fbpx
Lépj kapcsolatba velünk

Aktuális

Karizmatikus találkozó Miskolcon

Közzétéve

Szentmise a Közösségek V. Regionális Karizmatikus Találkozóján - Fotó: Jeso Eszter

Március 9-én rendezték meg Miskolcon a Közösségek V. Regionális Karizmatikus Találkozóját. Erre a lelki eseményre az Ung-vidéki és bodrogközi hívek is elzarándokoltak Susko Mihály, nagykaposi esperes-plébános és Schmotzer Péter, nagykaposi káplán atya vezetésével. Az idei találkozó mottója: „Teremts bennem tiszta szívet” volt.

A program kezdetén Mariscsák István, a helyszínt biztosító Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda igazgatója fejezte ki háláját, hogy közösen ünneplünk, hogy összegyűltünk az Úr dicséretére. Majd Jobbágy Miklós a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Szövetségének NSZB tagja osztotta meg velünk gondolatait. Felhívta figyelmünket arra, hogy Jézus szerelmes belénk. Mindannyiunkba egyenként. Azért küldte el az első pünkösdkor, és azért küldi el azóta is a Szentlelket, hogy ötleteivel előbbre vigye az Egyházat. A lényeg csupán abban áll, hogy merjük teljesen rábízni magunkat.

Szabó József atya, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituális atyja, a Krisztusi közösségről tanított. Tanításában többször elmondta, hogy jól az emlékezetünkbe vésse, hogy Isten is közösségben gondolkodik. Jézus is közösséget épített, amelyet az apostolok alkottak. A betegek meggyógyítása sokféle módon történt, de egy mindig közös volt bennük: a már egészséges embert visszahelyezte a közösségbe. Ahhoz, hogy közösségeink jól működőek legyenek, fontos azonban megtanulnunk elengedni önzésünket, ugyanis a közösség lényege nem az, hogy nekünk jó legyen. A Korintusiakhoz írt levélből kiindulva megmagyarázta, hogy az Egyház olyan, mint az emberi test. Mindenkinek megvan benne a feladata, mindenki értékes tagja, a fej pedig Krisztus. A karizmák azért vannak, hogy segítségükkel építsük az Egyházat. Küldetésünk, hogy a közösség iskoláivá váljunk, ugyanis az Egyházat a közösségek fogják előrevinni. Az új közösségeknél fontos az erős istentapasztalat csakúgy, mint a missziós lelkület. Krisztusnak kell lennie a fő motivációnak, a cél pedig az, hogy Vele, az isteni Fiúval bensőséges kapcsolatot létesítsünk, ugyanis nélküle életünk értelmetlenné válik. A közösségek megamaradásához elkerülhetetlen a szeretet parancsának megélése: úgy szeretni egymást, ahogy Jézus szeretett minket. Ennek valódi átéléséhez az ima által vezet az út. A közösség akkor lesz jó, ha tagjai személyükben és lelkileg is érettek. Mik a személyi érettség jelei? Az önmagunkat ajándékozó szeretet, melyben meghalunk önmagunknak, hogy másokon segítsünk, hogy másokat Krisztushoz hordozzunk. A lelki érettség pedig abban nyilvánul meg, hogy milyen a bizalmam Jézusban, és hogyan élem meg az evangéliumot. Aki lelkileg érett, az tud befogadni és elengedni. Az érett közösség Krisztus-központú, ami annyit jelent, hogy mindent Jézus szemével néz. Megéli a szeretet parancsát, képes a megbocsátásra. Nyitottak az újra, a Lélek hívására. Mindig hűségesek az Egyházhoz. Fontos azt is megjegyeznünk, hogy a közösséghez tartozás nem egy stratégiai pont, ugyanis a közösség erősödését kell szemünk előtt tartani. Nem az a fontos, hogy nekem jó legyen, hanem mindannyiunknak Istent kell szolgálnunk egymásban, hogy az Úr győzedelmeskedjen életünkben.

A nagykaposi csoport Miskolcon a Közösségek V. Regionális Karizmatikus Találkozóján – Fotó: Jeso Eszter

A napból nem hiányozhatott a Szentlélekhívás sem, amikor arra kértük az Urat, hogy küldje el Lelkét, hogy életünk legyen általa. Kértük, hogy töltsön el minket, hogy erősítsen és bátorítson minket.

A délután folyamán műhely-foglalkozásokon vettünk részt, melyeknek témája a nagyböjtre épült. A Fájdalmas Szűzanya, a kereszt misztériuma, a húsvét misztériuma, a Szentlélek vezetése, a keresztút és a jókedvű adakozás témái egyaránt helyet kaptak a műhely-foglalkozásokon. Hogy ki melyik műhely-foglalkozáson vesz részt, a Szentlélekre volt bízva, véletlenszerűen kihúztuk azokat. Sokan ezt is meghatározó istenélményként élték át, ugyanis a véletlenszerű választás során azt választották, amelyen leginkább részt akartak venni, amelyet a cím alapján a legközelebbinek éreztek magukhoz.

A jókedvű adakozás műhelyét Takács Péter tartotta feleségével, Ágotával. Előadásukban a tized fizetéséről, a szegények megsegítéséről beszéltek, valamint arról miként segít meg minket az Úr, ha segítünk. Az adakozásban az a legfontosabb, hogy Isten országa épüljön, ezért az adakozás öröm, a gazdagság pedig elválaszt az Istentől (mint azt a gazdag ifjúról szóló evangéliumi szakaszban is olvashatjuk). Mindannyiunk kérdése, hogy mit kell tennünk, hogy elnyerjük az örök életet. Az adakozást szeretetből kell megtennünk, Istent kell követnünk, aki elveszi bűneinket. Gyakran felvetődik bennünk a kérdés, hogy miért kéri az Úr tőlünk, hogy tizedet fizessünk neki a vagyonunkból (vö. Mt 23,23). Erre ad választ a 24. zsoltár 1. verse: „Az Úré a föld és ami betölti, a földkerekség és minden lakója.” Minden az Istené tehát, én is az övé vagyok. Isten ezáltal az övéből kér tizedet, a 90%-ot pedig meghagyja nekem. Mivel jelenleg az egyházi adó értéke Magyarországon 0,5-1%, így felvetődik a kérdés, hogy mit akar Isten a maradékkal. Isten szolgálatba akar állítani embereket. Terve, hogy Egyházunk növekedő legyen.

A szentségimádást a Szent Ferenc Kistestvérei és Kisnővérei vezették. Közben  közbenjáró imát kérhettünk. Ez volt sokak számára a nap fénypontja. Ekkor érezték meg, hogy Isten valóban köztünk van, velünk van. Egy meghatározó istenélményt nyújtott sokak számára, öröm töltötte el őket és többen annyira átélték az Úr szent jelenlétét, hogy szemüket törölgették.

A szentmisét Lóczi Tamás atya, a miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium iskolaigazgatója főcelebrálta. Homíliájában arra hívta fel figyelmünket a nagyböjt kapcsán, hogy nem szabad igent mondanunk a kísértéseknek. A kísértés önmagában még nem bűn, ugyanis Jézus is kísértést szenvedett, de a bűntől mentes maradt. Nekünk is mentesnek kell maradnunk a bűntől, nemet kell mondanunk a sátán csábításának. Nekünk is alá kell vetnünk magunkat az Isten akaratának. A sátán a három kísértéssel támad, melyek leginkább vonzzák az embert. Jézus példát adott nekünk, hogy hogyan tudunk szembeszállni a kísértéssel. Sokunkat a szentmise is magával ragadott, ugyanis a kenyér és a bor színe alatt elrejtőző Krisztussal egyesültünk, szívünkbe fogadtuk, hogy abban lakjon.

A nap folyamán a dicsőítő zenei szolgálatot Csiszér László és az Új Jeruzsálem zenekar szolgáltatták. Számomra ez volt a legszebb része a napnak, amikor énekekkel dicsérhettem az Urat. Kezeimet felé tárni felemelő volt, úgy éreztem, hogy Isten megfogta kezem. Vágyam az volt, hogy bár sose távolodnék el tőle, hanem mindig érezném, hogy kezével átkarol, megfogja a kezem, velem van és vigyáz rám.

A Szentlélek tüzével a szívünkbe tértünk haza, égve a vágytól, hogy egyházközségeinket is lángra lobbantsuk az életet adó tűzzel.

Jeso Eszter vagyok, a felvidéki Nagykaposról származom. Jelenleg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának hallgatója vagyok, katolikus közösségszervező szakon. Lakóhelyemen aktívan bekapcsolódom egyházközségünk életébe, a szentmiséken lektori szolgálatot látok el. Mindennapjaimban megpróbálok arra törekedni, hogy minél jobban megéljem Szent Pál Szeretethimnuszát (1Kor 13).

Hírdetés Támogasd a Katolikus.ma médiamissziót!
Klikkelj a hozzászóláshoz

Hozzászólás írása

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Aktuális

Cordileone San Franciscó-i érsek eltiltotta Nancy Pelosit a szentáldozástól, amíg fel nem hagy az abortusz támogatásával

Közzétéve

Szerző:

Salvatore Cordileone érsek pénteken bejelentette, hogy a San Franciscó-i érsekség területén nem engedi szentáldozáshoz járulni Nancy Pelosi képviselőházi elnököt, aki nem is kérheti ezt a szentséget, amíg nyilvánosan el nem utasítja az abortusz támogatását – adja hírül a CNA katolikus hírügynökség.

Cordileone május 20-án kijelentette, hogy lépése “tisztán lelkipásztori, nem pedig politikai”. Mindez azután történt, hogy a magát “buzgó katolikusnak” és „rendszeres szentáldozónak” nevező demokrata Pelosi többször is elutasította megkereséseit, hogy beszéljenek abortusz-pártolásáról.

Cordileone elmondta, hogy döntéséről az értesítést május 19-én küldte el a főegyházmegyéhez tartozó Pelosinak. A hírt már péntek délután a média is megkapta. Cordileone utasítása csak a San Franciscó-i főegyházmegyén belül érvényes. Amikor Pelosi Washingtonban és más egyházmegyékben tartózkodik az Egyesült Államokban vagy külföldön, akkor ebben a kérdésben más püspököknek van joghatóságuk.

A világi katolikus hívőknek címzett május 20-i levelében Cordileone kifejtette, hogy az utasítást az Egyházi Törvénykönyv 915. kánonja alapján adta ki, amely kimondja, hogy “a szentáldozáshoz … ne engedjék oda azokat a személyeket, akik nyilvánvaló, súlyos bűnben makacsul kitartanak.”

“Sokszor megpróbáltam beszélni vele, hogy segítsek neki megérteni azt a súlyos gonoszságot, amit elkövet, azt a botrányt, amit okoz, és a saját lelkét is kockára tevő veszélyt. Most úgy döntöttem, elérkezett az a pont, amikor nyilvános nyilatkozatot kell tennem, hogy nem vehet részt a szentáldozásban, hacsak, és amíg meg nem tagadja nyilvánosan a terhességmegszakítás “jogának” támogatását, és nem gyónja meg, illetve a bűnbánat szentségében nem kap feloldozást, amiért közreműködik ebben a gonoszságban” – írta Cordileone a levélben.

Cordileone egy külön levelet intézett az érsekség papjaihoz, amelyet szintén pénteken hoztak nyilvánosságra. Ebben előzetesen válaszolt azokra a várható kritikákra, amelyek szerint “fegyverként használja az Eucharisztiát”. Leszögezte, hogy döntésével egyszerűen csak alkalmazta az Egyház tanítását, és elmondta, hogy már többször akart a kérdésről személyesen beszélni a képviselőház elnökével, akinek áprilisban megint küldött egy levelet.

“Arra kértem, hogy változtassa meg álláspontját, vagy pedig tartózkodjon attól, hogy nyilvánosan katolikus hitére hivatkozzon és szentáldozásban részesüljön” – írta az érsek. – “Azt is közöltem vele, hogy ha ezt megtagadja, kénytelen leszek nyilvánosan bejelenteni, hogy nem vehet részt a szentáldozásban”.

Elmondása szerint nem kapott választ, de egy hónappal később ismét kapcsolatba akart vele lépni, amikor kiszivárgott az a véleménytervezet, amely szerint a Legfelsőbb Bíróság megsemmisítheti a Roe kontra Wade döntést, és Pelosi ennek kapcsán ismét hívő katolikusnak nevezte magát, kifejtvén, hogy miért támogatja az abortuszt.

“Mindezek után – írta Cordileone a papoknak – határozottan úgy látom, hogy már túl régóta tart a lelkipásztori tanácsadással szembeni ellenállás. Jelenleg nem tudok többet tenni azért, hogy a házelnök megértse, milyen súlyos gonoszságot követ el az abortusz melletti kiállásával, és milyen botrányt okoz.”

Cordileone és Pelosi között már többször került sor összeütközésre az abortusz miatt, amióta XVI. Benedek 2012-ben Cordileonét nevezte ki a San Franciscó-i érsekség élére. Az érsek 2021 szeptemberében imakampányt is indított, hogy az abortuszt támogató politikusokat, elsőként a képviselőház vezetőjét, Nancy Pelosi házelnököt “szívbéli megtérésre” ösztönözze. A „Rózsa és rózsafüzér Nancyért” kampány keretében az imádságok és a böjt jelképeként rózsák ezreit küldték a katolikusok a 82 éves, ötgyermekes elnök asszonynak.

2021 októberében Pelosi találkozott Ferenc pápával a Vatikánban. Az audienciát kommentálva Cordileone kijelentette, hogy a találkozás nem jelentette a házelnök abortuszról vallott nézeteinek pápai jóváhagyását.

Olvasás folytatása

Aktuális

Gyermekeket örökbefogadó homoszexuális párok tanúságtételeit teszi közzé a püspöki szinódus

Közzétéve

Szerző:

A püspöki szinódus a szinodalitásról szóló rendes szinódusra történő felkészülés keretében tanúságtételeket gyűjt a világ minden részéből. A püspöki szinódus állítása szerint a közzététel nem jelenti azt, hogy egyet is értenek a különböző tartalmakkal.

A szinodalitás témájában rendezendő szinódus [Szerk.: a Ferenc pápa által meghirdetett általános (vagy rendes) püspöki szinódusról van szó; nem azonos a Szinódusi Út elnevezésű németországi kezdeményezéssel] internetes oldalán három olyan homoszexuális pár tanúságtétele jelent meg, akik gyermekeket fogadtak örökbe. A tanúságtételeket Noelle Therese Thompson nyújtotta be a hendersonville-i (USA, Észak-Carolina) Szeplőtelen Fogantatás plébániáról. Az oldalon nem szerepel utalás arra, hogy az Egyház elutasítja a homoszexuális párok együttélését, valamint az azonos nemű párok által történő örökbefogadást.

Az első történet egy nőről szól, aki egy abortuszklinikára tartva szerzett tudomást arról, hogy egyik barátja, aki homoszexuális kapcsolatban él, gyermeket szeretne. A beszámoló a magzat megmenekülését a homoszexuális párnak tulajdonítja. „Parker ma nyolc éves és szerető szülei vannak: Karl és Diego, az ő kapcsolatuk mentette meg a kisfiút az abortusztól“ – olvasható a szövegben.

A második tanúságtétel, amelynek címe: „Egy életet adó szexuális kapcsolat története”, arról számol be, miként adoptál két homoszexuális fiatal gyermekeket. A történeteknek az internetes oldal szerkesztői adtak címet.

A harmadik beszámolóban egy férfiról van szó, aki homoszexualitását titokban tartva katolikus iskolában tanít. Polgári jog szerint „házasságban” él párjával, akivel közösen gyermekeket fogadnak örökbe más országokból, hogy kimentsék őket a rendkívüli szegénységből. A férfi szomorú, amiért nem élheti meg nyíltan homoszexualitását anélkül, hogy elvesztené állását az egyházi intézményben. Emiatt úgy érzi, „nem látják szívesen” a katolikus egyházban.

A Hittani Kongregáció 2003-ban, az akkori prefektus, Joseph Ratzinger bíboros vezetése alatt közzétette a „Megfontolások az azonos nemű személyek együttéléseinek törvényes elismertetésére irányuló törekvésekről” című dokumentumát. A Hittani Kongregáció természetjogi okokból elutasítja mind az azonos nemű személyek együttélésének törvényes elismerését, mind a gyermekek homoszexuális párok általi örökbefogadását.

Fordította: Vágyi Vata Mihály
Forrás: kath.net

*

A szinódusi hírlevélben a hollandiai “Meleg Emancipációs Alapítványt” is ünneplik, amelyet Fr. Jan Veldt alapított, és amelynek célja, hogy “a melegek megerősödését az egyházban” elősegítse azáltal, hogy “minél többet beszélnek róla, a médiában és különösen magában az egyházban”.

“Haladj az idővel! Töröljétek el a cölibátust, nyissátok meg a papságot a nők előtt és adjatok helyet a meleg lelkipásztoroknak” – hirdeti Fr. Veldt kiáltványa, amelyben kifejezetten kijelenti, hogy “ezeket az előkészítő konzultációs találkozókat jó lehetőségnek tartja arra, hogy tovább igazítsuk a Római Katolikus Egyház álláspontját a homoszexualitással kapcsolatban”.

Olvasás folytatása

Aktuális

Roe kontra Wade abortusz ügy – Mit érdemes tudni a nevezetes döntésről és következményeiről

Közzétéve

Szerző:

Tüntető tömeg az Egyesült Államok legfelsőbb bírósága előtt Washington DC-ben - Fotó: AP

Talán Önök is hallottak már itthon a Roe kontra Wade perről és döntésről, Amerikában pedig napok óta még a csapból is ez folyik. Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságának 1973-as ítélete után a nőknek szövetségi szinten garantálták az abortuszhoz való jogot. A Legfelsőbb Bíróság azonban most felülvizsgálhatja és talán hatályon kívül helyezi a közel ötven évvel ezelőtti döntést.

A “Wade” név Henry Wade-re, Dallas megye (Texas) kerületi ügyészére utal. “Roe” pedig tulajdonképpen egy álnév, Norma McCorvey louisianai hölgy álneve volt, aki az akkoriban tiltott abortusz lehetőségéért indított pert Texasban. Roe asszony azt állította (mint utóbb kiderült, hamisan), hogy erőszak áldozataként esett teherbe. A bírák úgy döntöttek, hogy az államok nem tilthatják meg az abortusz végzését a terhességnek abban a szakaszában, amikor a magzat még nem életképes, azaz a bíróság szerint egészen a terhesség 24-28. hetéig. Az abortuszt 7-2 szavazattal engedélyező bíróság kizárólag férfiakból állt (az első női bíró nyolc évvel később került a bíróságra).

A jogi érvelés középpontjában az Alkotmány 14. módosításának egyik klauzulája állt, amelyet a bíróság úgy értelmezett, hogy biztosítja a „magánélethez való jogot” az abortuszt kérő nőknek. A bíróság által hozott ítélet tehát arról szólt, hogy az amerikai alkotmány elismeri a nők jogát az abortuszhoz, ami tehát alkotmányos jog, még ha erről szó szerint nem is esik szó az alkotmányban.

A számára kedvező döntés ellenére a hölgy nem vetette el a gyermekét, hanem megszülte és állami nevelésbe adta, áttért a protestáns kereszténységre, majd végül katolikus lett, és későbbi éveiben életvédő szolgálatot végzett.

A döntés közvetlen hatása az abortusz legalizálása volt az Egyesült Államok egész területén, nagyjából a terhesség második trimeszterének végéig. 1990-ben az abortuszok száma csúcsra érkezett és abban az évben elérte az 1,4 milliós számot. 1992-ben a bíróság a Planned Parenthood kontra Casey ügyben megerősítette a Roe-döntést. Az utóbbi évtizedekben a bíróságok több tucat olyan tagállami szabályozást utasítottak el, amelyek nem feleltek meg a Roe-döntésnek, azaz alkotmányellenesnek minősültek.

A Roe- és a Casey-ügy most azért került elő, mert a közelmúltban a konzervatív többségű Legfelsőbb Bíróság elé vittek egy tagállami abortusztörvényt, amely korlátozza Mississippi államban a terhesség 15. hete utáni terhességmegszakítást. A perben Mississippi Állam Egészségügyi Minisztériumának tisztviselőjével, Thomas E. Dobbs-szal szemben a jacksoni Women’s Health Organization áll, amely az egyetlen abortuszklinika az államban. A bíróság véleménytervezetéről kiszivárgott hírek szerint most esély van arra, hogy a Roe v. Wade határozatot hatályon kívül helyezzék. A várhatóan még a nyári szabadságolások előtt megszülető döntés visszaadná a tagállamoknak a vonatkozó jogszabályok saját szinten történő meghozatalának jogát. Ily módon az abortusz legalizálásának vagy korlátozásának kérdése visszatérne az államokhoz, a terhességmegszakítás immár nem számítana alkotmányos jognak. Az abortusz kérdésében az államok politikája nagymértékben eltérne, több államban automatikusan betiltanák a gyakorlatot, míg más államokban kifejezetten védelmet élvezne.

A tervezetet a Politico című washingtoni hírportál szerezte meg egyelőre ismeretlen forrásból. A tervezet hitelességét megerősítő John Roberts főbíró azt mondta, hogy vizsgálatot indít a kiszivárogtatás forrásának felderítésére. A Legfelsőbb Bíróságtól származó kiszivárogtatások ritkák. Az ilyen belső munkatervezeteknek szigorúan bizalmasnak kellene maradniuk. Május 14-én máris többszáz tüntetés volt Amerika-szerte a kiszivárgott tervezet ellen.

Olvasás folytatása

Kövess minket Facebookon is!

Hírdetés Támogasd adód 1%-val a Katolikus.mát!

Népszerű