fbpx
Connect with us

Az Istent keresőknek minden a javukra válik :)

Ferenc pápa

Ferenc pápa nagyszerdai katekézise: A kereszt a reménységünk forrása

Fotó: Vatican Media

A Szentatya az apostoli buzgóságnak szentelt katekézis-sorozatát megszakítva – Nagyszerdára tekintettel – ezúttal Krisztus szenvedéstörténetének néhány vonásáról elmélkedett. „A kereszt a reménységünk forrása” című katekézisében a lepecsételt sír, a keresztrefeszített és lemeztelenített Krisztus sebeinek jelentőségét hangsúlyozta, mert minden látszat ellenére a véget jelentő lezárt sír és sebhelyek adják mindmáig reménységünk forrását.

Ferenc pápa katekézise kezdetén a virágvasárnapi passióra utalt vissza, mely ezekkel a szavakkal végződik: „Lepecsételték a követ” (Mt 27,66). Ezzel minden befejezettnek tűnik. Jézus tanítványai számára ez a szikla a remény végső pontját jelenti. A Mestert keresztre feszítették, a legkegyetlenebb és legmegalázóbb módon megölték, a városon kívül egy bitófára szegezték. A teljes kudarc miatt a tanítványok elcsüggednek, de ez az érzés a mai kortól sem idegen, melyben olyan nagy közömbösséget lehet tapasztalni Isten iránt. És mennyi rossz van a világban, háborúk…! Ennek ellenére felbukkan az érzés, mintha az elmúlt idők jobbak lettek volna, és manapság sem a világban, talán még az Egyházban sem mennének úgy a dolgok, mint régen. Vagyis a remény mintha még ma is le lenne pecsételve a bizalmatlanság köve alatt. E bevezető után kérdezte meg a pápa, hogy hol van most a mi élő reménységünk.

A tanítványokban a kereszt képe maradt meg, ahol minden véget ért. Ott volt mindennek a vége. De nem sokkal ezután éppen a keresztben fedeztek fel egy új kezdetet. Az Istenbe vetett reménység így csírázik ki, születik meg és születik újjá csalódott várakozásaink sötét lyukaiban. Ez lesz az a remény, az igazi, mely viszont többé soha nem csal meg. Gondoljunk csak a keresztre, mely a legszörnyűbb kínzóeszközből a szeretet legnagyobb jelévé lett. A halál fája az élet fájává vált. Mindez arra emlékeztet bennünket, hogy Isten kezdetei gyakran a mi életünk végpontjaiból indulnak ki. Éppen ezért tekintsünk ma a keresztfára, hogy remény fakadjon bennünk, az a mindennapi, néma és alázatos erény, mely állva tart minket és segít előrehaladni. Erre ma éppúgy szükség van, mint régen – állapította meg a pápa és felidézte, hogy amikor még régi egyházmegyéjében szabadon járhatott-kelhetett, mennyi szomorú arcú embert látott. A remény ezért is kell, hogy meggyógyítsa ezt a sok szomorúságot. Éppen ezért tekintsünk a Feszületre, amelyen a ruhátlan Jézust látjuk, mezítelenül, megsebesítve és megkínozva. Ez mindennek a vége? De nem,  mert éppen ott van a reményünk! – emelte ki a Szentatya.

Ferenc pápa a reménység két vonását szemlélte a megfeszített képén. Megfosztják Jézust a ruháitól, sorsot vetnek rá, de benne ott van a levetkőzött Isten, aki hagyja, hogy mindentől megfosszák. Ám a megaláztatásnak ez az útja lesz egyúttal a megváltás útja. Isten így győzedelmeskedik a mi látszat-megjelenéseink felett. Nekünk ugyanis nehezünkre esik lecsupaszítani magunkat és így kimondani az igazat, mert mindig igyekszünk elleplezni az igazságot. És mert nem szeretjük az igazságot, a külsőségekbe öltözködünk, maszkokkal és sminkeléssel. A ruhátlan Jézus arra emlékeztet, hogy a remény a rólunk szóló igazsággal születik újjá, amikor igazat mondunk, amikor elhagyjuk a kétszínűséget. Néha annyira hozzászokunk a hamis beszédhez, mintha a hamisságok igazságok lennének és végül megmérgeznek minket a saját hamisságaink. Éppen ezért kell visszatérni a szívhez, a lényegeshez, levetve sok haszontalan dolgot, melyek a reménység pótlékai. Egyszerűségre van szükségünk, hogy újra felfedezzük a józanság, a lemondás értékét, hogy megtisztítsuk magunkat attól, ami beszennyezi a szívet. Hasznos ennek jegyében átfésülni a ruhatárainkat, megválni a felesleges dolgainktól és azokat a szegényeknek eljuttatni. Tegyük meg ezt lelkiekben is, válogassuk át lelki gardróbjainkat és szabaduljunk meg a haszontalan dolgainktól. Térjünk vissza az egyszerűséghez, a valós dolgokhoz, amikhez nem kell smink  – ajánlotta Ferenc pápa.

A Feszületre szegezett tekintet másodjára a megsebzett Jézust szemléli. Kezét-lábát szögek verték át, oldalát megnyitották és a test sebeihez hozzáadódnak még a lélek sebei is: Jézust magára hagyják, elárulják, kiszolgáltatják és megtagadják az övéi, a barátai, sőt még a tanítványai is, a vallási és polgári hatóságok pedig kiközösítik és végül megtapasztalja az Istentől elhagyatottságot is. Neve a kereszten, hogy ő „zsidók királya” merő gúny, hisz gonosztevők közt függ. Végeredményben Jézus testben és lélekben egyaránt megsebesült. Mindez hogy segíti a mi reményünket? – kérdezte a pápa. Válaszában arra mutatott rá, hogy mi is mindannyian sebzettek vagyunk, sokszor rejtett sebekkel, melyeket szégyenből rejtegetünk. Mindenki viseli a múltbeli döntések, a félreértések, régről megmaradt fájdalmak sebhelyeit. Isten azonban nem rejti el szemünk elől azokat a sebeket, amelyek testét és lelkét átszúrták. Megláttatja velünk Húsvétkor, hogy új „átmenet” nyílik, hogy a sebek  fény-lyukakká lesznek, ahogy Jézus a kereszten senkit nem vádolt, hanem mindenkit szeretett és megbocsátott azoknak, akik bántották. Így változtatja a rosszat jóvá és így alakítja át a fájdalmat szeretetté. A lényeg nem az, hogy az élet kicsit vagy sokat bánt, hanem az, hogy mit tudunk kezdeni a sebeinkkel, melyek nyomot hagynak testben és lélekben. Mert vagy hagyom, hogy megfertőződjenek haragtól és szomorúságtól, vagy egyesítem azokat Jézus sebeivel, hogy az én sebeim is fényességessé váljanak.

Sebeink a remény forrásaivá válhatnak, ha önsajnálat vagy elrejtés helyett inkább letöröljük mások könnyeit. Ha a harag táplálása helyett arról gondoskodunk, ami másoknak hiányzik, ha önmagunk feletti tépelődés helyett inkább a szenvedők felé fordulunk és ha a mások szeretetére szomjazásunk helyett inkább kioltjuk azokat, akiknek szükségük van ránk. Ezekben a szent napokban lépjünk közel a Feszülethez – kérte a Szentatya. Álljunk eléje, a ruhátlan Jézus elé, hogy igazságot tegyünk magunkról, eltávolítva a feleslegeset. Nézzünk e Megsebzettre és helyezzük sebeinket az övébe. Engedjük, hogy Jézus újjászülje a reményeinket – zárta nagyszerdai katekézisét Ferenc pápa.   

Forrás: Vatican News

Klikkelj a hozzászóláshoz

Leave a Reply

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Kapcsolódó...

Vasárnapi ráhangoló

Az Újszövetség szerint az Úr napja: húsvét vasárnapja, amelyen Jézus feltámadt (Máté 28,1; Márk 16,2; Lukács 24,1; János 20;1 stb.), ezért a keresztény egyházak...

Lelkiség

Jézus tanítványainak kudarca a mi kudarcainkat visszhangozza hitben és szeretetben. „Valaki megszólalt a tömegből: „Mester, elhoztam hozzád a fiamat, akit néma lélek szállt meg....

Életmód

Ha alázatosabbak leszünk, az erőt ad. Kevin Vost pszichológus osztja meg új könyvében, hogy miért és hogyan van ez így. Amikor arra kérték meg...

Ferenc pápa

Vasárnap délben, az Úrangyala elimádkozása után Ferenc pápa bejelentette, hogy szeptember 30-án konzisztóriumot tart, amelyen 21 új bíborost nevez ki. Bejelentését megelőzően sürgette a...