fbpx
Connect with us

Az Istent keresőknek minden a javukra válik :)

Nagyböjti ráhangoló

Az Isten és az ember kapcsolata

Szénégető István
a Katolikus.ma mentora

Kedves Testvéreim!

Nagyböjt közeledik. Szent negyvennap… újabb kegyelmi idő. Most, amikor a világban sokfelé és sokféle problémával találkozunk. Magukkal a problémákkal is foglalkozni szükséges. De ami ennél fontosabb – és ez az Egyház igazi küldetése – lenne lehetőségünk a problémák gyökerére rátekinteni: az Isten és ember kapcsolatára. Néhány gondolatot ajánlok figyelmetekbe, melyek segíthetnek a megtérés egyéni és közösségi útján.

Nagyböjt a Húsvétra irányít minket. A Nagyböjt mindenekelőtt feltárja, hogy milyen Isten stílusa. Az Isten örök Fia, Jézus, aki hatalomban és dicsőségben egyenlő az Atyával, szegénnyé lett. Közénk jött, közel jött hozzánk. Mindenétől megvált, „kiüresíti önmagát”, hogy mindenben hasonló legyen hozzánk (vö. Fil 2,7; Zsid 4,15). Minden fájdalmat, magányt, betegséget, minden emberi kínt megismert és szeretetből vállalt. A kérdés csak az: a mellénk szegődött Isten Jelenlétét tapasztalom-e? Szerető tekintetével találkoztam-e? Ihletéseit követem-e? Szeretetét, békéjét hordozom-e és másoknak azt továbbadom-e. Érzékelem-e örömmel, hogy a földi élet örök élettel gazdagodott Krisztusban?

Van egy mondás, mely szerint az egyetlen valódi szomorúság az, ha nem vagyunk szentek (L. Bloy). Azt is mondhatnánk, hogy egyetlen valódi nyomorúság létezik: nem Isten gyermekeiként és Krisztus testvéreiként élni.

Isten gyermeke vagyok… Krisztus testvére vagyok… A Tőle való távolságra vagy elszakadottság érzésére az evangélium az igazi ellenszer. A keresztény ember arra hivatott, hogy vigye el az élet minden területére a megszabadító jó hírt, hogy létezik az elkövetett rossz megbocsátása. Isten nagyobb a mi bűneinknél és szívből szeret minket, mindig. És a közösségre, valamint az örök életre vagyunk teremtve. Ez azt jelenti számukra, hogy követjük és utánozzuk Jézust, aki a szegények és bűnösök felé ment, mint a pásztor az elveszett bárány felé, és teljes szeretetével tette ezt.

Kedves Testvérek! Azt kívánom, hogy ebben a nagyböjti időben tapasztaljuk meg és tegyünk tanúságot újra és újra arról, hogy Isten kész magához ölelni Krisztusban minden embert. Ezért jó szemlélni nap mint nap a szent keresztet…

A Katolikus.ma idén is Nagyböjt minden napján a napi Szentírási rész, főként az Evangélium fényével szeretne minket bátorítani, ösztönözni. Fogadjátok nyitottsággal. Hagyjátok, hogy az isteni Ige sugallatai az eszünktől a szívünkig átjárjanak és őszinte imára, jótettekre indítsanak. Sok kegyelmet!

A 2022-es nagyböjt lelki kísérői

Máté-János Kristóf

a Városmajori Jézus Szíve-templom káplánja (Budapest)

Jeges Mirjam OCD

karmelita nővér (Magyarszék)

Molnár Tamás

a pozsonyi magyar katolikus közösség lelkipásztora (Pozsony)

Csató Béla

pápai káplán, tb. kanonok, plébános (Székelylengyelfalva)

Barnai Brigitta CJ

szerzetesnővér, Congregatio Jesu (Veszprém)

Barsi Balázs OFM

ferences szerzetes (Szécsény)

Szénégető István

plébános, a Katolikus.ma mentora (Marosvásárhely)

Jó tudni

  • Minden nagyböjti napon egy videóval jelentkezünk.
  • A napi evangéliumból kiindulva egy kis elmélkedést hallhatsz, mely egy aznapra szóló feladattal, kihívással végződik.
  • Hajnali órákban tesszük közzé az aktuális napi videót.
  • Ajánljuk, hogy az elmélkedés után próbálj meg elcsendesedni, imádkozni.

Regisztrálj

Iratkozz fel, hogy amire felkelsz, már a postaládádban legyen az aznapi videó!

Közösség

Csatlakozz a lelkigyakorlaton résztvevők Facebook közösségéhez, ahol beszélgethetünk és megoszthatjuk a lelki élményeinket az nagyböjti előkészületről. Támogassuk egymást lélekben is! A zárt csoport itt érhető el.


A videósorozat részei