Lépj kapcsolatba velünk

Aktuális

Íme itt vagyok! – Panama-napon a nagykaposi esperesség fiataljai

Közzétéve

Fiatalok a Panama-napon Budapesten - Fotó: Korányi Frigyes Görögkatolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Facebook oldal

Élménybeszámolóval egybekötött tudósítás érkezett postaládánkba a nagykaposi (Felvidék) Jesó Eszter virtuális tollából. 

Január 26-án rendezték meg Budapesten a Panama-napot, mely a panamai Ifjúsági Világtalálkozót (IVT) hozta el a magyar ajkú katolikus fiatalok számára. Erre a találkozóra a nagykaposi esperességből is érkeztek fiatalok Lučko Márton, csicseri plébániai kormányzó atya vezetésével.

Az eseményt Palánki Ferenc, a Debrecen-nyíregyházi Egyházmegye megyéspüspöke nyitotta meg, aki kifejezte nagy örömét a sok fiatal láttán. Felhívta a figyelmünket arra, hogy Jézus nem azért szeret minket, mert jók vagyunk, hanem azért, hogy jók legyünk. Sokszor azonban azt hisszük, Isten nem szeret minket igazán, mert nem teljesíti álmainkat. Vannak ugyanis olyan álmok, melyek soha nem válnak valóra. De a valóság sokkal szebb. Az IVT mottóját („Íme, itt vagyok”) eszünkbe juttatva arra kért minket, hogy merjük átadni életünket Istennek, legyen bátorságunk igent mondani neki.

Három zászló – a pápai, a magyar és a panamai – kíséretében a színpadra hozták az IVT Mária-ikonját, melyet mindannyian állva fogadtunk, kifejezve ezzel mélységes tiszteletünket a Szent Szűz iránt. Ezt követően Kocsis Fülöp görög katolikus érsek-metropolita katekézisét hallgattuk meg. Felhívta figyelmünket arra, hogy a Jézus születését megelőző események leírásában a Biblia ötször használja az „ÍME” szót, mely azonnali készséget óhajt. Ezt érezte meg Mária is, és kész volt azonnal igent mondani Isten tervére. A mi feladatunk és küldetésünk is erről szól: merjünk igent mondani az Úrnak. Életünkben sok üres pillanat van, mert nem azt tesszük, amit Isten vár tőlünk. Sokszor halogatjuk a dolgokat, nem vagyunk készek azonnali válaszokat adni, nem merünk nagy döntéseket hozni. Isten azonban azért teremtett minket, hogy életünket megtöltsük tartalommal, és részt vegyünk a megváltás művében. Egyedül ő ugyanis nem tudja élni a mi életünket, ketten kellünk hozzá. Az én életem éléséhez is ketten kellünk: ÉN és az ISTEN.

Kocsis Fülöp metropolita katekézisét követően a Shalom Közösség vezette dicsőítő tánccal fejeztük ki imádatunkat az Úr iránt, és együtt énekelve, karjainkat az ég felé emelve mutattuk ki, hogy „íme, itt vagyunk.”

A képen Trunko Ferdinánd, Lučko Márton atya, csicseri plébániai kormányzó, és Jeso Eszter látható.

Majd Bartos Lídia Lelle és Pindroch Csaba tanúságtételét hallgattuk meg, melyben mindketten felidézték megtérésük pillanatait. Bartos Lídia Lelle, a 777 blog szerkesztője személyes tapasztalatai által világított rá arra, hogy Isten közöttünk van, nem csupán fent van a mennyben, és kapcsolatba akar kerülni mindannyiunkkal. Ő az, aki betölti azt az űrt az életünkben, melyet más nem tud. Fontos azonban, hogy azzal is tisztában legyünk, hogy a Krisztust követő emberek, a keresztények nem tökéletesek, csupán törekednek rá. Azt is meg kell értenünk, hogy az Istennek nem az a feladata, hogy a mi földi életünkben gondoktól mentessé és 100 százalékban rózsássá tegye. Ha ezt képesek vagyunk megérteni, akkor leszünk igazán boldogok, mert rájövünk arra, hogy a boldogságunkat nem az ajándék, hanem az ajándékozó jelenti. Az, hogy a mi Mennyei Atyánk úgy szeret minket, ahogy vagyunk, velünk van mindig, a magányban és a sivatagban, ezért soha nem fogunk meginogni.

Pindroch Csaba, a Thália színház színésze is a Krisztushoz való fordulását mondta el. Sokáig a túlzott önszeretet határozta meg minden cselekvését, ám az életében bekövetkező szerencsétlenségek, majd azok jóra fordulása megmutatták számára, hogy az Isten hatalmasabb nála. Művészként felismerte, hogy a művészet nem belőle, hanem általa megy át az emberi szívekbe. Legmeghatározóbb istenélményét az elmúlt nyáron élte át, mikor a pápa miséjén egy sirály jelent meg a fejük felett és körözött felettük. Ekkor értette meg, hogy egyikünk sem hibátlan, mindnyájan emberek vagyunk, és a szeretet az, ami összeköt minket.

Délután a Kérdezd a püspököt program következett, amikor a jelenlévők előzőleg feltett kérdéseire válaszoltak a találkozót jelenlétükkel megtisztelő püspökök – Palánki Ferenc, Veres András, Kocsis Fülöp püspök atyák. A püspökök készségesen válaszoltak a bennünket foglalkoztató kérdésekre, szóba kerültek az atyák legkedveltebb szabadidős tevékenységei, de a papi hivatásuk felismerésével kapcsolatos kérdések is. Palánki Ferenc püspök atya egyik mondata volt az, amely a szívemig hatolt. Azt mondta, hogy az embertársainkat nem azért kell szeretni, hogy hogyan néz ki, vagy mennyire kedves és barátságos velünk. Azért szeressük a másikat, mert van.

A szentmise áldozat megünneplésére lázasan készültünk és türelmetlenül vártuk, hogy magunkhoz vehessük, és a szívükbe fogadhassuk Krisztust. A legszentebb áldozat főcelebránsa Veres András, győri megyéspüspök volt, de velünk ünnepelt még a hosszú sorban sorakozó koncelebráló atyákon kívül Michael August Blaume, Magyarország apostoli nunciusa, Palánki Ferenc, a Debrecen-nyíregyházi Egyházmegye megyéspüspöke és Mohos Gábor, esztergom-budapesti segédpüspök is. Veres András atya homíliájában Reményik Sándort idézte:

„Nincs nyugalom, nincs nyugalom, – a szív,
Amíg ver, mindörökre nyugtalan.”

Mindannyian érezzük, az Isten utáni vágyódást. De miért nem találjuk a közösséget Istennel? Ennek a legfőbb oka a bűn. Menekülni kezdünk, és nem vagyunk hajlandóak felelősséget vállalni egymásért. Feladatunk azonban nem ez, Jézus ugyanis arra hívott minket, hogy tanúi legyünk a világban. Hogyan tudunk a szolgálatban helyt állni? Helyezzük példaképül szemünk elé a szenteket és a Szűz Anyát, valamint tegyük életünket Isten kezébe. Ne féljünk attól, hogy úgy éljünk, hogy gyakoroljuk a szeretetet. Az ünnepi szentmise szónoka homíliáját Sillye Jenő egyik énekének szövegével zárta:

„Itt vagyok végre, jó Uram, nehéz és hosszú volt utam,
Szólnék Hozzád, nem tudok, szememben látod, mit akarok!
Eljöttem Hozzád itt vagyok, szomjas és éhes vándorod!
Asztalodról adj ennem, s boldog lesz az életem!”

Ezzel kapcsolatban Veres András kifejezte, hogy talán nincs is bátorságunk szólni Istenhez, pedig ő ismer minket. Higgyük el, nem kell félnünk, és Krisztussal boldog lesz az életünk.

A szentmisét követően a Nyolc Boldogság Közösség által vezetett szentségimádásban imádkoztunk Jézushoz. Meggyújtottuk a program kezdetén kapott LED mécseseket kifejezve, ezzel, hogy életünket Isten kezébe helyeztük, tegyen vele, amit szeretne. Mohos Gábor részesítette a fiatalokat szentségi áldásban, és körbehordta a stadionban az Oltáriszentséget, mely sokak számára egy meghatározó istenélmény volt.

A nap folyamán többször kapcsolták a panamai eseményeket, és így még inkább segítettek minket együtt átélni ezt a napot a világ fiataljaival.

A Panama-napról lelkileg átszellemülve tértünk haza, bízva abban, hogy életünk minden pillanatában készek leszünk azt mondani az Úrnak: „Íme, itt vagyok!”

Jeso Eszter Nagykaposról

Mondd el a véleményedet, szólj hozzá a cikkhez. (Facebook fiók szükséges.)

Aktuális

Francia püspökök: az 1. és 2. számú szülő elnevezés a család felbomlasztásához vezet

Közzétéve

Szerző:

Francia püspöki kar - Fotó: WPLG

A francia püspöki konferencia család és társadalom tanácsa bírálta a francia képviselők által megszavazott törvénymódosítást a „bizalom iskolája” új törvénytervezet keretében, amely az iskolai megfogalmazásokban helyettesíti az „apa” és az „anya” elnevezést az „1. számú szülő” és „2. számú szülő” kifejezéssel.

„Ismét szomorúan tapasztaljuk a parlament kísérletét arra, hogy felbomlassza a családot azzal az ürüggyel, hogy egységesíti az adminisztrációs űrlapokat” – írja Bruno Feillet reimsi segédpüspök, a francia püspöki konferencia család és társadalom tanácsának elnöke. „A már „túlhaladottnak” tekintett „apa” és „anya” kifejezés lehetővé teszi azonban számunkra, hogy az egymást követő nemzedékekben azonosítsuk magunkat. Az iskolának különösképpen is osztoznia kellene e felfogásban.”

A törvénytervezet a gender-elmélet újabb megjelenése
„Ez a törvénytervezet a gender-elmélet újabb megjelenését képviseli, amely el akarja törölni a különbséget aközött, hogy két egynemű vagy két különböző nemű szülője van egy gyermeknek. Ezentúl pedig nincs olyan család, beleértve a nagyon kevés olyan családot, amelyben két egynemű felnőttből álló szülőket találunk, amelyekben úgy mutatkoznának be, hogy 1. számú vagy 2. számú szülő.” Majd felteszi a kérdést, hogy válás esetén a kettes számú válna az egyes számú szülővé? Végül annak a kívánságának adott hangot, hogy „a józanész újra találja meg a maga helyét a gyermekek elsődleges java érdekében”.

Somogyi Viktória – Vatican News

Mondd el a véleményedet, szólj hozzá a cikkhez. (Facebook fiók szükséges.)
Olvasás folytatása

Aktuális

Anya és Apa helyett Szülő 1 és Szülő 2 a megszólítás Franciaországban

Közzétéve

Szerző:

Illusztráció - Fotó: IStock

A francia nemzetgyűlés első olvasatban elfogadta, hogy az iskolai dokumentumokban is elismerjék az azonos nemű szülőket, így a gyerekekért felelős jogi személyek nemére ezentúl nem történik utalás: a korábbi apa és anya megjelölést hivatalosan a szülő 1 és szülő 2 elnevezés váltja fel.

A módosítást annak a törvényjavaslatnak a keretében fogadták el kedden, amely a gyerekek tankötelezettségének alsó korhatárát az eddig 6-ról 3 évre szállítja le, azaz kötelezővé teszi az óvodába járást, a felső határt pedig 16-ról felemeli 18 évre.

Franciaországban 2013-ban az előző államfő, a szocialista Francois Hollande mandátuma idején terjesztették ki a házasság intézményét az azonos nemű párokra, aminek értelmében a francia jog egyenjogú szülőként ismeri el a gyereket nevelő homoszexuális párokat, és az azonos nemű párok számára engedélyezi az örökbefogadást is.
Valérie Petit, a kormánypárti Köztársaság lendületben javaslata alapján fogadták el azt a módosítást, amely a 2013-as törvény következményeként az iskolai nyomtatványokban is megjeleníti “a francia családok sokféleségét”.

A képviselőnő a vitában arra emlékeztetett, hogy még mindig számos hivatalos dokumentumon, így például a menzákra történő beiratkozási nyilatkozaton vagy azon az engedélyen, amelyen azt tüntetik fel, hogy kinek adható ki egy gyerek egy iskolából vagy óvodából, az anya és apa megjelölés szerepel, ez pedig nem veszi figyelembe az öt évvel ezelőtt elfogadott törvényt.
A kormánypárti képviselők szerint a társadalmi egyenlőség miatt kellett az intézkedést elfogadni, azért, hogy “senki ne érezze magát egy meghaladott családmodell miatt kirekesztve”.
Jean-Michel Blanquer oktatási miniszter és Anne-Christine Lang, a tankötelezettségről szóló törvény kormánypárti jelentéstevője nem támogatta a módosítót, mert szerintük az iskolai dokumentumokon szükséges változtatás nem igényel új törvényi rendelkezést.

Párizsban például az anyakönyvi kivonatokon önkormányzati rendelet alapján már korábban bevezették a változtatást.

Számos iskolában egyébként már évek óta nem használják az anya-apa megjelölést a hivatalos dokumentumokon, helyette a szülő, vagy a “jogilag felelős személy” semleges kifejezés szerepel, miután nem feltétlenül egy anya vagy apa, hanem nagyszülő, felnőtt korú testvér vagy más családtag is lehet felelős egy gyerekért.

Xavier Breton, az ellenzéki jobbközép Köztársaságiak képviselője a vitában azonban úgy vélte, hogy a módosítás a “politikai korrektség” nevében született, és “nem felel meg a valós helyzetnek”.
“Amikor azt hallom, hogy egy családmodell meghaladott, akkor arra szeretnék emlékeztetni, hogy az együttélések és a házasságok 95 százalékában egy férfi és egy nő alkot egy párt” – mondta a képviselő.

A francia statisztikai hivatal adatai szerint legalább 20 ezer kiskorú gyereket nevelnek homoszexuális párok, egyéb becslések szerint viszont legalább 300 ezer francia gyerek él olyan családban, amelyben a szülők azonos neműek.

A szocialista Joaquim Pueyot szerint a reform egyszerűen “tisztelet és méltóság kérdése”.

“Nem is tudják elképzelni annak a következményét, amikor egy gyereket nem úgy kezelnek, mint a többi társát” – mondta a képviselő.

Forrás: MTI

Mondd el a véleményedet, szólj hozzá a cikkhez. (Facebook fiók szükséges.)
Olvasás folytatása

Aktuális

Ferenc pápa elismerte Mindszenty József bíboros hősies erényeit – FRISSÍTVE!

Közzétéve

Szerző:

Mindszenty József bíboros - Fotó: Magyarországi Mindszenty Alapítvány

Ferenc pápa engedélyezte a Szentté Avatási Kongregációnak, hogy dekrétumban tegye közzé Mindszenty József bíboros, esztergomi érsek, Magyarország egykori prímása “hősies erényeinek elismerését” – közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia szerdán az MTI-vel. 

Az életszentség elismerése a boldoggá avatási eljárás fontos lépése, amelyet a boldoggá avatáshoz szükséges csoda kivizsgálása követ.

Mindszenty József 1892-ben született, eredeti neve Pehm József volt. Zala megyei plébános volt, majd 1944-ben nevezte ki XII. Pius pápa veszprémi püspökké, röviddel ezután a nyilas kormány bebörtönözte.
Esztergomi érsek és Magyarország prímása 1945-ben lett, bíborosi rangot 1946-ban kapott.

Koholt vádak alapján 1948 karácsonyán bebörtönözték, 1949-ben életfogytiglani börtönre ítélték. Az 1956-os forradalom alatt kiszabadították, a szabadságharc leverése után az Egyesült Államok budapesti nagykövetségére menekült. A követségen tartózkodott 1971-ig, akkor elhagyhatta az országot és Bécsbe költözött. Ott halt meg 1975-ben. Végakarata szerint az ausztriai Mariazellben temették el.

A rendszerváltás után koncepciós per áldozatának nyilvánították és rehabilitálták, a Fővárosi Bíróság 1990. május 18-án kimondta, hogy az ellene hozott népbírósági ítéleteket semmisnek kell tekinteni. A hercegprímás teljes jogi, erkölcsi és politikai rehabilitálására Erdő Péter bíboros kérésére 2012 márciusában került sor. Boldoggá avatási eljárása 1994-ben kezdődött.

Kovács Gergely, Mindszenty József boldoggá és szentté avatási eljárásának viceposztulátora (magyarországi felelőse) az MTI-nek elmondta: a boldoggá avatás eljárásának római szakasza nem vértanúhalált halt jelölt esetén két részből áll: az első, érdemi rész az életszentség vizsgálata és elismerése, majd ezt követi egy csoda elismerése.

Most a folyamat első része zárult le. A Szentté Avatási Kongregáció több szinten kivizsgálta az összegyűjtött dokumentumokat, és egyhangú döntésével elismerte az életszentséget, a döntést pedig Ferenc pápa jóváhagyta és elrendelte írásbeli közzétételét.

A következő lépés egy csoda elismerése lesz. Mindszenty József esetében egy orvosilag megmagyarázhatatlannak tűnő rákos gyógyulást értékel majd a kongregáció – ismertette Kovács Gergely.

A szakmai döntés után a csoda elismerését ismét Ferenc pápának kell jóváhagyni, majd ezt követően – újabb pápai jóváhagyás esetén – kerülhet sor a boldoggá avatásra – tette hozzá.

A továbbiakban Erdő Péter bíboros tájékoztatását közöljük:

Nagy örömmel értesültünk róla, hogy Ferenc pápa jóváhagyta azt a határozatot, amely megállapítja, hogy Isten Szolgája, Mindszenty József bíboros, esztergomi érsek, Magyarország prímása hősies fokban gyakorolta a keresztény erényeket.

Ezentúl tehát hivatalosan is tiszteletreméltónak nevezhetjük őt. Fontos lépés ez a boldoggá avatás felé, hiszen most már az imameghallgatások és csodák felülvizsgálata kezdődik. Ennek pozitív eredménye megmutathatja, hogy Mindszenty bíboros személyére nemcsak úgy tekinthetünk, mint példaképünkre, hanem hathatós közbenjárásával támogatni is tud minket.

Hosszú évtizedek imádsága és munkája után különös kegyelem számunkra Egyházunk legfőbb hatóságának elismerése. Ezért hálás köszönetet mondunk a Szentatyának és tovább folytatjuk imádságunkat, hogy tiszteletreméltó elődünket, aki minden szenvedést vállalva, rettenthetetlen hűséggel szerette Istent, Egyházunkat és népünket, mielőbb a boldogok sorában ünnepelhessük.

Róma, 2019. február 13.

+ Erdő Péter
bíboros, esztergom-budapesti érsek,
Magyarország prímása

Forrás: katolikus.hu / MTI

Mondd el a véleményedet, szólj hozzá a cikkhez. (Facebook fiók szükséges.)
Olvasás folytatása

Kövess minket Facebookon is!

Népszerű