fbpx
Connect with us

Az Istent keresőknek minden a javukra válik :)

Ferenc pápa

Ferenc pápa katekézise: A szegényekkel való osztozás azt jelenti, hogy gazdagítjuk egymást

Fotó: Vatikán Media

Augusztus 19-én délelőtt a Szentatya immár a harmadik katekézisét tartotta „a világ gyógyításáról.” Elmélkedésének központi gondolata a szegények előnyben részesítése és a szeretet erénye volt.

Ferenc pápa teljes katekézisének fordítását közreadjuk.

Kedves testvérek, jó napot kívánok!

A világjárvány rámutatott a szegények nehéz helyzetére és a világban uralkodó nagy egyenlőtlenségre. És a vírus bár nem tesz kivételt az emberek között, pusztító útja során nagy egyenlőtlenségeket és sokféle hátrányos megkülönböztetést talált. Sőt növelte is őket!

A világjárványra adott válasz tehát kettős. Egyrészt feltétlenül szükséges megtalálni a gyógymódot egy kicsi, de szörnyű vírusra, mely térdre kényszeríti az egész világot.

Másrészt egy nagy vírusra kell gyógymódot találnunk, a társadalmi igazságtalanságnak, az egyenlőtlen lehetőségeknek, a peremre szorításnak és a leggyengébbek védelme hiányának vírusára.

Ebben a kettős gyógyító válaszban jelen kell lennie egy olyan döntésnek, amely az evangélium szerint nem hiányozhat, ez pedig a szegények előnyben részesítése (vö. Evangelii gaudium apostoli buzdítás, 195.). Ez nem politikai döntés; sem ideológiai döntés, sem pártos döntés. A szegények előnyben részesítése az evangélium középpontjában áll. Jézus volt az első, aki ezt tette; hallottuk a Korintusiaknak írt levélből vett szakaszban, melyet a kihallgatás elején felolvastak [2Kor 8,1–2.9]. Ő, mivel gazdag volt, szegénnyé lett, hogy gazdagítson bennünket. Egy lett közülünk, és az evangélium középpontjában, Jézus örömhír-hirdetésének középpontjában ezért van ez a döntés.

Maga Krisztus, aki Isten, kiüresítette önmagát, hasonlóvá vált az emberekhez; és nem kiváltságos életet, hanem szolgai állapotot választott (vö. Fil 2,6–7). Azáltal, hogy szolga lett, semmivé tette önmagát. Egyszerű családban született, és kézművesként dolgozott. Prédikáló tevékenységének kezdetén bejelentette, hogy Isten országában a szegények boldogok (vö. Mt 5,3; Lk 6,20; Evangelii gaudium, 197.). A betegek, a szegények, a kirekesztettek között volt, Isten irgalmas szeretetével fordult feléjük (vö. Katolikus Egyház katekizmusa, 2444.). Sokszor tisztátalannak ítélték, mert odament a betegekhez, a leprásokhoz, akik a korabeli törvény szerint tisztátalanok voltak. Kockázatot vállalt annak érdekében, hogy közel álljon a szegényekhez.

Ezért Jézus követőit arról lehet felismerni, hogy közel állnak a szegényekhez, a kicsinyekhez, a betegekhez és a rabokhoz, a kirekesztettekhez, az elfeledettekhez, az élelmet és ruhát nélkülözőkhöz (vö. Mt 25,31–36; Katolikus Egyház katekizmusa, 2443.). Elolvashatjuk azt a híres szentírási szakaszt a mércéről, amely alapján mindannyian megítéltetünk. Mindannyian megítéltetünk! Ez Máté evangéliumának a huszonötödik fejezete. Ez a keresztény hitelesség kulcskritériuma (vö. Gal 2,10; Evangelii gaudium, 195.).

Egyesek tévesen azt gondolják, hogy csak kevés ember feladata, de valójában az egész Egyház küldetése

– mondta Szent II. János Pál (vö. Szent II. János Pál: Sollicitudo rei socialis enciklika, 42.). „Minden keresztény személy és közösség arra hivatott, hogy Isten eszköze legyen a szegények felszabadításában és támogatásában” (Evangelii gaudium, 187.).

A hit, a remény és a szeretet szükségszerűen arra ösztönöz bennünket, hogy a leginkább rászorulókat részesítsük előnyben [1.], és ennek meg kell haladnia az amúgy szükséges segítségnyújtást is (vö. Evangelii gaudium, 198.). Azt is magában foglalja ugyanis, hogy együtt járunk velük, engedjük, hogy ők evangelizáljanak minket, akik jól ismerik a szenvedő Krisztust, és engedjük magunkat „megfertőzni” az ő megmenekülési-üdvözülési tapasztalatuktól, bölcsességüktől és kreativitásuktól (vö. uo.).

A szegényekkel való osztozás azt jelenti, hogy gazdagítjuk egymást.

És ha vannak beteg társadalmi struktúrák, amelyek megakadályozzák őket, hogy a jövőről álmodjanak, akkor együtt kell dolgoznunk azon, hogy meggyógyítsuk és megváltoztassuk azokat (vö. uo., 195). És Krisztusnak a szeretete vezet el bennünket ehhez, aki a végsőkig szeretett bennünket (vö. Jn 13,1), és az ő szeretete elér a határokig, a peremterületekig, az egzisztenciális határvonalakig. A perifériák középpontba helyezése azt jelenti, hogy életünket Krisztusra összpontosítjuk, aki „szegénnyé tette önmagát” értünk, hogy „szegénysége által” gazdaggá tegyen bennünket (2Kor 8,9). [2.]

Mindannyian aggódunk a világjárvány társadalmi következményei miatt. Mindannyian. Sokan vissza akarnak térni a normális rendhez, és folytatni akarják a gazdasági tevékenységeket. Rendben, de ez a „normálisság” nem terjedhet ki a társadalmi igazságtalanságokra és a környezetrombolásra. A világjárvány válság, és egy válságból nem kerülünk ki ugyanolyanként: vagy jobbakként, vagy rosszabbakként jövünk ki belőle. Jobbakként kellene kijönnünk belőle, hogy javítsunk a társadalmi igazságtalanságokon és a környezetromboláson. Ma lehetőségünk van arra, hogy valami másfélét építsünk. Például a szegények átfogó fejlődésének gazdaságát segíthetjük elő, nem pedig a segélyezésen alapuló rendszert. Ezzel nem akarom elítélni a támogatást, a segítségnyújtó intézményes tettek fontosak. Gondoljunk az önkéntességre, amely az olasz Egyház egyik legszebb struktúrája! De tovább kell lépnünk, és a problémákat kell megoldanunk, melyek segítségnyújtásra késztetnek bennünket.

Olyan gazdaságra van szükség, amely nem él olyan gyógymódokkal, amelyek valójában mérgezik a társadalmat, mint például a tisztességes munkahelyek teremtésétől elszakított teljesítménynövelés (vö. Evangelii gaudium, 204).

Ez a fajta nyereség el van választva a reálgazdaságtól, attól, aminek a köznapi ember számára előnyösnek kellene lennie (vö. Laudato si’ enciklika, 109.), és nemegyszer közömbösnek bizonyul a közös otthonnak okozott károk iránt. A szegények előnyben részesítése, ez az erkölcsi-társadalmi követelmény, mely Isten szeretetéből fakad (vö. Laudato si’, 158.), arra indít, hogy egy olyan gazdaságot gondoljunk el és tervezzünk meg, amelyben az emberek, különösen a legszegényebbek vannak a középpontban. De arra is ösztönöz bennünket, hogy úgy tervezzük meg a vírusból való kigyógyítást, hogy azoknak adunk elsőbbséget, akiknek leginkább szükségük van rá.

Szomorú lenne, ha a koronavírus elleni védőoltás során a leggazdagabbakat részesítenék előnyben!

Szomorú lenne, ha ez a védőoltás ennek vagy annak a nemzetnek a tulajdona lenne, és nem egyetemes, nem mindenki számára elérhető lenne! És milyen botrány lenne, ha minden anyagi támogatás, melyet figyelemmel kísérhetünk – túlnyomórészt közpénzekből – olyan iparágak megsegítésére összpontosítana, amelyek nem járulnak hozzá a kirekesztettek bevonásához, az utolsók boldogulásának elősegítéséhez, a közjóhoz vagy a teremtés gondozásához (uo.). Ezek olyan kritériumok, amelyek alapján kiválaszthatjuk, mely iparágakat kell segíteni: azokat, amelyek hozzájárulnak a kirekesztettek bevonásához, az utolsók boldogulásának elősegítéséhez, a közjóhoz és a teremtés gondozásához. Négy kritérium.

Ha a vírus ismét egy a szegények és a legkiszolgáltatottabbak számára igazságtalan világban kezdene erősebben terjedni, akkor meg kell változtatnunk ezt a világot.

Jézus példáját követve kell ma cselekednünk – ő az átfogó isteni szeretet orvosa, vagyis a testi, társadalmi és lelki gyógyulásé (vö. Jn 5,6–9), ő ugyanis így gyógyított –, hogy gyógytani tudjuk a kicsi, láthatatlan vírusok okozta világjárványokat, és hogy gyógyítani tudjuk azokat, amelyeket a nagy és látható társadalmi igazságtalanságok okoznak. Azt javaslom, hogy ezt Isten szeretetéből kiindulva tegyük, a perifériákat helyezve középpontba, és az utolsókat az első helyre. Ne felejtsétek el azt a mércét, amely alapján megítéltetünk majd: Máté huszonötödik fejezete. Váltsuk ezt gyakorlattá a járvány utáni újrakezdés során. És ebből a reménybe lehorgonyzott és a hiten alapuló konkrét szeretetből egy egészségesebb világ lesz lehetséges! Ellenkező esetben rosszabb helyzetben kerülünk ki a válságból. Segítsen bennünket az Úr, és adjon erőt ahhoz, hogy jobbakként jöjjünk ki, és meg tudjunk felelni a mai világ igényeinek!

JEGYZETEK
[1.] Vö. HITTANI KONGREGÁCIÓ: Instrukció a „felszabadítási teológia” néhány aspektusáról (1984), 5.
[2.] XVI. BENEDEK: Megnyitó beszéd a Latin-amerikai és Karib-térségi püspökök ötödik általános konferenciáján (2007. május 13.), 3.

Forrás: Magyar Kurír

Klikkelj a hozzászóláshoz

Leave a Reply

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Kapcsolódó...

Ferenc pápa

Vasárnap délben, az Úrangyala elimádkozása után Ferenc pápa bejelentette, hogy szeptember 30-án konzisztóriumot tart, amelyen 21 új bíborost nevez ki. Bejelentését megelőzően sürgette a...

Ferenc pápa

Isten azáltal nyilatkoztatja ki magát, hogy ingyenes és üdvözítő szeretetével megszabadítja és meggyógyítja az embert – tanította Ferenc pápa vasárnap délben, az Úrangyala elimádkozása...

Aktuális

A CNA híradása szerint Vatikán nyilvánosságra hozta az októberi Szinodalitásról szóló szinódus soron következő közgyűlésén részt vevők nevét, köztük olyan laikusokat is, akik először...

Ferenc pápa

Ferenc pápa videoüzenetet küldött egy súlyosan beteg, halála előtt álló portugál lánynak. Edna Rodrigues nyolc éve küzd betegségével, és pár napja közölték vele, hogy...