fbpx
Connect with us

Az Istent keresőknek minden a javukra válik :)

Ferenc pápa

Isten soha nem cselekszik a szereteten kívül – Ferenc pápa Úrangyala imája

Fotó: Vatican Media

Isten azáltal nyilatkoztatja ki magát, hogy ingyenes és üdvözítő szeretetével megszabadítja és meggyógyítja az embert – tanította Ferenc pápa vasárnap délben, az Úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédében.

Vegyük észre életünkben Isten szeretetének jeleit és a kicsinyekhez hasonlóan hagyjuk, hogy lenyűgözzenek bennünket csodái. Ehhez arra van szükség, hogy ne legyünk önteltek és nyissuk meg szívünket Isten előtt. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, hogy tudunk-e elcsodálkozni Isten művein, vagy csak múló dolgoknak tekintjük azokat? – kérte beszédében a híveket a Szentatya.

A tizennegyedik évközi vasárnap evangéliumi szakaszát elemezve Ferenc pápa Jézusnak egy nagyon szép imájához fűzte gondolatait, aki így fordul az Atyához: „Áldalak téged, Atyám, ég és föld Ura, hogy az okosak és a bölcsek elől elrejtetted ezeket a dolgokat és a kicsinyeknek kinyilatkoztattad” (Mt 11,25). De milyen dolgokról beszél Jézus? És kik ezek a kicsinyek, akiknek ezeket a dolgokat kinyilatkoztatta? – tette fel a kérdéseket Ferenc pápa, majd gondolatait erről a két témakörről fejtette ki: a dolgok, amelyekért Jézus dicséri az Atyát, és a kicsinyek, akik tudják, hogyan fogadják be ezeket.

Először is azokról a dolgokról szólt, amelyekért Jézus dicséri az Atyát. Emlékeztetett rá, hogy Máté evangéliumában az Úr, nem sokkal korábban felidézte néhány tettét: „Vakok látnak, […] leprások megtisztulnak […], a szegényeknek pedig hirdetik az evangéliumot”. (Mt 11,5), és feltárta ezek értelmét, megállapítva, hogy ezek a tettek mind Isten világban való működésének a jelei. Az üzenet tehát világos: Isten azáltal nyilatkoztatja ki magát, hogy megszabadítja és meggyógyítja az embert – mondta Ferenc pápa, arra figyelmeztetve, hogy ezt ne felejtsük el: Isten azáltal nyilatkoztatja ki magát, hogy megszabadítja és meggyógyítja az embert, és ezt ingyenes szeretetével, üdvözítő szeretetével teszi. Ezért dicséri Jézus az Atyát, mert nagysága a szeretetben áll, és soha nem cselekszik a szereteten kívül. De ezt a szeretetben rejlő nagyságot nem értik meg azok, akik saját magukat képzelik nagynak, és saját képükre formálják istenüket: egy hatalmas, hajlíthatatlan, bosszúálló istent. Más szóval, ezek az önteltek nem tudják elfogadni Istent Atyjuknak. Azok, akik önmagukkal vannak eltelve, büszkék, csak a saját érdekeikkel törődnek, – ezek az önteltek -, meg vannak győződve arról, hogy nincs szükségük senkire. Jézus ebben a tekintetben három akkori gazdag város, Korazin, Betszaida és Kafarnaum lakóit nevezi meg, ahol sok gyógyítást hajtott végre, de amelyek lakói közömbösek maradtak prédikációi iránt. Számukra a csodák csupán látványos események voltak, amelyek alkalmasak arra, hogy hírként felröppenjenek és pletykákat tápláljanak: miután megcsappant a múló érdeklődés, archiválták az eseményeket, hogy talán más időszerű hírekkel, a pillanat valamelyik másik újdonságával foglalkozzanak. Nem tudták befogadni Isten csodálatos dolgait.

A második dologra térve Ferenc pápa a kicsinyekről szólt, akik azonban tudják, hogyan fogadják be Isten csodálatos dolgait, és Jézus dicséri értük az Atyát: „Áldalak téged” – mondja az Úr – mert kinyilatkoztattad a mennyek országát a kicsinyeknek. Jézus dicséri az Atyát az egyszerűekért, akiknek szíve mentes az önhittségtől és az önszeretettől. A kicsinyek azok, akik a gyermekekhez hasonlóan érik, hogy szükségük van másokra, és nem önellátóak, nyitottak Istenre, és rácsodálkoznak műveire. Tudják, hogyan kell olvasni Isten jeleit, hogyan kell elcsodálkozni szeretetének csodáin! A pápa minden hívőnek és saját magának is feltette a kérdést: tudunk-e elcsodálkozni Isten művein, vagy csak múló dolgoknak tekintjük azokat?

A Szentatya ezután arra irányította a hívek figyelmét, hogy az életünk tele van csodákkal: tele van a szeretet gesztusaival, Isten jóságának jeleivel. Ezekkel szemben azonban közömbös maradhat a mi szívünk is, és a szokások rabjává válhatunk, aki ugyan kíváncsi, de képtelen arra, hogy ámulattal tekintsen ezekre a csodákra, hogy hagyja, hogy ezek a csodák mély hatást tegyenek rá, lenyűgözzék, impresszionálják. Egy bezárt, páncélozott szív nem képes arra, hogy elámuljon – tette hozzá Ferenc pápa, majd az olasz impresszionálni, mély nyomot hagyni igére utalva kifejtette, hogy a fényképész filmszalagját juttatja eszünkbe. Ez a helyes hozzáállás Isten műveihez: elménkben lefényképezzük Isten műveit, hogy azok mély nyomot hagyjanak szívünkben, hogy azután, mint a filmtekerccsel teszik, előhívhassuk őket az életünkben, sok jó gesztus által, hogy az Isten-szeretet „fényképe” egyre fényesebbé váljon bennünk és általunk.

Az Úrangyala elimádkozása előtt mondott beszéde végén Ferenc pápa arra buzdított, hogy mindnyájan tegyük fel magunknak a kérdést: a bennünket elárasztó hírek áradatában vajon én, ahogy Jézus ma megmutatja nekünk, meg tudok-e állni azoknál a nagyszerű dolgoknál, amelyeket Isten visz végbe? Hagyom-e, hogy gyermekként rácsodálkozzam a jóra, ami csendben megváltoztatja a világot? Elvesztettem-e azt a képességemet, hogy csodálkozzam? És áldom-e az Atyát minden nap a műveiért? A Szentatya végül így fohászkodott a Szűzanyához: „Mária, aki örvendezett az Úrban, tegyen képessé minket arra, hogy rácsodálkozzunk az ő szeretetére, és egyszerűséggel dicsérjük őt”.

Forrás: Vatican News

1 hozzászólás

1 hozzászólás

  1. Anna

    2023-07-10 at 10:28

    Ámen

Leave a Reply

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Kapcsolódó...

Vasárnapi ráhangoló

Az Újszövetség szerint az Úr napja: húsvét vasárnapja, amelyen Jézus feltámadt (Máté 28,1; Márk 16,2; Lukács 24,1; János 20;1 stb.), ezért a keresztény egyházak...

Ferenc pápa

Vasárnap délben, az Úrangyala elimádkozása után Ferenc pápa bejelentette, hogy szeptember 30-án konzisztóriumot tart, amelyen 21 új bíborost nevez ki. Bejelentését megelőzően sürgette a...

Aktuális

A CNA híradása szerint Vatikán nyilvánosságra hozta az októberi Szinodalitásról szóló szinódus soron következő közgyűlésén részt vevők nevét, köztük olyan laikusokat is, akik először...

Vasárnapi ráhangoló

Az Újszövetség szerint az Úr napja: húsvét vasárnapja, amelyen Jézus feltámadt (Máté 28,1; Márk 16,2; Lukács 24,1; János 20;1 stb.), ezért a keresztény egyházak...