fbpx
Lépj kapcsolatba velünk

Aktuális

Hittani Kongregáció: Az Egyház nem áldhatja meg azonos neműek párkapcsolatát

Közzétéve

A Hittani Kongregáció székháza - Fotó: Vatican Media

A Szentszék március 15-én tette közzé a Hittani Kongregációnak a homoszexuális kapcsolatok egyházi megáldhatóságával kapcsolatban felmerült kételyre adott válaszát és a hozzáfűzött indoklást.

A Hittani Kongregáció teljes közleményének fordítását közreadjuk.

A Hittani Kongregáció válasza egy az azonos nemű személyek élettársi kapcsolatának megáldásával kapcsolatban felmerült kételyre
A FELTETT KÉRDÉSRE: Van-e hatalma az Egyháznak arra, hogy áldást adjon az azonos nemű személyek élettársi kapcsolatára?
A VÁLASZ: Nincs.

Indoklás

Bizonyos egyházi körökben azonos neműek élettársi kapcsolatának megáldására irányuló tervek és javaslatok vannak terjedőben. Ezeket a terveket nemritkán az az őszinte szándék vezeti, hogy befogadják és kísérjék a homoszexuális személyeket, akiknek felkínálják a hitben való növekedés útjait, hogy „azok, akik homoszexuális hajlamot mutatnak, megkaphassák a szükséges segítséget ahhoz, hogy megértsék és maradéktalanul megvalósítsák Isten akaratát életükben”. [1.]

Ezeken az utakon Isten szavának hallgatása, az ima, az egyházi liturgikus cselekvéseken való részvétel és a szeretet gyakorlása fontos szerepet játszhat abban, hogy támogassa az ember azon igyekezetét, hogy megértse saját történetét, s hogy szabadon és felelősen elfogadja saját keresztségi meghívását, hiszen „Isten minden embert szeret, és az Egyház is ezt teszi” [2.], elutasítva minden igazságtalan megkülönböztetést.

Az Egyház liturgikus cselekvései között egyedülálló jelentőségűek a szentelmények, melyek olyan „szent jelek, amelyek a szentségekhez némileg hasonlóan elsősorban lelki hatásokat jeleznek és az Egyház esdeklésére eredményeznek. Előkészítik az embereket a szentségek sajátos hatásának befogadására, és megszentelik az élet különféle helyzeteit” [3.]. A Katolikus Egyház katekizmusában árnyaltabb megfogalmazást is találunk: „a szentelmények nem úgy adják a Szentlélek kegyelmét, mint a szentségek; hanem az Egyház imája által előkészítik a kegyelem befogadását és felkészítenek a vele való együttműködésre” (1670).

szentelmények kategóriájához tartoznak az áldások, amelyekkel az Egyház „az embereket Isten dicséretére hívja, biztatja őket oltalmának kiesdésére, buzdítja őket Isten irgalmának életszentséggel való kiérdemlésére”. [4.] Továbbá „az áldások, melyeket az Egyház a szentségek mintájára rendelt, mindig és elsősorban bizonyos lelki hatásokat jeleznek, melyeket az Egyház esdeklésére nyernek el”. [5.]

Következésképpen, hogy hűek legyünk a szentelmények természetéhez, amikor emberi kapcsolatokra áldást adunk, az abban részesedők helyes szándéka mellett szükség van arra is, hogy az, ami áldást kap, objektíven és pozitívan a kegyelem befogadására és kifejezésére rendelt legyen, Istennek a Teremtésbe beleírt és az Úr Krisztus által teljesen kinyilatkoztatott tervei szerint. Ezért csak azok a valóságok összeegyeztethetők az Egyház által adott áldás lényegével, amelyek önmagukban ezeknek a terveknek a szolgálatára vannak elrendelve.

Ezen oknál fogva nem megengedett áldást adni olyan párkapcsolatokra, vagy akár stabil élettársi kapcsolatokra, amelyek házasságon (vagyis egy férfinak és egy nőnek a felbonthatatlan, az élet továbbadására önmagában nyitott szövetségén) kívüli szexuális gyakorlattal járnak, mint az azonos nemű személyek párkapcsolatainak esetében. [6.] Pozitív elemek megléte ilyen kapcsolatokban, melyek bár önmagukban értékelendők és megbecsülendők, nem képes helyessé, és így jogszerűen egyházi áldás tárgyává tenni őket, minthogy ezek az elemek egy a Teremtő tervének nem megfelelő élettársi kapcsolat szolgálatában állnak.

Továbbá, mivel a személyekre adott áldások kapcsolódnak a szentségekhez, a homoszexuális élettársi kapcsolatok megáldása nem tekinthető megengedettnek, minthogy ez valamiképpen a házasságkötési áldás utánzását jelentené vagy hasonlóságra való utalást jelentene – mely áldást a házasság szentségében egybekelő férfi és nő kapja –, pedig „nincs semmi alapja annak, hogy azonosságot vagy vagy akár csak távoli hasonlóságot állítsunk a homoszexuális élettársi kapcsolatok és Istennek a házasságra és a családra vonatkozó terve között”. [8.]

Az azonos neműek közötti élettársi kapcsolatra adott áldás meg nem engedetté nyilvánítása tehát nem igazságtalan megkülönböztetés, és nem is szándékozik az lenni, hanem inkább a liturgikus szertartás igazságára való rámutatás és annak tudatosítása, ami mélységesen megfelel a szentelmények lényegének, ahogy az Egyház érti őket.

A keresztény közösségnek és a pásztoroknak tisztelettel és tapintattal kell fogadniuk a homoszexuális hajlamú személyeket, és meg kell találniuk az egyházi tanítással összhangban álló legmegfelelőbb módjait annak, hogy az evangéliumot a maga teljességében hirdessék. Az ilyen személyek pedig ismerjék fel az Egyház őszinte közelségét – mely imádkozik értük, kíséri őket, osztozik keresztény hitük útján [9.] –, és őszinte készséggel fogadják tanításait.

A megfogalmazott kételyre adott válasz nem zárja ki, hogy áldást kapjanak homoszexuális hajlamú egyének [10.] – akik kifejezik azon szándékukat, hogy Isten kinyilatkoztatott terveihez hűen élnek, ahogyan azt az egyházi tanítás előadja –, de tilosnak nyilvánítja az áldás minden formáját, mely kapcsolataik elismerésére irányulna. Ebben az esetben ugyanis az áldás nem azt a szándékot nyilvánítaná ki, hogy egyes személyeket Isten oltalmára és segítségére bíznak a fent említett értelemben, hanem hogy jóváhagy és támogat egy olyan döntést és életmódot, amelyet nem lehet úgy elismerni, mint ami Isten kinyilatkoztatott terveinek objektíven megfelel. [11.]

Ugyanakkor az Egyház emlékeztet arra, hogy Isten maga nem hagyja abba minden egyes gyermekének megáldását, aki e világban zarándokol, mert számára „fontosabbak vagyunk, mint az összes bűn, amit elkövethetünk”. [12.] De nem áldja és nem is áldhatja meg a bűnt: megáldja a bűnös embert, hogy felismerje, hogy része Isten szeretettervének, és hagyja magát megváltoztatni általa. Ő ugyanis „úgy fogad el bennünket, amilyenek vagyunk, de sosem hagy olyannak, amilyenek vagyunk”. [13.]

A fent említett okokból az Egyháznak nincs és nem is lehet hatalmában, hogy megáldja az azonos nemű személyek élettársi kapcsolatát a fenti értelemben.

Ferenc pápa az e kongregáció alulírott titkára számára adott kihallgatás során tájékoztatást kapott, és beleegyezését adta a fent említett kételyre adott válasznak [Responsum ad dubium] és a kísérő indoklásnak [Nota esplicativa] a közzétételéhez.

Kelt Rómában, a Hittani Kongregáció székhelyén,
2021. február 22-én, Szent Péter apostol székfoglalásának ünnepén.

Luis F. Ladaria SJ bíboros
prefektus

✠ Giacomo Morandi
Cerveteri címzetes érseke
titkár

JEGYZETEK
[1.] Ferenc pápa: Amoris laetitia szinódus utáni apostoli buzdítás, 250.
[2.] Püspöki Szinódus: A 15. rendes közgyűlés záródokumentuma, 150.
[3.] II. Vatikáni Zsinat: Sacrosanctum Concilium konstitúció, 60.
[4.] A II. Vatikáni Egyetemes Szent Zsinat határozata alapján megújított és II. János Pál pápa tekintélyével kiadott Római rituále. Áldások könyve, Általános irányelvek, 9.
[5.] Ugyanott, 10.
[6.] Vö. Katolikus Egyház katekizmusa, 2357.
[7.] A házastársak megáldása ugyanis a teremtéselbeszélésre utal, amelyben Istennek a férfira és a nőre adott áldása termékeny egyesülésükkel (vö. Ter 1,28) és egymást kiegészítő jellegükkel (vö. Ter 2,18–24) áll kapcsolatban.
[8.] Ferenc pápa: Amoris laetitia szinódus utáni apostoli buzdítás, 251.
[9.] Vö. Hittani Kongregáció: Homosexualitatis problema. Levél a homoszexuális személyek lelkipásztori gondozásáról, 15.
[10.] Az Áldások könyve ugyanis hosszú listát közöl azokról a helyzetekről, amelyekre az Úr áldását lehet kérni.
[11.] Vö. Hittani Kongregáció: Homosexualitatis problema. Levél a homoszexuális személyek lelkipásztori gondozásáról, 7.
[12.] Ferenc pápa: Általános kihallgatás 2020. december 2-án, Katekézis az imáról: az áldás.
[13.] Ugyanott.

Forrás: Magyar Kurír

Hírdetés Támogasd a Katolikus.ma médiamissziót!
Klikkelj a hozzászóláshoz

Hozzászólás írása

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Aktuális

Schneider püspök nyílt levele Ferenc pápának a Traditionis Custodes kapcsán

Közzétéve

Szerző:

Athanasius Schneider püspök

‘Miközben a szinodalitásról szóló 2023-as Zsinat felé vezető szinodális úton haladunk, egy seb nyílt meg Krisztus misztikus testében, az Egyházban’.

Athanasius Schneider püspök jóindulatú, de egyenesen fogalmazó levélben reagált, amelyben Ferenc pápát a vitatott Traditionis Custodes kezdetű motu propio visszavonására szólítja fel.

Schneider püspök, aki közismerten a konzervatív katolikus tanítás és hagyomány védelmezője, a napokban egy “lelkipásztori reflexiót” tett közzé, amelyben kérleli Ferenc pápát, hogy fejezze be a hagyományos latin mise elleni hadjáratot. Konkrétan arra kérte a pápát, hogy helyezze hatályon kívül mind a Traditionis Custodes kezdetű motu propriót, mind a Vatikán Responsa ad dubia (Válaszok a kételyekre) c. dokumentumát, amelyek korlátozták a régi mise celebrálásának, illetve a katolikusok számára a régi misén való részvételnek a lehetőségét.

„Miközben a szinodalitásról szóló 2023-as zsinat felé vezető szinodális úton haladunk, egy seb nyílt meg Krisztus testében” – írta Schneider.

“Természetesen arra a lelki fájdalomra és igazságtalanságra utalunk, amelyet Ferenc pápa 2021. július 16-án megjelent Traditionis Custodes kezdetű apostoli levelének és az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció 2021. december 4-én megjelent Responsa ad dubia című válaszainak közzététele okozott számtalan, mindenféle életkorú jó katolikus hívőnek, világiaknak és papoknak egyaránt ” – folytatta a segédpüspök.

A pápa saját szavait idézve Schneider hozzátette: “Bárcsak felismerné Ferenc pápa, hogy rosszul döntött, pásztori bátorságot, alázatot és igaz szeretetet mutatna az Egyház e peremre szorított fiai és leányai iránt, és visszavonná a két fent említett dokumentumban előírt kánoni rendelkezéseket”. Ha ezt tenné, minden bizonnyal “sebeket kötözne be és megtört szíveket gyógyítana meg Isten balzsamjával”.

Schneider arra is emlékeztette a pápát, hogy “a római egyház értékes és teljes régi liturgikus öröksége” olyan “közös lelki javakat” jelent, aminek “nem szabad elvesznie”. Azt üzente püspöktestvéreinek, hogy “kötelességük nyilvánosan és őszintén kifejezni mélységes aggodalmukat” Ferenc kemény döntéseivel kapcsolatban.

Sok katolikus tartott attól, hogy a Traditionis Custodes drasztikusan korlátozni fogja a hagyományos latin miséhez való hozzáférést. Ezek az aggodalmak aztán még jobban felerősödtek, amikor a Vatikán decemberben kiadta a Responsa-t, így válaszolván meg a motu proprióval kapcsolatos nyilvánvaló kételyeket és kérdéseket (dubia), amelyek arra utaltak, hogy Ferenc pápa hosszú távú célja a hagyományos mise megszüntetése.

A dokumentumok leginkább aggasztó intézkedései között szerepel, hogy megtagadják a papoktól a szentségek hagyományos formában történő kiszolgáltatását, és a plébániatemplomokban csak korlátozott körülmények között engedélyezik a régi misét. A dokumentumok megtiltják a papoknak, hogy ugyanazon a napon új és régi misét is celebráljanak, valamint baljós módon céloznak a hagyományos mise teljes megszüntetésére.

Schneider püspök arra bátorítja Ferencet, hogy gondolja át ezeket az igazságtalan kánonjogi intézkedéseket. Elmélkedését Szent Iréneusz életének és tetteinek említésével zárta. Ferenc pápa nemrégiben jelentette be, hogy Szent Iréneuszt az Egyház Doktorává fogja nyilvánítani: ez a magas megtiszteltetés csak azoknak adatik meg, akik már kanonizált szentek.

“Ebben az összefüggésben jól tesszük, ha felidézünk egy nagy szentet, Lyoni Szent Iréneuszt (+202), aki valódi béketeremtőként vonult be az egyháztörténelembe. Amikor a 2. század végén a Szentszék a húsvét megünneplésének időpontját illetően a lex orandi egyedi, egyedülálló módját akarta ráerőltetni a papság és a hívek egy csoportjára, elutasítva ezáltal más legitim liturgikus hagyományokat, akkor az Egyház történelmének eme kritikus pillanatában Szt. Iréneusz közbelépett, és teljes tisztelettel tiltakozott I. Viktor pápánál (+197). Emlékeztette őt elődei pásztori nagylelkűségére és mértékletességére. Különösen Anicetus pápát idézte fel (+168), aki annak ellenére, hogy Szent Polikárpétól (János apostol tanítványától) eltérő liturgikus szemléletet képviselt, mégis megengedte egy másik liturgikus hagyomány zavartalan folytatását (vö. Caesareai Eusebius: Historia ecclesiastica V., 23). Úgy tűnik, I. Viktor pápa meghallgatta Szent Iréneusz testvéri felhívását.

A béketeremtő és leendő Doctor unitatis [az egység doktora] Szent Iréneusz példáját felidézve… Ferenc pápának oda kellene figyelnie a római egyház régi rítusaihoz kötődő sok gyermek, fiatal, apa és anya, szeminarista és pap hangjára, és biztosítania kellene az istentisztelethez való megállapított jogukat a római rítus minden liturgikus könyve szerint , amelyek a legutóbbi liturgikus reformig használatban voltak. Ily módon az Egyház e peremre szorult fiai és leányai érezni fogják, hogy ők is “a közösség életének részei anélkül, hogy akadályozva, elutasítva vagy elítélve lennének”.

A hagyományos liturgiáért küzdő nemzetközi Una Voce Szövetség új elnöke, Dr. Joseph Shaw méltatólag szólt Schneider leveléről. A LifeSiteNews-nak a mai napon úgy nyilatkozott, hogy “Schneider püspök helyesen mutat rá arra, hogy az egyház politikája mindig is a liturgikus sokszínűség megengedése, sőt elősegítése volt, éppen az egység megőrzése érdekében. Schneider püspök a világ ősi liturgiához ragaszkodó katolikusainak nevében beszél, akiket nem érdekel az, amit Ferenc pápa “terméketlen vitának” nevez, de akiknek azt a vágyát, hogy az Egyház által évszázadok óta jóváhagyott módon imádkozzanak, eretnekségként kezelik.”

Schneider nem az egyetlen prominens főpap, aki fellép Ferenc pápának a régi misével szembeni támadásai ellen. December 30-án Joseph Strickland püspök (Tyleri egyházmegye, Texas) a Twitteren közzétett egy idézetet XII. Pius pápától, amely óva int a katolikus egyház hagyományos liturgiájának és teológiájának megváltoztatásától. Stickland arra kérte a híveket, hogy imádkozzanak Ferenc pápáért, mivel kérlelhetetlen támadásokat intéz a latin mise és a hagyományos szentségek ellen a Traditionis Custodes és a Vatikán Responsa című dokumentumában.

“Aggasztanak a Boldogságos Szűznek az üzenetei, amelyeket a Fatimai Luciának küldött” – idézi Strickland XII. Piust. „Mária kitartó üzenetei az Egyházat fenyegető veszélyekről isteni figyelmeztetést jelentenek: a hitnek, liturgiájának, teológiájának és lelkének megváltoztatása öngyilkossággal ér fel. Körülöttem mindenhol újítókat hallok, akik le akarják bontani a Szent Kápolnát, el akarják pusztítani az Egyház igaz hitének egyetemes lángját, elvetik díszeit, és lelkiismeretfurdalást akarnak kelteni benne történelmi múltja miatt.”

„Imádkozzatok Ferenc pápáért, hogy szembe tudjon szállni ezekkel az erőkkel, amelyek ellen elődje több mint 70 évvel ezelőtt harcolt. ‘Jöjj el, Uram Jézus, töltsd be híveid szívét és újítsd meg a föld színét’” – tette hozzá a texasi püspök.

Fordította: Solymosi Judit
Forrás: Lifesitenews

Olvasás folytatása

Aktuális

Olaszország: Egy katolikus püspök megtiltja az áldoztatást az oltatlan papoknak

Közzétéve

Szerző:

Fotó: Daniel Ibanez/CNA

Egy olasz püspök megtiltotta a nem beoltott papoknak és világiaknak az áldoztatást, mivel Olaszország szigorítja a COVID-19-re vonatkozó korlátozásokat.

Giacomo Cirulli, a dél-olaszországi Teano-Calvi és Alife-Caiazzo egyházmegye püspöke január 8-án egy levelet adott ki, amelyben új szabályokat ír elő a koronavírus terjedésének megfékezésére.

“Megtiltom az Eucharisztia kiosztását azoknak a papoknak, diakónusoknak, szerzeteseknek és világiaknak, akik nincsenek beoltva” – írta a püspök.

“Az oltásokkal kapcsolatban emlékeztetni szeretnék arra, amit Ferenc pápa mondott: “Az oltás beadása … a szeretet cselekedete. Az is a szeretet cselekedete, ha segítünk abban, hogy az emberek többsége beoltassa magát. Szeretet önmagunk iránt, szeretet a családunk és barátaink iránt, szeretet minden ember, minden nép iránt” – írta a püspök.

A levélben Cirulli püspök bejelentette azt is, hogy az egyházmegyében felfüggeszti a személyes jelenléttel járó összes lelkipásztori, hitoktatási és képzési tevékenységet.

Pappá szentelése előtt Cirulli püspök orvosnak tanult Nápolyban. A 69 éves püspök 2020 novemberében COVID-19 vírussal került kórházba, és felgyógyult.

Arra kérte az egyházmegye katolikusait, hogy tartsák be az olasz kormány által kiadott COVID-19 korlátozásokat.

A héten új olasz kormányzati szigorítások léptek életbe, amelyek megtiltják a nem beoltott állampolgároknak, hogy éttermekbe járjanak, igénybe vegyék a tömegközlekedést, edzőtermeket, színházakat és sporteseményeket látogassanak.

“A legtöbb probléma, amellyel ma szembesülünk, annak köszönhető, hogy vannak be nem oltott emberek” – mondta január 10-én este egy sajtótájékoztatón Mario Draghi miniszterelnök.

Tavaly októberben Draghi kormánya előírta, hogy Olaszországban minden munkavállaló minden héten a munkahelyére való belépés előtt köteles igazolni, hogy megkapta a védőoltást, vagy pedig negatív tesztet kell bemutatnia.

Az olasz kormány a múlt héten azt is bejelentette, hogy február 15-től a munkaviszonytól függetlenül kötelezővé teszi a védőoltást minden 50 év feletti ember számára.

Az egészségügyi hatóságok szerint Olaszországban a 12 évesnél idősebbek több mint 86%-a teljes mértékben be van oltva. A COVID-19 Omicron változatának terjedésével összefüggésben ugyanakkor az elmúlt öt napban Olaszországban naponta több mint 100 000 új COVID-19-es esetet regisztráltak.

Fordította: Solymosi Judit
Forrás: Aciafrique.org

Olvasás folytatása

Röviden

A Szeretet Misszionáriusai ismét megkaphatják Indiában a nekik küldött külföldi adományokat

Közzétéve

Szerző:

A szombaton kapott vatikáni hírek szerint az indiai kormány rendezte a szerzetesrend engedélyét, hogy külföldről származó pénzadományokat fogadhasson el munkájához. A rend az év első napjaiban már arra kényszerült, hogy adagolja a szegényeknek szánt élelmiszereket és egyéb cikkeket, ami nagy nyugtalanságot és aggodalmat váltott ki a rászorulók körében.

Sunita Kumar, a rend szóvivője nagy megkönnyebbülésükről számolt be. A 2021 márciusában zárult pénzügyi évben a külföldi pénzadományok összege 13 millió dollárt tett ki; a szervezet teljes bevétele nem publikus.

image_pdfCsatlakozz a misszióhoz! Töltsd le és terjeszd.
Olvasás folytatása

Kövess minket Facebookon is!

Hírdetés Támogasd adód 1%-val a Katolikus.mát!
Hírdetés Adventi ráhangoló videós lelkigyakorlat

Népszerű