Lépj kapcsolatba velünk

Imádságok

Ferenc pápa augusztusi imaszándéka: a családokért

Közzétéve

A családokról szólva gyakran eszembe jut egy kép: a kincs. A jelenlegi élet ritmusa, a stressz, a munka nyomása és az intézmények részéről a kevés figyelem veszélybe sodorhatják a családokat.

Nem elegendő beszélni fontosságukról: konkrét intézkedéseket kell előmozdítani és fejleszteni kell szerepüket a társadalomban megfelelő családpolitikával.

Imádkozzunk együtt Jézushoz, hogy a nagy gazdasági és politikai döntések védelmezzék a családokat, mint az emberiség kincsét.

(Vatican News)

Mondd el a véleményedet, szólj hozzá a cikkhez. (Facebook fiók szükséges.)

Imádságok

Assisi Szent Ferenc Imája

Közzétéve

Szerző:

Fotó: YouTube

Uram, adj türelmet,
Hogy elfogadjam amin nem tudok változtatni,
Adj bátorságot, hogy megváltoztassam,
Amit lehet, és adj bölcsességet,
Hogy a kettő között különbséget tudjak tenni.

Uram, tégy engem békéd eszközévé,
hogy szeressek ott, ahol gyűlölnek,
hogy megbocsássak ott, ahol megbántanak,
hogy összekössek, ahol széthúzás van,
hogy reménységet keltsek, ahol kétségbeesés kínoz,
hogy fényt gyújtsak, ahol sötétség uralkodik,
hogy örömet hozzak oda, ahol gond tanyázik.

Ó Uram, segíts meg, hogy törekedjem,
nem arra, hogy megvigasztaljanak, hanem hogy én vigasztaljak,
nem arra, hogy megértsenek, hanem arra, hogy én megértsek,
nem arra, hogy szeressenek, hanem hogy én szeressek.

Mert aki így ad, az kapni fog,
aki elveszíti magát, az talál,
aki megbocsát, annak megbocsátanak,
aki meghal, az fölébred az örök életre.
Ámen.

Mondd el a véleményedet, szólj hozzá a cikkhez. (Facebook fiók szükséges.)
Olvasás folytatása

Ferenc pápa

Ferenc pápa szeptemberi imaszándéka

Közzétéve

Szerző:

Ferenc pápa szeptemberi imaszándéka:

hogy az afrikai kontinens fiataljai hozzáférhessenek a tanuláshoz és a munkához saját országukban. A Szentatya ehhez kapcsolódó videoüzenetét szeptember 4-én tették közzé.

Az imaszándékról készült videóban Ferenc pápa rámutat: Afrika egy gazdag földrész, és a legnagyobb érték, amivel rendelkezik, a fiatalok. A fiataloknak választaniuk kell: vagy hagyják, hogy a nehézségek legyőzzék őket, vagy lehetőségekké alakítják a nehézségeket.

A leghatékonyabb út a megsegítésükre az oktatásuk támogatása. Ha egy fiatalnak nincs lehetősége tanulni, milyen jövő vár rá? Imádkozzunk, hogy az afrikai kontinens fiataljai hozzáférhessenek a tanuláshoz és a munkához saját országukban!

(Vatikán News)

Mondd el a véleményedet, szólj hozzá a cikkhez. (Facebook fiók szükséges.)
Olvasás folytatása

Imádságok

Imádság a katolikus anyaszentegyházért

Közzétéve

Szerző:

Forrás: crosswalk.com

Úgy tűnik, a jóságos Isten azt kívánja tőlünk, hogy mind mélyebben higgyünk az ima hatásosságában. Úgy kell az imába menekülnünk, mint végső reményünkbe. A végső reménység sohasem csal meg. Nincs nagyobb két imára kulcsolt kéznél. (Journet bíboros)

Imádkozhatunk a katolikus egységért, testvéri szeretetért, Egyházunkhoz való hűségünkért.

Imádkozhatunk, hogy a katolikus egysége megmaradjon, hogy testvéri szeretet valósuljon meg köztünk, hogy egymás felé figyelemmel és felelősséggel forduljunk, hogy segítsünk őszinte szeretettel a lelki és testi gondokkal küszködőkön, hogy a családok az egyház hű tagjai legyenek, hogy a fiatalok ragaszkodjanak az egyházi hagyományokhoz.

Imádkozhatunk Szentatyáért, püspökökért, lelkipásztorokért, hívekért, Magyar Katolikus Egyházért, missziókért, szerzetesekért, egyházközségünkért, egyházban szolgálatot teljesítőkért (kórházakban, iskolákban, plébánián dolgozókért).

 

Ima a Pápáért

Ó, Jézus, az Egyház Ura és Királya!
Szent jelenlétedben megújítom földi helytartód, a pápa iránti feltétlen hűségemet. Általa mutatod nekünk a biztos és világos utat, melyet a zűrzavar, nyugtalanság és békétlenség közepette követnünk kell. Erősen hiszem, hogy általa kormányzol, tanítasz és megszentelsz minket, és hogy az ő nyájaként alkotjuk az igaz Egyházat, mely egy, szent, katolikus és apostoli.
Add kegyelmedet, hogy hűséges gyermekeként szeressem, megéljem és továbbadjam tanítását. Óvd életét, világosítsd meg értelmét, növeld lelki erejét, védd meg a rágalmakkal és a gonoszsággal szemben. Csendesítsd a hűtlenség és engedetlenség romboló szeleit, és add, hogy az ő vezetésével Egyházad egységes és állhatatos maradjon a hitben és a cselekedetekben, és megváltó műved eszköze legyen. Ámen.

Egyházunkért – Taizei imádság

Vezesd Egyházadat az Evangélium útján, add, hogy Szentlelked által a vendégszeretet helye legyen.
Imádkozzunk azokért, akik elnyomottak, idegenek és magányosok megsegítésén fáradoznak.
Add, hogy az Egyház a közösség kovásza legyen, a te fényed ragyogjon föl rajta.
Add, hogy Egyházadban a testvéri szeretet jelei lehessünk!
Add, hogy Egyházad állandóan megújuljon az Ige és az Eucharisztia asztalánál.
Imádkozzunk a keresztényekért, hogy fáradhatatlanul keressék a látható egységet.
Imádkozzunk a keresztényekért, hogy mindig nyitottak maradjanak mindenki felé, és így a kiengesztelődés kovászává legyenek az emberiség nagy családjában.
Imádkozzunk azokért, akik az Egyházban szolgálatot végeznek, hogy az Evangélium hűséges tanúiként éljenek.
Imádkozzunk mindazokért, akik Krisztusért üldözést szenvednek, és mindazokért, akik az igazságot keresik.
Imádkozzunk mindannyiunkért, akik itt összegyűltünk, hogy mindig figyelmesek legyünk a ránk bízottak felé.
Add, hogy világosságot és bátorságot találjunk az Egyház titokzatos közösségében.
Istenünk, Atyánk, te összegyűjtesz minket Egyházad közösségébe, add, hogy szeretetedből éljünk!
Add meg az egész földön elterjedt Egyházad egységét.

Hála ima Egyházamért

URAM, boldogság tölt el, hogy az Egyházadhoz tartozom.
Ellenségeid két évezred óta mindent megtettek, hogy megtörjék Egyházadat. Fenyegették, gyalázták, pusztították.. Az Egyház azonban erősebben áll, mint valaha.
Uram, örömmel látom, hogy az Egyház felé tekintenek azok, akik ma az igaz békét keresik. Ezekben a zavaros időkben ő az igazság legerősebb bástyája. Világítótoronyként sugároz igazságot és szeretetedet az egész világra, mert te alapítottad, aki maga vagy az igazságosság és a szeretet.
Uram, örömmel nézek mindazokra, akik az Egyház iránti hűségüket vérükkel pecsételték meg. Az Egyház legszebb dísze a szentek hatalmas serege, akiknek emlékezetét napról napra ünnepeljük a liturgiában.. Az ifjúság adta többek között Tarzícuszt, Ágnest, Imrét, Berchmans Jánost, Alajost, Szaniszlót, Mária Gorettit, Szávió Domonkost és Maximilián Kolbét, akik életüket is feláldozták.
Uram, örömmel kapcsolódok közösségbe azokkal, akikkel együtt élek az Egyházban. Büszke vagyok, hogy ugyanaz a hitem, mint oly sok katolikus tudósnak, írónak és az emberiség számos jótevőjének. Egy a hitünk, ugyanazoknak a parancsoknak engedelmeskedünk, ugyanazokat az imákat mondjuk, ünnepeljük UGYANAZT AZ ÁLDOZATOT, és ugyanazokban a szentségekben részesülünk.
Boldogít az a tudat, hogy minden vasárnap, mindenütt az egész világon összegyűlnek a hívek milliói oltárod körül. És velem együtt ugyanazt az áldozatot ajánlják az Atyának az Egyház egységében.
Boldog vagyok, hogy szentségeidben egy vagyok munkásokkal, háziasszonyokkal, gyerekekkel, öregekkel és minden rendű és rangú emberekkel. És tudom, hogy a missziókban minden fajú és szintű velem együtt egy Atyához imádkozik. Mert az EGYHÁZ egyesít bennünket minden faj és osztály fölött.
Igen Uram, boldog vagyok, hogy az Egyházhoz tartozom. Amen.

Forrás: Szolgáló hittan

Mondd el a véleményedet, szólj hozzá a cikkhez. (Facebook fiók szükséges.)
Olvasás folytatása

Népszerű