fbpx
Lépj kapcsolatba velünk

Aktuális

Krisztussal mindig győzünk… – 5 újévi üzenet

Közzétéve

Szerkesztőségünk szeretett volna megszólaltatni 12 embert az egyház széles spektrumából, hogy újévi üzenetét tolmácsolja a 2022-es esztendőre. Ebből végül 5 válasz sikeredett, melyet most nagy szeretettel osztunk meg.

A Katolikus.ma Molnár Tamás atya, Földi-Kovács Andrea, Dr. Csókay András, Pécsi Rita és Virt László újévi gondolataival kíván kegyelmekben gazdag, boldog új esztendőt!

„Isten, áldd meg a magyart!“

Molnár Tamás pozsonyi magyar főlelkész

– énekeltük nemzeti fohászunkat az új év első másodperceiben. A fekete-fehér televízió képernyője előtt, poharakba öntött (gyerek)pezsgővel a kezünkben figyeltük a másodpercek visszaszámlálását, az éjfélkor felcsendülő magyar himnuszt pedig felállva, meghatódottan, szívvel hallgattuk végig, Istent kérve és szívből kívánva egymásnak, magunknak, egész népünknek: „hozz rá víg esztendőt!” Ezt követően koccintottunk és kívántunk egymásnak boldog új évet. Így emlékezem vissza gyermek- és ifjúkorom esztendőfordulóira, otthon, a családban ránk köszöntött új évek fogadására. De azóta is, felnőttként is így, Istenre és szeretteimre gondolva, Isten áldását kérve szeretem kezdeni az új évet. Mert Akinek hálát adunk mindenért, Annak segítségét kérjük a következőkhöz is. Idén is, 2022 kezdetén Isten áldását kívánom mindannyiunk számára, az év első másodperceiben, valamint az újévi ünnepi szentmiséink végén énekelt imánk szavaival is: „Isten, áldd meg a magyart!“ S mikor ezen szavak dobogtatják meg szíveinket, érezzük, egyáltalán nincs itt szó senki kizárásáról, de úgy vélem, teljesen természetes – s ez így van jól –, hogy a sajátunkra, a mieinkre megkülönböztetett szeretettel gondolunk életünk fontos pillanataiban (is). Isten áldását kívánom minden jószándékú embernek, a hullámok és variánsok, korlátozások és intézkedések közepette is, bízva abban – ha Isten is úgy akarja –, jobb idők jönnek, hisz „megbűnhődte már e nép a múltat s jövendőt”.

Kísérje Isten áldása az új év első és minden napját!

Molnár Tamás pozsonyi magyar főlelkész


Istennel beszélni 2022-ben 

Földi-Kovács Andrea televíziós műsorvezető

„Imádkozzunk az egyéni lélek mélyén, a család szentélyében és hívek közösségében, a magyarság legyen az imádság nemzete.”(Mindszenty József) 

Az én újévi fogadalmam állhatatosság az imádságban. Nem Istenről, hanem Istennel beszélni. 

A minket körülvevő zűrzavarban, az egyre kaotikusabbnak és veszélyesebbnek tűnő világban elérkezett az imádság embereinek ideje, akik egyértelmű iránymutatást, új értelmet, új reményt adnak a világnak.  

Mert a világ várakozik az igazságra, és a bátorságra, mely az Istennel időző ember sajátja. De kevés a tanúságtevő. 

Krisztus állhatatos imára buzdít bennünket: „Szüntelen kell imádkozni és nem szabad belefáradni.”(Lk 18,1)

Az imában kitartani nehéz, az imát sokszor halogatjuk, márpedig nem halasztható tovább. Sokan úgy vélik, hogy azok az emberek, akik „már csak az imában hisznek” kivonulnak a világból, elmenekülnek a veszélyektől. 

Mi azért csak imádkozzunk, és ezzel vállaljuk a szembenézést, a lelki küzdelmet a világot fenyegető veszéllyel.  

Mert az imára kulcsolt kezek nem csak a lelkeket tudják megváltoztatni, hanem a nemzet, a világ jövőjét is! 

„Európában a magyar nemzet sorsa attól függ, hogy hű marad-e önmagához és azokhoz az evangéliumi igazságokhoz, amelyekhez Európa hűtlen lett.” (Makkai Sándor 1935)

Legyünk az imádság emberei, az imádság nemzete! Ezt kívánom magunknak az Új Esztendőben! 

Földi-Kovács Andrea újévi gondolatai Matta el Meszkin: Isten megtapasztalása az imában könyve nyomán.


Soha nem mondhatjuk azt, hogy ez az év rosszul sikerült, ha igaz szívből követtük Jézust.

Dr. Csókay András idegsebész

Mindíg segít ha fel tudjuk Őt fedezni az Oltáriszentségben és önmagunkban.  Így segített  nekem a sziámi ikrek szétválasztásában, aztán a nigériai missziók nehéz helyzeteiben, ahová most is készülök. Tegyünk bátran ezekről a helyzetekről tanúságot, és hirdessük az Evangéliumot.

Ha szüntelenül rá figyelünk imáinkban nem tudnak felettünk győzelmet aratni rossz érzéseink , mint a félelem vagy harag, A jövő év is sok nehézséget jelez, de Krisztussal mindíg győzünk és  örömben maradunk. 

Jézusra figyeléssel teli boldog Új évet kíván Csókay András.


Szívből kívánom, hogy az Új Évben

Pécsi Rita neveléskutató

legyen ünnepünk, legyen böjtünk,
legyen időnk – nemcsak a fontosra, hanem a lényegesre is.

Legyen testi és lelki egészségünk, – hogy szeretetünk terhelhető maradjon.

Legyen örömünk, – hogy az emberi könnyeinken átragyoghasson az isteni mosolygás.

Legyen otthona nemcsak a testünknek, de a szívünknek is, – nemcsak itt a földön, de az égieknél is.

Legyen szenvedély, tűz és lendület a szeretetünkben, a szerelmünkben,
legyen szavunkban áldás, teremtő erő.

Legyen célunk, amiért minden nap érdemes küzdenünk,
legyen elég társunk az útunkon.
legyen bizalom a szívünkben sötétség idején is.

Legyen kalandunk, álmunk, legyen játék napjainkban,
legyen felemelő gyengédség és erő a kapcsolatainkban.

Legyen fény a szívünkben, hogy egymás igazi arcát megláthassuk,
legyen humor, derű a közösségeinkben, és
legyen testvéri közösségünk, ahol a különbözőségeinket gazdagságnak éljük meg.

Legyen csendünk, hogy egymást és a Lélek szavát meghalljuk, és
legyen a csendünkből fakadó énekünk is.

Legyen alkalmunk arra, hogy a barátainkkal rácsodálkozzunk Isten üzeneteire
legyen együttlétünk ölelés és őszinte közelség, hogy a félelmeink reménységgé, bizalommá oldódjanak.

Legyen bátorságunk a sodródásnak ellenállni, az életre vezető keskeny ösvényt választani,.

Legyen világos látásunk, hogy gyermekeinket az élet útjára vezessük,
legyen türelmünk és bölcsességünk hozzájuk, egymáshoz és magunkhoz is.

Legyen gyermeki hitünk, hogy fölfedezzük, hogy életünk Fővállalkozója nem mi vagyunk,
legyen fülünk, hogy kérdéseinkre adott válaszait meghalljuk.

És mindezért:

„hála legyen!
Hogy tegnap azt mondhattam: úgy legyen!
és ma is kiálthatom: úgy legyen!
és holnap és holnapután és azután is
akarom énekelni: úgy legyen! –
hála legyen, Uram!
hála legyen!”
(Sík Sándor)

Adja Isten, hogy így legyen – amen.

Pécsi Rita neveléskutató


Az, hogy közelebb kerüljünk Istenhez, nem egy elmosódó elvi igény…

Virt László szociológus, hittanár

Szent VI. Pál pápa 1968-tól január elsejét a katolikus egyház számára a béke világnapjává nyilvánította és ezt az ENSZ is átvette. Az volt a szent pápa célja, hogy az év első napján az ember élje át a békét önmagával, embertársaival és a világgal. Az előző nappal, Szent Szilveszter napjával együtt évről-évre adott határkő ez: az év utolsó napja a háláé mindazokért amelyek az előző évben Isten ajándékaként a javunkra váltak; az év első napja pedig ezzel szervesen összetartozik, mert a következő esztendőt ajánljuk fel Istennek. Az év első napja életfeladat: közelebb kell kerülnünk Istenhez. Csak így, Isten akaratát életünkben megvalósítva, nyerhetjük el azt, amit békének neveznek. A béke tehát nem nyugalom, hanem jóra való törekvés. 

Az, hogy közelebb kerüljünk Istenhez, nem egy elmosódó elvi igény, mert minden esztendő, minden korszak elénk állítja a feladatot, ami konkrét valóság. Már régi botrány, hogy az ember függetlennek képzeli magát Istentől, a teremtés rendjétől. Az ember – az atomizált, szétporló világ egyes embere – ezzel önmagát állítja Isten helyébe, azt képzelve, hogy ő maga “teremtheti” újjá a világot saját torz elképzeléseinek képmására. A teremtett renddel szembe menve, ez békétlenségbe hajtja az “istenné” lenni akaró földi páriát, aki épp ezzel a törekvésével taszítja magát porba. A mai idők, több alapvető feladat mellett, annak felismerését és átélését állítják elénk feladatként, amit a Teremtés könyve 1. rész 27. verse lényegre törő nemes egyszerűséggel leír. Az élet folytonosságát az ifjúság viszi tovább, de ez már gyermekkortól a szülőknek is feladat. Az apa törekedjék arra, hogy gyermekei a határozott, és gondviselő, családjáért élő férfit ismerjék meg benne. Édesanyjában pedig a gyermek ismerje fel azt az asszonyt, akinél érzékenyebb, áldottabb nő nincs ebben a mai világban. “Isten megteremtette az embert, saját képmására alkotta, férfinak és nőnek teremtette.” Gondoljunk bele a teremtés szellemi mélységébe: Az ember egyes szám; de ebben az egyes számban, aki Isten képmása, ott van két összetartozó személy. Ebbe a gondolatba kell beilleszteni azokat, akik utánunk következnek!

Virt László szociológus, hittanár

Hírdetés Támogasd a Katolikus.ma médiamissziót!
Klikkelj a hozzászóláshoz

Hozzászólás írása

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Aktuális

Schneider püspök nyílt levele Ferenc pápának a Traditionis Custodes kapcsán

Közzétéve

Szerző:

Athanasius Schneider püspök

‘Miközben a szinodalitásról szóló 2023-as Zsinat felé vezető szinodális úton haladunk, egy seb nyílt meg Krisztus misztikus testében, az Egyházban’.

Athanasius Schneider püspök jóindulatú, de egyenesen fogalmazó levélben reagált, amelyben Ferenc pápát a vitatott Traditionis Custodes kezdetű motu propio visszavonására szólítja fel.

Schneider püspök, aki közismerten a konzervatív katolikus tanítás és hagyomány védelmezője, a napokban egy “lelkipásztori reflexiót” tett közzé, amelyben kérleli Ferenc pápát, hogy fejezze be a hagyományos latin mise elleni hadjáratot. Konkrétan arra kérte a pápát, hogy helyezze hatályon kívül mind a Traditionis Custodes kezdetű motu propriót, mind a Vatikán Responsa ad dubia (Válaszok a kételyekre) c. dokumentumát, amelyek korlátozták a régi mise celebrálásának, illetve a katolikusok számára a régi misén való részvételnek a lehetőségét.

„Miközben a szinodalitásról szóló 2023-as zsinat felé vezető szinodális úton haladunk, egy seb nyílt meg Krisztus testében” – írta Schneider.

“Természetesen arra a lelki fájdalomra és igazságtalanságra utalunk, amelyet Ferenc pápa 2021. július 16-án megjelent Traditionis Custodes kezdetű apostoli levelének és az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció 2021. december 4-én megjelent Responsa ad dubia című válaszainak közzététele okozott számtalan, mindenféle életkorú jó katolikus hívőnek, világiaknak és papoknak egyaránt ” – folytatta a segédpüspök.

A pápa saját szavait idézve Schneider hozzátette: “Bárcsak felismerné Ferenc pápa, hogy rosszul döntött, pásztori bátorságot, alázatot és igaz szeretetet mutatna az Egyház e peremre szorított fiai és leányai iránt, és visszavonná a két fent említett dokumentumban előírt kánoni rendelkezéseket”. Ha ezt tenné, minden bizonnyal “sebeket kötözne be és megtört szíveket gyógyítana meg Isten balzsamjával”.

Schneider arra is emlékeztette a pápát, hogy “a római egyház értékes és teljes régi liturgikus öröksége” olyan “közös lelki javakat” jelent, aminek “nem szabad elvesznie”. Azt üzente püspöktestvéreinek, hogy “kötelességük nyilvánosan és őszintén kifejezni mélységes aggodalmukat” Ferenc kemény döntéseivel kapcsolatban.

Sok katolikus tartott attól, hogy a Traditionis Custodes drasztikusan korlátozni fogja a hagyományos latin miséhez való hozzáférést. Ezek az aggodalmak aztán még jobban felerősödtek, amikor a Vatikán decemberben kiadta a Responsa-t, így válaszolván meg a motu proprióval kapcsolatos nyilvánvaló kételyeket és kérdéseket (dubia), amelyek arra utaltak, hogy Ferenc pápa hosszú távú célja a hagyományos mise megszüntetése.

A dokumentumok leginkább aggasztó intézkedései között szerepel, hogy megtagadják a papoktól a szentségek hagyományos formában történő kiszolgáltatását, és a plébániatemplomokban csak korlátozott körülmények között engedélyezik a régi misét. A dokumentumok megtiltják a papoknak, hogy ugyanazon a napon új és régi misét is celebráljanak, valamint baljós módon céloznak a hagyományos mise teljes megszüntetésére.

Schneider püspök arra bátorítja Ferencet, hogy gondolja át ezeket az igazságtalan kánonjogi intézkedéseket. Elmélkedését Szent Iréneusz életének és tetteinek említésével zárta. Ferenc pápa nemrégiben jelentette be, hogy Szent Iréneuszt az Egyház Doktorává fogja nyilvánítani: ez a magas megtiszteltetés csak azoknak adatik meg, akik már kanonizált szentek.

“Ebben az összefüggésben jól tesszük, ha felidézünk egy nagy szentet, Lyoni Szent Iréneuszt (+202), aki valódi béketeremtőként vonult be az egyháztörténelembe. Amikor a 2. század végén a Szentszék a húsvét megünneplésének időpontját illetően a lex orandi egyedi, egyedülálló módját akarta ráerőltetni a papság és a hívek egy csoportjára, elutasítva ezáltal más legitim liturgikus hagyományokat, akkor az Egyház történelmének eme kritikus pillanatában Szt. Iréneusz közbelépett, és teljes tisztelettel tiltakozott I. Viktor pápánál (+197). Emlékeztette őt elődei pásztori nagylelkűségére és mértékletességére. Különösen Anicetus pápát idézte fel (+168), aki annak ellenére, hogy Szent Polikárpétól (János apostol tanítványától) eltérő liturgikus szemléletet képviselt, mégis megengedte egy másik liturgikus hagyomány zavartalan folytatását (vö. Caesareai Eusebius: Historia ecclesiastica V., 23). Úgy tűnik, I. Viktor pápa meghallgatta Szent Iréneusz testvéri felhívását.

A béketeremtő és leendő Doctor unitatis [az egység doktora] Szent Iréneusz példáját felidézve… Ferenc pápának oda kellene figyelnie a római egyház régi rítusaihoz kötődő sok gyermek, fiatal, apa és anya, szeminarista és pap hangjára, és biztosítania kellene az istentisztelethez való megállapított jogukat a római rítus minden liturgikus könyve szerint , amelyek a legutóbbi liturgikus reformig használatban voltak. Ily módon az Egyház e peremre szorult fiai és leányai érezni fogják, hogy ők is “a közösség életének részei anélkül, hogy akadályozva, elutasítva vagy elítélve lennének”.

A hagyományos liturgiáért küzdő nemzetközi Una Voce Szövetség új elnöke, Dr. Joseph Shaw méltatólag szólt Schneider leveléről. A LifeSiteNews-nak a mai napon úgy nyilatkozott, hogy “Schneider püspök helyesen mutat rá arra, hogy az egyház politikája mindig is a liturgikus sokszínűség megengedése, sőt elősegítése volt, éppen az egység megőrzése érdekében. Schneider püspök a világ ősi liturgiához ragaszkodó katolikusainak nevében beszél, akiket nem érdekel az, amit Ferenc pápa “terméketlen vitának” nevez, de akiknek azt a vágyát, hogy az Egyház által évszázadok óta jóváhagyott módon imádkozzanak, eretnekségként kezelik.”

Schneider nem az egyetlen prominens főpap, aki fellép Ferenc pápának a régi misével szembeni támadásai ellen. December 30-án Joseph Strickland püspök (Tyleri egyházmegye, Texas) a Twitteren közzétett egy idézetet XII. Pius pápától, amely óva int a katolikus egyház hagyományos liturgiájának és teológiájának megváltoztatásától. Stickland arra kérte a híveket, hogy imádkozzanak Ferenc pápáért, mivel kérlelhetetlen támadásokat intéz a latin mise és a hagyományos szentségek ellen a Traditionis Custodes és a Vatikán Responsa című dokumentumában.

“Aggasztanak a Boldogságos Szűznek az üzenetei, amelyeket a Fatimai Luciának küldött” – idézi Strickland XII. Piust. „Mária kitartó üzenetei az Egyházat fenyegető veszélyekről isteni figyelmeztetést jelentenek: a hitnek, liturgiájának, teológiájának és lelkének megváltoztatása öngyilkossággal ér fel. Körülöttem mindenhol újítókat hallok, akik le akarják bontani a Szent Kápolnát, el akarják pusztítani az Egyház igaz hitének egyetemes lángját, elvetik díszeit, és lelkiismeretfurdalást akarnak kelteni benne történelmi múltja miatt.”

„Imádkozzatok Ferenc pápáért, hogy szembe tudjon szállni ezekkel az erőkkel, amelyek ellen elődje több mint 70 évvel ezelőtt harcolt. ‘Jöjj el, Uram Jézus, töltsd be híveid szívét és újítsd meg a föld színét’” – tette hozzá a texasi püspök.

Fordította: Solymosi Judit
Forrás: Lifesitenews

Olvasás folytatása

Aktuális

Olaszország: Egy katolikus püspök megtiltja az áldoztatást az oltatlan papoknak

Közzétéve

Szerző:

Fotó: Daniel Ibanez/CNA

Egy olasz püspök megtiltotta a nem beoltott papoknak és világiaknak az áldoztatást, mivel Olaszország szigorítja a COVID-19-re vonatkozó korlátozásokat.

Giacomo Cirulli, a dél-olaszországi Teano-Calvi és Alife-Caiazzo egyházmegye püspöke január 8-án egy levelet adott ki, amelyben új szabályokat ír elő a koronavírus terjedésének megfékezésére.

“Megtiltom az Eucharisztia kiosztását azoknak a papoknak, diakónusoknak, szerzeteseknek és világiaknak, akik nincsenek beoltva” – írta a püspök.

“Az oltásokkal kapcsolatban emlékeztetni szeretnék arra, amit Ferenc pápa mondott: “Az oltás beadása … a szeretet cselekedete. Az is a szeretet cselekedete, ha segítünk abban, hogy az emberek többsége beoltassa magát. Szeretet önmagunk iránt, szeretet a családunk és barátaink iránt, szeretet minden ember, minden nép iránt” – írta a püspök.

A levélben Cirulli püspök bejelentette azt is, hogy az egyházmegyében felfüggeszti a személyes jelenléttel járó összes lelkipásztori, hitoktatási és képzési tevékenységet.

Pappá szentelése előtt Cirulli püspök orvosnak tanult Nápolyban. A 69 éves püspök 2020 novemberében COVID-19 vírussal került kórházba, és felgyógyult.

Arra kérte az egyházmegye katolikusait, hogy tartsák be az olasz kormány által kiadott COVID-19 korlátozásokat.

A héten új olasz kormányzati szigorítások léptek életbe, amelyek megtiltják a nem beoltott állampolgároknak, hogy éttermekbe járjanak, igénybe vegyék a tömegközlekedést, edzőtermeket, színházakat és sporteseményeket látogassanak.

“A legtöbb probléma, amellyel ma szembesülünk, annak köszönhető, hogy vannak be nem oltott emberek” – mondta január 10-én este egy sajtótájékoztatón Mario Draghi miniszterelnök.

Tavaly októberben Draghi kormánya előírta, hogy Olaszországban minden munkavállaló minden héten a munkahelyére való belépés előtt köteles igazolni, hogy megkapta a védőoltást, vagy pedig negatív tesztet kell bemutatnia.

Az olasz kormány a múlt héten azt is bejelentette, hogy február 15-től a munkaviszonytól függetlenül kötelezővé teszi a védőoltást minden 50 év feletti ember számára.

Az egészségügyi hatóságok szerint Olaszországban a 12 évesnél idősebbek több mint 86%-a teljes mértékben be van oltva. A COVID-19 Omicron változatának terjedésével összefüggésben ugyanakkor az elmúlt öt napban Olaszországban naponta több mint 100 000 új COVID-19-es esetet regisztráltak.

Fordította: Solymosi Judit
Forrás: Aciafrique.org

Olvasás folytatása

Röviden

A Szeretet Misszionáriusai ismét megkaphatják Indiában a nekik küldött külföldi adományokat

Közzétéve

Szerző:

A szombaton kapott vatikáni hírek szerint az indiai kormány rendezte a szerzetesrend engedélyét, hogy külföldről származó pénzadományokat fogadhasson el munkájához. A rend az év első napjaiban már arra kényszerült, hogy adagolja a szegényeknek szánt élelmiszereket és egyéb cikkeket, ami nagy nyugtalanságot és aggodalmat váltott ki a rászorulók körében.

Sunita Kumar, a rend szóvivője nagy megkönnyebbülésükről számolt be. A 2021 márciusában zárult pénzügyi évben a külföldi pénzadományok összege 13 millió dollárt tett ki; a szervezet teljes bevétele nem publikus.

image_pdfCsatlakozz a misszióhoz! Töltsd le és terjeszd.
Olvasás folytatása

Kövess minket Facebookon is!

Hírdetés Támogasd adód 1%-val a Katolikus.mát!
Hírdetés Adventi ráhangoló videós lelkigyakorlat

Népszerű