fbpx
Connect with us

Az Istent keresőknek minden a javukra válik :)

Aktuális

Nézeteltérés a németországi pápai nuncius és a német püspöki konferencia elnöke között

Georg Bätzing püspök, a Német Püspöki Konferencia elnöke sajtótájékoztatót tart - Fotó: CNS / Harald Oppitz, KNA

A Német Püspöki Konferencia (DBK) február 27-én tartotta tavaszi plenáris közgyűlését Drezdában. A közgyűlésen üdvözlő beszédet tartott Dr. Nikola Eterović érsek, apostoli nuncius. A beszédet teljes terjedelmében közli a kath.net hírportál.

Eterović nuncius beszédében idézte a Zsidókhoz írt levél szavait, amelyek véleménye szerint a jelenlegi egyházi helyzetre is rávilágítanak. „Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Ne hagyjátok, hogy különféle megtévesztő tanítások félrevezessenek benneteket.” (Zsid 13, 8-9) Emlékeztetett arra, hogy 2022. november 14-18. között a Német Püspöki Konferencia tagjai Ad limina Apostolorum látogatáson jártak a Szentatyánál és a Római Kúria dikasztériumainak prefektusainál. Ezzel kapcsolatban két dokumentum jelent meg: a 2022. november 18-i közös nyilatkozat, illetve Pietro Parolin bíboros államtitkárnak, Luis Francisco Ladaria Ferrer bíborosnak, a Hittani Dikasztérium prefektusának és Marc Ouellet, a Püspöki Dikasztérium (azóta leköszönt) prefektusának 2023. január 16-i levele. A két dokumentummal kapcsolatban a nuncius két témát emelt ki: az Ordinatio sacerdotalis apostoli buzdítás aktualitását és az új szinodális struktúrák lehetséges létrehozásának kérdését.

Az Ordinatio sacerdotalis apostoli buzdítást 1994-ben II. János Pál pápa intézte a katolikus püspökökhöz „a kizárólag férfiak számára fenntartott pappá szentelésről”. Ezzel kapcsolatban Ferenc pápa 2022. november 28-án a Jézus Társasága amerikai magazinjának adott interjújában tisztázta álláspontját. Eszerint az egyház útja nem csak a felszentelt tisztségek útja. Az egyház sokkal több ennél: Isten egész népe. A felszentelt szolgálat a péteri egyház dimenziója, a nőiség elvét, a máriás elvet teológiailag még fejleszteni kell. A két elvhez a Szentatya harmadik szempontként még az adminisztratív szolgálatot is hozzáfűzte, megjegyezvén, hogy a Vatikánban minden olyan igazgatási-adminisztratív területen jobban működnek a dolgok, ahová nőket neveztek ki.

Ferenc pápa és Dr. Nikola Eterović németország pápai nunciusa – Fotó: Vatican Media

Eterović nuncius tehát egyértelműsítette a német püspökök számára a női papsággal kapcsolatos, változatlanul nemleges álláspontot. A szinodalitással kapcsolatban pedig leszögezte, hogy a szinodalitás az egyházban mindenekelőtt inkább szellem és stílus kérdése, mint struktúráké. „Ahelyett, hogy a bürokrácia további növekedésének kockázatával járó új intézményeket alapítanánk, a már meglévő egyházmegyei testületeket kell szinodális szellemben újjáéleszteni. Ezért hivatalból utasítást kaptam, hogy pontosítsam: e levél tartalmának helyes értelmezése szerint még egy egyházmegyés püspök sem hozhat létre szinodális tanácsot egyházmegyei vagy egyházközségi szinten. … (A mai) nehéz történelmi kontextusban a katolikus egyház egysége még inkább nagy kincsként jelenik meg, nem utolsósorban a világ békéje és az emberiség egysége szempontjából. Nem a centrifugális erőket akarjuk tehát erősíteni, hanem az egységet a püspökök között” – mondta a nuncius.

Eterović nuncius szavaira a DBK elnöke, Georg Bätzing püspök reagált a DBK záró sajtóközleményében. Lényegében elutasította Róma útmutatását. „Tudomásul vettük ezeket a szavakat, komolyan is vesszük, de nagyon élénk vita is folyt róluk. Tisztelettel kezeljük azt, amit a nuncius mond, de ettől még a kérdésekkel foglalkoznunk kell. Megegyezés született arról, hogy továbbra is tárgyalásban maradunk a római hatóságokkal a szinódusi út megvalósításáról úgy, hogy az az egyházjognak is megfeleljen.”

„A püspökök nagy többsége a Szinódusi Út reformgondolatai mögött áll. Egy olyan egyházról van szó, amely közel áll az emberekhez, amely foglalkozik a visszaélésekkel, a szexuális erőszakkal és annak szőnyeg alá söprésével, és amely elkötelezett a visszaéléseknek kedvező struktúrák leküzdése mellett. Ugyanakkor komolyan fogjuk venni a vatikáni dikasztériumok aggodalmait és jelzéseit, miközben haladunk előre” – mondta a püspök.

A kath.net hivatkozik a Katolikus Hírügynökség (KNA) híradására, amely szerint Bätzing élesen bírálta Eterović nunciust, és azt mondta, hogy időnként szinte elviselhetetlen volt a számára a nuncius üdvözlőbeszédét hallgatni. Az igazgatási elvre pedig közvetlenül a pápához intézett szavakkal így reagált: „…azt mondom: Szentatya, ezt előadhatja, igen. De nem követelheti, hogy fogadják el!”

A pengeváltással kapcsolatban március 7-én véleményt mondott Ulrich Nersinger Vatikán-szakértő is. Tűrhetetlennek ítélte Bätzing püspök viselkedését Eterović apostoli nunciussal szemben, aki példamutató módon képviseli a Szentatyát Németországban. „Azt kívántam volna, hogy a német püspöki kar egyértelműen határolódjon el a püspöki konferencia elnökének magatartásától, és egyértelműen szolidáris legyen az apostoli nunciussal és ezáltal a Szentatyával” – mondta a szakértő az interjúban, majd hozzáfűzte: „Eterović nuncius prédikációi, beszédei és egyéb szövegei nagyon tartalmasak és rendkívül érdekesek. A németországi apostoli nunciatúra honlapján megtalálhatóak. Fenntartás nélkül tudom ajánlani az elolvasásukat. Megérdemelnék, hogy a katolikus internetes portálokon, egyházi újságokban és hasonló médiumokban közelebb hozzák őket a hívekhez és az érdeklődő közönséghez.”

Klikkelj a hozzászóláshoz

Leave a Reply

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Kapcsolódó...

Ferenc pápa

Vasárnap délben, az Úrangyala elimádkozása után Ferenc pápa bejelentette, hogy szeptember 30-án konzisztóriumot tart, amelyen 21 új bíborost nevez ki. Bejelentését megelőzően sürgette a...

Ferenc pápa

Isten azáltal nyilatkoztatja ki magát, hogy ingyenes és üdvözítő szeretetével megszabadítja és meggyógyítja az embert – tanította Ferenc pápa vasárnap délben, az Úrangyala elimádkozása...

Aktuális

A Biden-kormányzat július 7-én pénteken bejelentette, hogy valószínűleg több százezer, igencsak vitatott „kazettás bombát” küld Ukrajnába az országnak szánt új, 800 millió dolláros fegyversegélycsomag...

Aktuális

A CNA híradása szerint Vatikán nyilvánosságra hozta az októberi Szinodalitásról szóló szinódus soron következő közgyűlésén részt vevők nevét, köztük olyan laikusokat is, akik először...