fbpx
Connect with us

Az Istent keresőknek minden a javukra válik :)

Aktuális

Németország: Történt-e egyházszakadás a 751. kánon értelmében?

Püspökök a Szent Péter téren - Fotó: AP

Németországi katolikus hívek dubiumot nyújtottak be Vatikánban. A cikkben a dubium teljes terjedelmében olvasható.

Az esseni püspökséghez tartozó hívek egy csoportja dubiumot küldött Rómába. A dubiumban a Német Katolikus Egyház Rómával való egységével kapcsolatos kétségüknek adtak hangot. Ez a kétség a német püspökök által vezetett Szinódusi út reformmozgalomhoz kapcsolódó, az Egyház Tanítóhivatalától eltérő tendenciákon alapul.

A dubium megfogalmazói szerint a katolikus hittel kapcsolatosan felmerült kérdések sora egyre inkább az egyházközségek polarizációját okozza, ezek a bizonytalanságok és zavarok pedig magukban hordozzák a szakadás lehetőségét.

A kezdeményezés fő célja a Német Katolikus Egyház és Róma egységének megőrzése. A kezdeményezők nézete szerint fel kell tenni a kérdést: Történt-e egyházszakadás a 751. kán. értelmében?

A dubium teljes szövege:

751. kán. – […] A szakadás a pápának való alárendeltség vagy a neki alárendelt egyháztagokkal való közösség megtagadása.

Dubium

1. Ha a németországi Szinódusi út reformmozgalom a nők pappá szentelését követeli, és az erről szóló vitát tovább folytatja, holott II. Szent János Pál pápa az 1994-ben kiadott Ordinatio sacerdotalis c. apostoli levelében leszögezte, hogy az Egyháznak nincs felhatalmazása a nők pappá szentelésére, és ez a tanítás a kinyilatkoztatáshoz a lehető legszorosabban kapcsolódik, a Depositum Fidei része, amely tanítás a hívek részéről teljes és visszavonhatatlan elfogadást követel meg, mivel ez a tanítás a Szentíráson alapul, az Egyház kezdetei óta az egyházi hagyomány és gyakorlat része, amelyet a rendes és egyetemes Tanítóhivatal tévedhetetlenül, véglegesen és megváltoztathatatlanul tanít; (lásd Lumen gentium 25,2);

2. ha a németországi Szinódusi út reformmozgalom továbbra is a szexuális erkölcs megváltoztatását és kiigazítását szorgalmazza;

3. ha a homoszexuális párok a Hittani Kongregáció kifejezett tiltása ellenére áldásban részesülnek, és ezzel megvalósul az 1371 kán. 2.§-ban foglalt bűncselekmény;

4. ha a 2021. május 13-16. között rendezett frankfurti Ökumenikus Egyházi Napokon a közös katolikus-protestáns szentáldozás (interkommunió) gyakorlásával egyértelműen átlépték a 844. kán. 4.§-ban foglalt kereteket, és ezzel az 1365. kán. szerinti szent dolgokban való tiltott közösködés bűncselekményét elkövették;

5. ha az Eucharisztia ünnepén a világiakra vonatkozó igehirdetési tilalmat demonstratív módon figyelmen kívül hagyják, jóllehet a kán. 767. 1.§-ban foglaltak szerint a homilia a liturgia része, amely a papnak vagy a diakónusnak van fenntartva, és amely előírástól a püspökök a Pápai Törvénymagyarázó Tanács (1988 óta Törvényszövegek Pápai Tanácsa) 1987.június 20-i hiteles kánonjog-értelmezése (AAS 79 [1987] 1249) szerint nem térhetnek el, így pedig egyetlen egyházmegyei püspök sem kérhet fel laikusokat a homilia megtartására az Eucharisztia ünnepe alatt;

akkor a felsoroltak alapján történt-e egyházszakadás a 751. kán. értelmében?

Bochum, 2021.05.23.

Fordította: Frick József
Forrás: kath.net

Klikkelj a hozzászóláshoz

Leave a Reply

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Kapcsolódó...

Ferenc pápa

Vasárnap délben, az Úrangyala elimádkozása után Ferenc pápa bejelentette, hogy szeptember 30-án konzisztóriumot tart, amelyen 21 új bíborost nevez ki. Bejelentését megelőzően sürgette a...

Ferenc pápa

Isten azáltal nyilatkoztatja ki magát, hogy ingyenes és üdvözítő szeretetével megszabadítja és meggyógyítja az embert – tanította Ferenc pápa vasárnap délben, az Úrangyala elimádkozása...

Aktuális

A Biden-kormányzat július 7-én pénteken bejelentette, hogy valószínűleg több százezer, igencsak vitatott „kazettás bombát” küld Ukrajnába az országnak szánt új, 800 millió dolláros fegyversegélycsomag...

Aktuális

A CNA híradása szerint Vatikán nyilvánosságra hozta az októberi Szinodalitásról szóló szinódus soron következő közgyűlésén részt vevők nevét, köztük olyan laikusokat is, akik először...