fbpx
Connect with us

Az Istent keresőknek minden a javukra válik :)

Ferenc pápa

Ferenc pápa: A keresztény ember számára az elmélkedés találkozás Jézussal

Fotó: Vatican Media

Április 28-án délelőtt a Szentatya az imádság egyik formájáról, a meditációról tartotta katekézisét, mely 31. része az imádságról szóló katekézissorozatának. Az elcsendesedés emberi igénye és hasznossága mellett a keresztény elmélkedés sajátosságát a Szentlélek vezető szerepében és a Jézussal való találkozásban ragadja meg.

Ferenc pápa teljes katekézisének fordítását közreadjuk.

Kedves testvéreim, jó napot kívánok!

Ma az imádságnak arról a formájáról beszélünk, amelyet meditációnak, elmélkedésnek nevezünk. A keresztény ember számára „elmélkedni” annyit jelent, mint szintézisre törekedni: azt jelenti, hogy a kinyilatkoztatás nagy „könyve” elé helyezzük magunkat, hogy megpróbáljuk azt magunkévá, teljesen magunkévá tenni. És a keresztény, miután befogadta Isten igéjét, nem tartja azt magába zárva, mert ennek az igének találkoznia kell „egy másik könyvvel”, amelyet a katekizmus „az élet könyvének” nevez (vö. Katolikus Egyház katekizmusa, 2706). Ezt próbáljuk tenni minden alkalommal, amikor az igéről elmélkedünk.

A meditáció gyakorlata nagy figyelmet kapott az elmúlt években. Nem csak a keresztények beszélnek róla: a világ szinte minden vallásában létezik meditációs gyakorlat. De olyan emberek között is széles körben elterjedt tevékenység, akiknek nem vallásos az életfelfogásuk. Mindannyiunknak szüksége van arra, hogy meditáljunk, elgondolkodjunk, rátaláljunk önmagunkra – ez egy emberi dinamika.

Különösen a felőrlő nyugati világban keresik az emberek a meditációt, mert az magas gátat jelent a mindennapi stresszel és a mindenütt jelenlévő ürességgel szemben. Itt van tehát az a kép, hogy fiatalok és felnőttek ülnek elmélyülve, csendben, félig lehunyt szemmel… Feltehetjük a kérdést: mit csinálnak ezek az emberek? Meditálnak. Ez olyan jelenség, amelyre jóindulattal kell tekintenünk: nem arra teremttettünk ugyanis, hogy lóssunk-fussunk; van egy belső életünk, amelyet nem lehet állandóan lábbal taposni. A meditáció tehát mindenkinek a szüksége.

A meditációt ahhoz hasonlíthatnánk, mint amikor megállunk és nagy levegőt veszünk az életben.

De rájövünk, hogy ez a szó, ha keresztény kontextusban használjuk, olyan sajátosságot kap, amelyet nem szabad eltörölnünk. Az elmélkedés szükséges emberi dimenzió, de a keresztény kontextusban az elmélkedés ennél tovább megy: olyan dimenzió, amelyet nem szabad eltörölnünk. A nagy ajtó, amelyen a megkeresztelt ember imája áthalad – emlékeztetünk még egyszer –, Jézus Krisztus. A keresztény ember számára a meditáció Jézus Krisztus ajtaján keresztül lép be. A meditáció gyakorlata is ezt az utat követi. És a keresztény, amikor imádkozik, nem arra törekszik, hogy önmagát teljesen átlássa, nem önmaga legmélyét próbálja feltárni. Ez jogos, de a keresztény valami mást keres. A keresztény ember imája mindenekelőtt a Másikkal, a nagybetűs Másikkal való találkozás: az Istennel való transzcendens találkozás. Ha az imatapasztalat belső békét, önuralmat ad, vagy segít felismerni a követendő utat – ezek az eredmények úgymond a keresztény ima kegyelmének járulékos hatásai. A keresztény ima ugyanis Jézussal való találkozás, vagyis meditálni annyit jelent, mint Jézus elé menni a Szentírás egy-egy mondatától vagy szavától vezérelve.

A „meditáció” kifejezésnek a történelem során különböző jelentései voltak. A kereszténységen belül is különböző spirituális tapasztalatokra utal. Mindazonáltal lehetséges néhány közös vonást találni, és ebben ismét segítségünkre van a katekizmus, amely így fogalmaz: „Az elmélkedésnek annyi módszere van, amennyi a lelki mesterek száma. […] A módszer azonban csak útmutató; a lényeg az, hogy a Szentlélekkel együtt haladjunk az imádság egyetlen útján, aki Jézus Krisztus” (KEK 2707). És itt szóba kerül egy útitárs, aki vezet bennünket: a Szentlélek.

Keresztény meditáció nem lehetséges a Szentlélek nélkül. Ő az, aki elvezet minket a Jézussal való találkozáshoz.

Jézus azt mondta nekünk: „Elküldöm nektek a Szentlelket. Ő majd tanít benneteket és magyarázatot ad nektek.” A meditáció terén is a Szentlélek a vezetőnk, ő segít, hogy fejlődjünk a Jézus Krisztussal való találkozásban. A keresztény meditációnak tehát számos módszere létezik: egyesek nagyon letisztultak, mások tagoltabbak; egyesek az intellektuális dimenziót hangsúlyozzák, mások inkább az affektív és érzelmi dimenziót. Ezek módszerek. Mindegyik fontos, és mindegyiket érdemes gyakorolni, amennyiben segítenek abban, hogy a hittapasztalat a személy teljes aktusává váljon: nemcsak az elme, hanem az egész személy imádkozik, és nemcsak az érzelem, hanem a teljes személy imádkozik. A régiek azt mondták, hogy az imádság szerve a szív, és ezzel magyarázták, hogy középpontjából, a szívéből kiindulva az egész ember lép kapcsolatba Istennel, és nem csak egyes képességei. Ezért mindig szem előtt kell tartanunk, hogy a módszer út, nem pedig cél: az imádság bármely módszere, ha keresztény akar lenni, része annak a sequela Christinek, amely hitünk lényege. A meditáció módszerei olyan utak, amelyeket követnünk kell ahhoz, hogy eljuthassunk a Jézussal való találkozáshoz, de ha megállunk az úton, és csak az utat nézzük, sosem találunk rá Jézusra. Az utat istenítjük, pedig

az út csak eszköz arra, hogy Jézushoz vezessen bennünket.

A katekizmus pontosít: „Az elmélkedés működésbe hozza a gondolkodást, a képzeletet, a lélek érzéseit és vágyait. Ez az összeszedettség szükséges a meggyőződéses hitbeli elmélyüléshez, a szív megtéréséhez és a Krisztust követő akarat erősödéséhez. A keresztény imádság elsődlegesen »Krisztus misztériumairól« elmélkedik” (KEK 2708).

Itt van tehát a keresztény ima kegyelme: Krisztus nincs messze, hanem mindig kapcsolatban áll velünk. Istenemberi személyének nincs olyan aspektusa, amely ne válhatna számunkra az üdvösség és a boldogság helyévé. Az imádság kegyelme által Jézus földi életének minden pillanata velünk egykorúvá válhat a Szentléleknek köszönhetően, aki vezetőnk. De ti jól tudjátok, hogy a Szentlélek vezetése nélkül nem tudunk imádkozni. Ő az, aki vezet bennünket! És a Szentléleknek köszönhetően mi is jelen vagyunk a Jordán folyónál, amikor Jézus vízbe merül, hogy megkeresztelkedjen. Mi is vendégek vagyunk a kánai menyegzőn, amikor Jézus a legjobb bort adja a hitvesek boldogságára. Más szóval, a Szentlélek az, aki összeköt bennünket Krisztus életének eme misztériumaival, mert Jézus szemlélése során az ima tapasztalata segít, hogy még jobban egyesüljünk vele. Mi is csodálkozva látjuk a Mester által végbevitt ezernyi gyógyulást. Vegyük kézbe az evangéliumot, elmélkedjünk az evangélium ezen misztériumain, és a Lélek vezet majd bennünket, hogy ott jelen legyünk! És az imában – amikor imádkozunk – mindannyian olyanok vagyunk, mint a megtisztított leprás, a vak Bartimeus, aki visszanyeri látását, Lázár, aki kijön a sírból… Az imádságban mi is meggyógyulunk, ahogy a vak Bartimeus meggyógyult, vagy a másik, a leprás… Mi is feltámadunk, ahogy Lázár feltámadt, mert

a Szentlélek által vezetett elmélkedő ima segít, hogy újra átéljük Krisztus életének eme misztériumait, hogy találkozzunk Krisztussal,

és hogy a vakkal együtt mondjuk: „Uram, könyörülj rajtam! Könyörülj rajtam!” „Mit akarsz?” „Látni, belépni abba a párbeszédbe.” A keresztény meditáció a Lélek vezetésével abban segít bennünket, hogy párbeszédet folytassunk Jézussal. Az evangéliumnak nincs olyan oldala, amelyen ne lenne helyünk. Az elmélkedés számunkra, keresztények számára a Jézussal való találkozás egyik módja. És így, csak így jutunk el ahhoz, hogy rátaláljunk önmagunkra.

A meditáció nem önmagunk körül forgás, nem: Jézushoz megyünk, Jézus kegyelme által találkozunk önmagunkkal, általa gyógyulunk, támadunk fel és erősödünk meg.

Találkozunk Jézussal, aki mindenki megmentője, az enyém is, mégpedig a Szentlélek vezetésének köszönhetően.

Forrás: Magyar Kurír

Klikkelj a hozzászóláshoz

Leave a Reply

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Kapcsolódó...

Ferenc pápa

Vasárnap délben, az Úrangyala elimádkozása után Ferenc pápa bejelentette, hogy szeptember 30-án konzisztóriumot tart, amelyen 21 új bíborost nevez ki. Bejelentését megelőzően sürgette a...

Ferenc pápa

Isten azáltal nyilatkoztatja ki magát, hogy ingyenes és üdvözítő szeretetével megszabadítja és meggyógyítja az embert – tanította Ferenc pápa vasárnap délben, az Úrangyala elimádkozása...

Aktuális

A CNA híradása szerint Vatikán nyilvánosságra hozta az októberi Szinodalitásról szóló szinódus soron következő közgyűlésén részt vevők nevét, köztük olyan laikusokat is, akik először...

Imádságok

Nem mindig könnyű megtalálni jövőbeli munkahelyünket. Ugyan ki is tudna jobban segíteni nekünk ebben, mint Szent József? Íme két ima a munkások védőszentjéhez a...