fbpx
Connect with us

Az Istent keresőknek minden a javukra válik :)

Aktuális

Isten arcának keresése – XVI. Benedek pápa imája

Foto: Cathopic

Krisztus arca, Szent Arc: Jézus szent arca a katolikus hagyomány szerint Isten megtestesült fiának, a názáreti Jézusnak emberi arca, „az isteni lényeg képmása” (Zsid 1,3.) Krisztus arcán Isten dicsősége ragyogott föl az ember számára (2Kor 4,6), benne vált láthatóvá a senki által nem látott isteni arc (Jn 1,18). Maga Jézus mondja: „aki engem látott, látta az Atyát” (Jn 14,9).

XII. Piusz pápa Húshagyókeddet Jézus Szent Arcának ünnepévé nyilvánította 1958-ban.

Foto: Wikimedia

XVI. Benedek pápa 2007 szeptemberében az alábbi írást küldte a manoppellói (Olaszország) Szent Arc bazilika őrzőjének az egy évvel korábbi, 2006. szeptember 1-jei zarándoklatának emlékére.

ISTEN ARCÁNAK KERESÉSE

Uram Jézus,
miként az első apostolok,
akiket megkérdeztél: „Mit kerestek?”,
elfogadták meghívásodat: „Jöjjetek és lássátok”,
Felismerve Téged, mint Isten Fiát,
Az ígért Messiást a világ megváltásáért,
Úgy mi is, a tanítványaid ebben a nehéz időszakban,
Szeretnénk követni Téged és a barátaid lenni,
Vágyott, ám rejtett arcod ragyogásának vonzásában.

Kérünk Téged, mutasd meg nekünk mindig új arcodat,
Isten végtelen irgalmának ezt a titokzatos tükrét.
Add, hogy szemlélhessük elménk és szívünk szemével:
A Fiú arca, az Atya dicsőségének a kisugárzása és lényegének képmása
(vö. Zsid 1,3),
Isten emberi arca, amely berobbant a történelembe,
Hogy feltárja az örökkévalóság horizontjait.
A szenvedő és feltámadt Jézus néma arca, Amely, ha szeretik és elfogadják, megváltoztatja a szívet és az életet.
„Uram, a te arcodat akarom keresni. Ne rejtsd el előlem arcodat” (Zsolt 27,8-9).
Hányszor és hányszor hangzott fel az évszázadok és évezredek során a hívek ajkán a zsoltáros lelkes könyörgése!

Uram, hittel ismételjük mi is ugyanazt a könyörgést:
„Fájdalmak férfia, aki elől eltakarjuk arcunkat” (Iz 53,3),
Ne takard el előlünk arcodat!
Mi a te szemedből akarunk meríteni,
amelyek gyengédséggel és könyörületességgel tekintenek ránk,
A szeretet és a béke erejét, amely megmutatja nekünk az élet útját,
És a bátorságot, hogy félelem és megalkuvás nélkül kövessünk Téged,
Hogy evangéliumod tanúi lehessünk,
Az elfogadás, a szeretet és a megbocsátás konkrét jeleivel.

Ó, Krisztus szent Arca,
Fény, amely világosságot gyújt a kétség és a szomorúság sötétségében
Élet, amely örökre legyőzte a gonosz és a halál erejét,
Ó, kifürkészhetetlen tekintet,
Amely soha nem szűnik meg őrködni az emberek és a népek felett,
Az eucharisztikus jelekbe
És a velünk élők arcába rejtett Arc,
Tégy minket Isten vándoraivá ezen a világon,
Akik vágyakoznak a Végtelen után és készek a végső találkozásra,
Amikor majd meglátunk téged, Uram, „színről színre” (1Kor13,12),
És örökké szemlélhetünk Téged a mennyei dicsőségben.

Mária, a Szent Arc édesanyja,
Segíts nekünk, hogy „kezeink tiszták és szívünk ártatlan” (Zsolt 24,4) legyen,
Kezeinket a szeretet igazsága fénye vezesse,
És szíveinket az isteni szépség ragadtassa el
Hogy miután a Krisztussal való találkozás átalakított minket
Ajándékul adhassuk magunkat a szegényeknek és a szenvedőknek,
Akiknek arcán tükröződik
Fiadnak, Jézusnak rejtett jelenléte,
Aki él és uralkodik örökkön örökké.
Ámen!

Ford.: Dr. Fedineczné Vittay Katalin
Forrás: Holy Face of Manoppello

Klikkelj a hozzászóláshoz

Leave a Reply

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Kapcsolódó...

Vasárnapi ráhangoló

Az Újszövetség szerint az Úr napja: húsvét vasárnapja, amelyen Jézus feltámadt (Máté 28,1; Márk 16,2; Lukács 24,1; János 20;1 stb.), ezért a keresztény egyházak...

Lelkiség

Jézus tanítványainak kudarca a mi kudarcainkat visszhangozza hitben és szeretetben. „Valaki megszólalt a tömegből: „Mester, elhoztam hozzád a fiamat, akit néma lélek szállt meg....

Vasárnapi ráhangoló

Az Újszövetség szerint az Úr napja: húsvét vasárnapja, amelyen Jézus feltámadt (Máté 28,1; Márk 16,2; Lukács 24,1; János 20;1 stb.), ezért a keresztény egyházak...

Reflexió

Olvasom, hogy a közeljövőben Jézusnak is lesz mesterséges intelligencia lenyomata. Miért is ne? Ahogy lehet online imádkozni, egy chatbot is beszélhet Isten nevében, úgy...