fbpx
Connect with us

Az Istent keresőknek minden a javukra válik :)

Ferenc pápa

Ferenc pápa vasárnap délben: Isten, mivel ő szeretet, nem magány, hanem közösség!

Fotó: Vatican Media

Május 30-án, Szentháromság vasárnapján a Szentatya a hármas-egy Isten misztériumáról elmélkedett, melyről azt mondta, hogy bár nehéz felfognunk, mégis mindannyian megélhetjük, ha szeretetben és közösségépítőként élünk.

Ferenc pápának az Angelus elimádkozásakor mondott teljes beszédének fordítását közreadjuk.

Kedves testvéreim, jó napot kívánok!

Ma Istent, az egyetlen Isten misztériumát ünnepeljük. Ez az Isten Atya, Fiú és Szentlélek. Három személy, de egy Isten! Isten az Atya, Isten a Fiú, Isten a Szentlélek, még sincs három Isten! Egyetlen Isten van három személyben. Ezt a misztériumot, a Szentháromságot Jézus Krisztus nyilatkoztatta ki nekünk. Ma ezt a misztériumot ünnepeljük, mert a személyek nem Isten puszta megnevezései, nem! Valóságos személyek, bár különböznek egymástól. Nem Isten kiáradásai – ahogyan egy filozófus mondta –, nem emanációk, nem! Ők személyek! Van az Atya, akihez a Miatyánkban imádkozom; van a Fiú, aki megváltást hozott, megigazulást adott nekem; van a Szentlélek, aki bennünk, az Egyházban lakozik. És ez a misztérium megszólítja a szívünket, mert ott találjuk Szent Jánosnak az egész kinyilatkoztatást összefoglaló kijelentésében: „Szeretet az Isten” (1Jn 4,8.16). Szeretet az Atya, Szeretet a Fiú, Szeretet a Szentlélek. És

mivel szeretet, Isten, bár egy és egyetlen, nem magány, hanem közösség. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek között megvalósuló közösség.

Mert a szeretet lényegénél fogva önajándékozás, s eredeti és végtelen valóságában az Atya az, aki önmagát adja azáltal, hogy életet ad a Fiúnak, aki pedig önmagát adja az Atyának, és kölcsönös szeretetük a Szentlélek, kettejük egységének a köteléke. Nem könnyű megértenünk, de megélhetjük ezt a misztériumot, mindannyian, egész mélyen megélhetjük!

A Szentháromságnak ezt a titkát maga Jézus tárta fel előttünk. Megismertette velünk Istennek mint irgalmas Atyának az arcát; valódi emberként mint Isten Fiát, az Atya Igéjét, az életét értünk adó Üdvözítőt mutatta be magát; és beszélt a Szentlélekről, aki az Atyától és a Fiútól származik, aki az Igazság Lelke, a Paraklétosz Lélek – múlt vasárnap beszéltünk erről a Paraklétosz szóról –, vagyis ő a Vigasztaló és Pártfogó. És Jézus, amikor feltámadása után megjelent apostolainak, elküldte őket, hogy hirdessék az evangéliumot „minden népnek, és kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében” (Mt 28,19).

A mai ünnep tehát arra késztet bennünket, hogy

szemléljük a szeretetnek és a világosságnak ezt a csodálatos misztériumát, amelyből származunk, és amely felé földi utunk tart.

Az evangélium hirdetése és a keresztény misszió egyetlen formája során sem hagyhatjuk figyelmen kívül ezt az egységet, amelyre Jézus hív bennünket: arra hív, hogy egységben legyünk egymással, követve az Atya, a Fiú és a Szentlélek közötti egységet. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül ezt az egységet! Az evangélium szépsége megköveteli, hogy ezt az egységet, bár annyira különbözőek vagyunk, egymással egyetértésben megéljük, és hogy tanúságot tegyünk róla! Ez az egység, merem állítani, a keresztény ember lényegi tulajdonsága: nem egy attitűd, nem egy üres szólam, nem, lényegi tulajdonság, mert ez az egység Isten szeretetéből és irgalmából, a Jézus Krisztustól nyert megigazulásból és a Szentlélek szívünkben való jelenlétéből jön létre.

A Boldogságos Szűz Mária, a maga egyszerűségében és alázatosságában, a Hármas-Egy Isten szépségét tükrözi, mert teljesen befogadta Jézust az életébe. Ő támogassa hitünket; és tegyen bennünket Isten imádóivá és testvéreink szolgálóivá!

*

A Szentatya szavai az Angelus elimádkozása után:

Kedves testvéreim!

Tegnap a spanyolországi Astorgában boldoggá avatták María Pilar Gullón Yturriagát, Octavia Iglesias Blancót és Olga Pérez-Monteserín Núñezt. Ez a három bátor nő, világi hívők, az irgalmas szamaritánust utánozva a háborús sebesültek ápolásának szentelték magukat anélkül, hogy a veszély pillanatában magukra hagyták volna őket, kockázatot vállaltak, és a hitükkel szembeni gyűlöletből ölték meg őket. Dicsérjük az Urat evangéliumi tanúságtételükért! Tapsoljuk meg az új boldogokat!

Július 1-jén találkozom a Vatikánban a Libanonban élő keresztény közösségek legfőbb vezetőivel, hogy egy napot az ország aggasztó helyzetéről való gondolkodásnak szenteljünk, és közösen imádkozzunk a béke és a stabilitás ajándékáért. Ezt a szándékot a harissai kegyhelyen oly tisztelt Istenanya közbenjárására bízom, és már most arra kérlek benneteket, hogy együttérző imátokkal kísérjétek ennek az eseménynek az előkészületeit. Imádkozzatok, hogy derűsebb jövő köszöntsön e szeretett országra!

Ma tartjuk a szklerózis multiplex világnapját, és Olaszországban a nemzeti segélynapot [Giornata nazionale del sollievo]. Hálámat fejezem ki ezekért a kezdeményezésekért; ne feledjük, a közelség „drága balzsam, mely támogatást és vigaszt nyújt a betegségben szenvedőknek” (Üzenet a betegek világnapjára, 2021).

Ma reggel a hívők egy kis csoportját fogadtam, akik elhozták nekem a teljes Biblia fordítását saját nyelvjárásukon. Egyetlen ember csinálta: nyolc évnyi munka! Nyolc kötet, mind dialektusban. És ő, aki jelen volt, elmondta, hogy olvasott, imádkozott és fordított. Szeretném megköszönni kedvességüket, és újfent szeretnélek biztatni benneteket, hogy olvassátok a Bibliát, olvassátok Isten igéjét, hogy erőt merítsetek belőle életetekhez. Arra is ismételten biztatlak benneteket, hogy mindig legyen nálatok az Újszövetség, egy zsebméretű evangélium: a táskátokban, a zsebetekben, hogy a nap bármely órájában olvashassátok. Így találjuk meg Jézust a Szentírásban. Tanuljunk ennek az embernek a példájából, aki nyolc éven át dolgozott azon, hogy ezt megértse. Azt mondta nekem: „Imádkozva készítettem.”

Szeretettel köszöntelek benneteket, akik Rómából, Olaszországból és más országokból érkeztetek! Látom, itt van Kanada, Kolumbia… Imádkoznunk kell Kolumbiáért! Itt van még Lengyelország, és itt vannak további országok is… Üdvözöllek mindnyájatokat! Különösen is a Szent Római Protomártírok plébániájának bérmálkozóit! Üdvözlöm a lengyel zarándokokat, és áldásomat adom a Piekary Śląskie-i Mária-kegyhelyre tartó nagy zarándoklat résztvevőire. És szokás szerint köszöntöm a Szeplőtelen Fogantatás-plébániához tartozó gyerekeket és fiatalokat.

Szép vasárnapot kívánok mindenkinek! Kérlek benneteket, ne feledkezzetek el imádkozni értem. Jó étvágyat az ebédhez! Viszontlátásra!

Forrás: Magyar Kurír

Klikkelj a hozzászóláshoz

Leave a Reply

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Kapcsolódó...

Vasárnapi ráhangoló

Az Újszövetség szerint az Úr napja: húsvét vasárnapja, amelyen Jézus feltámadt (Máté 28,1; Márk 16,2; Lukács 24,1; János 20;1 stb.), ezért a keresztény egyházak...

Életmód

Ha alázatosabbak leszünk, az erőt ad. Kevin Vost pszichológus osztja meg új könyvében, hogy miért és hogyan van ez így. Amikor arra kérték meg...

Ferenc pápa

Vasárnap délben, az Úrangyala elimádkozása után Ferenc pápa bejelentette, hogy szeptember 30-án konzisztóriumot tart, amelyen 21 új bíborost nevez ki. Bejelentését megelőzően sürgette a...

Ferenc pápa

Isten azáltal nyilatkoztatja ki magát, hogy ingyenes és üdvözítő szeretetével megszabadítja és meggyógyítja az embert – tanította Ferenc pápa vasárnap délben, az Úrangyala elimádkozása...