Lépj kapcsolatba velünk

Imádságok

Ima Szentcsalád vasárnapra

Közzétéve

A Szent Család ábrázolása a Szeplőtelen Fogantatás Székesegyházban (Dili, East-Timor) - Fotó: Wikipedia

Urunk, Jézus, bevalljuk, hogy bűntől sebzett természetünk számára az engedelmesség sokszor nyűg és teher, mely úgy érezzük, aránytalan mértékben korlátozza szabadságunkat. Adj nekünk készséget és nagyvonalúságot, hogy le tudjunk mondani saját akaratunk érvényesítéséről, s inkább úgy akarjunk eredetiek lenni, hogy egyre jobban Istennek az emberről alkotott eredeti terve és istengyermeki méltóságunk szerint próbálunk élni. Kérünk, taníts meg arra, hogy a mindenáron való önmegvalósítás helyett az Atya akaratát keressük, és engedjük az ő terveit megvalósulni életükben. Segíts, hogy családunk, közösségünk mind jobban a názáreti otthon mintájára formálódjék, s így Isten országa általunk is egyre inkább jelen lehessen a földön.

Ámen!

Mondd el a véleményedet, szólj hozzá a cikkhez. (Facebook fiók szükséges.)

Imádságok

Évvégi hálaadás Szent II. János Pál pápa segítségével?

Közzétéve

Szent II. János Pál pápa - Fotó: YouTube

Igen. Szent II. János Pál pápa hálaadó imádsága: 

“Uram, köszönöm Neked az ajándékba kapott éveket és évtizedeket! Köszönöm az életem minden eredményét, amivel megörvendeztettél és minden kudarcát, amivel a korlátaimra figyelmeztettél.
Köszönöm a családtagjaimat, akik elviselnek, akik mellettem állnak és szeretnek.

Uram, kérlek, bocsásd meg, amit rosszul tettem, és amit elmulasztottam. Köszönöm, hogy te nem mész nyugdíjba, hanem ma is mindent megteszel az üdvösségemre.

Uram, adj nekem hálás szívet, hogy mindig észrevegyem, több okom van a hálára, mint a panaszra.
Ments meg az irigységtől, elégedetlenségtől, nyugtalanságtól, a minden-tudás látszatától és a mindent-jobban-tudás hazugságától, a gyanútól, hogy valaki mindig bántani akar.

Ments meg a közönytől, a házsártos, barátságtalan viselkedéstől, az örökös zsörtölődéstől, a rút önzéstől, a mindent elborító keserűségtől és a hiábavalóság nyomasztó érzésétől.

Uram, adj erőt, hogy békésen hordjam az öregkor terheit, humorral fogadjam a feledékenységem jeleit, erőtlenségemet, érzékszerveim tompulását, testi-szellemi erőm hanyatlását.

Uram, adj bölcs szívet, hogy meg ne feledkezzem a végről itt, és a kezdetről odaát.
Kérlek, adj kedvet a munkához, amit még elvégezhetek.

Tégy hasznossá, hogy ne érezzem csak tehernek magamat és adj alázatot, hogy belássam egyre inkább másokra szorulok.

Adj kedvet az imádsághoz, a Veled való beszélgetéshez.
Adj világosságot, hogy jól lássam magam, és jól lássak másokat is.
Adj jókedvet és nyitottságot, hogy még mindig tudjak befogadni és adj szeretetet, hogy ne csak panaszkodjak mások hidegsége miatt, hanem árasszam a szereteted melegét.

Uram, maradj az, ki mindig voltál: a megbocsájtó Édesatyám.
Ez indítson arra, hogy én is tudjak megbocsájtani.

Ne engedd, hogy valaha is fáradt legyek a köszönet-mondáshoz.
Ne engedd, hogy valaha is abbahagyjam a dicséretedet.

Tartsd meg és növeld a hitemet.
Szólj Uram, még hallja a Te szolgád.

Ámen.”

Mondd el a véleményedet, szólj hozzá a cikkhez. (Facebook fiók szükséges.)
Olvasás folytatása

Imádságok

Egyetemes könyörgések családos misén

Közzétéve

Család a szentmisén az evergreeni Krisztus Király templomban - Fotó: ctkevergreen.com

Pap: Testvérek! A házasság és a család nemcsak egy téma, hanem életünk forrása, az egyetemes emberiség iskolája és legdrágább kincse, a társadalom kohéziója, nemzetünk jövője. Isten áldásaiért könyörögjünk minden házasság, minden család számára.

  1. Egyházért:

Urunk, kérünk, áldd meg Ferenc pápát, püspökeinket, mindazokat, akik a házasság és család megerősítésén dolgoznak Egyházadban. Áldj meg mindnyájunkat nyitott szívvel, hogy családi életünk formálásában figyeljünk Egyházunk vezetésére, mindnyájunk boldogabb jövője munkálásáért! Hallgass meg, Urunk!

  1. Fiatalok:

Urunk, kérlek segíts minket, fiatalokat, hogy lássuk és megtaláljuk a családban az igazi értékeket, és arra figyeljünk a minden-napokban, ami fontos, ne arra, ami jelentéktelen, hogy növekedhessünk a kegyelemben.

  1. Férjek:

Urunk, kérlek segíts minket, férjeket, szeretetben együtt lenni és munkálkodni házastársunkkal; és hogy képesek legyünk óvni gyermekeinket a világban levő bűnöktől, és tudjuk megmutatni életünkkel a Te utadat.

  1. Feleségek:

Urunk, kérlek segíts minket, feleségeket, hogy mindig tudjuk szeretni férjeinket, szeretettel, türelemmel ápoljuk, munkáljuk egységünket; a gyermekeinknek pedig megtaníthassuk, hogy mi a helyes és mi helytelen a Te szemedben.

  1. Özvegyek:

Urunk, kérlek segíts minket, özvegyeket, hogy Rád építsünk, mert akkor lesz jó kapcsolatunk Veled, a gyermekeinkkel, barátainkkal. Az örök élet hitével adj derűt, reményt, hogy a földi élet napjaiban a Te áldásoddal lehessünk családjaink támaszai, segítői.

  1. Egyedülállók:

Urunk, kérlek segíts minket, egyedülállókat, hogy nem csüggedve, állapotunkat felvállalva, örömmel tudjuk Istent és ember-társainkat szolgálni a családban, a közösségünkben és a világban.

 

Pap: Végül Urunk, Ferenc pápa imájával fohászkodjunk:

Názáreti Szent Család,
tedd a mi családjainkat is
a megélt közösség és az imádság helyévé,
az Evangélium hiteles iskolájává,
kicsiny család-egyházzá.

Názáreti Szent Család,
add, hogy a Szentlélek mindenkiben újraélessze annak tudatát,
hogy a család szent és sérthetetlen,
Isten tervének ékköve.

Jézus, Mária és József,
halljátok meg és hallgassátok meg könyörgésünket.

Ámen.

Mondd el a véleményedet, szólj hozzá a cikkhez. (Facebook fiók szükséges.)
Olvasás folytatása

Imádságok

Ima az Egyház egységéért Szent Jozafát közbenjárásával

Közzétéve

Szerző:

Szent Jozafát - Fotó: Mykola Swarnyk

Szent Jozafát azon fáradozott, még élete árán is, hogy begyógyítsa a sebeket Kelet és Nyugat között. 

A nagy 1054-es  egyházszakadás óta sokan próbálták egyesíteni az egyháznak két “tüdejét”. Ez történt pontosan Szent Jozafát életében is, aki ortodox hazájában nevelkedett, de később csatlakozott azokhoz Ukrajnában, akik a Rámához való újracsatlakozást keresték.

Sajnálatos módon próbálkozásait nagyon sokan ellenezték, beleértve a feletteseit is. Ennek ellenére a szent nem hagyott fel munkájával, hanem bízott Isten az emberiségért alkotott tervében.

Végül mivel egyesek nem tudták tűrni munkáját, egy összeesküvés révén megölték Jozafátot. Halálakor ezt mondta:

Add meg nekem uram, hogy méltó legyek véremet ontani az Egyház újraegyesüléséért és az Apostoli Székhez való hűségért.

Alább található egy részlet az ukrán misekönyv imafüzetéből, amelynek címe Én Mindenható Barátom:

Ó Szent Jozafát csodálatos Szent és hősies mártír, aki meghaltál Egyházunkért, hogy az újra eggyé legyen Krisztus Helytartójával, a római Pápával. Dicsőséges vagy, mert haláloddal hirdetted népünknek a katolikus hitet. Csodálatos vagy hősies mártírságodért, amellyel hirdetted hitbeli egységünket a római Szent Székkel, az ortodox katolicizmusunknak valódi központjával.

Csodálatra méltó vagy magasztos erényeiddel, amely ékesítik lelkedet. Csodálunk téged égő szeretetedért amelyet Krisztusért, Máriáért és Krisztus földi helytartójáért tanúsítottál. Ékesen példamutató vagy azon nemzetnek, amelyben születtél. Mivel oly nagy erőt kaptál Istentől, amelyet a csodák bizonyítanak, arra kérlek, hogy szerezz nekem erős kötődést a katolikus hithez és a gyönyörű keleti rítushoz, amelyet sohasem fogok elhagyni vagy cserben hagyni. Eszközölj ki nekem egy fékezhetetlen buzgalmat, hogy én is fáradozzak a keleti testvéreinkért.

Ámen.

Forrás: Aleteia / Fordította: Enyedi László

Mondd el a véleményedet, szólj hozzá a cikkhez. (Facebook fiók szükséges.)
Olvasás folytatása

Kövess minket Facebookon is!

Népszerű