fbpx
Connect with us

Az Istent keresőknek minden a javukra válik :)

Ferenc pápa

Ferenc pápa: A Szentlélek különbözőségekből teremt egységet

Sokszínűségből harmóniát teremt a Lélek - Fotó: Vatican Media

A Szentlélek teszi élővé bennünk Jézust, nélküle felfeslik a keresztény élet. Az ő általa megteremtett béke olyan, mint a tenger mélye, amely mindig nyugodt, a felszínén dúló vihar ellenére is – fejtette ki Ferenc pápa Pünkösdvasárnap mondott homíliájában.

A Lélek hozzánk közel álló személy, aki összhangot teremt életünkben, mert ő maga az összhang a világ teremtésétől kezdve. A Szentlélek kiáradásának ünnepén a pápa az egyház és a világ békéjéért imádkozott.

A Szentlélek nem egy elvont dolog, hanem konkrét Személy

Pünkösd a tanítványok számára ötven bizonytalanságban eltelt nap után érkezett el. Egyrészt örömmel telve látták és hallgatták a Feltámadt Jézust, még ettek is vele együtt. Másrészt még nem küzdötték le kételyeiket és félelmeiket, zárt ajtók mögött gyűltek össze (vö. Jn 20,19.26). Azután megérkezik a Szentlélek és aggodalmaik eltűnnek. Az Apostolok már nem félnek a letartóztatástól, a haláltól, hirdetik Jézust minden népnek, elindulva ismeretlen határok felé. Azelőtt szinte soha nem beszéltek nyilvánosan, most „nyíltan és merészen” (parresia) szólnak mindenkihez. A tanítványokat megújította a Lélek ifjúsága, átalakította őket egy öröm, amely révén újjászülettek. A Lélek ugyanis nem egy elvont dolog, hanem a legkonkrétabb, hozzánk legközelebb álló Személy, aki összhangot hoz életünkbe, mert ő maga az összhang.

Összhang az ember szívében

A tanítványok története megmutatja: nem elég, ha látjuk a Feltámadt Krisztust, ha nem fogadjuk Őt be szívünkbe. Jézus, amikor találkozik övéivel, ezt ismétli: „Békesség nektek!” (Jn 20, 19.21) és nekik adja a Szentlelket. A béke nem abból áll, hogy megoldjuk a külső problémákat. Isten nem veszi el övéitől a megpróbáltatásokat és az üldöztetéseket. Abból áll, hogy befogadjuk a Szentlelket. Ez a béke a szívet a mély tengerhez teszi hasonlóvá, amely mindig nyugodt, még akkor is, amikor felszínét hullámok korbácsolják. Olyan mély ez az összhang, hogy még az üldöztetéseket is boldogságokká tudja átalakítani.

A Szentlélek nélkül felfeslik a keresztény élet

Ma, a sietségben, amelyet korunk ránk kényszerít, úgy tűnik, hogy az összhang a háttérbe szorul: a szüntelen idegesség következtében mindenre rosszul reagálunk, gyors megoldásokat keresünk. Tabletták, újabb és újabb érzelmek helyett azonban mindenekelőtt a Szentlélekre van szükségünk: Ő tesz rendet a kapkodásban. Ő a béke a nyugtalanságban, a bizalom az elbátortalanodásban, öröm a szomorúságban, ifjúság az öregségben, bátorság a megpróbáltatások idején. Ahogy ma Szent Pál mondja, megakadályozza, hogy ismét félelemben éljünk, mert érezteti velünk, hogy szeretett gyermekek vagyunk, megkaptuk a „fogadott fiúság” lelkét (vö. Róm 8,15). A Vigasztaló Szentlélek az, aki átadja nekünk Isten gyöngédségét. A Lélek nélkül felfeslik a keresztény élet. A Lélek nélkül Jézus a múlt személye marad, a Lélekkel ma élő ember. A Lélek nélkül a szentírás holt betű, a Lélekkel az élet Szava. A kereszténység Lélek nélkül örömtelen moralizmus; a Lélekkel maga az élet.

A Szentlélek a különbözőségekből egységet teremt

A Szentlélek az emberek között is megteremti az összhangot, egyházzá tesz bennünket, különböző részekből egyetlen, harmonikus épületet alkot. Ezt jól elmagyarázza Szent Pál, amikor az egyházról szólva gyakran ismétli a „különfélék” szót. „Különfélék a lelki szolgálatok, különfélék a tevékenységek, különfélék a szolgálatok” (vö. 1Kor 12,4-6). A Szentlélek fantáziával osztja szét adományait, anélkül, hogy szabványosítana. A különbözőségekből kiindulva épít egységet. Ezt teszi a teremtéstől kezdve, mert specialistája annak, hogy a káoszt kozmosszá alakítsa az összhang révén. Specialista abban, hogy különbözőséget, gazdagságot teremtsen, de ugyanakkor a különbözőségek teremtője adja meg a különbözőség egységét is. Egyedül csak Ő tudja megcsinálni ezt a két dolgot!     

Az egység Lelke újítsa meg egyházunkat

A mai világban az összhang hiánya valóságos megosztásokat okozott: van, aki sokkal, van, aki semmivel sem rendelkezik. Van, aki arra törekszik, hogy száz évig éljen, van, aki meg sem tud születni. A számítógépek korában távol állunk egymástól: több a „közösségi”, de kevesebb a szociális. Szükségünk van az egység Lelkére, hogy megújítson bennünket, mint egyház, mint Isten népe és mint testvéri emberiség. Fennáll mindig annak a kísértése, hogy „fészkeket” építsünk, saját csoportunk körül gyűljünk össze, allergikusak vagyunk minden fertőzésre. A fészektől csak egy lépés a szekta: hányszor fogalmazzuk meg önazonosságunkat valaki vagy valami ellen! A Szentlélek azonban összekapcsolja a távolállókat, visszavezeti a szétszóródottakat. A Lélek alakítja az egyházat és a világot, mint gyermekek és testvérek helyeit. Gyermekek és testvérek – ezek főnevek, amelyek előbb jönnek minden melléknévvel szemben. Ma divatos dolog jelzőket használni, sajnos sértegetni is. Nem jól élünk, ha a rosszra rosszal válaszolunk, ha áldozatból hóhérrá válunk. Aki a Lélek szerint él, békét visz oda, ahol viszály van, egyetértést, ahol konfliktus dúl. A spirituális emberek jóval válaszolnak a rosszra, szelídséggel az arroganciára, jósággal a rossz cselekedetekre, csönddel a lármára, imával a pletykára, mosollyal a csüggedésre.

Minden nap imádkozzunk a Szentlélekhez

Ahhoz, hogy megízleljük a Lélek összhangját, az ő tekintetét kell a miénk elé helyeznünk. Akkor megváltoznak a dolgok: a Lélekkel az egyház Isten szent népe, a küldetés ránk ragadó öröm, a többiek testvérek, akiket ugyanaz az Atya szeret. A Lélek nélkül az egyház egy szervezet, a misszió propaganda, a szeretetközösség erőlködés. A Szentlélek az egyház első és utolsó szükséglete – idézte Ferenc pápa Szent VI. Pált (1972. november 29, általános kihallgatás). Szent Bonaventura szerint pedig „eljön oda, ahol szeretik, ahová meghívják, ahol várják”. Imádkozzunk hozzá minden nap – mondta a pápa, majd a következő fohásszal zárta le pünkösdvasárnapi homíliáját: „Szentlélek, Isten összhangja, te a félelmet bizalommá és a bezártságot adománnyá alakítod át, jöjj el hozzánk. Add meg nekünk a feltámadás örömét, a szív örökös ifjúságát. Szentlélek, a mi összhangunk, aki belőlünk egy testet alkotsz,  áraszd ki békédet az egyházban és a világon. Tégy minket az egyetértés munkásaivá, a jó magvetőivé, a remény apostolaivá”.

Vertse Márta – Vatican News

Klikkelj a hozzászóláshoz

Leave a Reply

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Kapcsolódó...

Ferenc pápa

Vasárnap délben, az Úrangyala elimádkozása után Ferenc pápa bejelentette, hogy szeptember 30-án konzisztóriumot tart, amelyen 21 új bíborost nevez ki. Bejelentését megelőzően sürgette a...

Ferenc pápa

Isten azáltal nyilatkoztatja ki magát, hogy ingyenes és üdvözítő szeretetével megszabadítja és meggyógyítja az embert – tanította Ferenc pápa vasárnap délben, az Úrangyala elimádkozása...

Aktuális

A CNA híradása szerint Vatikán nyilvánosságra hozta az októberi Szinodalitásról szóló szinódus soron következő közgyűlésén részt vevők nevét, köztük olyan laikusokat is, akik először...

Ferenc pápa

Ferenc pápa videoüzenetet küldött egy súlyosan beteg, halála előtt álló portugál lánynak. Edna Rodrigues nyolc éve küzd betegségével, és pár napja közölték vele, hogy...