fbpx
Lépj kapcsolatba velünk

Ferenc pápa

Közösen hisszük, hogy Isten minden embert egyenlőnek teremtett – a pápa beszéde Rabatban

Közzétéve

Ferenc pápa Marokkóban - Fotó: VOA News

Ferenc pápa első marokkói beszédét Rabatban, a főváros jelképénél, a Hasszán-toronynál mondta el. A Szentatya részletezte a vallásközi párbeszéd, a keresztények marokkói jelenléte, egymás kölcsönös megbecsülése, a közös otthon védelme, a vallási fanatizmus, a terrorizmus elleni küzdelem, az ökológiai megtérés, a migrációs válság témáit. Idézett a februárban, Abu-Dzabiban aláírt Emberi Testvériség dokumentumából, utalva az abban elfogadott közös elkötelezettség megvalósításának módozataira.

Szálem Alejkum! – köszöntötte a pápa VI. Mohamed királyt, a királyi család tagjait, a Marokkói Királyság hatóságait, a diplomáciai testület tagjait, a marokkói népet. (A Hasszán-torony egy XII. századi befejezetlen minaret, ami 2012-ben lett a Világörökség része.) Örömét és háláját fejezte ki, hogy ezen a természeti szépségekben gazdag földön járhat, amely ősi civilizációk maradványainak őrzője és egy varázslatos történelem tanúja. Megköszönte VI. Mohamed királynak a meghívást és a fogadtatást, amelyben az egész marokkói nép nevében részesülhetett.

Marokkó híd Afrika és Európa között

„Ez a hála fontos alkalommá válik, hogy előmozdítsuk a vallásközi párbeszédet és egymás kölcsönös megismerését vallásaink hívei között, miközben  800 év elmúltával emlékezünk Assisi Szent Ferenc és Malik al-Kámil szultán történelmi találkozására. Az a prófétai esemény mutatja, hogy a találkozás és a kinyújtott kéz bátorsága a béke és az összhang útja az emberiség számára ott, ahol a szélsőségesség és a gyűlölet a megosztás és a pusztítás tényezői” – mondta a pápa, majd így folytatta: „Azt kívánom, hogy a közöttünk lévő megbecsülés, tisztelet és együttműködés járuljon hozzá az őszinte barátság szálainak elmélyítéséhez, lehetővé téve közösségeinknek egy jobb jövő előkészítését az új nemzedékek számára”.

Ezen a földön, amely természetes híd Afrika és Európa között, Ferenc pápa ismételten leszögezte: „szükség van erőink egyesítésére, hogy új lendületet adjunk egy szolidárisabb világ építéséhez”. Becsületes, őszinte és nélkülözhetetlen erőfeszítéssel kell törekedni egy olyan párbeszédre, amely tiszteletben tartja minden nép és minden személy sajátosságát. Erre a kihívásra mindnyájunknak válaszolnunk kell, főleg napjainkban, amikor fennáll annak a kockázata, hogy versengés és bomlasztás céljából kölcsönösen nem ismerjük el egymás értékeit.

Lényeges tehát, hogy nyitott, plurális és szolidáris társadalom építésében vegyünk részt, fejlesszük és állandóan, meghátrálás nélkül alkalmazzuk a párbeszéd kultúráját, mint utat, az együttműködést, mint magatartást, egymás kölcsönös megismerését, mint módszert és szempontot – idézett Ferenc pápa az Emberi Testvériség Dokumentumából, amelyet idén február 4-én írt alá Abu-Dzabiban.

A közös értékek alapján közösen küzdjük le a feszültségeket

Arra kaptunk meghívást, hogy ezt az utat kövessük fáradhatatlanul, hogy közösen leküzdjük a feszültségeket és értetlenségeket, az álarcokat és a sztereotípiákat, amelyek mindig félelemhez és szembenálláshoz vezetnek. Így megnyitjuk az utat a termékeny és tiszteletteljes együttműködés lelkületének. Valóban nélkülözhetetlen, hogy a fanatizmussal és a fundamentalizmussal szembe állítsuk minden hívő szolidaritását, cselekedetünk felbecsülhetetlen vonatkozási pontjai legyenek azok az értékek, amelyek közösek számunkra. A pápa örömmel állapította meg, hogy e gondolatok távlatában keresi fel hamarosan az imámokat, férfi és női prédikátorokat kiképző VI. Mohamed Intézetet, amelyet a Király hozott létre abból a célból, hogy megfelelő és egészséges képzést nyújtson a szélsőséges nézetek minden formájával szemben. Ezek gyakran erőszakhoz és terrorizmushoz vezetnek és minden esetben sértést jelentenek a vallás és maga Isten számára. Tudjuk jól, mennyire szükséges a jövő vallási vezetőinek megfelelő képzése, ha fel akarjuk frissíteni az új nemzedékek szívében a valódi vallási érzületet – fejtette ki a pápa.

Isten minden embert egyenlőnek teremtett

Ezért egy hiteles párbeszéd arra szólít bennünket, hogy ne becsüljük alá a vallási tényező jelentőségét ahhoz, hogy hidat építsünk az emberek között és hogy sikeresen szembenézzünk az előbb említett kihívásokkal. Különbözőségeink tiszteletben tartásával, az Istenbe vetett hit elvezet oda, hogy elismerjük minden ember legfőbb méltóságát, valamint elidegeníthetetlen jogait. Hisszük, hogy Isten minden embert egyenlőnek teremtett jogait, kötelességeit és méltóságát illetően és arra hívta meg őket, hogy testvérként éljenek, terjesztve a jó, a szeretet és a béke értékeit. Ezért tehát a lelkiismereti szabadság és a vallásszabadság – amely nem korlátozódik csupán az istentiszteleti szabadságra, hanem lehetővé kell tennie, hogy minden ember saját vallási meggyőződése szerint éljen – elválaszthatatlanul kapcsolódnak az emberi méltósághoz. Ennek értelmében mindig szükség van rá, hogy az egyszerű toleranciából tovább lépjünk a többiek tiszteletben tartása és megbecsülése felé. Arról van szó, hogy fel kell fedeznünk a másikat hite sajátosságában és kölcsönösen gazdagodnunk kell a különbözőségekben, olyan kapcsolatban, amelyet a jóindulat jellemez és annak a keresése, hogy mit tehetünk közösen. Ebben az értelemben véve az emberek közötti híd építése a vallásközi párbeszéd szempontjából azt igényli, hogy a  barátság, sőt, mi több, a testvériség jelében éljük meg.

A személy értéke álljon minden jogrend középpontjában

A 2016 januárjában Marrákesben megtartott nemzetközi konferencia a vallási kisebbségek jogairól a muzulmán világban, foglalkozott ezzel a kérdéssel. A pápa örömmel állapította meg, hogy a konferencia lehetőséget adott  annak elítélésére, hogy egy vallást bármiféle módon eszközként használjanak fel a többi vallás diszkriminálására vagy megtámadására, hangsúlyozva annak a szükségességét, hogy túl kell lépni a vallási kisebbség fogalmán az állampolgárság és a személy értéke elismerésének a javára, amely minden jogrendben központi helyet kell, hogy elfoglaljon.

A marokkói keresztények az emberi testvériséget kívánják szolgálni

A pápa prófétai jelnek tekinti, hogy marokkói katolikusok és protestánsok kezdeményezésére 2012-ben Rabatban létrehozták az Al Mowafaqa Ökumenikus Intézetet. Az Intézet hozzá kíván járulni az ökumenizmus, valamint a kultúrával és az iszlámmal való párbeszéd előmozdításához. Ez a dicséretre méltó kezdeményezés kifejezi a Marokkóban élő keresztények aggodalmát és azt az akaratát, hogy hidakat építsenek, hogy kinyilvánítsák és szolgálják az emberi testvériséget.

Mindezek az útvonalak megállítják majd a vallások eszközként való felhasználását, hogy gyűlöletet, erőszakot szítsanak, szélsőségességre vagy vak fanatizmusra buzdítsanak és véget vetnek majd annak, hogy Isten nevét gyilkosságok, száműzetések, terrorizmus vagy elnyomás igazolására használják fel – idézett a pápa ismét az Abu-Dzabian aláírt dokumentumból.

A valódi párbeszéd, amelyet ki akarunk fejleszteni, eljuttat oda is, hogy megvizsgáljuk azt a világot, amelyben élünk, ami közös otthonunk.

A közös otthon védelme ökológiai megtérést igényel

A klímaváltozásról szintén Marokkóban megrendezett nemzetközi konferencia ismét bizonyította, hogy sok nemzet tudatára ébredt: szükség van bolygónk védelmére, amelybe Isten helyezett minket és hozzá kell járulni egy valódi ökológiai megtéréshez az átfogó emberi fejlődés érdekében. A pápa elismerését fejezte ki az ezen a téren megtett lépésekért és örül annak, hogy nemzetek és népek között valódi szolidaritás jött létre, hogy igazságos és tartós megoldásokat találjanak azokra a csapásokra, amelyek a közös otthont és az emberi család túlélését fenyegetik. Közösen, türelmes és óvatos, nyílt és őszinte párbeszédet folytatva remélhetünk abban, hogy megfelelő válaszokat találunk a globális felmelegedés tendenciájának megfordítására (vö. Laudato si’ k. Enciklika, 175).

A migránsok személyek, nem számok

Ehhez hasonlóan  a súlyos migrációs válság, amellyel ma szembenézünk mindenki számára sürgető felhívás, hogy konkrét eszközöket keressünk azoknak az okoknak a gyökeres felszámolására, amelyek olyan sok személyt hazájuk, családjuk elhagyására kényszerítenek és akiket gyakran kirekesztenek, visszautasítanak. A pápa utalt arra a állam- és kormányfői konferenciára, amelyet szintén Marokkóban tartottak tavaly decemberben a biztonságos, rendezett és szabályos migrációra vonatkozó globális megállapodásról. A dokumentum vonatkozási pont kíván lenni az egész nemzetközi közösség számára. Az elkötelezettségeket illetően a morális szintről konkrét tettekig kell eljutni. Szükség van a migránsokkal szembeni fogékonyság megváltoztatására, személyeknek, ne pedig számoknak tekintsék őket, ismerjék el ténylegesen és a politikia döntésekben jogaikat és méltóságukat. A pápa hozzátette: „Tudjátok, hogy mennyire a szívemen viselem ezeknek a személyeknek a gyakran rettenetes sorsát. Nagy részük soha nem hagyná el hazáját, ha nem lenne rá kényszerítve. Remélem, hogy Marokkó, amely nagy készséggel és kiváló vendégszeretettel fogadta ezt a konferenciát, továbbra is a nemzetközi közösségben a humanizmus példája lesz a migránsok és menekültek számára, hogy őket itt, és máshol emberségel fogadják és védelmezzék, előmozdíthassák helyzetüket, méltósággal integrálják őket. Amikor a körülmények lehetővé teszik, ha úgy döntenek, térhessenek vissza otthonukba biztonságos, méltóságukat és jogaikat tiszteletben tartó feltételek között. Olyan jelenségről van szó, amelyet nem lehet megoldani korlátok építésével, a másiktól való félelem terjesztésével. A valódi béke megszilárdításának útja a társadalmi igazságosság, amely nélkülözhetetlen a gazdasági egyenlőtlenségek és politikai zavargások enyhítésére, amelyek mindig feszültségek forrásai és fenyegetést jelentenek az egész emberiség számára.

A keresztények legyenek Marokkóban is az emberi testvériség előmozdítói

A keresztényeket örömmel tölti el, hogy helyet kaptak a marokkói társadalomban. Ki akarják venni részüket egy szilárd és virágzó nemzet építésében, a nép közjavát kívánva. A katolikus egyház jelentősen elkötelezte magát Marokkóban a szociális munkában, az oktatás terén. Iskolái nyitva állnak mindenki előtt, felekezetre, vallásra, származásra való tekintet nélkül. A pápa hálát adott ezért Istennek és arra buzdította a katolikusokat és minden keresztényt, hogy Marokkóban legyenek az emberi testvériség szolgái, előmozdítói és védelmezői. A pápa végül arabul köszönte meg a hallgatóság figyelmét, majd a könyörületes és irgalmas Mindenható áldását kérte Marokkóra.

Vertse Márta – Vatican News

image_pdfCsatlakozz a misszióhoz! Töltsd le és terjeszd.
Hírdetés Támogasd a Katolikus.ma médiamissziót!
Klikkelj a hozzászóláshoz

Hozzászólás írása

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Ferenc pápa

Az öregek bölcsessége és humora segít leküzdeni a fáradságot: Ferenc pápa szerdai katekézise

Közzétéve

Szerző:

Ne fáradjunk bele az élet értelmének keresésébe, az igazság, a jó és a rossz megkülönböztetése akkor is fontos, ha úgy érezzük, hogy nincs mindig hatásunk a világ folyására. Tanuljuk meg az idősektől az igazságosság iránti szenvedélyt, mert akkor van remény a szeretet és a hit számára is.

A Prédikátor könyvéből vett idézettel kezdődött a szerdai pápai audiencia, amelyen immár 11. alkalommal elmélkedett a Szentatya az öregkor tanulságairól.

„Meggyűlöltem az életet, mert bosszantónak találtam azt a fáradozást, ami a nap alatt folyik. Igen, minden hiábavalóság és szélkergetés! Meggyűlöltem minden művemet, amit létrehoztam a földön, hiszen az utódomra kell hagynom. (…) Vége a beszédnek. Mindent hallottál. Féld az Istent, és tartsd meg a parancsait! Mert ez minden embernek a kötelessége.  Mivelhogy Isten minden tettet ítélőszéke elé visz, és lát minden rejtett dolgot, akár jó volt, akár rossz.” (Préd 2,17-18; 12,13-14)

Ferenc pápa felolvassa beszédét
Ferenc pápa felolvassa beszédét

A Biblia egyik ékkövének nevezte a pápa a Prédikátor könyvét, amelynek híres mondata: minden hiábavalóság. Minden csak köd és füst, üresség. Valójában ez a folytonos ingadozás az értelem és az értelmetlenség között egyfajta ironikus ábrázolása az élet ismeretének, mely elszakad az igazságosság iránti szenvedélytől, amelynek Isten ítélete ad biztosítékot. A Prédikátor könyve megmutatja a kiutat a próbatételből: Féld az Istent, és tartsd meg a parancsait! Mert ez minden embernek a kötelessége. Olykor úgy tűnhet nekünk, hogyegyedül a közöny óvhat meg minket a fájdalmas csalódásoktól. Fölmerül bennünk, hogy erőfeszítéseinkkel meg tudtuk-e változtatni a világot? Vagy sikerült-e valakinek a helyes és a helytelen közötti különbséget érvényre juttatni? Minden haszontalannak tűnik, akkor hát minek erőlködjünk?

Ez a fajta negatív érzés az élet bármely időszakában felütheti a fejét, de kétségtelenül az öregkorban jelentkezik legnyilvánvalóbban a kiábrándultság. Ebből adódóan döntő fontosságú az, hogy az idősek ellenálljanak a kiábrándultság demoralizáló hatásainak – figyelmeztetett a pápa. Ha az öregek, akik már szinte mindent láttak, épen megőrzik szenvedélyüket az igazságosság iránt, akkor van remény a szeretetre és a hitre is. A mai világ számára életbevágó kilábalni ebből a válságól, mert az a kultúra, amelyik mindent számszerűsít és manipulál, végül demoralizálja az értelem, a szeretet és a jó kollektív felfogását. A cinikus érvelés, mely egyesíti a tudást és a felelőtlenséget rendkívül veszélyes, mert az erkölcstől való elszakadás bár először nagy szabadságnak és energiaforrásnak tűnik, hamar megbénítja a lelket.

A pápa köszönti a híveket
A pápa köszönti a híveket

Nem szabad a restség bűnébe esnünk, ez mindenkit megkísért, az öregeket is. És itt nem pusztán lustaságról vagy depresszióról van szó, hanem a lélek tunyaságáról, amikor már nem érdekel minket az igazság, a hit és az erkölcs és az abból fakadó cselekedetek. Elveszi a jó erejét, és megnyitja a rossz erőinek kapuját. Az őrületig fokozott és a túlzott ideológia által cinikussá tett ész erejét szabadítja a világra. A végén pedig nagy fáradságot érzünk, az egész társadalom elfásul. Az érzelemmentes és felelőtlen ész diadala elveszi az energiánkat attól, hogy megismerjük az igazságot. Nem véletlen, hogy most éljük az álhírek, a kollektív babonák, az áltudományos igazságok korát. Az idősek a Prédikátorhoz hasonlóan megtaníthatják nekünk az ironikus bölcsességet, amivel megmentik a fiatalokat a szomorú és értelmetlen élet kísértésétől. „Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele.” (Mt 5,6)

Forrás: Vatican News

image_pdfCsatlakozz a misszióhoz! Töltsd le és terjeszd.
Olvasás folytatása

Ferenc pápa

A Szentlélek erejével legyünk a béke munkásai – Ferenc pápa Regina Coeli imája

Közzétéve

Szerző:

Fotó: Vatican Media

Húsvét hatodik vasárnapján, délben, a Regina Coeli elimádkozása előtt mondott beszédében Ferenc pápa Jézus békéjéről elmélkedett. Ha szívünkben nincs béke, mi sem tudunk másoknak békét ajándékozni – fejtette ki beszédében.

A pápa arra mutatott rá, hogy a békesség, amit Jézus ránk hagyott és amelyet a világ nem ismer, maga a Szentlélek. Minden nap kérjük az Úrtól a Szentlélek ajándékát, hiszen saját erőnkből nem vagyunk képesek a kísértések leküzdésére, a viszályok felszámolására, a megbocsátásra. Ferenc pápa arra buzdított, hogy felebarátaink és a nemzetek felelősei számára is kérjük a Szentlélek békéjének adományát.

A vasárnapi evangéliumi szakaszban Jézus, amikor búcsút vesz tanítványaitól az utolsó vacsorán, egyfajta végrendeletként mondja: „Békességet hagyok rátok” és azonnal hozzáteszi: „az én békémet adom nektek” (Jn 14,27) – kezdte beszédét Ferenc pápa, majd Jézus szavaihoz fűzte gondolatait.

Mindenekelőtt a „békességet hagyok rátok” mondatot elemezte. Jézus szeretetet és derűt kifejező szavakkal búcsúzik egy olyan pillanatban, amely egyáltalán nem békés. Júdás már eltávozott, hogy elárulja, Péter hamarosan megtagadja és csaknem minden tanítványa magára fogja hagyni: az Úr tudja ezt és mégsem tesz szemrehányást, nem használ szigorú szavakat, nem mond kemény beszédeket. Ahelyett, hogy felindultságot mutatna, a végsőkig kedves marad – mutatott rá Ferenc pápa majd idézett egy közmondást, miszerint úgy halunk meg, ahogy éltünk. Jézus utolsó órái valóban olyanok, mint egész életének esszenciája. Félelmet és fájdalmat érez, de nem ad teret a neheztelésnek, a tiltakozásnak. Nem adja át magát a keserűségnek, nem panaszkodik, nem nyugtalan. Béke honol benne és ez a béke szelíd szívéből fakad, amelyben bizalom lakozik. És innen fakad a béke, amelyet Jézus ránk hagy. Mert nem hagyhatunk békét másokra, ha bennünk nincs béke. Nem adhatunk békét, ha bennünk nincs béke – hangsúlyozta Ferenc pápa. 

Békességet hagyok rátok – mondja Jézus és megmutatja, hogy a szelídség lehetséges. Ő éppen a legnehezebb pillanatban testesítette ezt meg és azt kívánja, hogy viselkedjünk így mi is, akik békességének örökösei vagyunk. Azt kívánja, hogy legyünk szelídek, nyitottak, készségesek mások meghallgatására, képesek arra, hogy feloldjuk a viszályokat és szőjünk egyetértést. Ez jelenti azt, hogy tanúságot teszünk Jézusról és ez többet ér ezer szónál és olyan sok prédikációnál. Ez tanúskodás a békéről – fejtette ki a pápa, majd a következőket javasolta: tegyük fel magunknak a kérdést, hogy mi, Jézus tanítványai, ott, ahol élünk, így viselkedünk-e: enyhítjük-e a feszültségeket, feloldjuk-e a konfliktusokat? Vagy mi is villongunk valakivel, mindig készen arra, hogy visszaszóljunk, hogy felrobbanjunk vagy tudunk erőszak nélkül válaszolni, a béke gesztusaival és szavaival? Én hogyan reagálok? – mindenki tegye fel magának ezt a kérdést – buzdított rá Ferenc pápa.

Majd megállapította, hogy természetesen nem könnyű ez a szelídség. Utalt rá, hogy nagy fáradságba kerül minden szinten a konfliktusok semlegesítése. Itt segítségünkre jön Jézus mondatának második része: „az én békémet adom nektek”. Jézus ugyanis tudja, hogy egyedül nem vagyunk képesek a béke megőrzésére, szükségünk van segítségre, egy ajándékra. A béke, a mi elkötelezettségünk, mindenekelőtt Isten ajándéka. Jézus ugyanis ezt mondja: „Békességet hagyok rátok. Én nem úgy adom nektek, amint a világ adja”. A pápa most arra a kérdésre válaszolt, hogy mi ez a béke, amelyet a világ nem ismer és amelyet az Úr nekünk adományoz? Ez a béke a Szentlélek, magának Jézusnak a Lelke. Isten jelenléte bennünk, Isten „békességének az ereje”. Ő, a Szentlélek az, aki lefegyverzi és derűvel tölti el szívünket. Ő, a Szentlélek az, aki feloldja a merevségeket és kioltja a kísértéseket, hogy másokat megtámadjunk. Ő, a Szentlélek az, aki arra emlékeztet bennünket, hogy mellettünk sok fivérünk és nővérünk él, nem pedig akadályok és ellenségek. És Ő, a Szentlélek az, aki erőt ad, hogy megbocsássunk, hogy újra kezdjünk, hogy újra elinduljunk, mert saját erőnkből nem vagyunk rá képesek.

Ferenc pápa arra buzdított, hogy semmilyen bűn, semmilyen kudarc, semmilyen harag ne bátortalanítson el bennünket attól, hogy szüntelenül kérjük a Szentlélek ajándékát, aki békét ad nekünk. Minél jobban érezzük, hogy szívünk izgatott, minél inkább idegességet, szenvedést, mérget észlelünk szívünkben, annál inkább kérnünk kell az Úrtól a béke Lelkét. Tanuljuk meg, hogy minden nap elmondjuk: „Uram, add meg nekem a te békédet, add meg nekem a Szentlelket”. Ez egy szép ima – mondta a pápa, arra kérve a híveket, hogy vele együtt mondják el: „Uram, add meg nekem a békédet, add meg nekem a Szentlelket”. Majd hozzátette: nem jól hallottam, mondjuk el még egyszer: „Uram, add meg nekem a békédet, add meg nekem a Szentlelket” – ismételték a hívek Ferenc pápával, aki hozzátette: „És kérjük őt azoknak a számára is, akik mellettünk élnek, akikkel minden nap találkozunk, és a nemzetek felelőseiért is”, majd a következő fohásszal zárta beszédét:

„Szűz Mária segítsen bennünket, hogy befogadjuk a Szentlelket és a béke munkásai legyünk”.

Forrás: Vatican News

image_pdfCsatlakozz a misszióhoz! Töltsd le és terjeszd.
Olvasás folytatása

Ferenc pápa

Isten őszinteségünket értékeli, hagyjuk a képmutatást! – Ferenc pápa szerdai katekézise

Közzétéve

Szerző:

Fotó: Vatican Media

Ne féljünk olykor megosztani az Úrral kételyeinket, haragunkat, Ő mindig gyöngéden meghallgat bennünket. A hideg szívvel mondott, képmutató szavak helyett válasszuk az őszinteséget, melyben sok idős ember példa lehet előttünk – buzdított katekézisében a pápa, immár tizedik alkalommal elmélkedve az öregkorról.

„Jób válaszolt az Úrnak, s így szólt: Most már tudom, hogy akármit megtehetsz, nincs gondolat, amely neked lehetetlen. Én borítottam tervedet homályba, olyan szavakkal, amelyekből hiányzik a tudás. Azelőtt csak hírből hallottam felőled, most azonban saját szememmel láttalak. Ezért visszavonok mindent és megbánok, porban és hamuban! (…) Jób életének következő szakaszát az Úr jobban megáldotta, mint a korábbit. (…) Ezután Jób még száznegyven évig élt, és látta fiait és unokáit negyedíziglen.” (Jób 42,1-6.12.16)

A bibliai történetben az idős Jóbbal találkozunk, aki kitart a hitben, de tiltakozik az őt ért sok csapás miatt. Végül pedig Isten válaszol neki és fölfedi előtte arcát. Nem tapossa el, hanem gyöngéden felemeli őt. Előítéletek, közhelyek nélkül olvassuk el ezt a történetet, jót fog tenni nekünk: segít legyőzni a kísértést, hogy moralizálni kezdjünk, amikor csapások érnek minket. Jób valóban elveszített mindent, vagyont, családot, gyermeket, egészséget, és ott marad a barátaival beszélgetni. Isten megdicséri Jóbot, mert nem áll be a többi közé, aki azt hiszi, mindent tud Istenről, hanem nyitott marad, és valóban megérti a gyengédség misztériumát, mely hallgatása mögött rejlik. Isten mentsen minket a kegyes és öntelt képmutatástól, amivel Jóbot vigasztalják barátai, akik aztán végül ítélkeznek fölötte. Ez a moralizáló vallásosság, az előírások betartása miatt érzett beképzeltség farizeussá és képmutatóvá tesz – fűzte hozzá a Szentatya.

Ezzel szemben Jób helyesen cselekedett, amikor bár haragosan szólt Istenhez, nem volt hajlandó üldözőként tekinteni rá. Jutalomként Isten kétszeresen adja vissza Jóbnak elveszett vagyonát, miután megkéri, hogy imádkozzon gonosz barátaiért. A hit megtérésének fordulata, amikor Jób kifakad: Tudom jól, él ügyem szószólója, ő lép majd föl utoljára a földön. Hogyha fölébredek, maga mellé állít, és meglátom még testemből az Istent. Látni fogom, s ő a pártomon lesz, kit szemem lát, az nem lesz majd idegen. (19,25-27) Gyönyörű ez a szakasz, Händel Messiás oratóriumának vége jut eszembe róla, amikor az Alleluja ünnepe után a szoprán lassan, békésen így énekel: Tudom, hogy él az én Megváltóm – mondta a pápa. Vagyis tudom, Istenem, hogy te nem üldözöl engem, hanem igazságot szolgáltatsz nekem. Ez az Isten feltámadásába vetett hit, amikor hiszünk Jézus Krisztusban és abban, hogy az Úr mindig vár minket és el fog jönni.

Jób könyvének példája drámaian és példaértékűen megmutatja azt, ami a való életben történik. Amikor egy személyt, családot vagy népet túl nagy súlyok gyötörnek, aránytalanul nagy próbatételeket kell kiállniuk az emberi lét kicsinységéhez és törékenységéhez mérten. Ezt úgy mondjuk: még az ág is húzza szegényt. Van sok ember, akinek látszólag túlzott és igazságtalan mennyiségű rosszat kell kiállnia. Mindannyian ismerünk ilyeneket. Egyfelől megdöbbent minket kiáltásuk, másfelől csodáljuk állhatatos hitüket és szeretetüket, mellyel csöndben kitartanak. Gondoljunk a súlyos fogyatékkal élő gyermekek szüleire, vagy azokra, akiket állandó betegség gyötör, vagy ilyen családtagot ápolnak. Ezeket a helyzeteket gyakran tovább nehezítik a szűkös anyagiak. A történelem bizonyos korszakaiban úgy tűnik, hogy összeadódnak ezek a csapások: ilyen volt az elmúlt években a Covid-járvány, és ilyen a most Ukrajnában zajló háború.

Az áldozatnak joga van a tiltakozáshoz, a gonosz misztériumával szemben. Ferenc pápa hozzátette: olykor jönnek hozzám emberek, akik elmondják, hogy tiltakoztak Istennél ügyes-bajos dolgaik miatt. Erre én azt válaszolom: Tudod, barátom, a tiltakozás is az imádság egy formája ilyenkor. Mint a gyermekek, akik tiltakoznak a szüleikkel szemben, hogy felhívják magukra a figyelmet, hogy foglalkozzanak velük. Ha van egy seb a szívedben, valamilyen fájdalom és úgy érzed, tiltakoznod kell ellene akár Istennel szemben is, ő meghallgat téged. Isten Atya, ő nem ijed meg tiltakozó imánktól. Megért minket. Légy szabad, imádkozz szabadon, ne zárd előítéletek börtönébe az imádat. Fohászkodj spontán, mint gyermek az apjához, aki mindent elmond neki, ami eszébe jut, mert ő megérti.

Isten csöndje, hallgatása a dráma pillanatában ezt jelenti. Hagyja, hogy Jób kifakadjon, tiltakozzon, Isten meghallgatja őt. Ezt a tiszteletet és gyöngédséget meg kellene tanulnunk tőle. És Istennek nem tetszenek a mi végeláthatatlan magyarázkodásaink, mint ahogy Jób barátai beszéltek. Ez a fajta vallásosság, ami szóval mindent megmagyaráz, miközben a szív hidegen marad. Ezt nem szereti Isten. Inkább választja Jób tiltakozását vagy hallgatását – hangsúlyozta Ferenc pápa. Jób hitvallása végül egy szinte misztikus tapasztalásra jut el: „Azelőtt csak hírből hallottam felőled, most azonban saját szememmel láttalak.” (42,5) Hány emberrel történik ez, miután rossz élmények érték, hogy jobban megérti Istent. Időskorban ez a tanúságtétel még hitelesebb, mert az öregek már annyi mindent megértek életükben. Az esendőség, a veszteségek nőnek az idő előrehaladtával, megtapasztalják az emberi állhatatlanságot. A törvény, a tudomány, sőt a vallás emberei is olykor összekeverik az üldözőt az áldozattal, és őt hibáztatják fájdalmáért. Ez hiba! Tekintsünk az öregekre szeretettel, nézzük élettapasztalatukat. Tanuljuk meg tőlük, hogy Máriához hasonlóan egyesülve imádkozzunk, kitartóan várakozva Istenre. A hívők tekintete ez, mely a Feszületre szegeződik. Az idősek sokat szenvedtek, sokat tanultak életük során, de a végén meglelik ezt a szinte misztikus békét, mely az Istennel való találkozásból fakad, mint amikor Isten Fia a kereszten ráhagyatkozik Atyja akaratára.

Forrás: Vatican News

image_pdfCsatlakozz a misszióhoz! Töltsd le és terjeszd.
Olvasás folytatása

Kövess minket Facebookon is!

Hírdetés Támogasd adód 1%-val a Katolikus.mát!

Népszerű