fbpx
Lépj kapcsolatba velünk

Ferenc pápa

Istennek bátran kiönthetjük a szívünket, átölel minket – Ferenc pápa katekézise

Közzétéve

Fotó: Vatican Media

A gyengédség nem elsősorban érzelmi kérdés, hanem annak megtapasztalása, hogy Isten szegénységünkben és nyomorúságunkban is szeret minket, és az ő szeretete átalakít bennünket. Fontos a kiengesztelődés szentségében megélni ennek a felszabadító erejét. A pápa szólt a börtönben fogva tartottakról is: jogosan bűnhődnek, de joguk van a megbocsátásra is.

„Gyermek volt még Izrael, amikor megszerettem, Egyiptomból hívtam meg a fiamat. (…) Én tanítottam meg járni Efraimot, a karomon hordoztam. Puha kötelékekkel vonzottam őket, a szeretet kötelékeivel. Olyan voltam hozzájuk, mint aki arcához emeli a csecsemőt; lehajoltam hozzá, enni adtam neki.”  (Oz 11,1.3-4)

A Szent Józsefről szóló katekézissorozatát folytatva a pápa ezúttal a gyöngéd apa alakjáról elmélkedett a VI. Pál-teremben megtartott szerda délelőtti általános audiencián. Utalt Patris corde – kezdetű, 2020. december 8-án kelt apostoli levelére, amelyben már kifejtette Jézus nevelőapjának e gyöngéd jellemvonását. Az evangéliumokban nem találunk részletes leírást arról, miként gyakorolta apai szerepét, de biztosak lehetünk abban, hogy „igaz” embersége abban is megmutatkozott, ahogyan nevelte Jézust. Lukács evangéliuma erről így ír:

„Jézus meg gyarapodott bölcsességben, korban, s kedvességben Isten és az emberek előtt” (Lk 2,52) Amint az Úr tette Izraellel, úgy ő is megtanította járni, karján hordozta. Olyan volt hozzá, mint aki az arcához emeli a csecsemőt, lehajolt hozzá, hogy enni adjon neki (vö. Oz 11,1.3-4). Szép a Bibliának ez a meghatározása, amely bemutatja Isten kapcsolatát Izrael népével. Ugyanígy képzeljük el Szent József és Jézus viszonyát – magyarázta katekézisében a pápa.

Az evangéliumok tanúsítják, hogy Jézus mindig atyaként beszél Istenről és szeretetéről. Sok példabeszédfőszereplője az apa alakja. A leghíresebb bizonyára az irgalmas apáé, melyet Lukács beszél el a tékozló fiú történetével (vö. Lk 15,11-32). Ebben a példabeszédben nemcsak a bűn és a megbocsátás jelenik meg, hanem az a mód is, ahogyan éri e megbocsátás a megtévedt embert. A szöveg így szól: “Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt.” (vö. 20) A fiú büntetésre számított, igazságtételre, ami révén legfeljebb a szolgák között jutott volna neki hely, de apja karjában találja magát. A gyöngédség nagyobb a világ logikájánál. Váratlan igazságtétel – állapította meg a pápa. Ezért nem szabad elfelednünk, hogy Istent nem rémítik meg a mi bűneink, ezt jól véssük az eszünkbe. Isten nagyobb a bűneinknél: ő Atya, szeretet, gyöngédség. Nem a bűneink, hibáink, bukásaink ijesztik meg, hanem az, ha bezárjuk előtte a szívünket. Szenved attól, ha látja, hogy nem hiszünk az ő szeretetében.

Nagy gyöngédség rejtőzik Isten szeretetének megtapasztalásában – folytatta gondolatmenetét Ferenc pápa. Jó arra gondolni, hogy éppen József közvetítette ezt Jézusnak. Isten dolgai ugyanis mindig emberi tapasztaláson keresztül jutnak el hozzánk. Ezzel kapcsolatban a Szentatya megosztott a hívekkel egy történetet. Pop zenét kedvelő fiatalok egy csoportja színi előadást rendezett: megérintette őket az irgalmas apa példabeszéde és elhatározták, hogy egy színházi pop előadást szerveznek a témáról. Jól sikerült a darab. Amikor a történet végén a fiú kiönti a lelkét barátjának, hogy fél hazatérni, mert tart tőle, hogy az apja elzavarja és megbünteti, a barátja azt tanácsolja neki: küldjön előre valakit az apjához. Készítse elő az érkezését, és ha az apja örömmel várja vissza őt, tegyen ki egy fehér kendőt az ablakba. Ezt már messziről látni fogja. Így is történt. A zenés-táncos darab tovább folytatódik egészen addig, amíg a fiú az út végén megpillantja a szülői házat. Felemeli a tekintetét, és látja, hogy a ház telis-tele van fehér kendőkkel. Nem egy, hanem minden ablakban három-négy kendő lobog. Ilyen Isten irgalmassága. Nem ijed meg múltunktól, csúnya dolgainktól, csak attól, ha bezárkózunk. Sok elszámolni valója van mindenkinek, de Istennel nagyszerű dolog a számvetés, mert elkezdünk beszélni vele és Ő átölel minket. Ez a gyengédség! – fűzte hozzá a pápa.

Fotó: Vatican Media

Tegyük föl tehát magunknak a kérdést: megtapasztaltuk-e már ezt a gyöngédséget, és tanúskodtunk-e róla mi is? A gyengédség nem elsősorban érzelmi kérdés, hanem Isten szeretetének megtapasztalása, aki elfogad minket szegénységünkben és nyomorultságunkban, és szeretete révén átalakít bennünket. Isten nemcsak tehetségünkre számít, hanem megváltott gyengeségünkre is. Ezért Szent Pál is saját törékenységére épít. Így ír a korintusiaknak:

„Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, tövis adatott a testembe: a Sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék az el tőlem. De ő ezt mondta nekem: „Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz.” (2 Kor 12,7-9). Az Úr nem veszi el összes gyengeségünket, de segít, hogy azokat elfogadjuk, kézen fog minket. Ez a gyöngédség. Amikor megtapasztaljuk Isten hatalmasságát, mely még törékenyebbé tesz minket. Mindezt úgy, hogy nem hallgatunk a gonoszra, amelyik negatív színben tünteti fel gyöngeségünket, hanem a Szentlelket követjük, aki a gyengédség fényében láttatja velünk törékenységünket. Éppen úgy, ahogy az ápolók megérintik a betegek sebét: finoman, hogy ne okozzanak még nagyobb fájdalmat nekik. Ilyen gyengéden nyúl az Úr is a mi sebeinkhez. Ezért fontos találkozni Isten irgalmasságával, különösen a kiengesztelődés szentségében, az Istennel való személyes párbeszédben, valóban megtapasztalva az igazságot és a gyöngédséget. Isten mindig megbocsát, sosem ítél el, elfogad, átölel, támogat bennünket. Ez ne feledjük! Mi vagyunk azok, akik olykor belefáradunk a bocsánatkérésbe, de Isten mindig megbocsátja a legcsúnyább dolgokat is.

Nézzünk bele tehát József apaságának tükrébe, ami egyben Isten apaságának a tükre is. Tegyük föl magunknak a kérdést: engedjük-e, hogy az Úr gyöngéden szeressen minket, átalakítson olyan emberré, aki képes így szeretni? A „gyengédség forradalma” nélkül félő, hogy beleragadunk egy olyan igazságosságba, amelyik nem engedi, hogy könnyen talpra álljunk, és összekeveri a megváltást a büntetéssel. Ferenc pápa ezért külön megemlékezett a börtönben lévő testvérekről. Jogos, hogy fizessenek az elkövetett hibákért, de az is jogos, hogy legyen lehetőségük feloldozást nyerni a hibákból. Nem létezhet ítélet a remény ablaka nélkül. Minden ítéletnek kell, hogy legyen egy reményablaka. Gondoljunk a bebörtönzött testvéreinkre, és gondoljunk arra, hogy Isten gyöngéd irányukban. Imádkozzunk értük, hogy találják meg a remény ablakában a kiutat egy jobb életre – buzdított a pápa, majd a következő imával zárta katekézisét:

Szent József, gyöngéd apa, taníts meg minket, hogy elfogadjuk: éppen a legnagyobb gyöngeségünkben kapjuk meg a szeretetet. Tedd, hogy ne emeljünk semmilyen akadályt szegénységünk és Isten szeretetének nagysága közé. Fakassz bennünk a vágyat arra, hogy a kiengesztelődés szentségéhez járuljunk, hogy bocsánatot nyerjünk, és mi is képesek legyünk gyöngéden szeretni testvéreinket az ő szegénységükben. Állj azok mellé, akik hibáztak és ennek árát fizetik meg. Segíts, hogy az igazságosság mellett gyöngédségre is találjanak az újrakezdéshez. Tanítsd meg őket arra, hogy az újrakezdés első módja az őszinte bocsánatkérés, hogy érezzék az Atya simogatását. Ámen.

A szerdai audiencia végén a pápa imákat kért a Csendes-óceán térségében bekövetkezett természeti katasztrófa érintettjeiért. Az elmúlt 30 év legsúlyosabb vulkánkitörése a Tonga-szigeteken óriási pusztítást végzett a hamueső és a szökőár miatt. A Szentatya lélekben közel áll a hatalmas károkat szenvedett lakossághoz, Istenhez fohászkodik enyhülésért számukra. Imádkozzunk együtt értük! – buzdított a Szentatya.

Forrás: Vatican News

image_pdfCsatlakozz a misszióhoz! Töltsd le és terjeszd.
Hírdetés Támogasd a Katolikus.ma médiamissziót!
Klikkelj a hozzászóláshoz

Hozzászólás írása

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Ferenc pápa

Az öregek bölcsessége és humora segít leküzdeni a fáradságot: Ferenc pápa szerdai katekézise

Közzétéve

Szerző:

Ne fáradjunk bele az élet értelmének keresésébe, az igazság, a jó és a rossz megkülönböztetése akkor is fontos, ha úgy érezzük, hogy nincs mindig hatásunk a világ folyására. Tanuljuk meg az idősektől az igazságosság iránti szenvedélyt, mert akkor van remény a szeretet és a hit számára is.

A Prédikátor könyvéből vett idézettel kezdődött a szerdai pápai audiencia, amelyen immár 11. alkalommal elmélkedett a Szentatya az öregkor tanulságairól.

„Meggyűlöltem az életet, mert bosszantónak találtam azt a fáradozást, ami a nap alatt folyik. Igen, minden hiábavalóság és szélkergetés! Meggyűlöltem minden művemet, amit létrehoztam a földön, hiszen az utódomra kell hagynom. (…) Vége a beszédnek. Mindent hallottál. Féld az Istent, és tartsd meg a parancsait! Mert ez minden embernek a kötelessége.  Mivelhogy Isten minden tettet ítélőszéke elé visz, és lát minden rejtett dolgot, akár jó volt, akár rossz.” (Préd 2,17-18; 12,13-14)

Ferenc pápa felolvassa beszédét
Ferenc pápa felolvassa beszédét

A Biblia egyik ékkövének nevezte a pápa a Prédikátor könyvét, amelynek híres mondata: minden hiábavalóság. Minden csak köd és füst, üresség. Valójában ez a folytonos ingadozás az értelem és az értelmetlenség között egyfajta ironikus ábrázolása az élet ismeretének, mely elszakad az igazságosság iránti szenvedélytől, amelynek Isten ítélete ad biztosítékot. A Prédikátor könyve megmutatja a kiutat a próbatételből: Féld az Istent, és tartsd meg a parancsait! Mert ez minden embernek a kötelessége. Olykor úgy tűnhet nekünk, hogyegyedül a közöny óvhat meg minket a fájdalmas csalódásoktól. Fölmerül bennünk, hogy erőfeszítéseinkkel meg tudtuk-e változtatni a világot? Vagy sikerült-e valakinek a helyes és a helytelen közötti különbséget érvényre juttatni? Minden haszontalannak tűnik, akkor hát minek erőlködjünk?

Ez a fajta negatív érzés az élet bármely időszakában felütheti a fejét, de kétségtelenül az öregkorban jelentkezik legnyilvánvalóbban a kiábrándultság. Ebből adódóan döntő fontosságú az, hogy az idősek ellenálljanak a kiábrándultság demoralizáló hatásainak – figyelmeztetett a pápa. Ha az öregek, akik már szinte mindent láttak, épen megőrzik szenvedélyüket az igazságosság iránt, akkor van remény a szeretetre és a hitre is. A mai világ számára életbevágó kilábalni ebből a válságól, mert az a kultúra, amelyik mindent számszerűsít és manipulál, végül demoralizálja az értelem, a szeretet és a jó kollektív felfogását. A cinikus érvelés, mely egyesíti a tudást és a felelőtlenséget rendkívül veszélyes, mert az erkölcstől való elszakadás bár először nagy szabadságnak és energiaforrásnak tűnik, hamar megbénítja a lelket.

A pápa köszönti a híveket
A pápa köszönti a híveket

Nem szabad a restség bűnébe esnünk, ez mindenkit megkísért, az öregeket is. És itt nem pusztán lustaságról vagy depresszióról van szó, hanem a lélek tunyaságáról, amikor már nem érdekel minket az igazság, a hit és az erkölcs és az abból fakadó cselekedetek. Elveszi a jó erejét, és megnyitja a rossz erőinek kapuját. Az őrületig fokozott és a túlzott ideológia által cinikussá tett ész erejét szabadítja a világra. A végén pedig nagy fáradságot érzünk, az egész társadalom elfásul. Az érzelemmentes és felelőtlen ész diadala elveszi az energiánkat attól, hogy megismerjük az igazságot. Nem véletlen, hogy most éljük az álhírek, a kollektív babonák, az áltudományos igazságok korát. Az idősek a Prédikátorhoz hasonlóan megtaníthatják nekünk az ironikus bölcsességet, amivel megmentik a fiatalokat a szomorú és értelmetlen élet kísértésétől. „Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele.” (Mt 5,6)

Forrás: Vatican News

image_pdfCsatlakozz a misszióhoz! Töltsd le és terjeszd.
Olvasás folytatása

Ferenc pápa

A Szentlélek erejével legyünk a béke munkásai – Ferenc pápa Regina Coeli imája

Közzétéve

Szerző:

Fotó: Vatican Media

Húsvét hatodik vasárnapján, délben, a Regina Coeli elimádkozása előtt mondott beszédében Ferenc pápa Jézus békéjéről elmélkedett. Ha szívünkben nincs béke, mi sem tudunk másoknak békét ajándékozni – fejtette ki beszédében.

A pápa arra mutatott rá, hogy a békesség, amit Jézus ránk hagyott és amelyet a világ nem ismer, maga a Szentlélek. Minden nap kérjük az Úrtól a Szentlélek ajándékát, hiszen saját erőnkből nem vagyunk képesek a kísértések leküzdésére, a viszályok felszámolására, a megbocsátásra. Ferenc pápa arra buzdított, hogy felebarátaink és a nemzetek felelősei számára is kérjük a Szentlélek békéjének adományát.

A vasárnapi evangéliumi szakaszban Jézus, amikor búcsút vesz tanítványaitól az utolsó vacsorán, egyfajta végrendeletként mondja: „Békességet hagyok rátok” és azonnal hozzáteszi: „az én békémet adom nektek” (Jn 14,27) – kezdte beszédét Ferenc pápa, majd Jézus szavaihoz fűzte gondolatait.

Mindenekelőtt a „békességet hagyok rátok” mondatot elemezte. Jézus szeretetet és derűt kifejező szavakkal búcsúzik egy olyan pillanatban, amely egyáltalán nem békés. Júdás már eltávozott, hogy elárulja, Péter hamarosan megtagadja és csaknem minden tanítványa magára fogja hagyni: az Úr tudja ezt és mégsem tesz szemrehányást, nem használ szigorú szavakat, nem mond kemény beszédeket. Ahelyett, hogy felindultságot mutatna, a végsőkig kedves marad – mutatott rá Ferenc pápa majd idézett egy közmondást, miszerint úgy halunk meg, ahogy éltünk. Jézus utolsó órái valóban olyanok, mint egész életének esszenciája. Félelmet és fájdalmat érez, de nem ad teret a neheztelésnek, a tiltakozásnak. Nem adja át magát a keserűségnek, nem panaszkodik, nem nyugtalan. Béke honol benne és ez a béke szelíd szívéből fakad, amelyben bizalom lakozik. És innen fakad a béke, amelyet Jézus ránk hagy. Mert nem hagyhatunk békét másokra, ha bennünk nincs béke. Nem adhatunk békét, ha bennünk nincs béke – hangsúlyozta Ferenc pápa. 

Békességet hagyok rátok – mondja Jézus és megmutatja, hogy a szelídség lehetséges. Ő éppen a legnehezebb pillanatban testesítette ezt meg és azt kívánja, hogy viselkedjünk így mi is, akik békességének örökösei vagyunk. Azt kívánja, hogy legyünk szelídek, nyitottak, készségesek mások meghallgatására, képesek arra, hogy feloldjuk a viszályokat és szőjünk egyetértést. Ez jelenti azt, hogy tanúságot teszünk Jézusról és ez többet ér ezer szónál és olyan sok prédikációnál. Ez tanúskodás a békéről – fejtette ki a pápa, majd a következőket javasolta: tegyük fel magunknak a kérdést, hogy mi, Jézus tanítványai, ott, ahol élünk, így viselkedünk-e: enyhítjük-e a feszültségeket, feloldjuk-e a konfliktusokat? Vagy mi is villongunk valakivel, mindig készen arra, hogy visszaszóljunk, hogy felrobbanjunk vagy tudunk erőszak nélkül válaszolni, a béke gesztusaival és szavaival? Én hogyan reagálok? – mindenki tegye fel magának ezt a kérdést – buzdított rá Ferenc pápa.

Majd megállapította, hogy természetesen nem könnyű ez a szelídség. Utalt rá, hogy nagy fáradságba kerül minden szinten a konfliktusok semlegesítése. Itt segítségünkre jön Jézus mondatának második része: „az én békémet adom nektek”. Jézus ugyanis tudja, hogy egyedül nem vagyunk képesek a béke megőrzésére, szükségünk van segítségre, egy ajándékra. A béke, a mi elkötelezettségünk, mindenekelőtt Isten ajándéka. Jézus ugyanis ezt mondja: „Békességet hagyok rátok. Én nem úgy adom nektek, amint a világ adja”. A pápa most arra a kérdésre válaszolt, hogy mi ez a béke, amelyet a világ nem ismer és amelyet az Úr nekünk adományoz? Ez a béke a Szentlélek, magának Jézusnak a Lelke. Isten jelenléte bennünk, Isten „békességének az ereje”. Ő, a Szentlélek az, aki lefegyverzi és derűvel tölti el szívünket. Ő, a Szentlélek az, aki feloldja a merevségeket és kioltja a kísértéseket, hogy másokat megtámadjunk. Ő, a Szentlélek az, aki arra emlékeztet bennünket, hogy mellettünk sok fivérünk és nővérünk él, nem pedig akadályok és ellenségek. És Ő, a Szentlélek az, aki erőt ad, hogy megbocsássunk, hogy újra kezdjünk, hogy újra elinduljunk, mert saját erőnkből nem vagyunk rá képesek.

Ferenc pápa arra buzdított, hogy semmilyen bűn, semmilyen kudarc, semmilyen harag ne bátortalanítson el bennünket attól, hogy szüntelenül kérjük a Szentlélek ajándékát, aki békét ad nekünk. Minél jobban érezzük, hogy szívünk izgatott, minél inkább idegességet, szenvedést, mérget észlelünk szívünkben, annál inkább kérnünk kell az Úrtól a béke Lelkét. Tanuljuk meg, hogy minden nap elmondjuk: „Uram, add meg nekem a te békédet, add meg nekem a Szentlelket”. Ez egy szép ima – mondta a pápa, arra kérve a híveket, hogy vele együtt mondják el: „Uram, add meg nekem a békédet, add meg nekem a Szentlelket”. Majd hozzátette: nem jól hallottam, mondjuk el még egyszer: „Uram, add meg nekem a békédet, add meg nekem a Szentlelket” – ismételték a hívek Ferenc pápával, aki hozzátette: „És kérjük őt azoknak a számára is, akik mellettünk élnek, akikkel minden nap találkozunk, és a nemzetek felelőseiért is”, majd a következő fohásszal zárta beszédét:

„Szűz Mária segítsen bennünket, hogy befogadjuk a Szentlelket és a béke munkásai legyünk”.

Forrás: Vatican News

image_pdfCsatlakozz a misszióhoz! Töltsd le és terjeszd.
Olvasás folytatása

Ferenc pápa

Isten őszinteségünket értékeli, hagyjuk a képmutatást! – Ferenc pápa szerdai katekézise

Közzétéve

Szerző:

Fotó: Vatican Media

Ne féljünk olykor megosztani az Úrral kételyeinket, haragunkat, Ő mindig gyöngéden meghallgat bennünket. A hideg szívvel mondott, képmutató szavak helyett válasszuk az őszinteséget, melyben sok idős ember példa lehet előttünk – buzdított katekézisében a pápa, immár tizedik alkalommal elmélkedve az öregkorról.

„Jób válaszolt az Úrnak, s így szólt: Most már tudom, hogy akármit megtehetsz, nincs gondolat, amely neked lehetetlen. Én borítottam tervedet homályba, olyan szavakkal, amelyekből hiányzik a tudás. Azelőtt csak hírből hallottam felőled, most azonban saját szememmel láttalak. Ezért visszavonok mindent és megbánok, porban és hamuban! (…) Jób életének következő szakaszát az Úr jobban megáldotta, mint a korábbit. (…) Ezután Jób még száznegyven évig élt, és látta fiait és unokáit negyedíziglen.” (Jób 42,1-6.12.16)

A bibliai történetben az idős Jóbbal találkozunk, aki kitart a hitben, de tiltakozik az őt ért sok csapás miatt. Végül pedig Isten válaszol neki és fölfedi előtte arcát. Nem tapossa el, hanem gyöngéden felemeli őt. Előítéletek, közhelyek nélkül olvassuk el ezt a történetet, jót fog tenni nekünk: segít legyőzni a kísértést, hogy moralizálni kezdjünk, amikor csapások érnek minket. Jób valóban elveszített mindent, vagyont, családot, gyermeket, egészséget, és ott marad a barátaival beszélgetni. Isten megdicséri Jóbot, mert nem áll be a többi közé, aki azt hiszi, mindent tud Istenről, hanem nyitott marad, és valóban megérti a gyengédség misztériumát, mely hallgatása mögött rejlik. Isten mentsen minket a kegyes és öntelt képmutatástól, amivel Jóbot vigasztalják barátai, akik aztán végül ítélkeznek fölötte. Ez a moralizáló vallásosság, az előírások betartása miatt érzett beképzeltség farizeussá és képmutatóvá tesz – fűzte hozzá a Szentatya.

Ezzel szemben Jób helyesen cselekedett, amikor bár haragosan szólt Istenhez, nem volt hajlandó üldözőként tekinteni rá. Jutalomként Isten kétszeresen adja vissza Jóbnak elveszett vagyonát, miután megkéri, hogy imádkozzon gonosz barátaiért. A hit megtérésének fordulata, amikor Jób kifakad: Tudom jól, él ügyem szószólója, ő lép majd föl utoljára a földön. Hogyha fölébredek, maga mellé állít, és meglátom még testemből az Istent. Látni fogom, s ő a pártomon lesz, kit szemem lát, az nem lesz majd idegen. (19,25-27) Gyönyörű ez a szakasz, Händel Messiás oratóriumának vége jut eszembe róla, amikor az Alleluja ünnepe után a szoprán lassan, békésen így énekel: Tudom, hogy él az én Megváltóm – mondta a pápa. Vagyis tudom, Istenem, hogy te nem üldözöl engem, hanem igazságot szolgáltatsz nekem. Ez az Isten feltámadásába vetett hit, amikor hiszünk Jézus Krisztusban és abban, hogy az Úr mindig vár minket és el fog jönni.

Jób könyvének példája drámaian és példaértékűen megmutatja azt, ami a való életben történik. Amikor egy személyt, családot vagy népet túl nagy súlyok gyötörnek, aránytalanul nagy próbatételeket kell kiállniuk az emberi lét kicsinységéhez és törékenységéhez mérten. Ezt úgy mondjuk: még az ág is húzza szegényt. Van sok ember, akinek látszólag túlzott és igazságtalan mennyiségű rosszat kell kiállnia. Mindannyian ismerünk ilyeneket. Egyfelől megdöbbent minket kiáltásuk, másfelől csodáljuk állhatatos hitüket és szeretetüket, mellyel csöndben kitartanak. Gondoljunk a súlyos fogyatékkal élő gyermekek szüleire, vagy azokra, akiket állandó betegség gyötör, vagy ilyen családtagot ápolnak. Ezeket a helyzeteket gyakran tovább nehezítik a szűkös anyagiak. A történelem bizonyos korszakaiban úgy tűnik, hogy összeadódnak ezek a csapások: ilyen volt az elmúlt években a Covid-járvány, és ilyen a most Ukrajnában zajló háború.

Az áldozatnak joga van a tiltakozáshoz, a gonosz misztériumával szemben. Ferenc pápa hozzátette: olykor jönnek hozzám emberek, akik elmondják, hogy tiltakoztak Istennél ügyes-bajos dolgaik miatt. Erre én azt válaszolom: Tudod, barátom, a tiltakozás is az imádság egy formája ilyenkor. Mint a gyermekek, akik tiltakoznak a szüleikkel szemben, hogy felhívják magukra a figyelmet, hogy foglalkozzanak velük. Ha van egy seb a szívedben, valamilyen fájdalom és úgy érzed, tiltakoznod kell ellene akár Istennel szemben is, ő meghallgat téged. Isten Atya, ő nem ijed meg tiltakozó imánktól. Megért minket. Légy szabad, imádkozz szabadon, ne zárd előítéletek börtönébe az imádat. Fohászkodj spontán, mint gyermek az apjához, aki mindent elmond neki, ami eszébe jut, mert ő megérti.

Isten csöndje, hallgatása a dráma pillanatában ezt jelenti. Hagyja, hogy Jób kifakadjon, tiltakozzon, Isten meghallgatja őt. Ezt a tiszteletet és gyöngédséget meg kellene tanulnunk tőle. És Istennek nem tetszenek a mi végeláthatatlan magyarázkodásaink, mint ahogy Jób barátai beszéltek. Ez a fajta vallásosság, ami szóval mindent megmagyaráz, miközben a szív hidegen marad. Ezt nem szereti Isten. Inkább választja Jób tiltakozását vagy hallgatását – hangsúlyozta Ferenc pápa. Jób hitvallása végül egy szinte misztikus tapasztalásra jut el: „Azelőtt csak hírből hallottam felőled, most azonban saját szememmel láttalak.” (42,5) Hány emberrel történik ez, miután rossz élmények érték, hogy jobban megérti Istent. Időskorban ez a tanúságtétel még hitelesebb, mert az öregek már annyi mindent megértek életükben. Az esendőség, a veszteségek nőnek az idő előrehaladtával, megtapasztalják az emberi állhatatlanságot. A törvény, a tudomány, sőt a vallás emberei is olykor összekeverik az üldözőt az áldozattal, és őt hibáztatják fájdalmáért. Ez hiba! Tekintsünk az öregekre szeretettel, nézzük élettapasztalatukat. Tanuljuk meg tőlük, hogy Máriához hasonlóan egyesülve imádkozzunk, kitartóan várakozva Istenre. A hívők tekintete ez, mely a Feszületre szegeződik. Az idősek sokat szenvedtek, sokat tanultak életük során, de a végén meglelik ezt a szinte misztikus békét, mely az Istennel való találkozásból fakad, mint amikor Isten Fia a kereszten ráhagyatkozik Atyja akaratára.

Forrás: Vatican News

image_pdfCsatlakozz a misszióhoz! Töltsd le és terjeszd.
Olvasás folytatása

Kövess minket Facebookon is!

Hírdetés Támogasd adód 1%-val a Katolikus.mát!

Népszerű