fbpx
Connect with us

Az Istent keresőknek minden a javukra válik :)

Ferenc pápa

Ferenc pápa: A keresztény életet nem lehet összeegyeztetni megalkuvásokkal!

Ferenc pápa Úrangyala imádsága előtt köszönti a híveket - Fotó: ANSA/OSSERVATORE ROMANO

Augusztus 18-án a Szentatya a vasárnapi evangéliumi szakaszról, a tüzet és megoszlást hozó Jézusról elmélkedett a déli Angelus elmondásakor.

Ferenc pápa beszédének fordítását teljes terjedelmében közöljük.

Kedves testvéreim, jó napot kívánok!

A mai evangéliumi szakaszban (vö. Lk 12,49–53) Jézus figyelmezteti tanítványait, hogy elérkezett a döntés ideje. Világba jövetele ugyanis egybeesik a döntő választások idejével: nem lehet halogatni az evangélium melletti döntést! Hogy jobban megértesse figyelmeztetését, a tűz képét használja, a tüzét, melyet ő maga hozott a földre. Azt mondja: „Azért jöttem, hogy tüzet hozzak a földre, és annyira szeretném, ha már lángolna!” (Lk 12,49). E szavak segíteni akarják a tanítványokat, hogy hagyjanak fel minden lustasággal, fásultsággal, közönyösséggel és zárkózottsággal, és fogadják be Isten szeretetének tüzét; azt a szeretetet, amelyet – miként Szent Pál emlékeztet – „a Szentlélek kiárasztott a szívünkbe” (Róm 5,5). Mert a Szentlélek az, aki hajt minket, hogy szeressük Istent és szeressük felebarátainkat; a Szentlélek, aki mindannyiunkban jelen van!

Jézus feltárja tanítványai előtt, és előttünk is, az ő legégetőbb vágyát: a földre hozni az Atya szeretetének tüzét, mely lángra lobbantja az életet, és amely által az ember megmenekül. Ő arra hív bennünket, hogy terjesszük a világban ezt a tüzet, melynek köszönhetően az ő igaz tanítványaiként ismernek meg minket az emberek. A szeretet tüze, melyet a Szentlélek által Krisztus meggyújtott a világban, határokat nem ismerő, egyetemes tűz. Ez a kereszténység kezdeti idejétől látszik: az evangéliumról szóló tanúságtétel mint jótékony tűzvész terjed tova, legyőzve az egyének, társadalmi osztályok, népek és nemzetek közötti minden megoszlást. Az evangéliumról szóló tanúságtétel éget, eléget mindféle széthúzást, és fenntartja a mindenki felé nyitott szeretetet, és csak egyetlen csoportot részesít előnyben: a szegényeket és kirekesztetteket.

A csatlakozás a szeretet tüzéhez, melyet Jézus a földre hozott, egész létünket átfogja, s megkívánja Isten dicsőítését, és a felebarát szolgálatára irányuló készséget is. Isten dicsőítése és készség a felebarát szolgálatára. Az első, Isten imádása, azt is jelenti, hogy megtanuljuk a dicsőítő imát, amelyről általában megfeledkezünk. Ezért arra hívok mindenkit, hogy fedezzük fel a dicsőítő ima szépségét, és gyakran végezzünk dicsőítő imát. Aztán a második, a készség a felebarát szolgálatára: csodálattal gondolok a fiatalok sok csoportjára és közösségére, melyek nyáron is végzik ezt a szolgálatot, segítik a betegeket, a szegényeket, a fogyatékkal élőket. Ahhoz, hogy az evangélium szelleme szerint éljünk, amikor látjuk a világban jelentkező új meg új szükségleteket, lenniük kell olyan Krisztus-tanítványoknak, akik új szeretetkezdeményezésekkel tudnak válaszolni rájuk. Ekképpen, Isten dicsőítésével és a készséggel a felebarát szolgálatára – a kettővel együtt: Isten dicsőítése és készség a felebarát szolgálatára – az evangélium valóban megmentő tűznek bizonyul, mely az egyes emberek szívének megváltoztatásán keresztül változtatja meg a világot.

E nézőpontból Jézusnak az a másik kijelentése is érthetővé válik, amely első pillantásra zavarba ejthet bennünket: „Azt hiszitek, azért jöttem, hogy békét hozzak a földre? Nem, mondom nektek, hanem megoszlást” (Lk 12,51). Azért jött, hogy „elválasszon tűzzel”. Elválasztani mit? A jót a rossztól, az igazat az igaztalantól. Ebben az értelemben jött „megosztani”, „válságba sodorni” – de üdvös módon – tanítványai életét, eloszlatva a hiú ábrándjait azoknak, akik azt hiszik, összeegyeztethetik a keresztény életet és a világiasságot, a keresztény életet és mindenféle megalkuvást, a vallási gyakorlatokat és a felebarátellenes magatartásmódokat. Vannak, akik azt hiszik, összeegyeztethetik az igazi vallásosságot a babonás gyakorlatokkal: hány állítólagos keresztény megy jóshoz vagy jósnőhöz tenyérolvasásra! Ez babonaság, semmi köze Istenhez! Nem élhetünk képmutatóan, hanem késznek kell lennünk megfizetni koherens döntéseink árát. Erre a magatartásra kellene mindannyiunknak törekednünk: koherencia, megfizetni az evangéliumhoz való koherencia árát. Koherencia az evangéliumhoz! Mert jó dolog kereszténynek mondani magunkat, de főként arra kell törekednünk, hogy keresztények legyünk a konkrét helyzetekben, tanúságot téve az evangéliumról, ami lényegében nem más, mint szeretet Isten és felebarátaink iránt.

A Boldogságos Szűz Mária segítsen bennünket: engedjük, hogy a Jézus által hozott tűz megtisztítsa szívünket, és terjesszük ezt a tüzet életünkkel, határozott és bátor döntésekkel!

A Szentatya szavai az Angelus elmondása után:

Kedves testvéreim!

Szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, római hívők, Olaszországból és más országokból érkezett zarándokok!

Külön is köszöntöm a Kanadából érkezett „Isteni Szeretet” csoportot, a portugáliai Lobából jött cserkészeket és a lengyel híveket!

Szép vasárnapot kívánok mindenkinek! Kérlek benneteket, ne feledkezzetek el imádkozni értem! Jó étvágyat az ebédhez! A viszontlátásra!

Fordította: Tőzsér Endre SP
Forrás: Magyar Kurír

Klikkelj a hozzászóláshoz

Leave a Reply

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Kapcsolódó...

Életmód

Ha alázatosabbak leszünk, az erőt ad. Kevin Vost pszichológus osztja meg új könyvében, hogy miért és hogyan van ez így. Amikor arra kérték meg...

Ferenc pápa

Vasárnap délben, az Úrangyala elimádkozása után Ferenc pápa bejelentette, hogy szeptember 30-án konzisztóriumot tart, amelyen 21 új bíborost nevez ki. Bejelentését megelőzően sürgette a...

Ferenc pápa

Isten azáltal nyilatkoztatja ki magát, hogy ingyenes és üdvözítő szeretetével megszabadítja és meggyógyítja az embert – tanította Ferenc pápa vasárnap délben, az Úrangyala elimádkozása...

Aktuális

A CNA híradása szerint Vatikán nyilvánosságra hozta az októberi Szinodalitásról szóló szinódus soron következő közgyűlésén részt vevők nevét, köztük olyan laikusokat is, akik először...