fbpx
Lépj kapcsolatba velünk

Ferenc pápa

Ferenc pápa a Szent Anna-tónál: Az őslakos indiánok és a nagymamák az Egyház értékes kincsei

Közzétéve

Ferenc pápa a Szent Anna-tónál, Kanada - Fotó: Vatican Media

Az edmontoni Commonwealth Stadionban tartott szentmisét követően kedden délután Ferenc pápa igeliturgiát vezetett a Szent Anna-tónál (Lac Ste. Anne), Észak-Amerika őslakosainak egyik legszentebb helyén, amely régóta gyógyító helyként ismert. Homíliájában kiemelte, hogy az őslakos népek és a nagyszülők az Egyház értékes kincsei.

Helyi idő szerint kedden délután (magyar idő szerint szerda hajnalban) zarándokok ezrei üdvözölték Ferenc pápát, aki csatlakozott éves zarándoklatukhoz, amely a Szent Anna-tó partjaihoz vezet. A nakota sziúk által Wakamne („Isten tavának”), a krík indiánok által a „Lélek tavának” nevezett tó gyógyító vizéről és spirituális jelentőségéről híres Kanadában és az Egyesült Államok északnyugati részén élő katolikusok és őslakosok között. Nevét Szent Annáról, Szűz Mária édesanyjáról és Jézus nagyanyjáról kapta egy québec-i katolikus misszionáriusnak köszönhetően, aki a 19. század végén indította útjára a zarándoklatot, a szent ünnepének hetében, július 26-án.

Ferenc pápa, miután megáldotta a tó vizét és a jelenlévő híveket, igeliturgiát vezetett. A Szentatya homíliája elején utalt rá, hogy a szertartást bevezető dobverés „úgy tűnik, hogy a sok zarándok szívének dobogását visszhangozza”, akik nemzedékek óta együtt járnak, hogy eljussanak az „Isten tavához”, gyógyulást keresve annak vizéből. A pápa továbbá megjegyezte, hogy csendben szemlélve ezt a vizet, ahol „a Föld anyai szívverése” érzékelhető, arra ösztönöz bennünket, hogy visszatérjünk életünk és hitünk forrásaihoz. „Valóban ez teszi lehetővé számunkra, hogy lélekben meglátogassuk a szent helyeket, elképzeljük Jézust, aki szolgálatának nagy részét egy tó partján, a Galileai-tónál végezte.

Isten ennek a peremterületnek a gazdagon változatos környezetét választotta ki, ahol különböző népek találkoztak, hogy hirdesse a világnak a testvériség „forradalmi” üzenetét. Ez az üzenet ma az évszázadokon átívelő, különböző népeket egyesítő dobok hangjában zeng. „Emlékeztet bennünket arra, hogy a testvériség akkor valódi, ha egyesíti azokat, akik távol vannak egymástól, hogy az egység üzenete, amelyet a menny küld a földre, nem fél a különbségektől, hanem közösségre hív, hogy együtt kezdhessünk újra, mert mindannyian úton levő zarándokok vagyunk.”

Ferenc pápa a liturgia Ezékiel könyvéből (Ez 47,1-2, 8-9, 12) származó olvasmányaira összpontosítva megismételte a nagymamák kulcsfontosságú szerepét, különösen az őslakos közösségekben a „hit élő vizének” közvetítésében. „A hit ritkán jön abból, ha egyedül olvasunk egy könyvet a sarokban – mondta a pápa –, inkább a családokon belül terjed, az anyák nyelvén, a nagymamák édesen lírai akcentusaival közvetítve. Miközben megköszönte értékes szerepüket, megismételte a családokhoz intézett felhívását, hogy értékeljék az időseket, és gondoskodjanak róluk. „Szeretném mondani mindazoknak a családoknak, ahol idős emberek élnek velük: kincs van a birtokotokban! Őrizzétek ezt az életforrást otthonotokban: vigyázzatok rá, mint egy értékes örökségre, amelyet szeretni és ápolni kell.”

Ferenc pápa ezután a víz gyógyító erejére összpontosított a kanadai őslakosok által az európai gyarmatosítás után elszenvedett sérülések kapcsán. Felidézve Jézus szolgálatát a Galileai-tó partján, Szűz Mária és Szent Anna közbenjárása által kérte az Urat, hogy segítsen begyógyítani ezeket a mély sebeket. „Ezen az áldott helyen, ahol harmónia és béke uralkodik, bemutatjuk Neked Istenünk tapasztalataink diszharmóniáját, a gyarmatosítás szörnyű hatásait, megannyi család, nagyszülő és gyermek eltörölhetetlen fájdalmát” – fogalmazott a pápa.

Ferenc pápa ismét hangsúlyozta az anyák és a nagymamák szerepét az őslakos közösségekben a sebek begyógyításában is, kiváltképpen utalva Isten nagyanyjának alakjára, akit a misszionáriusok ismertettek meg a kanadai őslakosokkal az inkulturáció eredményes folyamata által. Emlékeztetett arra, hogy az európai gyarmatosítás „fájdalmas örökségének” egy része „abból fakad, hogy az őslakos nagymamákat megakadályozták abban, hogy átadják a hitüket saját nyelvükön és kultúrájukban”. „Ez a veszteség minden bizonnyal tragikus volt, de jelenlétetek a rugalmasságról és az újrakezdésről, a gyógyulás felé vezető zarándoklatról, a közösségek életét gyógyító, Isten felé nyitott szívről tanúskodik – mondta Ferenc pápa az indián nagymamákhoz fordulva.

Ferenc pápa ezután megjegyezte, hogy ma „az egész egyháznak gyógyulásra van szüksége”. Kérte a zarándokokat, hogy járuljanak hozzá „egy anyaegyház” építéséhez, amely „minden fiát és lányát magához öleli”, amely „mindenki előtt nyitva áll”, „mindenkihez szól”, és „mindenkivel találkozik”. Hangsúlyozta továbbá, hogy „ha törődni és gyógyítani akarjuk közösségeink életét, akkor a szegényekkel és a leginkább peremre szorultakkal kell kezdenünk”, beleértve az időseket, akik egyedül halnak meg, de olyan fiatalokat is, akiket „inkább kikérdeznek, mint meghallgatnak”. Rámutatva arra, hogy Jézus arra hív bennünket, hogy „lépjünk ki önmagunkból, adjunk és szeressünk”, minden hívőt arra kért, hogy kérdezzék meg maguktól, mit tehetnek a rászorulókért, különösen a sok szenvedést elszenvedett őslakosokért. „Időnként jó módja annak, hogy segítsünk másokon, ha nem azonnal megadjuk nekik, amit kérnek, hanem elkísérjük őket, arra hívjuk őket, hogy szeressenek és ajándékozzák oda önmagukat. Tehát azáltal, hogy jót tesznek másoknak, felfedezhetik saját élővíz-forrásaikat, és azt az egyedülálló és értékes kincset, amelyet ők jelentenek valójában.”

Homíliája végén a pápa reményét fejezte ki, hogy az egyház előre tud lépni abban, hogy segítse a kanadai őslakos népek gyógyulási folyamatát. Ismét hangsúlyozta, hogy mennyire értékesek számára és az egyház számára. „Az Úr segítsen bennünket, hogy előre haladjunk a gyógyulási folyamatban, egy egyre egészségesebb és megújuló jövő felé. Hiszem, hogy ez a vágya nagyanyáitoknak és a nagyapáitoknak is. Jézus nagyszülei, Szent Joachim és Anna áldjanak meg minket utunkon.”

Forrás: Vatican News

image_pdfCsatlakozz a misszióhoz! Töltsd le és terjeszd.
Hírdetés Támogasd a Katolikus.ma médiamissziót!
Klikkelj a hozzászóláshoz

Hozzászólás írása

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Ferenc pápa

Ne féljetek, de álljatok készen! – Ferenc pápa Úrangyala imája

Közzétéve

Szerző:

Fotó: Vatican Media

Haladjunk előre félelem nélkül, annak bizonyosságában, hogy az Úr mindig elkísér bennünket. Legyünk tudatában annak, hogy életünk szilárdan az Úr kezében van és várjuk ébren eljövetelét – biztatott rá Ferenc pápa, elemezve az évközi 19. vasárnap evangéliumi szakaszát.

A pápa tanításában emlékeztetett rá, hogy életünk végén számot kell majd adnunk a kapott javakról, tehát az éberség egyben felelősséget is jelent. Ezért gondosan őriznünk kell a kapott ajándékokat, mint az élet, a hit, a család, a teremtett világ, személyes kapcsolataink.

A vasárnapi evangéliumi szakaszban Jézus beszédet intéz tanítványaihoz, hogy elolszlassa minden félelmüket és ébrenlétre biztassa őket. Két alapvető buzdítással fordul hozzájuk: az első, hogy „Ne félj te kisded nyáj!” (Lk 12,32); a második pedig, hogy „álljatok készen” – kezdte beszédét a pápa, hangsúlyozva a két kulcsfontosságú kifejezést: „Ne félj” és „álljatok készen”. Ezek a szavak arra bátorítanak, hogy legyőzzük a félelmeket, amelyek olykor megbénítanak bennünket, valamint, hogy leküzdjük a kísértést, hogy passzívan, mintegy alvásba merülten éljünk – mondta a pápa, majd a két kifejezéshez fűzte gondolatait.

Ne félj. Jézus mindenekelőtt bátorítja a tanítványokat – magyarázta Ferenc pápa, emlékeztetve rá, hogy Jézus kevéssel azelőtt fejezte be hozzájuk intézett beszédét az Atya szerető és gondviselő gondoskodásáról, amely törődik a mezők liliomaival és az ég madaraival, következésképpen még inkább gyermekeivel. Ezért nem kell aggódnunk és idegeskednünk: történetünk szilárdan Isten kezében van – szögezte le Ferenc pápa. Lelkesít bennünket Jézusnak ez a felhívása, hogy ne féljünk. Olykor ugyanis úgy érezzük, hogy be vagyunk börtönözve a bizalmatlanság és az aggodalom érzésébe: félünk a kudarctól, attól, hogy nem ismernek el és nem szeretnek bennünket, hogy nem sikerül megvalósítani terveinket, hogy soha nem leszünk boldogok…És ilyenkor küzdünk, keressük a megoldást, hogy megtaláljuk helyünket, ahol kitűnhetünk, hogy javakat és gazdagságot halmozzunk fel, hogy biztonságra találjunk; és végül mire jutunk? Végül csak szorongásban és állandó aggodalomban élünk. Jézus ezzel szemben biztosít bennünket: ne féljetek! Bízzatok az Atyában, aki mindent megad nektek, amire szükségetek van. Már nektek adta Fiát, Országát és mindig elkísér benneteket gondviselésével, minden nap gondoskodik rólatok. Ne félj: íme a bizonyosság, amelyhez szívünket láncolhatjuk! – hangsúlyozta Ferenc pápa.

Ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy annak a tudata, hogy az Úr szeretettel őrködik felettünk, nem jogosít fel arra, hogy aludjunk, hogy átadjuk magunkat a lustaságnak! Éppen ellenkezőleg, elevennek, ébernek kell lennünk. Szeretni ugyanis azt jelenti, hogy figyelemmel kell kísérnünk a másikat, észre kell vennünk, mire van szüksége, készségesen meg kell hallgatnunk és be kell fogadnunk őt, készen kell állnunk.

„Álljatok készen!” – ez a mai második felszólítás – folytatta a vasárnapi evangéliumi szakasz elemzését Ferenc pápa. Ez a keresztény bölcsesség. Jézus többször elismétli ezt a felszólítást és ezt most három rövid példabeszéden keresztül teszi. Mindhárom a házigazdára összpontosít, aki az első példabeszédben váratlanul hazatér a menyegzőről, a másodikban nem akarja, hogy meglepjék a tolvajok, a harmadikban hosszú utazásról tér haza. Mind a három példabeszédnek ugyanaz az üzenete: ébren kell maradni, nem szabad elaludni, vagyis nem lehetünk szórakozottak, nem engedhetünk a belső lustaságnak, mert az Úr eljön azokban a helyzetekben is, amikor nem várjuk őt. Figyelemmel kell lennünk az Úrra, nem aludhatunk el, ébren kell maradnunk – mondta nyomatékkal a pápa.

Az Úr életünk végén számot fog kérni tőlünk a ránk bízott javakról; ezért az éberség felelősséget is jelent, vagyis hűségesen kell őriznünk és kezelnünk a javakat – buzdított rá a pápa, felsorolva ezeket a javakat, mint az élet, a hit, a család, a kapcsolataink, a munka, de az a hely is, ahol élünk, városunk, a teremtett világ. Olyan sok mindent kaptunk – ismételte meg a pápa, majd azt kérte, hogy tegyük fel magunknak a kérdést: gondját viseljük-e ennek az örökségnek, amit az Úr ránk hagyott? Őrizzük-e szépségét, vagy csak saját magunk javára használjuk, pillanatnyi kényelmünk szerint? El kell egy kicsit gondolkoznunk ezen: őrzői vagyunk-e annak, amit kaptunk?

Összefoglalva a vasárnapi evangéliumi szakasz tanítását, Ferenc pápa arra szólított fel, hogy haladjunk előre utunkon félelem nélkül, annak a bizonyosságában, hogy az Úr mindig elkísér bennünket. És maradjunk éberek, hogy ne forduljon elő velünk, hogy elalszunk, miközben az Úr eljön – utalt Szent Ágoston szavaira: „Félek, hogy az Úr elhalad mellettem”, és nem ismerem fel”, hogy elalszom és nem veszem észre, hogy az Úr elhalad mellettem”. Legyetek éberek! – biztatott ismét Ferenc pápa, majd a Szűzanyához fohászkodva fejezte be az Úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédét:

Segítsen bennünket Szűz Mária, aki befogadta az Úr látogatását és készségesen és nagylelkűen mondta: „itt vagyok”.

Ferenc pápa köszöntései az Úrangyala elimádkozása után

A Mária imát követően Ferenc pápa reményét fejezte ki, hogy a gabonát szállító hajók elindulása az ukrajnai kikötőkből a tartós békéhez vezető párbeszéd első állomása. A Szűzanya közbenjárásáért fohászkodott az elhunyt és megsebesült lengyel zarándokokért, majd áldását adta a Santiago de Compostelába elzarándokolt európai fiatalokra.

Ferenc pápa megelégedéssel vette tudomásul a hírt, hogy Ukrajna kikötőiből elindultak a gabonaféléket szállító első hajók. Ez a lépés azt mutatja, hogy lehetséges párbeszédet folytatni és konkrét eredményeket elérni, amelyek mindenki számára kedvezőek. Ezért ez az esemény a remény jeleként mutatkozik – állapította meg a pápa, annak a reményének adva hangot, hogy ezen az úton tovább haladva véget vethetnek a harcoknak és eljuthatnak egy igazságos és tartós békéhez.

A pápa fájdalommal szólt a Horvátországban szombaton reggel bekövetkezett országúti szerencsétlenségről, amelynek során Međugorjéba tartó lengyel zarándokok életüket veszítették, sokan megsebesültek. Szűz Mária járjon közben értük és hozzátartozóikért – hangzott Ferenc pápa fohásza.

A pápa emlékeztetett rá, hogy ezen a vasárnapon volt az Európai Ifjúsági Zarándoklat csúcspontja Santiago de Compostelában, amelyet a tavalyi jubileumi szentévről idénre halasztottak el. A pápa örömmel adta áldását a résztvevő fiatalokra és mindazokra, akik az eseményt megszervezték és elkísérték. „Életetek legyen mindig úton járás: haladjatok az úton Jézus Krisztussal, haladjatok az úton Isten és a testvérek felé, haladjatok a szolgálat és az öröm útján!” – kívánta a fiatal európai zarándokoknak Ferenc pápa, majd a rómaiakat és a különböző országokból, közöttük Máltáról érkezett zarándokokat üdvözölve búcsúzott a Szent Péter téren összegyűlt hívektől.

Forrás: Vatican News

image_pdfCsatlakozz a misszióhoz! Töltsd le és terjeszd.
Olvasás folytatása

Ferenc pápa

Ferenc pápa: a kirekesztő Egyház inkább szekta

Közzétéve

Szerző:

James Martin SJ és Ferenc pápa - Fotó: CNA

Ferenc pápa válaszolt az LMBT személyek lelkigondozásával foglalkozó jezsuita atya levelére. Arra buzdítja az amerikai papot, hogy folytassa a találkozás kultúrájának kialakítását, amely ráébreszt bennünket, hogy több dolog köt össze minket, mint ami elválaszt.

„Arra buzdítalak, hogy továbbra is dolgozz a találkozás kultúráján, amely lerövidíti a távolságokat és gazdagít bennünket a különbözőségeinkkel, éppen úgy, ahogy Jézus tette, aki mindenkihez közel került.” Így fogalmaz rövid válaszában Ferenc pápa az LMBT személyek között apostolkodó James Martin jezsuita atya levelére, amelyet az idén megtartott „Outreach 2022” rendezvény alkalmából küldött. Az amerikai jezsuita egy tweetben tette közzé a pápa üzenetét.

Az LMBT betűszó, vagyis Leszbikusok, Melegek, Biszexuálisok, Transzneműek elnevezés ezen szexuális és nemi rétegek összefoglaló megjelölésére használatos. A katolikus LMBT személyeket szolgáló jezsuita pap által küldött levélben tájékoztatta a pápát az éves „Outreach”, vagyis az LMBT katolikusok lelkipásztori ellátásával foglalkozó konferencia eredményéről, amelyet június 24-én és 25-én személyes jelenléti formában tartottak a New York-i Fordham Egyetemen, a járvány miatti két év szünet után.

A pápa megjegyzi, hogy a legértékesebb dolog az, ami a személyes találkozások során történik: „Valójában a járvány arra késztetett bennünket, hogy alternatívákat keressünk a távolság áthidalására. Arra is megtanított bennünket, hogy vannak pótolhatatlan dolgok, beleértve a „szemtől-szembe” nézés képességét, még azokkal is, akik másként gondolkodnak, vagy akikkel úgy tűnik, hogy a különbségek elválasztanak vagy akár szembeállítanak bennünket. Amikor leküzdjük ezeket a korlátokat, rájövünk, hogy több dolog köt össze bennünket, mint ami elválaszt.” Aztán így folytatja: „Biztosítalak imáimról. Ne hagyd abba az imádkozást értem. Jézus áldjon meg téged és a Szent Szűz vigyázzon rád. Testvéretek, Ferenc.”

„A szelektív, tiszta vérű egyház nem az Anyaszentegyház, hanem inkább egy szekta”

Korábban már írt a pápa James Martin atyának, akit a Kommunikációs Dikasztérium tanácsadójává nevezett ki 2017-ben, és felkérte, hogy közvetítse Isten „stílusát” az LMBT személyeknek: a „közelség, irgalom és gyengédség” jegyében. „Isten Atya, és egyik gyermekét sem tagadja meg” – hangsúlyozta egy előző levelében Ferenc pápa, aki azt szeretné, hogy egy katolikus LMBT személy, aki megtapasztalta az egyház részéről az elutasítást, ne az „egyháztól jövő elutasításként” értelmezze azt, hanem az „egyházon belüli emberektől” származó elutasításként, mert az egyház anya, és minden gyermekét egybegyűjti, megkülönböztetés nélkül. „A szelektív, tiszta vérű egyház nem az Anyaszentegyház, hanem inkább egy szekta” – erősítette meg Ferenc pápa.

Forrás: Vatican News

image_pdfCsatlakozz a misszióhoz! Töltsd le és terjeszd.
Olvasás folytatása

Ferenc pápa

Ferenc pápa Kazahsztánba látogat

Közzétéve

Szerző:

Fotó: AP

A pápa az ázsiai köztársaság fővárosában, Nur-Szultan-ban részt vesz a világ- és hagyományos vallások vezetőinek 7. világkongresszusán. A találkozó célja a béke előmozdítása és hogy a vallást ne használják fel konfliktusok támogatására.

Múlt szombaton a Kanadából visszafelé tartó repülőúton tartott sajtótájékoztatóján Ferenc pápa megemlítette Kazahsztánt, amikor egészségi állapotáról beszélt, amely jelenleg korlátozza apostoli látogatásait, de megismételte, hogy mindenesetre szeretne Kazahsztánba utazni – ez egy „nyugodt utazás” számára, mert nem tartalmaz nagy helyváltoztatásokat. Hétfőn délelőtt pedig megérkezett az új külföldi útjának időpontja, amelyre a jövő hónapban kerül sor.

A pápa részt vesz a vallási vezetők világkongresszusán

A Szentszék Sajtóterme hétfőn bejelentette, hogy a pápa szeptember 13-án, kedden a az ázsiai köztársaság fővárosába, Nur-Szultanban utazik, ahol szeptember 15-ig tartózkodik majd. Útjának célja, hogy részt vegyen a Világ- és Hagyományos Vallások Vezetőinek 7. Kongresszusán. A Kongresszus hivatalos honlapján a rendezvényről hangsúlyozzák, hogy prioritásai között szerepel „a béke, a harmónia és a tolerancia megerősítése, amelyek az emberi lét megingathatatlan alapelvei”. Továbbá foglalkozik azzal a témával, hogy „az emberek vallásos érzelmeit felhasználják a konfliktusok és ellenségeskedések kiélezése érdekében”.

II. János Pál Kazahsztánban

2001 szeptemberében II. János Pál kazahsztáni látogatása alkalmával a zsúfolásig megtelt Függetlenség terén kijelentette, hogy az országnak az a „küldetése”, hogy „híd legyen a vallások, nemzetek és kontinensek között”.

Forrás: Vatican News

image_pdfCsatlakozz a misszióhoz! Töltsd le és terjeszd.
Olvasás folytatása

Kövess minket Facebookon is!

Hírdetés Támogasd adód 1%-val a Katolikus.mát!

Népszerű