fbpx
Connect with us

Az Istent keresőknek minden a javukra válik :)

Életmód

Megbékélt-e Istennel halála előtt Napóleon?

Napóleon halála Szent Ilona szigetén. Charles de Steuben festménye (1828 körül)

Száműzetését töltve Szent Ilona szigetén, I. Napóleon sokat elmélkedett hitén és a kereszténységen. Végrendeletében, amelyet halála előtt néhány nappal fogalmazott meg, így szólt erről: „Az apostoli és római vallásban halok meg, amelynek kebelében több mint ötven évvel ezelőtt megszülettem.”

A Szent Ilona szigetén töltött hatéves száműzetése alatt, 1815 és 1821 között Napóleon újra átgondolta saját életét, és a hozzá hűséges tisztekkel folytatott hosszú beszélgetések során feltárta hitét és legbensőbb meggyőződését.

„Ezekből a beszélgetésekből egy meggyőződéses katolikus ember képe rajzolódik ki, akiben megérlelődött a hit” – idézte fel szentbeszédében Antoine de Romanet atya, a fegyveres erők püspöke a Napóleon halálának 200. évfordulóján celebrált szentmisén. „Kidolgozta Isten létezésének hatékony, saját tapasztalatain alapuló bizonyítékát, és szenvedélyes lélekkel elmélkedett Jézus Krisztus személyéről és életéről, a keresztről, az Eucharisztiáról, a keresztény hit és az iszlám vallás, a katolikus hit és a protestantizmus viszonyáról.”

A császár ezt mondta Bertrand tábornoknak: „Ön a győzelmeim miatt hisz bennem, nos, én a világegyetem miatt hiszek Istenben. Azért hiszek benne, amit látok, amit érzek. […] Igen, létezik egy isteni ok, egy szuverén ok, egy végtelen lény, ez az ok az okok oka, ez az ok az értelem teremtő oka. […] Nézem a természetet, csodálom, és azt mondom magamnak: van egy Isten… Létezik egy végtelen lény, aki mellett én, Napóleon, minden zsenialitásommal együtt, valóban semmi, egy tiszta semmi vagyok.”

Napóleon különösen erős szavakat használt a kereszténység leírására. „A felületes elmék hasonlatosságot látnak Krisztus és a birodalomalapítók, a hódítók és más vallások istenei között. Ilyen hasonlóság nem létezik. A kereszténység és bármely vallás között végtelen távolság van.”

A nagy stratéga nem tagadta meg önmagát, és a Julius Caesar és Nagy Sándor által alapított hatalmas birodalmakról is elmélkedett. „Hány évig állt fenn Caesar birodalma? Milyen sokáig emelte magasba Nagy Sándort katonáinak lelkesedése? […] Népek jönnek és mennek, a trónok leomlanak, de az Egyház megmarad! Mi az az erő, amely megtartja ezt az Egyházat, amelyet a század haragjának és megvetésének dühöngő hullámai támadnak? Mi az a kar, amely ezernyolcszáz éven keresztül megvédte az Egyházat a viharoktól, amelyek elnyeléssel fenyegették? […] Jézus szavai és cselekedetei világítanak, Jézus változatlan és nem részrehajló. Mondják, hogy a fenségesség az Istenség egyik vonása; hát vajon milyen nevet lehet adni annak, aki magában egyesíti a fenséges összes vonását? És Krisztus legnagyobb csodája kétségtelenül a szeretet uralma. Mindazok, akik őszintén hisznek benne, érzik ezt a csodálatra méltó, természetfeletti, felsőbbrendű szeretetet.”

1821 márciusától kezdve Napóleon már érezte, hogy ereje fogyatkozik. Naponta hallgatott misét, és kérte az oltáriszentség kihelyezését egy monstranciában. 1821. április 21-én, nagyszombaton megkérte Szent Ilona-i káplánját, Vignali apátot, hogy halála után testét ravatalozzák fel egy halotti kápolnában, és mondjanak érte misét naponta, amíg nyugalomra nem helyezik.

Halálos ágyán Napóleon megkapta az utolsó kenetet, és életében először a kiengesztelődés szentségében is részesült. „Zárja be az ajtót, és ne mondja meg senkinek” – mondta ünnepélyesen a káplánjának. Május 5-én hajnalban, 5 óra 49 perckor I. Napóleon kilehelte lelkét. „Az apostoli és római vallásban halok meg, amelynek kebelében több mint ötven évvel ezelőtt születtem” – írta végrendelete elején.

Fordította: Solymosi Judit
Forrás: Aleteia

Klikkelj a hozzászóláshoz

Leave a Reply

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Kapcsolódó...

Életmód

Ha alázatosabbak leszünk, az erőt ad. Kevin Vost pszichológus osztja meg új könyvében, hogy miért és hogyan van ez így. Amikor arra kérték meg...

Reflexió

Olvasom, hogy a közeljövőben Jézusnak is lesz mesterséges intelligencia lenyomata. Miért is ne? Ahogy lehet online imádkozni, egy chatbot is beszélhet Isten nevében, úgy...

Reflexió

Minél több katolikustól hallok erről a tapasztalatról, annál inkább az az érzésem támad, hogy egy csendes járvánnyal, a magány csendes járványával állunk szemben. Ott...

Ferenc pápa

A Szent Péter és Szent Pál ünnepe alkalmából tartott szentmisén Ferenc pápa megáldotta az új metropolita érsekek palliumát. Homíliájában arról elmélkedett, hogy Isten népe...