fbpx
Connect with us

Az Istent keresőknek minden a javukra válik :)

Tanítás

Megmaradni Krisztus tanításában

Jézus azt mondja, hogy akkor lehetünk igazán a tanítványai, ha megmaradunk a tanításában. Vajon mit jelent ez konkrétabban, megmaradni Krisztus tanításában?

Olyan gazdag ez a tanítás… De mi is a lényege? Meg kell próbálnunk először ezt megérteni. És azt is, hogyan tudunk megmaradni benne mi, akik tényleg szeretnénk Krisztus tanítványai lenni?

Az Egyház hagyományos tanítása szerint: „Jézus tanítása isteni üzenet, a természetfölötti kegyelem kiáradása. Központi fogalma Isten eszkatológikus, vagyis végidőben beteljesedő Országa.

Emellett az Üdvözítő szavainak fontos része az ember feladatainak, kötelességeinek, vagyis az erények (s főként a szeretet) gyakorlásának és az irgalmasság cselekedeteinek a tanítása. Mindezt Jézus részben példabeszédekkel és hasonlatokkal fejezte ki, részben egész lényével, magatartásával, a szenvedés, és leginkább a kereszt elfogadásával tanította.

Tanításának központi része, az Isten országa, olyan jövő, amely rejtett módon – és épp bennünk! – már itt is van, már most is érezteti a hatását. Örök sorsunkat ez az ország hordozza.

Uram! Szerinted mi tényleg fel tudjuk ezt fogni igazában, hogy az ÖRÖK sorsunkról van szó?  Mert ha igen, akkor a Te országod üzenetének elfogadására bizony sokkal nagyobb erővel kellene törekednünk.

Ebben te magad segítesz nekünk, hiszen tanításod a természetfölötti kegyelem kiáradása: nemcsak hirdeted a bűnbánatot, hanem meg is bocsátod a bűnöket. Csodáiddal pedig az élet és a természet Urának mutatod magad, s főleg azt igazolod, hogy Isten, az Atya, teljes irgalmával fordul a gyarló ember felé.

Az Újszövetség gazdag tanításának befogadása tehát e három dolog függvénye:

  • Isten Országának megismerése
  • az ehhez szükséges a természetfölötti kegyelem befogadása
  •  és a megtérés, az ember teljes Istenhez fordulása a bűnbánatban és a felebaráti szeretetben.

„Ha megmaradtok tanításomban, akkor lesztek igazán tanítványaim: megismeritek az igazságot, és az igazság majd szabaddá tesz benneteket.”

Uram, te feltételezed, hogy mi szabadok szeretnénk lenni. Igen, de mi is következik ebből? Ha szabadok szeretnénk lenni, akkor meg kell ismernünk az igazságot, és meg kell maradnunk a tanításodban.

A tiszta lelkiismerethez azért egy kérdést még fel kell tennünk magunknak.

Akarok-e valóban szabad lenni, vagy Istennel szembeni függetlenségemet egyre csak védeni akarom? Mert az Isten fiainak dicsőséges szabadsága csak azoknak jut osztályrészül, akik nem csupán szájukkal mondják, hogy Atyjuk az Isten, hanem akik életükkel is tanúskodnak róla.

Segítsen bennünket Jézus, hogy a szeretet késztessen minket az ő igazságának megismerésére és megértésére. Segítsen, hogy egyedül az Iránta való szeretetből keressük és fogadjuk be tanítását, és ne szolgáljunk soha a bűnnek.

Horváth Zoltán diakónus

Klikkelj a hozzászóláshoz

Leave a Reply

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Kapcsolódó...

Vasárnapi ráhangoló

Az Újszövetség szerint az Úr napja: húsvét vasárnapja, amelyen Jézus feltámadt (Máté 28,1; Márk 16,2; Lukács 24,1; János 20;1 stb.), ezért a keresztény egyházak...

Lelkiség

Jézus tanítványainak kudarca a mi kudarcainkat visszhangozza hitben és szeretetben. „Valaki megszólalt a tömegből: „Mester, elhoztam hozzád a fiamat, akit néma lélek szállt meg....

Életmód

Ha alázatosabbak leszünk, az erőt ad. Kevin Vost pszichológus osztja meg új könyvében, hogy miért és hogyan van ez így. Amikor arra kérték meg...

Vasárnapi ráhangoló

Az Újszövetség szerint az Úr napja: húsvét vasárnapja, amelyen Jézus feltámadt (Máté 28,1; Márk 16,2; Lukács 24,1; János 20;1 stb.), ezért a keresztény egyházak...