fbpx
Connect with us

Az Istent keresőknek minden a javukra válik :)

Lelkiség

Hányszor jelent meg Jézus feltámadása után?

Fotó: Public Domain

Az írások szerint feltámadása után Jézus összesen tíz alkalommal jelent meg tanítványainak.

Miután Jézus feltámadt a halálból, tanítványainak számos alkalommal megjelent. Ezek persze nem egy napon történtek, hanem több alkalommal, a feltámadása és a mennybemenetele közötti időben.

Pontosan hányszor?

A szó szoros értelmében nem tudjuk, hogy hányszor jelent meg Jézus a 40 nap alatt a tanítványainak. János evangélista maga le is írta, hogy az evangéliumi beszámolók nem teljes történelmi feljegyzések: „Jézus még sok más csodajelet is mutatott tanítványai előtt, amelyeket nem jegyeztek föl ebben a könyvben.” (Jn 20,30)

Az evangéliumok azonban néhányat feljegyeztek közülük. Jézus a halálból feltámadt testében összesen tízszer jelent meg tanítványainak.

Mária Magdolnának

„Jézus most nevén szólította: „Mária!” Erre megfordult, s csak ennyit mondott: „Rabboni”, ami annyit jelent, mint „Mester”. Jézus ezt mondta neki: „Engedj! Még nem mentem föl Atyámhoz. Inkább menj el testvéreimhez és vidd nekik hírül: Fölmegyek Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, Istenemhez és a ti Istenetekhez.”

Jn 20,16-17

Az asszonyoknak (valószínűleg Máriának, Kleofás feleségének és Máriának, Jakab és János anyjának)

„Gyorsan otthagyták a sírt, és félelmükben meg nagy örömükben is siettek, hogy megvigyék a hírt a tanítványoknak. Egyszerre csak Jézus jött velük szemben, s így köszöntötte őket: „Üdv nektek!” Odafutottak, leborultak előtte, és átkarolták a lábát. Jézus így szólt: „Ne féljetek! Menjetek, vigyétek hírül testvéreimnek, hogy térjenek vissza Galileába, ott majd viszontlátnak.”

Mt 28,8-10

Két tanítványnak az emmauszi úton

„Ketten közülük még aznap elindultak egy Emmausz nevű helységbe, amely Jeruzsálemtől hatvan stádiumnyi távolságra feküdt. 14Az eseményekről beszélgettek. Ahogy beszélgettek, tanakodtak, egyszer csak maga Jézus közeledett, és csatlakozott hozzájuk.”

Lk 24,13-15

Szent Péternek (első alkalommal)

„Azzal fogadták őket, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak.”

Lk 24,34

A tanítványoknak (Tamás nélkül)

„Míg ezekről beszélgettek, egyszer csak megjelent köztük és köszöntötte őket: „Békesség nektek!”

Lk 24,36

Ismét a tanítványoknak (Tamással együtt)

„Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok, s Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett, megállt középen, és köszöntötte őket: „Békesség nektek!” Aztán Tamáshoz fordult: „Nyújtsd ide az ujjadat és nézd kezemet! Nyújtsd ki a kezedet és tedd oldalamba! S ne légy hitetlen, hanem hívő!” Tamás fölkiáltott: „Én Uram és Istenem!” Jézus csak ennyit mondott: „Hittél, mert láttál. Boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek.”

Jn 20,26-29

Hét tanítványnak

„Jézus újra megjelent a tanítványoknak, ezúttal Tibériás tavánál. Így jelent meg nekik: Együtt volt Simon Péter, Tamás, melléknevén Didimusz, továbbá a galileai Kánából való Natánael, Zebedeus fiai, s még két másik tanítvány.”

Jn 21,1-2

Ötszáz tanítványnak

„Később egyszerre több mint ötszáz testvérnek jelent meg, ezek közül a legtöbben még élnek, néhányan azonban már meghaltak.”

1Kor, 15,6

Szent Jakabnak és az apostoloknak

„Azután Jakabnak jelent meg, majd az összes apostolnak.”

1Kor, 15,7

Mennybe menetele előtt

„Ezután kivezette őket Betánia közelébe, és kezét kitárva megáldotta őket. Áldás közben megvált tőlük, és fölemelkedett az égbe. Leborulva imádták, aztán nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe. Mindig a templomban voltak, és dicsőítették az Istent.”

Lk 24, 50-53

Írta: Philip Kosloski
Fordította: Kántorné Polonyi Anna
Forrás: Aleteia

Klikkelj a hozzászóláshoz

Leave a Reply

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Kapcsolódó...

Vasárnapi ráhangoló

Az Újszövetség szerint az Úr napja: húsvét vasárnapja, amelyen Jézus feltámadt (Máté 28,1; Márk 16,2; Lukács 24,1; János 20;1 stb.), ezért a keresztény egyházak...

Lelkiség

Jézus tanítványainak kudarca a mi kudarcainkat visszhangozza hitben és szeretetben. „Valaki megszólalt a tömegből: „Mester, elhoztam hozzád a fiamat, akit néma lélek szállt meg....

Életmód

Ha alázatosabbak leszünk, az erőt ad. Kevin Vost pszichológus osztja meg új könyvében, hogy miért és hogyan van ez így. Amikor arra kérték meg...

Vasárnapi ráhangoló

Az Újszövetség szerint az Úr napja: húsvét vasárnapja, amelyen Jézus feltámadt (Máté 28,1; Márk 16,2; Lukács 24,1; János 20;1 stb.), ezért a keresztény egyházak...