fbpx
Connect with us

Az Istent keresőknek minden a javukra válik :)

Ferenc pápa

Hirdessük az evangéliumot, hogy legyőzzük a félelmet! – Ferenc pápa Regina Coeli imádsága Húsvéthétfőn

Fotó: Vatican Media

A kiengesztelődés vegye át a konfliktusok helyét, békéljünk meg egymással! Ferenc pápa erre buzdította a híveket a Regina Coeli elimádkozása után. Két üzenetet bíz ránk az Úr: ne féljünk a haláltól, és ne kövessük a pénz logikáját, szolgáljunk Istennek. A hamisság helyett válasszuk az igazságot!

Mintegy 25 ezer hívő imádkozta a Szentatyával Húsvéthétfőn délben a Regina Coeli-kezdetű Mária-imát. Előtte mondott beszédében a liturgiát követve a feltámadásról elmélkedett, melynek öröme folytatódik Húsvét nyolcadában. A feltámadott Úr megjelenik a sírjához érkező asszonyoknak, üdvözli őket és két dolgot mond nekik. Mindkettő hasznos lehet számunkra is, vehetjük húsvéti ajándéknak tanácsait – kezdte beszédét a pápa.

Először is megnyugtatja őket ezzel a két egyszerű szóval: ne féljetek! Az Úr tudja, hogy a félelmek mindennapos ellenségeink. Azzal is tisztában van, hogy félelmeink a nagy félelemből, a haláltól való félelemből születnek. Attól félünk, hogy eltűnünk, elveszítjük szeretteinket, rosszul leszünk, nem bírjuk tovább. De Jézus Húsvétkor legyőzte a halált. Nála senki nem mondhatja meggyőzőbben: „Ne félj! Az Úr ezt éppen ott mondja a sírbolt előtt, ahonnan győzedelmesen kilépett. Minket is arra szólít, hogy lépjünk ki félelmeink sírjából. Igen, mert félelmeink sírba zárnak, maguk alá temetnek minket. Az Úr tudja, hogy a félelem mindig ott leselkedik szívünk ajtaján, ezért szükségünk van rá, hogy mindig újra elmondják nekünk: Ne félj, ne félj, ne félj! Légy bátor! Kedves Krisztusban hívő testvérem, ne félj! Jézus azt mondja nekünk: „Én vállaltam érted a halált, magamra vettem gonoszságaidat. Most feltámadtam, hogy elmondjam neked: itt vagyok veled, örökre. Ne félj!” Ne féljetek!

Ferenc pápa ezután feltette a kérdést: hogyan tudjuk legyőzni a félelmet? Ebben segít nekünk a másik dolog, amit Jézus mondott az asszonyoknak: „Menjetek, vigyétek hírül testvéreimnek, hogy menjenek Galileába, mert ott viszontláthatnak engem” (Mt 28,10). Menjetek és vigyétek hírül! A félelem mindig önmagunkba zár minket. Jézus azonban kinyit és másokhoz küld minket. Gondoljunk bele, hogy biztosan nem azok az asszonyok voltak a legalkalmasabbak és legfelkészültebbek a feltámadás hirdetésére, de ezzel az Úr nem törődött. Őt csak az érdekli, hogy elinduljunk és hírül vigyük, hirdessük feltámadását. A húsvéti öröm nem azért van, hogy megtartsuk magunknak. Krisztus öröme azáltal erősödik, hogy odaajándékozzuk, azáltal sokszorozódik meg, hogy megosztjuk másokkal. Ha megnyílunk és elvisszük az evangéliumot, a szívünk kitágul és legyőzi a félelmet. Ebben rejlik a titok: hirdetni az evangéliumot, hogy legyőzzük a félelmet.

A pápa ezután a hamisságról, vagyis az igehirdetésben felmerülő akadályról beszélt. Miről is van szó? Az evangélium egy ellen-hirdetésről szól, amikor a Jézus sírját őrző katonák jókora fizetség fejében megrendelésre azt állítják: a tanítványok éjjel eljöttek és elrabolták holttestét, amíg ők aludtak. A Szentatya hozzátette: Aludtatok? És álmotokban láttátok, ahogy ellopják a testét? Itt egy ellentmondás van, aminek azonban mindenki hisz, mert ott van a pénz. A pénz hatalma, azé az úré, akiről Jézus azt mondja, hogy sose legyünk szolgái. Két úr van: Isten és a pénz. Sose szolgáljuk a pénzt! Íme a hamisság, a ködösítés logikája, mely ellenszegül az igazság hirdetésének. Ez nekünk is szól: a szavainkban, életünkben megjelenő hamisság beszennyezi az igehirdetést, belülről ront meg, visszavisz a sírba. A hamisság visszahúz, a halálba, a sírba visz. A feltámadt Úr azonban azt akarja, hogy lépjünk ki hamisságaink és függőségeink sírjából. A pénzisten mindent bemocskol, tönkretesz, bezárja az ajtót az üdvösség előtt. És ez mindenütt így van: a hétköznapi életben ki vagyunk téve a kísértésnek, hogy a pénzistent szolgáljuk.

Kedves testvérek! Jogosan háborodunk föl, amikor az információkon keresztül hazugságokat fedezünk föl az emberek és a társadalom életében. De nevezzük meg azt a hamisságot is, ami bennünk rejtőzik! Helyezzük ezeket a homályos, hamis dolgainkat a feltámadt Jézus fényébe! Ő meg akarja világítani az elrejtett dolgokat, hogy hiteles tanúi legyünk az evangélium örömének, az igazságnak, amely szabaddá tesz. Mária, a feltámadott Édesanyja segítsen legyőzni félelmeinket, és adja meg a szenvedélyt az igazság iránt! – fohászkodott végül a pápa.

Hirdetés. Görgess tovább a cikk olvasásához.
Adó 1%

A Regina Coeli elimádkozása után a Szentatya köszöntötte a Szent Péter-téren összegyűlt 25 ezer hívőt, áldott Húsvétot kívánva mindenkinek. A feltámadt Úr kegyelme adjon vigaszt és reményt a szenvedőknek: senki ne maradjon magára! A veszekedések, a háborúk, viták helyét vegye át a megértés és a kiengesztelődés. Fontos ez a szó: kiengesztelődés, mert Jézus ezt tette a Kálvárián, és feltámadásával kiengesztel minket az Atyával, és egymás között. Isten megnyerte a döntő csatát a gonosz szelleme ellen: hagyjuk, hogy Ő győzzön! Mondjunk le emberi terveinkről, térjünk meg a béke és az igazságosság isteni terve előtt!

Ferenc pápa köszönetet mondott mindazoknak, akik húsvéti jókívánságaikat küldték neki ezekben a napokban. Különösen hálás az érte mondott imákért. Szűz Mária közbenjárásával Istenhez fohászkodik, hogy jutalmazza meg őket az imádságokért. A feltámadt Krisztus öröme és békéje töltsön el mindenkit a húsvéti időszakban! – mondta végül a pápa, majd további imákat kért szolgálatára.

Forrás: Vatican News

Klikkelj a hozzászóláshoz

Leave a Reply

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Kapcsolódó...

Reflexió

Aki húsvét előtt fellépett a Twitterre, vicces fotót láthatott a szupermodern pufidzsekis Ferenc pápáról. Vagy talán mégsem. Nem vicces, nem valódi, nem egyedi eset....

Aktuális

A Catholic Register május 29-i híradása szerint ukrán egyházi vezetők szkepticizmusukat fejezték ki a Vatikán tervezett békemissziójával kapcsolatban, és arra panaszkodtak, hogy nem közölnek...

Ferenc pápa

Május 28-án Pünkösd főünnepén a Szentatya vezette a Szent Péter bazilikában tartott szentmisét. A Szentatya homíliájában a Szentlélek három tevékenységéről elmélkedett: a Lélek műve...

Ferenc pápa

A Feltámadt Jézus a Szentlélek ajándékával szabadítja meg tanítványait a félelemtől, arra buzdítva őket, hogy lépjenek ki bezárkózottságukból, hirdessék az evangéliumot és tegyenek tanúságot...