fbpx
Lépj kapcsolatba velünk

Imádságok

Olvassák el ennek az alázatos imádságnak a történetét

Közzétéve

Fotó: needpix

Az Urat azok az imádságok érintik meg a leginkább, amelyek a legegyszerűbbek, amelyek a szív legmélyéről fakadnak. A most következő történet emlékeztet a szegény parasztember Vianney Szent Jánosnak adott válaszára, amelyben elmondta, hogyan imádkozik ő a tabernákulum előtt („Én szólok hozzá, és ő szól hozzám!”). A történet többet mond el a hittel és alázatban történő imádkozásról, mint akárhány hosszú lelkiségi értekezés.

Mindenki ismeri azt a parabolát, amit Jézus mond el két emberről, akik imádkoznak. Az egyikük egy farizeus, a másikuk a rómaiak szolgálatában álló vámszedő (Lk 18, 9-14). Jézus kifogásolja a farizeus önelégültségét és a vámos iránt érzett megvetését. A vámos viszont messzebb áll, nem is meri szemét az égre emelni, és a mellét veri. Jézus kijelenti, hogy a vámszedő az, aki Istennek tetszően viselkedik, mivel „aki magát felmagasztalja, az megaláztatik, aki megalázza magát, az felmagasztaltatik” (Lk 18, 14).

Egy szó, amely a szív mélyéről fakad

Az alázat lehetővé teszi, hogy az imádságban elfogadjuk a gyengeségeinket, mint ahogyan a vámszedő is teszi a templom hátsó részébe húzódva: „Isten, irgalmazz nekem, bűnösnek!” (Lk 18, 13). Isten felismeri az alázatosakat, mivel ő maga is szívében szelíd és alázatos, és örömét leli a megbocsátásban. Ő maga a Szeretet, aki a halálig lehajol hozzánk a keresztről, hogy felemeljen bennünket.

Az imádságban az a fontos, hogy a szív átélje. Lépcsős Szent János (Johannes Climacus) helyesen írta:

Ne törekedj a sok beszédre, amikor imádkozol, mert tarthatsz attól, hogy szellemed elkalandozik, hogy keresse a szavakat. A vámos egyetlen szava megbékítette Istent, és egyetlen, hittel teli felkiáltása megmentette a latort.

A szívből jövő, hittel teli imádságról a következő történet jut az eszembe.

„Én vagyok itt, Jézus”

Egy plébános egyszer észrevette, hogy minden délben egy ember jön be a templomba, de csaknem azonnal távozik is. A dolog egy kicsit nyugtalanította. Megkérte a sekrestyést, kérdezné már meg az embert, hogy miért jön minden nap a templomba.

– Imádkozni jövök – felelte nyugodtan az öregember.

– Ugyan már! Ehhez nem marad itt elég sokáig! Éppen csak bemegy az oltárig, és rögtön utána már el is megy!

– Hát igen. Én nem tudok hosszú imádságokat mondani. De minden nap délben eljövök a barátomhoz, odaállok a tabernákulum elé és azt mondom neki: „Jézus! Én vagyok itt, Simon!” Én így szoktam imádkozni. Kicsi imádság, de érzem, hogy hall engem, és biztosan örül is.

Kis időre rá az öreg Simont elütötte egy teherautó, és súlyos sérülésekkel kórházba került. Az őt gondozó ápolónőt nagyon meglepte, milyen jókedélyű a bácsi, és megkérdezte tőle: „Mondja, hát hogyan tud mindig mosolyogni, amikor ennyire beteg?”

– Hát mert a barátom mindig meglátogat.

– Meglátogatja? Én még nem láttam egyszer sem magánál látogatót. Hát mikor jár ide a látogatója?

– Minden nap, délben. Itt áll, az ágyam lábánál, és azt mondja nekem: „Simon! Én vagyok itt, Jézus!”

Forrás: Aleteia

Fordította: Solymosi Judit

image_pdfCsatlakozz a misszióhoz! Töltsd le és terjeszd.
Hírdetés Támogasd a Katolikus.ma médiamissziót!
Klikkelj a hozzászóláshoz

Hozzászólás írása

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Imádságok

Imádság országgyűlési választások előtt

Közzétéve

Szerző:

Választás 2022 - Külképviseleti szavazás - Csíkszereda
Csíkszereda, 2022. április 3. Leadja szavazatát egy csángó népviseletbe öltözött férfi a magyarországi országgyûlési választáson és gyermekvédelmi népszavazáson Magyarország csíkszeredai fõkonzulátusán 2022. április 3-án. MTI/Veres Nándor

Szerető Istenünk, gondviselő mennyei Atyánk, kérünk, légy velünk ebben az időszakban!

Küldd el Szentlelkedet, hogy megvilágosítson bennünket, amikor hazánk jövőjén gondolkodunk és mérlegeljük a lehetőségeket, a különböző politikai csoportok mellett szóló érveket!

Adj bölcsességet, hogy helyesen tudjuk megítélni a jelölteket és ígéreteiket!

Tégy nyitottá és türelmessé bennünket, hogy meghallgassuk egymást, megőrizzük tiszteletünket és szeretetünket azok iránt, akik tőlünk eltérően gondolkodnak, és ne engedjük meg magunknak a gyűlölködést, a rágalmazást, mások becsmérlését!

Olyan vezetőket szeretnénk, akik valóban az emberek boldogulását, a közjót akarják szolgálni, és nem saját érdekeiket vagy pártjuk érdekeit keresik, akik bátor döntéseket hoznak az egyenlőtlenségek és igazságtalanságok felszámolására, a legkiszolgáltatottabbak felemelésére, a munkahelyteremtésre, a korrupció felszámolására, a természet megóvására, egy olyan társadalom építésére, amelyet valódi szabadság és egymás elfogadása jellemez.

Állj mellettünk, hogy felülemelkedjünk önzőségünkön, és ne a magunk érdekeit, hanem az egész nemzet érdekeit tegyük első helyre, és olyan vezetőket tudjunk választani, amilyenekre ennek az országnak és a jövő nemzedéknek szüksége van!

Segíts, hogy a szavazással felvállaljuk felelősségünket a politikai folyamatokban való részvételért, hogy ily módon is hallassuk hangunkat, ami különösen fontos a mostani bizonytalan időkben!

Tölts el bennünket bátorsággal és erővel, hogy most különösen is a béke eszköze legyünk, és ne a széthúzásé, hogy reménnyel és ne lemondással tudjunk a jövőbe tekinteni!

Jézusunk, világosítsd meg elménket, melegítsd fel szívünket és szenteld meg döntéseinket! Segíts, hogy a választások alatt és után is megőrizzük a szeretetet, és úgy szeressük egymást, ahogyan te szerettél bennünket!

Segíts, hogy a választások után is egy jobb és testvériesebb társadalomért dolgozzunk, különbségtétel nélkül szeressük felebarátainkat, és kovásza legyünk köztünk működő országodnak!

Ámen.

Forrás: Emmausz app / Emmausz piarista evangéliumos könyv 2022

image_pdfCsatlakozz a misszióhoz! Töltsd le és terjeszd.
Olvasás folytatása

Imádságok

Ferenc pápa gyönyörű imája Szent Józsefhez

Közzétéve

Szerző:

“Szent József számára mindennél fontosabb volt az Isten iránti hűség. Hűségének jutalma az a csodálatos hivatás, amely a Szűzanyáéhoz hasonlóan egyedülálló a világtörténelemben. Amint Mária szűzként lett anya, József ugyanìgy atya. Nem csupán gondviselő nevelőapa, hanem Isten fiának atyja a testen és a véren túl, s ez a természetes apaságnál nem kisebb, hanem összehasonlíthatatlanul nagyobb és fönségesebb.”

(Forrás: Barsi Balázs Ofm: Mi dolgunk a világon? – Szent Gellért Kiadó)

Imádkozzunk Szent Józsefhez Ferenc pápa imájával:

Üdvözlégy, Megváltónk védelmezője,
A Boldogságos Szűz Mária hitvese.
Terád bízta Isten az ő egyetlen Fiát;
Benned bízott Mária;
Atyai gondoskodásoddal lett Krisztus felnőtté.

Áldott József, légy nekünk is
gondoskodó édesapánk,
és vezess minket az élet ösvényén.
Szerezz nekünk kegyelmet, irgalmat és bátorságot,
és védj meg minket minden gonosztól. Ámen.”

image_pdfCsatlakozz a misszióhoz! Töltsd le és terjeszd.
Olvasás folytatása

Imádságok

Battaglia érsek imája az ukrán békéért

Közzétéve

Szerző:

Fotó: Vatican News

Ferenc pápa március 16-i szerdai általános audienciáján felolvasta Domenico Battaglia nápolyi érsek szenvedélyes imádságát, amely arra kéri Istent, hogy legyen irgalmas és hozzon békét az ukrajnai háborúban.

Az imádság teljes szövegét az alábbiakban közöljük:

„Urunk Jézus Krisztus, Isten Fia, irgalmazz nekünk, bűnösöknek.
Urunk Jézus, aki Kijev bombái alatt születtél, könyörülj rajtunk.
Urunk Jézus, aki édesanyád karjaiban haltál meg egy harkivi bunkerben, irgalmazz nekünk.
Urunk Jézus, akit 20 évesen küldtek ki a frontra, könyörülj rajtunk.
Urunk Jézus, aki még mindig látsz fegyveres kezeket a kereszted árnyékában, könyörülj rajtunk!

Bocsásd meg nekünk, Uram, ha nem találjuk elegendőnek a szögeket, amelyekkel kezedet átdöftük, hanem továbbra is isszuk a halottak vérét, akiket fegyverek szaggattak szét.
Bocsásd meg nekünk, Uram, ha ezek a kezek, melyeket gondoskodásra teremtettél, a halál eszközeivé váltak.
Bocsásd meg nekünk, Uram, ha továbbra is megöljük testvérünket, ha Káinhoz hasonlóan továbbra felszedegetjük a köveket a földünkről, hogy megöljük velük Ábelt. Bocsásd meg nekünk, ha erőfeszítéseink továbbra is a kegyetlenségünket igazolják, ha fájdalmunkkal legitimáljuk tetteink kegyetlenségét.
Bocsásd meg nekünk a háborút, Uram.

Urunk Jézus Krisztus, Isten Fia, könyörgünk hozzád: Fogd le Káin kezét!
Világosítsd meg lelkiismeretünket!
Ne engedd, hogy a mi akaratunk legyen meg,
ne hagyj minket pusztán a saját tetteinkre.
Állíts meg minket, Uram, állíts meg minket!

image_pdfCsatlakozz a misszióhoz! Töltsd le és terjeszd.
Olvasás folytatása

Kövess minket Facebookon is!

Hírdetés Támogasd adód 1%-val a Katolikus.mát!

Népszerű