fbpx
Connect with us

Az Istent keresőknek minden a javukra válik :)

Ferenc pápa

Mária a hit és a tevékeny szeretet példaképe – Ferenc pápa Úrangyala imádsága

Ferenc pápa Úrangyala imádsága december 23-án - Fotó: ANSA, Vatican News
Vasárnap délben, az Úrangyala elimádkozása előtt Ferenc pápa Mária Erzsébetnél tett látogatásának evangéliumi szakaszához fűzte gondolatait. A Szentlélek ajándékozza Máriának a hit és a szeretet dinamizmusát és készteti arra, hogy idős rokonának segítségére siessen.

Tekintsünk Máriára, a hit és a tevékeny szeretet példaképére. A karácsonyi ünnepek középpontjába ne önmagunkat helyezzük, hanem Jézust és testvéreinket, különösen azokat, akiknek segítségre van szükségük. Az Isten és az ember találkozása a hit és a szeretet jegyében történik.

Mária tettével kinyilvánítja, hogy Jézus tanítványa
Advent negyedik vasárnapjának liturgiája a Szűzanya alakját helyezi előtérbe, aki várandós Jézussal, a világ Üdvözítőjével. Szegezzük tekintetünket Máriára, aki a hit és a szeretet példaképe és tegyük fel a kérdést: milyen gondolatok foglalkoztatták a várandósság hónapjaiban? A választ éppen a vasárnapi evangéliumi szakasz adja meg, amely elbeszéli Mária látogatását idős rokonánál, Erzsébetnél (vö Lk 1,39-45). Gábor angyal felfedte neki, hogy Erzsébet gyermeket várt és már a hatodik hónapban volt. Akkor Szűz Mária, akinek méhében Isten műve révén megfogant Jézus, sietve elindult Názáretbe, Galileába, hogy eljusson a júdeai hegyekbe unokanővéréhez.

Mária hitte, hogy az Úr szavai beteljesednek
“Zakariás házába érkezve köszöntötte Erzsébetet” – olvassuk az evangéliumban. Minden bizonnyal gratulált neki anyaságához, mint ahogy Erzsébet is ezekkel a szavakkal köszöntötte Máriát: “Áldottabb vagy te minden asszonynál és áldott a te méhednek gyümölcse! Hogyan lehet az, hogy Uram anyja jön hozzám?” És rögtön utána hitét dicsérte: “Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neked”. Nyilvánvaló az ellentmondás Mária és Zakariás között – mutatott rá Ferenc pápa. Mária hitt, Erzsébet férje pedig kételkedett, nem hitt az angyal ígéretének ezért néma maradt János születéséig.

Isten és az ember találkozása a hit és a szeretet jegyében jön létre
Ez az epizód egészen különleges megvilágításba helyezi az ember és Isten találkozásának misztériumát. Ez a találkozás nem rendkívüli csodák, hanem sokkal inkább a hit és a szeretet jegyében történik. Mária ugyanis boldog, mert hitt: az Istennel való találkozás a hit gyümölcse. Zakariás ezzel szemben, aki kételkedett és nem hitt, süketnéma maradt, hogy növekedjen a hitben a hosszú csönd idején. Hit nélkül elkerülhetetlen, hogy ne maradjunk süketek Isten vigasztaló hangjára és mi is képtelenek vagyunk vigasztaló és reményt keltő szavakat mondani testvéreinknek.

A hit tápláléka a tevékeny szeretet
Ezt minden nap látjuk: akinek nincs hite, vagy csak nagyon kicsiny a hite, az csak formális szavakkal tud egy szenvedő emberhez közelíteni, nem jut el szívéig, mert nincs hozzá ereje. A hit tápláléka a tevékeny szeretet. Lukács evangélista elbeszéli, hogy „Mária útra kelt és a hegyek közé, Júda egyik városába sietett”, Erzsébethez. Sietett, de nem aggodalommal telve, hanem békés szívvel. „Útra kelt” – ez egy gondoskodással teli gesztus – fejtette ki a Szentatya. Maradhatott volna otthon, hogy előkészítse fia születését, de saját maga helyett előbb másokról gondoskodik. Tényekkel mutatja meg, hogy már annak az Úrnak a tanítványa, akit méhében hordoz. Jézus születésének eseménye így kezdődött, a tevékeny szeretet egy egyszerű gesztusával; egyébként a hiteles szeretet mindig Isten szeretetének gyümölcse.

A hit és a szeretet dinamizmusa a Szentlélek műve
A vasárnapi evangéliumi szakasz, Mária Erzsébetnél tett látogatásáról előkészít bennünket, hogy jól éljük meg Karácsony ünnepét, megismerteti velünk a hit és a szeretet dinamizmusát. Ez a dinamizmus a Szentlélek műve: a Szeretet Lelke, aki megtermékenyítette Mária szűzi méhét és arra késztette, hogy idős rokona segítségére siessen. Ez a dinamizmus tele van örömmel, mint ahogy ez megfigyelhető a két anya találkozásakor: az egész esemény az örömteli ujjongás himnusza az Úrban, aki nagy dolgokat művel a kicsikkel, akik bíznak Őbenne.

Isten, aki a Szeretet, ma is el akar jönni közénk
Szűz Mária eszközölje ki számunkra a kegyelmet, hogy Karácsonyunk legyen “extrovertált”, kifelé nyitott, de ne szétszórt: extrovertált: vagyis a középpontban ne a mi “énünk” álljon, hanem Jézus és a testvérek, különösen azok, akiknek szükségük van segítségre. Akkor helyet hagyunk a Szeretetnek, ami ma is meg akar testesülni és el akar jönni, hogy közöttünk lakjon.

Vertse Márta – Vatican News

Klikkelj a hozzászóláshoz

Leave a Reply

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Kapcsolódó...

Ferenc pápa

Vasárnap délben, az Úrangyala elimádkozása után Ferenc pápa bejelentette, hogy szeptember 30-án konzisztóriumot tart, amelyen 21 új bíborost nevez ki. Bejelentését megelőzően sürgette a...

Ferenc pápa

Isten azáltal nyilatkoztatja ki magát, hogy ingyenes és üdvözítő szeretetével megszabadítja és meggyógyítja az embert – tanította Ferenc pápa vasárnap délben, az Úrangyala elimádkozása...

Aktuális

A CNA híradása szerint Vatikán nyilvánosságra hozta az októberi Szinodalitásról szóló szinódus soron következő közgyűlésén részt vevők nevét, köztük olyan laikusokat is, akik először...

Ferenc pápa

Ferenc pápa videoüzenetet küldött egy súlyosan beteg, halála előtt álló portugál lánynak. Edna Rodrigues nyolc éve küzd betegségével, és pár napja közölték vele, hogy...