Lépj kapcsolatba velünk

Reflexió

Ha egy senki vagy, akkor béke van? – Nemzeti identitás vs. örök béke

Közzétéve

Forrás: campaignlive.co.uk

„Ezért nevezik azt Bábelnek, mivel az Úr ott zavarta össze az egész föld nyelvét és onnét szórta szét őket az Úr az egész földön.”(Teremtés könyve, 11:9)

Ha nyelvészeti tanulmányaimat felidézem, akkor a Bábel története, mint a nyelvek eredetének oka, igencsak meglepő. Meglepő, hiszen tudományos alapon nem bizonyítható. Semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy a nyelvek isteni beavatkozás révén jöttek létre. Azonban van egy másik meglepő dolog is: gyakorlatilag nem tudjuk hogyan jött létre a nyelv. Nem tudjuk, hogy mikor, miért és miképpen kezdett beszélni az ember. Tudományos elméletek azonban vannak. Ám ezek ugyanolyan értékűek, mint maga a Szentírás beszámolója. Érdekes, nem?

Bátorítom a kedves olvasót, hogy nézzen utána ezen elméleteknek. Jelen írásomban nem tartom feladatomnak ezek teljeskörű ismertetését. Amit megemlítenék azonban, hogy valamennyi elmélet esetében visszatérő motívum, hogy az egyszerűtől halad a bonyolultig. Valahogy úgy, ahogyan a felnövekvő gyermek halad a sírástól egészen a beszédig. Logikailag ez teljesen megállja a helyét. Azonban nem találunk választ arra, hogy mi történt – értsd szimbolikusan – a 0 és 1 között. A világmindenség keletkezését is úgy tárgyalja a tudomány, hogy a 0 utáni időről beszél, de arról nem tud mit mondani, hogy miért van valami, ahelyett hogy nincs semmi. Hiszen Aquinói Szent Tamás is arról beszél, hogy a létezés nem szükségszerű, kell, hogy legyen annak egy elindítója. Térjünk vissza azonban a témánkhoz, a nyelv eredetéhez…

Ahogyan nem tudjuk miért keletkezett a világ, azt sem tudjuk tudományosan megmagyarázni, hogy miért keletkezett a nyelv, és hogy ez pontosan hogyan eredményezte a nemzetek kialakulását. Érdemes megfigyelnünk, hogy a Szentírás rögtön a legelső oldalakon igyekszik magyarázni a nyelvek és a népek létezésének okát.

Vajon miért?

Érdekes, hogy a népek (és a nyelvek) létezésének a miértjét arra vezeti vissza a Biblia, hogy az emberek gőgösek lettek eredményeik láttán, és ennek büntetéseként a nyelvet vezeti be Isten, mint akadályozó tényező (lásd: Teremtés könyve, 11:1- 9). Megismétlem még egyszer tehát: a Szentírás „elmélete” miszerint Isten teremtette a nyelveket egyenértékű bizonyíthatóságát tekintve bármilyen más tudományos elmélettel.

Miért érdekes ez számunkra ma, 2018-ban? Egyes politikai és szellemi irányzatok például az Európai Unióban amellett érvelnek, hogy a nemzeti identitás idejétmúlt dolog. „Nem arról kellene beszélni, hogy német vagyok, magyar vagyok, portugál vagyok, hanem egyetlen identitásnak kellene lennie: európai vagyok.” Az érv mindig és mindenkor ugyanez: Európában egyetlen egy úton lehet elkerülni a háborút, ha elfeledjük nemzeti identitásunkat és kialakítjuk a gazdasági egymásrautaltságot. Az egymásrautaltság azért fontos, mert maga után vonja, hogy háborúzni nem fogok azzal, akire támaszkodnom is kell. Igencsak fennkölt gondolat, ám hamis reményekkel.

Hogy miért hamis gondolat az, hogy a nemzeti öntudat megszüntetése békét teremt? A legjobb visszatérni a Szentírás bölcsességére, ugyanarra a bölcsességre, amely Európát kiemelte minden földrész közül. Ha megfigyeljük a történet szimbolikáját, arra lehetünk figyelmesek, hogy a nemzetek létezése a bűn következménye. De fordítva is igaz: ha csak egy nemzet létezne a világon, azt is könnyen hatalmába kerítené a gőg. Ne essünk tévedésbe, nézzük meg a lehetséges példát: az USA-t. Bár az Egyesült Államok államai nem külön nemzetek otthona, mégsem következett be náluk az utópisztikus aranykor. Ott is volt polgárháború. Mindkét fél angolul beszélt, nemde?

Eddig a történelemre támaszkodva sikerült látnunk, hogy nem a nemzeti identitás okozza a háborút, és ennek hiánya nem egyenlő egy örök békével. Ugyanakkor az ember életét átöleli önnön származási családja, a családot pedig körül öleli a nemzeti identitás. Minden ember alapvető igénye és kívánsága, hogy tartozzon valahova.

Vigyázzunk a farkasokra, mert a kommunisták már egyszer megpróbáltak felépíteni egy társadalmat, amely elméletben szép, de a valóságban nem lehet megvalósítani, mert az emberek működésének ellent mond. Ilyen ez az új eszme is: tüntessük el a nemzeti identitást, aztán béke lesz örökre. Nem ilyenek vagyunk mi emberek. Az identitásra szükségünk van, a határokra szükségünk van, hogy tudjuk helyünket a világban: ki vagyok, és ki nem vagyok. Aztán arra is figyelnünk kell, hogy az, ami a mindenkié, az a senkié. Senki nem fogja magáénak érezni Európát, csak mert európai. El fog veszni ez a földrész, ha nem vigyázunk. A nemzeti identitás immunrendszert is jelent a külső veszélyek ellen.   

Mondd el a véleményedet, szólj hozzá a cikkhez. (Facebook fiók szükséges.)

A rendszerváltás után 3 évvel születtem Erdélyben. Katolikus hitem adja életem alapját. Alapszakos bölcsész vagyok, mesteri diplomámat Nemzetközi tanulmányokból fogom megszerezni. Pilinszkytől hallottam Rilke gondolatát először: "Rettenetes, hogy a tényektől sohasem tudhatjuk meg a valóságot." Ez az idézet adja meg cikkeim hangvételének és szemléletének világát. Meggyőződésem, hogy a nemzet jövője az egészséges családokon, mint a társadalom alappillérén múlik a teljes Kárpát-medencében.

Klikkelj a hozzászóláshoz

Hozzászólás írása

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Népszerű