Lépj kapcsolatba velünk

Aktuális

Karizmatikus találkozó Miskolcon

Közzétéve

Szentmise a Közösségek V. Regionális Karizmatikus Találkozóján - Fotó: Jeso Eszter

Március 9-én rendezték meg Miskolcon a Közösségek V. Regionális Karizmatikus Találkozóját. Erre a lelki eseményre az Ung-vidéki és bodrogközi hívek is elzarándokoltak Susko Mihály, nagykaposi esperes-plébános és Schmotzer Péter, nagykaposi káplán atya vezetésével. Az idei találkozó mottója: „Teremts bennem tiszta szívet” volt.

A program kezdetén Mariscsák István, a helyszínt biztosító Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda igazgatója fejezte ki háláját, hogy közösen ünneplünk, hogy összegyűltünk az Úr dicséretére. Majd Jobbágy Miklós a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Szövetségének NSZB tagja osztotta meg velünk gondolatait. Felhívta figyelmünket arra, hogy Jézus szerelmes belénk. Mindannyiunkba egyenként. Azért küldte el az első pünkösdkor, és azért küldi el azóta is a Szentlelket, hogy ötleteivel előbbre vigye az Egyházat. A lényeg csupán abban áll, hogy merjük teljesen rábízni magunkat.

Szabó József atya, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituális atyja, a Krisztusi közösségről tanított. Tanításában többször elmondta, hogy jól az emlékezetünkbe vésse, hogy Isten is közösségben gondolkodik. Jézus is közösséget épített, amelyet az apostolok alkottak. A betegek meggyógyítása sokféle módon történt, de egy mindig közös volt bennük: a már egészséges embert visszahelyezte a közösségbe. Ahhoz, hogy közösségeink jól működőek legyenek, fontos azonban megtanulnunk elengedni önzésünket, ugyanis a közösség lényege nem az, hogy nekünk jó legyen. A Korintusiakhoz írt levélből kiindulva megmagyarázta, hogy az Egyház olyan, mint az emberi test. Mindenkinek megvan benne a feladata, mindenki értékes tagja, a fej pedig Krisztus. A karizmák azért vannak, hogy segítségükkel építsük az Egyházat. Küldetésünk, hogy a közösség iskoláivá váljunk, ugyanis az Egyházat a közösségek fogják előrevinni. Az új közösségeknél fontos az erős istentapasztalat csakúgy, mint a missziós lelkület. Krisztusnak kell lennie a fő motivációnak, a cél pedig az, hogy Vele, az isteni Fiúval bensőséges kapcsolatot létesítsünk, ugyanis nélküle életünk értelmetlenné válik. A közösségek megamaradásához elkerülhetetlen a szeretet parancsának megélése: úgy szeretni egymást, ahogy Jézus szeretett minket. Ennek valódi átéléséhez az ima által vezet az út. A közösség akkor lesz jó, ha tagjai személyükben és lelkileg is érettek. Mik a személyi érettség jelei? Az önmagunkat ajándékozó szeretet, melyben meghalunk önmagunknak, hogy másokon segítsünk, hogy másokat Krisztushoz hordozzunk. A lelki érettség pedig abban nyilvánul meg, hogy milyen a bizalmam Jézusban, és hogyan élem meg az evangéliumot. Aki lelkileg érett, az tud befogadni és elengedni. Az érett közösség Krisztus-központú, ami annyit jelent, hogy mindent Jézus szemével néz. Megéli a szeretet parancsát, képes a megbocsátásra. Nyitottak az újra, a Lélek hívására. Mindig hűségesek az Egyházhoz. Fontos azt is megjegyeznünk, hogy a közösséghez tartozás nem egy stratégiai pont, ugyanis a közösség erősödését kell szemünk előtt tartani. Nem az a fontos, hogy nekem jó legyen, hanem mindannyiunknak Istent kell szolgálnunk egymásban, hogy az Úr győzedelmeskedjen életünkben.

A nagykaposi csoport Miskolcon a Közösségek V. Regionális Karizmatikus Találkozóján – Fotó: Jeso Eszter

A napból nem hiányozhatott a Szentlélekhívás sem, amikor arra kértük az Urat, hogy küldje el Lelkét, hogy életünk legyen általa. Kértük, hogy töltsön el minket, hogy erősítsen és bátorítson minket.

A délután folyamán műhely-foglalkozásokon vettünk részt, melyeknek témája a nagyböjtre épült. A Fájdalmas Szűzanya, a kereszt misztériuma, a húsvét misztériuma, a Szentlélek vezetése, a keresztút és a jókedvű adakozás témái egyaránt helyet kaptak a műhely-foglalkozásokon. Hogy ki melyik műhely-foglalkozáson vesz részt, a Szentlélekre volt bízva, véletlenszerűen kihúztuk azokat. Sokan ezt is meghatározó istenélményként élték át, ugyanis a véletlenszerű választás során azt választották, amelyen leginkább részt akartak venni, amelyet a cím alapján a legközelebbinek éreztek magukhoz.

A jókedvű adakozás műhelyét Takács Péter tartotta feleségével, Ágotával. Előadásukban a tized fizetéséről, a szegények megsegítéséről beszéltek, valamint arról miként segít meg minket az Úr, ha segítünk. Az adakozásban az a legfontosabb, hogy Isten országa épüljön, ezért az adakozás öröm, a gazdagság pedig elválaszt az Istentől (mint azt a gazdag ifjúról szóló evangéliumi szakaszban is olvashatjuk). Mindannyiunk kérdése, hogy mit kell tennünk, hogy elnyerjük az örök életet. Az adakozást szeretetből kell megtennünk, Istent kell követnünk, aki elveszi bűneinket. Gyakran felvetődik bennünk a kérdés, hogy miért kéri az Úr tőlünk, hogy tizedet fizessünk neki a vagyonunkból (vö. Mt 23,23). Erre ad választ a 24. zsoltár 1. verse: „Az Úré a föld és ami betölti, a földkerekség és minden lakója.” Minden az Istené tehát, én is az övé vagyok. Isten ezáltal az övéből kér tizedet, a 90%-ot pedig meghagyja nekem. Mivel jelenleg az egyházi adó értéke Magyarországon 0,5-1%, így felvetődik a kérdés, hogy mit akar Isten a maradékkal. Isten szolgálatba akar állítani embereket. Terve, hogy Egyházunk növekedő legyen.

A szentségimádást a Szent Ferenc Kistestvérei és Kisnővérei vezették. Közben  közbenjáró imát kérhettünk. Ez volt sokak számára a nap fénypontja. Ekkor érezték meg, hogy Isten valóban köztünk van, velünk van. Egy meghatározó istenélményt nyújtott sokak számára, öröm töltötte el őket és többen annyira átélték az Úr szent jelenlétét, hogy szemüket törölgették.

A szentmisét Lóczi Tamás atya, a miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium iskolaigazgatója főcelebrálta. Homíliájában arra hívta fel figyelmünket a nagyböjt kapcsán, hogy nem szabad igent mondanunk a kísértéseknek. A kísértés önmagában még nem bűn, ugyanis Jézus is kísértést szenvedett, de a bűntől mentes maradt. Nekünk is mentesnek kell maradnunk a bűntől, nemet kell mondanunk a sátán csábításának. Nekünk is alá kell vetnünk magunkat az Isten akaratának. A sátán a három kísértéssel támad, melyek leginkább vonzzák az embert. Jézus példát adott nekünk, hogy hogyan tudunk szembeszállni a kísértéssel. Sokunkat a szentmise is magával ragadott, ugyanis a kenyér és a bor színe alatt elrejtőző Krisztussal egyesültünk, szívünkbe fogadtuk, hogy abban lakjon.

A nap folyamán a dicsőítő zenei szolgálatot Csiszér László és az Új Jeruzsálem zenekar szolgáltatták. Számomra ez volt a legszebb része a napnak, amikor énekekkel dicsérhettem az Urat. Kezeimet felé tárni felemelő volt, úgy éreztem, hogy Isten megfogta kezem. Vágyam az volt, hogy bár sose távolodnék el tőle, hanem mindig érezném, hogy kezével átkarol, megfogja a kezem, velem van és vigyáz rám.

A Szentlélek tüzével a szívünkbe tértünk haza, égve a vágytól, hogy egyházközségeinket is lángra lobbantsuk az életet adó tűzzel.

Mondd el a véleményedet, szólj hozzá a cikkhez. (Facebook fiók szükséges.)

Jeso Eszter vagyok, a felvidéki Nagykaposról származom. Jelenleg pályaválasztás előtt állok, tanulmányaimat a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán katolikus közösségszervező szakon szeretném folytatni. Lakóhelyemen aktívan bekapcsolódom egyházközségünk életébe, a szentmiséken lektori szolgálatot látok el. Mindennapjaimban megpróbálok arra törekedni, hogy minél jobban megéljem Szent Pál Szeretethimnuszát (1Kor 13).

Klikkelj a hozzászóláshoz

Hozzászólás írása

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Aktuális

Erdő Péter bemutatta Rómában a magyarországi Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus programját

Közzétéve

Szerző:

Ferenc pápa és Erdő Péter bíboros - Fotó: AP

A Puskás Stadionban kezdődik és a Hősök terén bemutatott mise zárja a Magyarországon 2020-ban rendezendő 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust (NEK), amelynek programját, a vatikáni bemutatással egy időben, hétfőn Erdő Péter bíboros az MTI-nek is részletezte.

A prímás, esztergom-budapesti érsek elmondta, nemzetközi szokás szerint a NEK eseményei már a kongresszus előtti héten elkezdődnek: az esztergomi Szent Adalbert-központban teológiai konferencia vezeti be a nemzetközi találkozót. Ezen kívül szociális akciókkal készülnek a rászorulók segítésére: Budapesten is “vendégségre” várják őket közös asztalnál fogyasztott meleg étellel. A kezdeményezéshez más magyar városok csatlakozását is várják.

Erdő Péter megjegyezte, hogy a NEK egyhetes programjában “minden napnak és minden órának megvan a tartalma”. Az eucharisztikus kongresszus két vezető témája a szolidaritás és a népek közötti barátság lesz.

A “NEK nem politikai esemény, de társadalmi üzenete mindenképpen lesz” – jelentette ki Erdő Péter.

A 2020. szeptember 13. és 20. közt zajló NEK ünnepélyes nyitómiséjét szeptember 13-án délután, a Puskás Ferenc Stadionban mutatják be tömeges első áldozással. Erre Magyarországról és a környező országokból elsősorban alsó tagozatos gyerekeket várnak, szüleikkel és plébániájuk képviselőivel együtt. Az első áldozók több méretben előre elkészített ruháit csökkentett munkaképességűek varrják.

A bíboros kiemelte, hogy a NEK minden egyes rendezvényének megszervezéséhez külön dossziét állítanak össze a részletkérdések kidolgozásával, a buszok bérlésétől a szállásig, a biztonságtól az egészségügyi ellátásig, a misék szükséges kellékeitől a hangosításig és a többnyelvű tolmácsolásig. A kerekesszékes és beteg résztvevők számára az eseményeken könnyített hozzáférést biztosítanak.

Szeptember 14-18. között a NEK fő helyszíne a budapesti Hungexpo területe lesz: minden nap közös imával és elmélkedéssel kezdődik, amelyet magyar vagy külföldi püspök vagy bíboros vezet. Ezt tanúságtétel követi egyházi és világi személyekkel Ukrajnától a Közel-Keleten át Ázsiáig, például a hittel való kapcsolatról, egyházüldözésről. Majd egyórás katekézis következik a hit egyes témáiról, ezután pedig szentmise. Délutánonként munkacsoportokban folytatódik a beszélgetés – az előadók között Böjte Csaba atya is szerepel.

Az esténkénti szabadidőben a NEK résztvevőinek Budapest és Magyarország megismerésére nyújtanak lehetőséget. Szeptember 14-én a Csík Zenekar lép fel a MÜPA-ban, 15-én a NEK résztvevői különvonattal – a tervek szerint az 1938-as magyarországi Eucharisztikus Kongresszus addigra helyreállított díszvonatával -, az oltáriszentség kíséretében, az esztergomi bazilikába utaznak imádságra. Itt a czestochowai pálosok jubileumi imát tartanak Boldog Özséb születésének évfordulóján. Dorogon a város koncerttel várja a NEK-résztvevőket. Szeptember 16-án mintegy tíz budapesti plébánián mutatnak be miséket más programokkal.

Elkészült, a budapesti Zeneakadémia tanárainak segítségével, a NEK-en bemutatandó lovári nyelvű mise zenei kísérete, angol és magyar részekkel is kiegészítve. Keleti liturgia helyszíne lesz a Szent István-bazilika a keleti katolikus egyházak papjainak koncelebrálásával: “fontos, hogy a vendégek lássák, hogy Magyarországon az egyház két tüdővel lélegzik, vagyis olyan területen vagyunk, ahol közel van a keleti kereszténység hagyománya is” – jegyezte meg Erdő Péter.

Kiállítás mutatja be a Műcsarnokban az egyház karitatív tevékenységét, a NEK kulturális kínálatában szerepel a 100 tagú Cigányzenekar és a Moszkvai Patriarchátus zenekarának fellépése, szeptember 17-én a Szent István-bazilika előtti téren az egyházi közösségek és mozgalmak imádkoznak. Szeptember 18-án este a Papp László Arénában Ákos-koncertre várják a résztvevőket, majd az éjszaka imádsággal, énekkel, tanúvallomásokkal folytatódik.

Szeptember 19-én a NEK keretében a Cursillo mozgalom világtalálkozója zajlik, délután pedig a NEK nagymiséjét mutatják be a Kossuth téren, amelyen a tervek szerint a Szent Jobbot és a Szent Koronát is kiállítják. A mise után gyertyás körmenet indul a Hősök terére. Szeptember 20-án a Hősök terén mutatják be a NEK zárómiséjét is, amelyet szokás szerint pápai legátus celebrál, vagyis a Ferenc pápa kijelölte személy.

“Meghívtuk magát Ferenc pápát is, és eddig nem mondott nemet”- mondta Erdő Péter.

A bíboros hozzátette, hogy a NEK magyarországi programjában akár változás is történhet: ha az április 11-én a Vatikánban ülésező orvosbizottság esetleg pozitív véleményt ad, akkor a Vatikán utat nyithat Mindszenty bíboros boldoggá avatása előtt.

A NEK magyarországi szervezésében máris több százan vesznek részt: a NEK 40 fős főtitkársága mellett minden egyházmegyében dolgozik NEK-felelős és más szervezők, valamint önkéntesek, akiknek eddig már 200 megbízólevelet adtak át.

A véglegesített program és az ehhez kötött regisztrációs oldal ősszel jelenik meg a NEK magyarországi honlapján, amely a NEK-re érkezők számára teremtett szálláslehetőségeket is feltünteti majd. A regisztráció nem minden programra ingyenes, de a fiatalok kedvezményben részesülnek, a résztvevőknek Budapest-kártyát biztosítanak.

Több száz újságírót is várnak, akiknek külön sajtótermet állítanak fel.

Forrás: MTI

Mondd el a véleményedet, szólj hozzá a cikkhez. (Facebook fiók szükséges.)
Olvasás folytatása

Aktuális

Közzétették Ferenc pápa romániai látogatásának részletes programját

Közzétéve

Szerző:

Közzétették hétfőn Ferenc pápa romániai látogatásának részletesebb programját, amely szerint a szentatya összesen három szentmisét celebrál, mégpedig Bukarestben, Csíksomlyón és Balázsfalván.

A bukaresti római katolikus érsekség egy sajtótájékoztató keretében ismertette a programot, amely megerősíti, hogy Ferenc pápa június 1-jén mutat be szentmisét a csíksomlyói hegynyeregben.
A Vatikán közlése szerint Ferenc pápát június 1-jén délelőtt helyi idő szerint fél 10-kor repülővel Bukarestből Bákóba szállítják, ahonnan helikopterrel folytatja útját Csíkszeredába. A Vatikán sajtóirodája szerint a helikopter 10 óra 10 perckor indul el Bákóból, és a csíkszeredai stadionban száll le. A román elnöki hivatal által közzétett programváltozat szerint a pápa 11 óra 20 perckor érkezik Csíksomlyóra, majd 11 óra 45 perckor kezdődik a szentmise.

Bodó Márta, a gyulafehérvári főegyházmegye szervezőbizottságának tagja szerint a szentmise pontos kezdési időpontja még változhat annak függvényében, hogy a szentatya pontosan mikor ér ki a hegynyeregbe, a szentmise helyszínére. A szervezők április első felére ígértek további pontosabb részleteket.

Wilhelm Danca, a pápalátogatás szervezőbizottságának sajtókapcsolatokért felelős illetékese a bukaresti sajtótájékoztatón elmondta, hogy Ferenc pápa május 31-én dél körül érkezik Bukarestbe, ahol az elnöki hivatalban Klaus Iohannis államelnökkel, majd Viorica Dancila miniszterelnökkel találkozik. Ugyanott részt vesz egy találkozón, amelyen a civil szféra képviselői és a diplomáciai testület tagjai lesznek jelen.
Délután a pápát Dániel ortodox pátriárka fogadja, majd a római katolikus egyházfő a román ortodox egyház állandó zsinata előtt mond beszédet. A két egyházfő részt vesz egy közös imádságon az épülőfélben levő, de már felszentelt Nemzeti Megváltás Katedrálisában, ahol a pápa a tervek szerint köszönteni fogja az összegyűlt híveket. Ezután a pápa a bukaresti Szent József római katolikus székesegyházban pontifikál szentmisét, amelynek keretében ő tartja a szentbeszédet.

Szombaton a csíksomlyói szentmise után a pápa Jászvásárra utazik, ahol a helyi Kultúrpalota előtti téren fiatalokkal és családokkal találkozik.

A pápalátogatás utolsó napján, június 2-án, vasárnap Ferenc pápa Balázsfalvára utazik, ahol részt vesz a hét vértanú görög-katolikus püspök boldoggá avatási szertartásán. A pápa végül a helyi roma közösség tagjaival találkozik, majd Nagyszebenbe utazik, ahol ünnepélyes búcsúztatását tartják.

Forrás: MTI

Mondd el a véleményedet, szólj hozzá a cikkhez. (Facebook fiók szükséges.)
Olvasás folytatása

Aktuális

Megkezdődött Esterházy János boldoggá avatási pere

Közzétéve

Szerző:

Korabeli fénykép Esterházy Jánosról - Kép forrása: felvidek.ma

A krakkói érsekség kápolnájában bemutatott ünnepi szentmisével megkezdődött hétfőn Esterházy János boldoggá avatási pere – közölte az MTI-vel telefonon Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára.

A szentmisét Cserháty Ferenc, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia külföldi magyar lelkipásztori szolgálatért felelős püspöke mutatta be – számolt be Soltész Miklós. Az államtitkár négy nemzet – csehek, lengyelek, szlovákok és magyarok – örökösének nevezte Esterházy grófot, akinek boldoggá avatása Soltész szavai szerint még inkább erősítheti majd e nemzetek összetartozását.

A Vatikán 2018 novemberében engedélyezte Esterházy János boldoggá avatási eljárásának megindítását, amelyet a krakkói főegyházmegye fog lefolytatni. Januárban már megalakult a magyar, szlovák, lengyel és cseh szakértőkből álló történészbizottság, amelynek feladata a lengyel anyától 1901-ben született, Csehországban 1957-ben mártírhalált szenvedett felvidéki magyar politikus életének és munkásságának tanulmányozása és értékelése a per első szakaszában.

Forrás: MTI

Mondd el a véleményedet, szólj hozzá a cikkhez. (Facebook fiók szükséges.)
Olvasás folytatása

Népszerű