhoz! Töltsd le és terjeszd.
Olvasás folytatása

Kövess minket Facebookon is!

Hírdetés Támogasd adód 1%-val a Katolikus.mát!

Népszerű