fbpx
Connect with us

Az Istent keresőknek minden a javukra válik :)

Lelkiség

Mi az igazság?

Fotó: Pixabay

Ezt a kérdést érdemes a mai evangéliummal kapcsolatban föltenni, hiszen a végén olvashatjuk, hogy sok pénzt adtak, hogy azt terjesszék, ellopták a holttestet.

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből

Vigyétek hírül testvéreimnek, hogy menjenek Galileába. Ott viszontláthatnak engem.

Húsvétvasárnap reggel az asszonyok sietve távoztak el Jézus sírjától. Félelemmel, de még nagyobb örömmel eltelve futottak, hogy értesítsék a tanítványokat.
Egyszerre csak Jézus jött szembe velük, és megszólította őket: „Üdv nektek!” Az asszonyok odafutottak, leborultak előtte, és átkarolták a lábát. Jézus így szólt hozzájuk: „Ne féljetek! Siessetek, és vigyétek hírül a tanítványoknak, hogy menjenek Galileába! Ott majd viszontlátnak engem.”
Az asszonyok még úton voltak, amikor néhány őr a városba ment, és jelentette a főpapoknak mindazt, ami történt. Ezek összehívták a nép vezetőit, és tanácsot tartottak. Azután sok pénzt adtak a katonáknak, és meghagyták nekik: „Mondjátok, hogy éjnek idején, amíg mi aludtunk, eljöttek Jézus tanítványai, és ellopták őt. Ha a helytartó tudomást szerez a dologról, mi majd megnyugtatjuk, és kimentünk titeket.”
A katonák elfogadták a pénzt, és úgy tettek, amint kioktatták őket. Ez a beszéd a zsidóknál a mai napig el van terjedve.

Ezek az evangélium igéi.
Mt 28,8-15

De az igazság nem relatív, az igazság pénzen nem megvehető, az igazság nem szubjektív és nem viszonylagos.

Az igazság egy.

Az igazság az, hogy Jézus Krisztus feltámadt a halálból és megváltott minket.

És ez nem egy nagyon szép mese, ez nem egy nagyon szép történet, hanem ez a valóság, ez az igazság.

S mi bizonyítja jobban, mint az a sok száz, sok ezer vértanú, aki ezért az igazságért az életét adta? Hiszen melyikünk halna meg egy hazugságért, melyikünk halna meg egy valótlan kijelentésért?

De az igazságért hajlandóak vagyunk ezt az áldozatot meghozni.

Mert az igazság az, amely minket az Istennel szeretetben összekapcsol. Az igazság, hogy Jézus értünk vállalta a keresztet. Jézus Krisztus, hogy megváltson minket, és legyőzze a halált, feltámadt.

Van egy szinte már klasszikusnak mondható mondás. Ha egy igaz embert ki akarsz hozni a sodrából, hazudj neki. Ha egy hazugot, mondd el neki az igazságot.

Ki tudunk-e állni az igazság mellett?

Az igazság mellett, ami nem relatív, ami nem szubjektív és nem viszonylagos.

És itt érdemes feltenni még egy nagyon komoly kérdést, a saját életünkkel kapcsolatban.

Mi az igazság?

Mit jelent ez a szó? Mit jelent az én életemben Krisztus igazsága?

Vagy ez is egy kiüresedett szóvá vált? Egy kiüresedett szóvá, mint a szeretet? Egy kiüresedett szóvá, mint a megbocsátás? Mert legyünk őszinték, ezek a szavak üressé váltak. Semmitmondóvá. Nincsen mögöttük tartalom. Amikor kiáltjuk, hogy „én kiállok Krisztus igazsága mellett”, de tettek nem követik, az az igazság melletti döntés üressé válik. De hogyha nem hangoztatom, de mégis megélem a Krisztussal való tiszta, igaz kapcsolatot, akkor ez lesz az, amit az Apostolok Cselekedeteiben is olvashatunk: Tanúságot tettek Krisztus feltámadásáról.

Engedjük be az életünkbe ezt az igazságot. Mert az igazság olyan, mint a napfény. Eltakarhatjuk, kizárhatjuk, de attól még ott van. Engedjük be ezt a fényt az életünkbe. Engedjük be a feltámadt Krisztust az életünkbe, és döbbenjünk rá újra és újra, hogy meg vagyunk váltva. Hogy az Isten ennyire szeret minket. hogy egy fiát küldte, hogy megváltson minket.

Kérjük a feltámadt Krisztus kegyelmét, hogy az életünket ne viszonylagosságra, hanem az igazságra építsük, ami egy, ami valós, ami Krisztus. Ámen.

Máté János Kristóf atya

A homília 2021. április 5-én a Városmajori jézus Szíve plébániatemplomban hangzott el.

1 hozzászólás

1 hozzászólás

  1. Özvegy NÉMEDI ANDRÁSNÉ , Katol. Id. Otthona

    2021-04-06 at 12:57

    Dicsértessék a Jézus Krisztus!
    Áldja meg az Isten Kristóf atyát! Nagyon szeretem hallgatni a reggeli szentmisékben mondott homíliáit! Rövid, praktikus, mai viszonyokra alkalmazott jó tanácsokkal, ötletekkel fűszerezi, leleplezi a mai bűneinket,helyes gondolkodásra tanít, nevel. Imádkozom, hogy sok ilyen lelkes, jó istenszolgát adjon az Úr nekünk! Tartsa meg a jó Isten egészségben, erőben, lendületben hosszú életben! Tisztelettel: Marika néni

Leave a Reply

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Kapcsolódó...

Vasárnapi ráhangoló

Az Újszövetség szerint az Úr napja: húsvét vasárnapja, amelyen Jézus feltámadt (Máté 28,1; Márk 16,2; Lukács 24,1; János 20;1 stb.), ezért a keresztény egyházak...

Lelkiség

Jézus tanítványainak kudarca a mi kudarcainkat visszhangozza hitben és szeretetben. „Valaki megszólalt a tömegből: „Mester, elhoztam hozzád a fiamat, akit néma lélek szállt meg....

Vasárnapi ráhangoló

Az Újszövetség szerint az Úr napja: húsvét vasárnapja, amelyen Jézus feltámadt (Máté 28,1; Márk 16,2; Lukács 24,1; János 20;1 stb.), ezért a keresztény egyházak...

Reflexió

Olvasom, hogy a közeljövőben Jézusnak is lesz mesterséges intelligencia lenyomata. Miért is ne? Ahogy lehet online imádkozni, egy chatbot is beszélhet Isten nevében, úgy...